Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Lily


TARIKH/HARI 04.09.2017 ISNIN MINGGU 31 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG BAHASA SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK IRAMA DAN PERGERAKKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
1. Menjelaskan definisi irama 1. Menjelaskan definisi irama dan pergerakkan.
dan pergerakkan. 2. Mengenalpasti ciri-ciri irama dan pergerakkan pada:
2. Membuat eksperimentasi -Alam semula jadi
dan penerokaan prinsip - objek buatan manusia
kesatuan pada alam semula -karya seni visual
jadi, objek buatan manusia 3. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan
dan karya seni dengan pergerakkan pada objek buatan manusia dengan teknik potongan
pelbagai teknik kertas.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Irama dan pergerakkan
BAHAN BANTU Buku teks, slide powerpoint, karya, projektor
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Gunting, kertas warna, gam
MENGAJAR
SET Pelajar ditayangkan dengan tayangan multimedia mengenai irama dan
INDUKSI pergerakkan.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
PERSEPSI SENI (PS) Aktiviti Permulaan (5 Minit)
Pemahaman terhadap prinsip irama Pelajar menonton tayangan multimedia mengenai irama dan pergerakkan.
dan pergerakkan Aktiviti Penerangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
pergerakkan.
Guru memulakan soal jawab terbuka dan tertutup.
Aktiviti Perbincangan
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 orang dalam 1 kumpulan)
Pelajar menghasilkan peta ithink bebas untuk menguji kefahaman dengan
menjelaskan dan menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
pergerakkan.
EKSPLORASI SENI (PS) Aktiviti Pembentangan (25 Minit)
Eksplorasi dan aplikasi prinsip rekaan Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dengan masa yang telah
bagi pengukuhan pemahaman ditetapkan.
terhadap irama dan pergerakkan. Pelajar menerangkan pengalaman menghasilkan peta i-think
Pelajar dibekalkan lembaran kerja untuk disiapkan.
Pelajar diberi rumusan oleh guru untuk tajuk irama dan pergerakkan.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK Peta buih, peta pokok, peta alir
EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:
Nilai murni, bahasa Kritis, kreatif, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
menaakul, berfikir inkuiri pengesanan berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Lily
TARIKH/HARI 11.09.2017 ISNIN MINGGU 32 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG BAHASA SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK IRAMA DAN PERGERAKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
1. Menghasilkan karya dengan 1. Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi secara kreatif
menggunakan imaginasi dan dengan menekankan prinsip irama dan pergerakkan melalui teknik
idea secara kreatif dengan potongan kertas
menekankan prinsip irama 2. Mempamerkan hasil karya
dan pergerakkan. 3. Menghayati hasil karta sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
2. Mempamerkan, menghayati aspek seni visual
dan menjelaskan 4. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni visual
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Kesatuan
BAHAN BANTU Buku teks seni dan DSKP, LCD, Laptop, speaker
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam
MENGAJAR
SET Pelajar diminta untuk menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
INDUKSI pergerakan berdasarkan pembelajaran yang lepas.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
EKSPRESI SENI (ES) Aktiviti Permulaan (Soal Jawab) (5 minit)
Penzahiran idea dan konsep melalui Pelajar dapat menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan pergerakkan
pelbagai sumber dan teknologi berdasarkan kelas lepas.
dalam penjanaan tugasan. Aktiviti Perbincangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai tugasan irama dan pergerakkan
Aktiviti Tunjuk Cara (10 Minit)
Pelajar diberi tunjuk cara oleh guru dalam penghasilan karya.
Aktiviti Penghasilan Karya (25 Minit)
Pelajar menghasilkan sebuah karya irama dan pergerakkan melalui teknik
potongan kertas.
Pelajar melipat kertas berbentuk segi empat dan menggunting kertas tersebut
secara rawak dan membuat eksplorasi pada potongan tersebut.
APRESIASI SENI (AS) Aktiviti Pembentangan (15 Minit)
Penghayatan terhadap karya seni Pelajar dapat mempamerkan dan menerangkan hasil karya (potongan kertas)
visual berdasarkan prinsip irama dan pergerakkan
Pelajar menerangkan kepada rakan tentang karya kesatuan yang dihasilkan
berdasarkan prinsip irama dan pergerakkan
Pelajar mengemukakan pengalaman dalam menghasilkan karya potongan
kertas
Pelajar mencatat nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK

EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:


Nilai murni, bahasa Mengaplikasi, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
mencipta inkuiri terbimbing berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

Contoh karya lipatan dan guntingan untuk


menghasilkan irama dan pergerakkan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Melur
TARIKH/HARI 05.09.2017 SELASA MINGGU 31 MASA 1.20-2.20pm
BIDANG BAHASA SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK IRAMA DAN PERGERAKKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
3. Menjelaskan definisi irama 4. Menjelaskan definisi irama dan pergerakkan.
dan pergerakkan. 5. Mengenalpasti ciri-ciri irama dan pergerakkan pada:
4. Membuat eksperimentasi -Alam semula jadi
dan penerokaan prinsip - objek buatan manusia
kesatuan pada alam semula -karya seni visual
jadi, objek buatan manusia 6. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan
dan karya seni dengan pergerakkan pada objek buatan manusia dengan teknik potongan
pelbagai teknik kertas.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Irama dan pergerakkan
BAHAN BANTU Buku teks, slide powerpoint, karya, projektor
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Gunting, kertas warna, gam
MENGAJAR
SET Pelajar ditayangkan dengan tayangan multimedia mengenai irama dan
INDUKSI pergerakkan.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
PERSEPSI SENI (PS) Aktiviti Permulaan (5 Minit)
Pemahaman terhadap prinsip irama Pelajar menonton tayangan multimedia mengenai irama dan pergerakkan.
dan pergerakkan Aktiviti Penerangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
pergerakkan.
Guru memulakan soal jawab terbuka dan tertutup.
Aktiviti Perbincangan
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 orang dalam 1 kumpulan)
Pelajar menghasilkan peta ithink bebas untuk menguji kefahaman dengan
menjelaskan dan menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
pergerakkan.
EKSPLORASI SENI (PS) Aktiviti Pembentangan (25 Minit)
Eksplorasi dan aplikasi prinsip rekaan Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dengan masa yang telah
bagi pengukuhan pemahaman ditetapkan.
terhadap irama dan pergerakkan. Pelajar menerangkan pengalaman menghasilkan peta i-think
Pelajar dibekalkan lembaran kerja untuk disiapkan.
Pelajar diberi rumusan oleh guru untuk tajuk irama dan pergerakkan.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK Peta buih, peta pokok, peta alir
EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:
Nilai murni, bahasa Kritis, kreatif, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
menaakul, berfikir inkuiri pengesanan berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Melur
TARIKH/HARI 06.09.2017 SELASA MINGGU 32 MASA 1.20-2.20pm
BIDANG BAHASA SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK IRAMA DAN PERGERAKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
3. Menghasilkan karya dengan 5. Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi secara kreatif
menggunakan imaginasi dan dengan menekankan prinsip irama dan pergerakkan melalui teknik
idea secara kreatif dengan potongan kertas
menekankan prinsip irama 6. Mempamerkan hasil karya
dan pergerakkan. 7. Menghayati hasil karta sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
4. Mempamerkan, menghayati aspek seni visual
dan menjelaskan 8. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni visual
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Kesatuan
BAHAN BANTU Buku teks seni dan DSKP, LCD, Laptop, speaker
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam
MENGAJAR
SET Pelajar diminta untuk menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
INDUKSI pergerakan berdasarkan pembelajaran yang lepas.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
EKSPRESI SENI (ES) Aktiviti Permulaan (Soal Jawab) (5 minit)
Penzahiran idea dan konsep melalui Pelajar dapat menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan pergerakkan
pelbagai sumber dan teknologi berdasarkan kelas lepas.
dalam penjanaan tugasan. Aktiviti Perbincangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai tugasan irama dan pergerakkan
Aktiviti Tunjuk Cara (10 Minit)
Pelajar diberi tunjuk cara oleh guru dalam penghasilan karya.
Aktiviti Penghasilan Karya (25 Minit)
Pelajar menghasilkan sebuah karya irama dan pergerakkan melalui teknik
potongan kertas.
Pelajar melipat kertas berbentuk segi empat dan menggunting kertas tersebut
secara rawak dan membuat eksplorasi pada potongan tersebut.
APRESIASI SENI (AS) Aktiviti Pembentangan (15 Minit)
Penghayatan terhadap karya seni Pelajar dapat mempamerkan dan menerangkan hasil karya (potongan kertas)
visual berdasarkan prinsip irama dan pergerakkan
Pelajar menerangkan kepada rakan tentang karya kesatuan yang dihasilkan
berdasarkan prinsip irama dan pergerakkan
Pelajar mengemukakan pengalaman dalam menghasilkan karya potongan
kertas
Pelajar mencatat nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK

EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:


Nilai murni, bahasa Mengaplikasi, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
mencipta inkuiri terbimbing berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

Contoh karya lipatan dan guntingan untuk


menghasilkan irama dan pergerakkan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 iXORA
TARIKH/HARI 05.09.2017 SELASA MINGGU 31 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG BAHASA SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK IRAMA DAN PERGERAKKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
5. Menjelaskan definisi irama 7. Menjelaskan definisi irama dan pergerakkan.
dan pergerakkan. 8. Mengenalpasti ciri-ciri irama dan pergerakkan pada:
6. Membuat eksperimentasi -Alam semula jadi
dan penerokaan prinsip - objek buatan manusia
kesatuan pada alam semula -karya seni visual
jadi, objek buatan manusia 9. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan
dan karya seni dengan pergerakkan pada objek buatan manusia dengan teknik potongan
pelbagai teknik kertas.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Irama dan pergerakkan
BAHAN BANTU Buku teks, slide powerpoint, karya, projektor
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Gunting, kertas warna, gam
MENGAJAR
SET Pelajar ditayangkan dengan tayangan multimedia mengenai irama dan
INDUKSI pergerakkan.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
PERSEPSI SENI (PS) Aktiviti Permulaan (5 Minit)
Pemahaman terhadap prinsip irama Pelajar menonton tayangan multimedia mengenai irama dan pergerakkan.
dan pergerakkan Aktiviti Penerangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
pergerakkan.
Guru memulakan soal jawab terbuka dan tertutup.
Aktiviti Perbincangan
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 orang dalam 1 kumpulan)
Pelajar menghasilkan peta ithink bebas untuk menguji kefahaman dengan
menjelaskan dan menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
pergerakkan.
EKSPLORASI SENI (PS) Aktiviti Pembentangan (25 Minit)
Eksplorasi dan aplikasi prinsip rekaan Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dengan masa yang telah
bagi pengukuhan pemahaman ditetapkan.
terhadap irama dan pergerakkan. Pelajar menerangkan pengalaman menghasilkan peta i-think
Pelajar dibekalkan lembaran kerja untuk disiapkan.
Pelajar diberi rumusan oleh guru untuk tajuk irama dan pergerakkan.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK Peta buih, peta pokok, peta alir
EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:
Nilai murni, bahasa Kritis, kreatif, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
menaakul, berfikir inkuiri pengesanan berdisiplin
REFLEKSI CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 ixora
TARIKH/HARI 06.09.2017 SELASA MINGGU 32 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG BAHASA SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK IRAMA DAN PERGERAKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
5. Menghasilkan karya dengan 9. Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi secara kreatif
menggunakan imaginasi dan dengan menekankan prinsip irama dan pergerakkan melalui teknik
idea secara kreatif dengan potongan kertas
menekankan prinsip irama 10. Mempamerkan hasil karya
dan pergerakkan. 11. Menghayati hasil karta sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
6. Mempamerkan, menghayati aspek seni visual
dan menjelaskan 12. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni visual
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Kesatuan
BAHAN BANTU Buku teks seni dan DSKP, LCD, Laptop, speaker
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam
MENGAJAR
SET Pelajar diminta untuk menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan
INDUKSI pergerakan berdasarkan pembelajaran yang lepas.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
EKSPRESI SENI (ES) Aktiviti Permulaan (Soal Jawab) (5 minit)
Penzahiran idea dan konsep melalui Pelajar dapat menyatakan definisi, ciri-ciri dan fungsi irama dan pergerakkan
pelbagai sumber dan teknologi berdasarkan kelas lepas.
dalam penjanaan tugasan. Aktiviti Perbincangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai tugasan irama dan pergerakkan
Aktiviti Tunjuk Cara (10 Minit)
Pelajar diberi tunjuk cara oleh guru dalam penghasilan karya.
Aktiviti Penghasilan Karya (25 Minit)
Pelajar menghasilkan sebuah karya irama dan pergerakkan melalui teknik
potongan kertas.
Pelajar melipat kertas berbentuk segi empat dan menggunting kertas tersebut
secara rawak dan membuat eksplorasi pada potongan tersebut.
APRESIASI SENI (AS) Aktiviti Pembentangan (15 Minit)
Penghayatan terhadap karya seni Pelajar dapat mempamerkan dan menerangkan hasil karya (potongan kertas)
visual berdasarkan prinsip irama dan pergerakkan
Pelajar menerangkan kepada rakan tentang karya kesatuan yang dihasilkan
berdasarkan prinsip irama dan pergerakkan
Pelajar mengemukakan pengalaman dalam menghasilkan karya potongan
kertas
Pelajar mencatat nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK

EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:


Nilai murni, bahasa Mengaplikasi, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
mencipta inkuiri terbimbing berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

Contoh karya lipatan dan guntingan untuk


menghasilkan irama dan pergerakkan

Anda mungkin juga menyukai