Anda di halaman 1dari 1

PROJECT BASED LEARNING (PBL) SECARA LUAR TALIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

TUGASAN PELAJAR:

Rujuk Muka Surat 74-84

AKTIVITI 1 (PERSEPSI SENI)

 Pelajar perlu:
- Memerihalkan Sejarah perkembangan reka bentuk industri.
- Menjelaskan prinsip reka bentuk industri dari aspek:
 Reka Bentuk produk
 Reka bentuk perabot
 Reka bentuk automotif.
- Peranan dan fungsi
- Prinsip dan elemen
- Ergonomic

Salin semula nota secara ringkas menggunakan peta minda. Sila rujuk buku teks/buku rujukan/carian
internet. Sertakan gambar sebagai contoh (Boleh dilukis/ dicetak). Penghasilan nota secara bertulis
atau menggunakan powerpoint presentation.

AKTIVITI 2 (EKPLORASI SENI)

 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan
lakaran reka bentuk.
- Mengenalpasti bahan dan alat yang digunakan dalam lakaran dan model 3D Reka Bentuk
Industri.
- Mengolah idea melalui beberapa lakaran dengan membanding bentuk mengikut fungsi
dan fungsi mengikut bentuk.
- Meneroka Teknik mewarna lakaran secara terperinci.

*Rujuk mukasurat 80 (jadual 7.2) Buat dalam bentuk Jadual. (boleh ditaip atau ditulis dengan
lakaran)

*rujukan tambahan: https://www.slideshare.net/anissyaharani/bab-4-lakaranpiktorial

AKTIVITI 3 (EKSPRESI SENI)

 Pada bahagian ni anda dikehendaki menghasilkan lakaran dan lukisan perincian ‘Botol Air
Serbaguna’

i) Pilih satu hal benda alam semula jadi (Contoh: Buah: Strawberry/ anggur/ Jagung/
labu dan sebagainya) dan lakar hal benda tersebut,
ii) Olah hal benda tersebut untuk menjadi sebuah reka bentuk botol air serbaguna.

*Rujuk mukasurat 81 (Projek pereka muda)

*Rujuk Slaid Pembentangan (Powerpoint presentation yang diberikan)

Anda mungkin juga menyukai