Anda di halaman 1dari 9

BAB 3 Reka Bentuk dalam Perniagaan

3.1.5 Menganalisis Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Dipilih


Kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih perlu dianalisis untuk menghasilkan reka
bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk. Analisis yang dilakukan perlu mengambil
kira ciri-ciri pengiklanan yang berkesan, seperti yang diterangkan pada Rajah 3.21.

Kreatif

• Mengaplikasikan prinsip reka bentuk


yang berkesan.
• Gabungan ilustrasi dan perkataan menghasilkan daya
penarik yang memberikan kesan psikologi kepada
pengguna seperti tertarik, teruja, ingin mencuba dan
ingin memiliki produk yang diiklankan. Contohnya, builds strong teeth

iklan yang menunjukkan kekuatan gigi apabila


menggunakan sesuatu produk ubat gigi.

Memberikan impak

• Mempunyai reka bentuk yang membuat


pengguna terpukau dan teruja untuk
mengetahui lebih lanjut tentang produk
yang diiklankan. Contohnya, iklan mengenai
semburan yang mampu membersihkan
kotoran pada pakaian.

Mesej yang jelas

• Mesej yang hendak disampaikan


kepada pengguna mestilah jelas
BAB 3

supaya pengguna sasaran lebih


tertarik dengan produk. Contohnya,
iklan produk keluaran ‘Dettol’ yang
memberikan perlindungan dan
kesegaran yang tahan lama.

160
Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran

Maklumat yang tepat

• Mempunyai maklumat yang tepat dan telus untuk


mendapatkan kepercayaan pengguna terhadap
produk. Contohnya, maklumat berkenaan khasiat
pengambilan beras perang.

Mudah diingati

• Gabungan ilustrasi, tema dan slogan


yang sesuai akan menghasilkan visual
yang menarik, mudah diingati dan

i a B o l e h
Malays
dikenali oleh pengguna.

Unsur unik dan tersendiri

• Unsur unik dan tersendiri amat penting


bagi iklan sesuatu produk untuk menarik
perhatian pengguna. Identiti sesuatu
produk akan lebih terserlah dengan adanya
unsur ini. Contohnya, logo bagi
‘Malaysia Airlines’ menggunakan bentuk
permainan tradisional, iaitu wau.
BAB 3

Rajah 3.21 Ciri-ciri pengiklanan yang berkesan

161
BAB 3 Reka Bentuk dalam Perniagaan

Reka Bentuk Iklan 1 Reka Bentuk Iklan 2 Reka Bentuk Iklan 3

Jadual 3.6 Analisis kaedah reka bentuk pengiklanan Pengagih Makanan Ikan Automatik
Reka Bentuk Reka Bentuk Reka Bentuk
Ciri-ciri pengiklanan yang berkesan
Iklan 1 Iklan 2 Iklan 3
Kreatif 3 3 3
Memberikan impak 7 3 7
Mesej yang jelas 3 3 3
Maklumat yang tepat 7 3 7
Mudah diingati 3 3 7
Unsur unik dan tersendiri 3 3 7
Jumlah 4 6 2
BAB 3

Reka Bentuk Iklan 1 Reka Bentuk Iklan 2 Reka Bentuk Iklan 3


162
Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran

Jadual 3.5 Analisis kaedah reka bentuk pengiklanan Penggilap Kasut Magik
Reka Bentuk Reka Bentuk Reka Bentuk
Ciri-ciri pengiklanan yang berkesan
Iklan 1 Iklan 2 Iklan 3
Kreatif 3 7 3
Memberikan impak 3 7 7
Mesej yang jelas 3 3 3
Maklumat yang tepat 7 3 3
Mudah diingati 3 7 7
Unsur unik dan tersendiri 3 7 7
Jumlah 5 2 3

Reka Bentuk Iklan 1 Reka Bentuk Iklan 2 Reka Bentuk Iklan 3

Jadual 3.7 Analisis kaedah reka bentuk pengiklanan Beg Jean


Reka Bentuk Reka Bentuk Reka Bentuk
Ciri-ciri pengiklanan yang berkesan
Iklan 1 Iklan 2 Iklan 3
Kreatif 3 3 3
Memberikan impak 7 7 3
BAB 3

Mesej yang jelas 3 3 3


Maklumat yang tepat 7 3 3
Mudah diingati 3 3 3
Unsur unik dan tersendiri 3 3 3
Jumlah 4 5 6

163
BAB 3 Reka Bentuk dalam Perniagaan

Aktiviti Menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang PAK-21


Gallery
dipilih dengan menggunakan jadual analisis Walk

1. Secara berkumpulan, bincangkan dan analisis kaedah reka bentuk pengiklanan EM K


yang telah dipilih dengan menggunakan jadual analisis. Kreativiti dan
Inovasi
2. Setiap kumpulan perlu menyediakan jadual analisis dalam masa 15 minit.
Tampalkan jadual analisis kumpulan di sudut yang disediakan.
3. Seorang ahli kumpulan akan memberikan penerangan manakala ahli yang lain akan
bergerak ke setiap stesen untuk melihat bahan daripada kumpulan lain dalam masa
15 minit (lihat-bincang-catat).
4. Murid-murid berkumpul semula untuk memulakan sesi soal jawab (murid mencatat
perkara yang tidak difahami semasa sesi ‘Gallery Walk’ dan akan dikemukakan kepada
kumpulan yang membina jadual analisis).

Praktis Formatif

1. Namakan satu iklan yang menarik perhatian anda di televisyen. Buat jadual analisis
terhadap iklan tersebut.
2. Senaraikan tiga ciri-ciri pengiklanan yang berkesan.

3.1.6 Membuat Rumusan Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai


dengan Produk
Rumusan bagi kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih perlu dilakukan agar
penambahbaikan dapat dilaksanakan sebelum reka bentuk pengiklanan dihasilkan.
Melalui analisis yang telah dilakukan, Rajah 3.22 menunjukkan contoh reka bentuk
pengiklanan yang sesuai untuk ketiga-tiga produk.
BAB 3

Rajah 3.22 Contoh reka bentuk pengiklanan yang telah dipilih

164
Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran

A Penggilap Kasut Magik

Kreatif
Slogan yang menarik minat
pengguna
Cadangan penambahbaikan
Tiada

Memberikan impak
Reka letak tajuk kurang
memberikan impak
Cadangan penambahbaikan
Reka letak tajuk dibaiki agar
kelihatan lebih menarik

Mesej yang jelas


Kekurangan mesej yang jelas
Cadangan penambahbaikan
Mesej berkenaan kelebihan
produk perlu ditambah

Maklumat yang tepat


Tidak terdapat maklumat
tentang spesifikasi produk
Cadangan penambahbaikan
Tambahan maklumat seperti
bilangan bateri diperlukan.

Mudah diingati Unsur unik dan


Tiada ciri yang mudah diingati tersendiri
BAB 3

oleh pengguna Penggunaan bahan untuk


menghasilkan produk daripada
Cadangan penambahbaikan
kayu adalah mesra alam
Perubahan pada reka bentuk
Cadangan penambahbaikan
nama produk agar mudah
diingati oleh pengguna Tiada

165
BAB 3 Reka Bentuk dalam Perniagaan

B Pengagih Makanan Ikan Automatik

Kreatif
Reka bentuk yang
kurang kreatif
Cadangan penambahbaikan
Penekanan pada reka bentuk
latar belakang agar
tampak kreatif

Memberikan impak
Reka bentuk kurang
memberikan impak
Cadangan penambahbaikan
Penambahbaikan latar
belakang yang menunjukkan
jenis-jenis sayuran yang
boleh ditanam.

Mesej yang jelas


Kekurangan mesej yang jelas
Cadangan penambahbaikan
Mesej berkenaan kelebihan
produk perlu ditambah

Maklumat yang tepat


Kekurangan maklumat
tentang kaedah pemasangan
produk
Cadangan penambahbaikan
Tambahan maklumat tentang
kaedah pemasangan produk
dan jenis-jenis tanaman Mudah diingati Unsur unik dan
yang sesuai Tiada ciri yang mudah tersendiri
diingati oleh pengguna Kekurangan unsur unik
dan tersendiri
Cadangan penambahbaikan
Perubahan kepada reka Cadangan penambahbaikan
BAB 3

bentuk dan warna agar Perubahan kepada gambar


mudah diingati oleh foto tumbuhan dan ikan
pengguna seperti idea Reka Bentuk
Iklan 1

166
Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran

C Beg Jean

Kreatif
Penyampaian maklumat yang
santai
Cadangan penambahbaikan
Tiada

Memberikan impak
Reka bentuk tajuk yang
kurang memberikan impak
Cadangan penambahbaikan
Baiki reka bentuk tajuk seperti
idea Reka Bentuk Iklan 2

Mesej yang jelas


Kekurangan mesej yang jelas
Cadangan penambahbaikan
Mesej berkenaan cara
penggunaan produk melalui
gambar foto perlu ditambah

Maklumat yang tepat


Penggunaan maklumat yang
tepat seperti jenis material
yang digunakan
Cadangan penambahbaikan
Tiada

Mudah diingati Unsur unik dan


Tiada ciri yang mudah diingati tersendiri
BAB 3

oleh pengguna Menggunakan bahan


yang dikitar semula untuk
Cadangan penambahbaikan
menghasilkan produk
Penekanan kepada reka
Cadangan penambahbaikan
bentuk latar belakang agar
mudah diingati oleh pengguna Tiada

167
BAB 3 Reka Bentuk dalam Perniagaan

3.1.7 Menghasilkan Reka Bentuk Pengiklanan

Rajah 3.23 Contoh reka bentuk pengiklanan bagi produk


Penggilap Kasut Magik yang telah dihasilkan

Aktiviti Menghasilkan reka bentuk pengiklanan EM K


Kreativiti dan
Inovasi
1. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Secara berkumpulan, bincangkan reka bentuk pengiklanan bagi produk Pengagih Makanan
Ikan Automatik dan Beg Jean berpandukan rumusan yang dijalankan pada subtopik 3.1.6.
3. Kemudian, setiap kumpulan perlu menghasilkan reka bentuk pengiklanan yang sesuai bagi
kedua-dua produk tersebut.
4. Wakil daripada setiap kumpulan perlu membuat pembentangan berkenaan hasil reka bentuk
pengiklanan di hadapan kelas.
BAB 3

Praktis Formatif

1. Namakan tiga produk yang telah lama menguasai pasaran hasil daripada reka bentuk
pengiklanan yang berkesan.

168

Anda mungkin juga menyukai