Anda di halaman 1dari 6

c

1. Pendahuluan

ccc

c

c

c
c
c
c

cc

c


cc
cc 

c
 c

c 
c c
c
c

 
c
c c

c

c

c

c
c
c
c

c

c c


c

cc 

c


c


c


c

!c


c c
c
c
c!
c
c
 

cc 
c c
c


c
c 

c


!c

c 
c
c!
"

c
cc !c
c
cc

c #

c
c cc cc

c


c$c 
c c

c
cc
c

c c
c 
c
c 
cc 

c

cc

c

c 

c

c

cc #
c

c

c 
c

c 
c %&c

 

c


c

c
c c c c
c

c!
c
 

c
c

c

c 
c
 c

c

ccc 
cc

c
c
c

c
cc

c

c
c

c

c


c
c!
c

c

c 

c
c 


c 
cc

c
c
cc
c
c' c
c( cc 
c

c


c
c

c
c
c

 c 

c

cc

c 
c
c

c 
c

c
&
c

c
c 


c c
c&

cc

c c c
 
c


c

c# 
c

c 

c 
c 
c
c

c
cc 
c
cc

c 
c
 
c
 c
c
c

c

c

c
c


c 
cc


c

c

c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Ô. Definisi Terapi Muzik
c
 c%c&
c)
c&
c*+c
cc


c

!c

cc c
c
c
c!
c
c 

cc 
c
 c
c


c
c 

c

!c

c 
c
c
!
c
c


c
c c 
c
c #c,
 c
c 


cc


c
c


c

c!

,!

c
c

c

cc 

c

c c c
c
c
c 

c
 c

c
c"

c

c
c

c
c
c c 

cc

c!c c


c

c
c'


c

c
c


c
c c
c

c

ccc
c

c


c


cc

c 
c cc

c
c 
c cc

c

c
c

c
c
 
c
c
*
+cc 
c 
c
c#c
c

c!
c
c
 
c c
c

ccc
&#

c
 
c

cc

c 
c
c


c


c
#c#

#c c

c 
c

c
 cc

c


c-

-c

c 
c cc
 c


c
c
c c
c

c# 
c
c
c

,
cc
c cc 
c

c
c

c

c c

c c
 c
c c
c
c


c
c


c
c

c

c c 

c

c

c c

c

c

,

c


c
c
c 
c c

c
c
c
c
c&

c

c

c cc
c 
c
 
c

c

c

c
ccc 

c

c
c
c

c
.c&

c
cc
c
c
c

c
c%c

c

cc


c/
c. c/ 0c 


c.c 
c

c c
 

c

c


c
c 
c

c c 

c


cc
0c

c
È.Faedah serta kepentingan terapi Muzik

c 
cc 
c c


c c
c
c
c

cc
c
!
c 
cc
c cc

c
c

cc
cc
c

c c 
c
cc
 c
 
c

cc 
c #

ccc 

c
c
 
c
c
c

c
c cc
c

c
c 

cc

 

c c 
c

c
c

c
c
c 
 c

c 

c c c

c
c

,

c

c


c

cc 
c#

1c2

c

c
c

c

c 
c

 
c

c 
c

cc
c

c


c

c
c
 

c 
c
c
c
#
c
c
c
c
c

2c


c 
c
c


c

c

c
c

c

c


c
c
c
c,c#

c
c
%

c

c


c

c cc
c

c

c
c
cc 
c

c
 c

c 
c

,3

c 

cc
cc 
cc
c
c 

c 
c
'

c 
c

c'c 
c

c

c
c%c4!c
,5


cc
c 

cc 
c
c
c


c
c 
c
 c

c


c
c
c 
c 
c cc 

c
 c

cc 

c 
c

2c cc!
c 
c
c

c c
c

c

c


c

c
c 
c c 


c

&
 cc
c 
cc

c 
c
cc
c
c

*#c
c!c 
c# +c c
c ccc'c c

c
*'c" c6c&#/
! 
+cc%c

c
c c c
 


c


c
ccc 

c c

c
c

c

,


c
c
c 
c

,

c
c 

c


c


c
 c c


c 

c
c

c

c
c


c #

c
 
c 
c

c


c

,

c 
c


c

cc

c
 c
c


c

c c c

c


c
c
 


c
c


c
c

,

c


c


c6
 
c
c 


c

c" c
c

c 


c


c
cc
c
c


c c
c

,

c


c


c


cc
,
c
 c 
c
c 
c

c
c 

cc

,c

c

cc7

c c
c

c c 
c c


c
c
c

c
c
c


c 
c

,

c 
c
c
c

c

c

cc 


c
c


c 
c

,

c


cc&
c# c
c 
c c

c
c c c

c
c

,


c c c

c2c/
cc

c
 c2c c

cc

c

c
cc
c8

c)6!,/ c


c

c

c
c c 
c c!c
c 
c


c
c2c8

c


c


c#

c
c
 c
c c c
2c 
c

c
 
c

c
c
c
c 
 
c
c. c
 c cc
0c8

c

c


c2c 
c
c 
c
 
c
cc
c 

c!,!c

c

c
 
c%

c
c
 c2c
c

c 
c./
0cc

%c c c 
c

c
cc c
c

c

c

c

cc

c c2c 
c
c 
c8

c
c
cc2c
 


c


c
c 
c

c#

c
c
c
c
c
 c

c
c

c 
c
c

c 


c 
c
cc
c
c

c
ccc c

ccc

c

c


c c

c c

c

c
c,

c

c 
cc 
c
c

c

c 
c

c

c 
cc
c 

c9c

cc

c
c
c

cc

cc c 

c c c
cc

cc
 


c
c


c c

cc

c

c c

,c

cc


c c

c

c
c 
c 

c c


c
c
 c

cc 
c c 
!
c
c

c
c'
c , c

c

,

c


c


c#

c


c 

c

c
c
c

c 
c 
c
c
c
 
!
c
c c!,!c

c 

c 
cc
c

cc c
c


c

c
c , c

c

,

cc


cc 
c c
c 
!
c!c

c

c


c
c 


c
cc 
c
c 
c

c


c c


cc 
c cc


c

,

c
c
c
 c c

c
c c
c c 
c
c 
!
c

c

,


c
c 

c


c
c#

c
 
cc c
c

cc c #

c

c
c


c
c 

c
c 


c
c

,

cc 
c 
c
c
c
c

c
c 
cc

c c
c
c
c 
c
cc

c 

c
c
cc

c
c
c 
c


,

cc

c
c
c