Anda di halaman 1dari 19

MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

MINGGU
PERTAMA

1
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

TEMA
MINGGU
PERTAMA

Buah-buahan
(6- 10 Januari 2020)

2
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

MINGGU
PERTAMA

HARI PERTAMA (6 JANUARI 2020) ISNIN

HARI MASA AKTIVITI HASIL TINDAKA BAHAN/


/ PEMBELAJARA N CADANGAN
TARIK N
H
0650 Aktiviti Pengurusan Kelas ●Melatih murid- Guru Kelas tahun
- Membersihkan kelas. murid menjaga Kelas 1
0700 Mengambil kedatangan kebersihan Tahun
kelas Satu

0700 Guru Tepi kelas


- Perhimpunan pagi (Rutin Harian) Kelas dan masing -
0715 pembantu masing

6 1. Amalan Budaya ●Membiasakan Kelas Tahun


0815 Penyayang murid – murid Guru Mata 1
J - dengan ucapan Pelajaran (Lembaran
A 0930 Greeting teacher tersebut disediakan)
N Period of time in the Day
Example : Good Morning M/S :1-2
U
A
REHAT
R Tatacara di kantin ●Mengetahui Guru Kantin
0930
I - Beratur membeli makanan tatacara Kelas
1000 Mencuci tangan sebelum membeli Tahun 1
2020 dan selepas makan makanan di
Doa sebelum dan selepas kantin
makan
-
I 2. Nyanyian
S 1000 Kelas tahun
N - Lagu Negaraku 1
1100 Menyalin semula lirik lagu ●Murid (Lembaran
I
dengan menyambung menghayati lirik Guru mata Kerja
N titik. lagu “Negaraku” pelajaran disediakan)
- Membaca lirik lagu

3
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

“Negaraku” M/S :3
Membimbing murid -
murid menyanyi dengan
hormat dan tepat.
Mewarna gambar

3. Kemahiran Komunikasi

Murid berkumpul
mengikut bulan Hari Jadi
1100 Menceritakan Hari Jadi diri ●Murid dapat
- berdasarkan soalan yang mengetahui hari Kelas tahun
berikut: jadi kawan – Guru mata 1
1200
●Adakah anda kawannya. pelajaran
menyambut Hari Jadi?
●Bagaimana anda
menyambut Hari Jadi?
●Hadiah yang paling
disukai
●Hadiah yang pernah
diperolehi.

4. Tatacara Sebelum balik

Membersihkan kelas ●Membentuk


Berada dalam barisan peribadi mulia
1200 sebelum balik dan Guru Mata Laluan
bersalam dengan guru. ●Mematuhi Pelajaran murid
Berbaris, senyap dengar arahan yang
arahan guru (bersama ditetapkan.
guru)

4
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

MINGGU
PERTAM
A

HARI KEDUA (7 JANUARI 2020) SELASA

HARI MASA AKTIVITI HASIL TINDAKAN BAHAN/


/ PEMBELAJARA CADANGAN
TARIKH N
Aktiviti Pengurusan Kelas ●Melatih murid- Guru Kelas Kelas tahun
0650 Membersihkan kelas. murid menjaga dan 1
- Mengambil kebersihan Pembantu
0700 kedatangan kelas
7 0700 Guru Kelas
- Perhimpunan Rasmi dan Dewan
0745 pembantu Arena
J
A 1.Kenali Guru Saya ● Murid dapat
N Kenali guru saya dan mengenali Kelas Tahun
U 0815 guru matapelajaran antara satu Guru Mata 1
A - Mewarna gambar guru sama lain guru pelajaran
R 0930 – guru yang (Lembaran
I akan mengajar di sediakan)
mereka
2020 M/S :4
REHAT ●Mengetahui
- Tatacara di kantin tatacara Kantin
0930 Beratur membeli membeli Guru Kelas
S
- makanan makanan di Tahun 1
E 1000 Mencuci tangan kantin
L sebelum dan selepas
A makan
S Doa sebelum dan
A selepas makan
- 2.Dinamika Kumpulan
1000 ● Murid dapat
- Permainan meneka membezakan Guru Mata Kelas Tahun
1100 deria rasa deria rasa yang Pelajaran 1
Contoh : berlainan (Lembaran

5
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

manis,masam,pahit kerja
Guru menunjukkan disediakan)
kad gambar buah –
buahan dan murid – M/S :5-6
murid meneka
Mewarna gambar
3. Nyanyian

1100 Lagu Tema Program ●Murid Guru tahun Kelas tahun


- Transisi memahami lirik 1 1
1200 ”Anak Cemerlang” lagu
Murid menghafal lirik (Lirik Lagu
lagu Disediakan

M/S: 7

4. Tatacara Sebelum balik

Membersihkan kelas ●Membentuk


1200 Berada dalam barisan peribadi mulia
sebelum balik dan Guru Mata Laluan
bersalam dengan ●Mematuhi Pelajaran murid
guru. arahan yang
Berbaris, senyap ditetapkan.
dengar arahan guru
(bersama guru)

6
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

MINGGU
PERTAM
A

HARI KETIGA (8 JANUARI 2020) RABU

HARI MASA AKTIVITI HASIL TINDAKA BAHAN/


/ PEMBELAJARAN N CADANGAN
TARIK
H
0650 Pengurusan Kelas ●Melatih murid- Guru Kelas tahun
- Membersihkan kelas. murid menjaga Kelas 1
0700 Mengambil kedatangan kebersihan kelas Tahun
Satu

0700 Guru Tepi Kelas


8 - Perhimpunan pagi (Rutin Harian) Kelas dan masing -
0715 pembantu masing
J
A 1.Pergerakan Motor Halus
N
Murid mewarnakan ●Melatih murid Guru mata Kelas tahun
U
0715 gambar yang diberi menggunakan pelajaran 1
A Penggunaan warna yang
- pergerakan motor (Lembaran
R 0815 sesuai disediakan)
I halus
Cara mewarna yang
betul M/S: 8
2020 Mempamerkan hasil
murid
-
R 2. Bicara minda
A
Pengurusan bilik darjah
B
Memperkenalkan alatan
U ●Menyayangi bilik Guru Mata
0815 dalam bilik darjah. Kelas tahun
- Murid menyebut alatan darjah pelajaran
- 1
0930 dalam bilik darjah.
Berbual tentang (Lembaran
kepentingan alatan di sediakan)
dalam bilik darjah

7
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

Mewarna gambar M/S: 9-10

REHAT
Tatacara di kantin Kantin
0930 Beratur membeli ●Mengetahui Guru
- makanan tatacara membeli Kelas
1000 Mencuci tangan sebelum makanan di Tahun 1
dan selepas makan kantin
Doa sebelum dan selepas
makan

3. Aktiviti dalam kelas ●Interaksi


dengan rakan Kelas tahun
Beratur dalam kumpulan sekelas amat 1
1000 kecil Guru Mata (Lirik lagu
penting bagi
- Nyanyian lagu-lagu dari pelajaran disediakan)
pra sekolah dan Tahun membentuk nilai
1100
Satu murni dalam M/S :11-12
(contoh : Rasa Sayang kalangan murid.
Hei, Burung Kakak Tua

4. Bahasa Arab ●Murid dapat Kelas tahun


1100 pengetahuan 1
- Menulis nombor dalam asas bahasa arab Guru Mata (Lembaran
1200 bahasa arab Pelajaran disediakan)

M/S :13-14
5. Tatacara Sebelum balik

Membersihkan kelas ●Membentuk


Berada dalam barisan peribadi mulia
1200 sebelum balik dan Guru Mata Laluan
bersalam dengan guru. ●Mematuhi Pelajaran murid
arahan yang
Berbaris, senyap
ditetapkan.
dengar arahan guru
(bersama guru)

8
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

MINGGU
PERTAM
A

HARI KEEMPAT (9 JANUARI 2020) KHAMIS

HARI MASA AKTIVITI HASIL TINDAKAN BAHAN/


/ PEMBELAJARA CADANGAN
TARIKH N
0650 Aktiviti Pengurusan Kelas ●Melatih murid- Guru Kelas Kelas tahun
- Membersihkan kelas. murid menjaga Tahun Satu 1
0700 Mengambil kebersihan
kedatangan kelas

0700 Guru Kelas Tepi kelas


9 - Perhimpunan pagi (Rutin dan masing -
0715 Harian) pembantu masing
J
A 1. Dinamika Kumpulan
N (Mengenal Warna Asas)
U ● Memupuk
A Berkumpul mengikut semangat Kelas tahun
R warna blok kerjasama dan Guru Mata 1
0715
I Mengenal warna – setiakawan pelajaran (Blok dan
- lembaran
warna blok
0815 Berkumpul dan ●Mengenal kerja
2020
mengira jumlah blok warna asas disediakan)
mengikut warna
- Membuat aktiviti dan M/S: 15-16
K mewarna gambar
H
A 2.Aktiviti Pengukuhan
M 0815 Ingatan Kelas tahun
I - 1
S 0930 Guru menyenaraikan (BBM
10 keping gambar Kemahiran Guru Mata disediakan
-
buah-buahan. mengingat pelajaran dalam fail)
Murid mengenalpasti
dan mengingati
gambar-gambar yang

9
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

diperlihatkan.

REHAT
0930 Tatacara di kantin ●Mengetahui
- Beratur membeli tatacara Guru Kelas Kantin
1000 makanan membeli Tahun 1
Mencuci tangan makanan di
sebelum dan selepas kantin
makan
Doa sebelum dan
selepas makan
3. SAMBUNGAN AKTIVITI
2 (PENGUKUHAN DAN Kelas tahun
INGATAN) 1
1000 (Bahan dan
- Murid menyalin semula lembaran
1100 lirik lagu dengan kerja
menyambung titik Guru Mata disediakan)
Mewarna gambar pelajaran
Membuat aktiviti M/S:17-18

4. Nyanyian
1100
- Membaca lirik lagu ●Murid Guru mata Kelas tahun
1200 Sekolah memahami lirik 1
Membimbing murid- lagu Sekolah pelajaran
murid menyanyi (Lirik Lagu
dengan hormat dan Dsediakan)
tepat.
M/S :19

5. Tatacara Sebelum balik

Membersihkan kelas ●Membentuk


1200 Berada dalam barisan peribadi mulia
sebelum balik dan Guru Mata Laluan
bersalam dengan guru. ●Mematuhi Pelajaran murid
Berbaris, senyap arahan yang
dengar arahan guru ditetapkan.
(bersama guru)

10
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

MINGGU
PERTAM
A

HARI KELIMA (10 JANUARI 2020) JUMAAT

HARI MASA AKTIVITI HASIL TINDAKA BAHAN/


/ PEMBELAJARAN N CADANGA
TARIK N
H
0650 Aktiviti Pengurusan Kelas ●Melatih murid- Guru Kelas tahun
- Membersihkan kelas. murid menjaga Kelas 1
0700 Mengambil kedatangan kebersihan kelas Tahun
Satu

0700 Guru Tepi kelas


10 - Perhimpunan pagi (Rutin Harian) Kelas dan masing -
0715 pembantu masing
J
A 1. Aktiviti Kognitif (Asas .
N Matematik) Kelas tahun
1
U
0715 Murid melakukan senaman Kemahiran Guru Mata
A
- jari kognitif pelajaran (Lembaran
R Guru meminta murid Kerja di
0815
I menyalin semula nombor sediakan)
bermula 1- 10
2020 M/S: 20

- 2. Nyanyian
J 0815
U - Membaca lirik lagu ●Murid Guru mata Kelas tahun
0930 Sekolah memahami lirik 1
M
Membimbing murid-murid lagu Sekolah pelajaran
A
menyanyi dengan hormat (Lirik Lagu
A dan tepat. Dsediakan)
T
-
REHAT Guru Kantin
0930 Tatacara di kantin ●Mengetahui Kelas

11
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

- Beratur membeli makanan tatacara Tahun 1


1000 Mencuci tangan sebelum membeli
dan selepas makan makanan di
Doa sebelum dan selepas kantin
makan

3. Aktiviti Pemupukan Nilai


Murni

1000 Guru bercerita dan murid ●Murid dapat Guru mata


- mendengar. mengetahui jenis pelajaran Kelas
1130 Murid memberi cadangan – jenis nilai Tahun 1
kepada pemasalahan yang murni (Lembaran
dinyatakan guru. di
Guru menyatakan nilai-nilai sediakan)
murni yang ada di dalam
cerita. M/S:21-
23
1130 4. Tatacara Sebelum balik

Membersihkan kelas ●Membentuk


Berada dalam barisan peribadi mulia
sebelum balik dan Guru Mata Laluan
bersalam dengan guru. ●Mematuhi Pelajaran murid
Berbaris, senyap dengar arahan yang
arahan guru (bersama ditetapkan.
guru)

12
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

13
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

14
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

15
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

16
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

17
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

18
MODUL TRANSISI TAHUN 1 SESI 2020/FM/RS/SKRPRJA

19