LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER

: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1)

Minggu Interaksi /

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (3 jam)
Pensyarah: Menerangkan konsep perancangan Menjelaskan falsafah merancang Soaljawab y Penerangan y Soal jawab y Percambahan fikiran Menjelaskan format penulisan kertas kerja penubuhan prasekolah

Tutorial (1jam)
Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar

Amali (1jam)
Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah Format kertas kerja -Organisasi - Individu

ISL (1 jam)
Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar diminta melaksanakan tugas berikut: - mendapatkan maklumat dari bahan bacaan, internet atau bahan bercetak berkaitan dengan format kertas kerja penubuhan prasekolah

Catatan: Resos, ICT, Modul, Kerja Kursus
y Power point pensyarah untuk kuliah. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar y Templat pengurusan grafik yang berkaitan

M1 03/01/2011 ± 07/01/2011

Topik 1: Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan - Konsep - Prinsip - Rasional - Objektif Falsafah Merancang - Kepuasan - Optimun - Adaptasi - Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah Format kertas kerja - Organisasi - Individu

Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««« Januari 2011

Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««««

LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1)

Minggu Interaksi /

Tajuk dan Kandungan

Kuliah ( 1 jam)

Tutorial (1 jam)

Amali (3 jam)

ISL (1 jam)

Catatan: Resos, ICT, Modul, Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar

M2 10/01/2011 ± 14/01/2011

Topik 1: Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah Format kertas kerja - Organisasi - Individu Topik 2: Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Langkah-langkah perancangan - Menentukan matlamat dan objektif - Tinjauan kebolehbinaan - Infrastruktur kawasan,

Menyediakan kertas kerja penubuhan prasekolah mengikut format yang betul untuk: -Organisasi - Individu

Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar diminta menyediakan pengurusan grafik tentang proses menyediakan kertas kerja penubuhan prasekolah

Pensyarah: Membincangkan tentang langkahlangkah perancangan untuk penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak. Menerangkan kriteria pengkhususan kawasan, lokasi, keluasan dan Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan

Januari 2011

Membincangkan peraturan dan undang-undang Menghuraikan kepentingan keselamatan dan sumber pengurusan Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««.Kerajaan Tempatan .Bangunan . persekitaran .Organisasi pengurusan . ruang.Bomba .Kewangan . keluasan.Peraturan dan undangundang . (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««« Januari 2011 .Peralatan dan sumber persekitaran bangunan.LAM-PT09-02 lokasi.. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««« Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.Jabatan Pelajaran Negeri .

Keselesaan . y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar M3 17/01/2011 ± 21/01/2011 Topik 2: Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kriteria penubuhan .Bilik pentadbiran . Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah.Pusat / ruang pembelajaran . ICT. Modul.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos. Membincangkan kemudahan kanakkanak berkeperluan khas Menghuraikan kepentingan keselamatan pada susun atur dalam dan luar prasekolah Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan pengurusan grafik atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal KanakKanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Keselesaan .Bilik sakit .Stor Pensyarah Membincangkan aspek pengurusan organisasi prasekolah seperti pelan dalam dan kemudahan kanakkanak.Keselamatan .Konsep . Menerangkan kriteria pengkhususan ruang dan pemilihan peralatan.Ruang makan .Keceriaan Kebersihan alam sekitar Pelan lantai Bahagian dalam .Susun atur perabot .Tandas .Kemudahan asas .Keselamatan .Keceriaan Dalam kumpulan 3-4 orang. pelajar mendapatkan maklumat tentang kriteriakriteria penubuhan dari internet atau bahan-bahan bercetak atau melawat prasekolah untuk mendapatkan maklumat Januari 2011 .Konsep .Kemudahan asas .

(Nama: ) Tarikh:«««««««««««« Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan .tempat main pasir dan air .lain-lain aspek yang relevan Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««« Januari 2011 .alatan permainan sesuai .pondok .lain-lain aspek yang relevan Bahagian luar .LAM-PT09-02 ..kebun/ lanskap .

ICT. pelajar melaksanakan tugasan berikut: Membanding bezakan dua contoh pelan dalam prasekolah yang anda boleh dapati dari pelbagai sumber dalam bentuk pengurusan grafik Catatan: Resos.Bilik sakit . Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah.Tandas . Modul.lain-lain aspek yang relevan - - Januari 2011 .Bilik sakit .Bilik pentadbiran .Ruang makan .Susun atur perabot .Bilik pentadbiran .Ruang makan .Stor .LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah ( jam) Tutorial (jam) Amali (5 jam) Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i Bahagian dalam: .Susun atur perabot .Stor .Pusat / ruang pembelajaran .Tandas .Pusat / ruang pembelajaran .lain-lain aspek yang relevan ISL (jam) Dalam kumpulan 3-4 orang. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar M4 24/01/2011 ± 28/01/2011 Topik 2: Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pelan lantai Bahagian dalam .

Kerja Kursus M5 31/01/2011 04/02/2011 CUTI TAHUN BARU CINA Januari 2011 . Modul. ICT.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali - ISL (jam) Catatan: Resos.

pondok .alatan permainan sesuai . Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah.alatan permainan sesuai . y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar M6 07/02/2011 11/02/2011 Topik 2: Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pelan lantai Bahagian luar . ICT.kebun/ lanskap .pondok .LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (jam) Catatan: Resos. Modul.tempat main pasir dan air .lain-lain aspek yang relevan Melakar Pelan Prasekolah: Bahagian luar .tempat main pasir dan air .susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan .kebun/ lanskap .lain-lain aspek yang relevan Dalam kumpulan 3-4 orang pelajar menerangkan dan Membanding bezakan dua contoh pelan luar prasekolah yang anda boleh dapati dari pelbagai sumber dalam bentuk pengurusan grafik Januari 2011 .susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan .

Mokhtar Ismail (1995). Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Abu Bakar Nordin. Menerangkan matlamat dan objektif khusus tentang kepentingan perancangan pengajaran Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan 2.LAM-PT09-02 Topik 3: Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar Senarai semak tugastugas harian guru Menyediakan matlamat dan objektif khusus Pensyarah: Membincangkan aspek perancangan mengajar seperti menyediakan senarai semak dan tugastugas rutin. Penilaian di Bilik Darjah. Occcasional Papers no. 5. (1987) Developing Scale in Affective Domain. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka RUJUKAN: 1. Bangi Januari 2011 .

Senarai semak tugas-tugas harian guru . 5. ICT. Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah. Menerangkan matlamat dan objektif khusus tentang kepentingan perancangan pengajaran Membincangkan aspek perancangan mengajar untuk cara penilaian di prasekolah Menerangkan definisi penilaian di prasekolah Membincangkan jenis-jenis penilaian kepada kanak-kanak prasekolah Menerangkan Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan Perancangan mengajar . pelajar menyenaraikan tugas-tugas atau aktiviti tahunan guru di prasekolah daripada pelbagai sumber. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.Rehat . Refleksi guru Membincangkan aspek perancangan mengajar seperti menyediakan senarai semak dan tugastugas rutin. Januari 2011 . Occcasional Papers no. senarai semak dll.Makan / minum pagi .Aktiviti luar .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian .Menyediakan matlamat dan objektif khusus tentang kepentingan perancangan pengajaran Dalam kumpulan 3-4 orang. Abu Bakar Nordin.Kerja kumpulan . Bangi M7 14/02/2011 ± 18/02/2011 Topik 3: Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar Merancang jadual dan rutin harian: .LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar Mendapatkan maklumat dari bahan bacaan.Informal & berterusan . internet dsbnya berkaitan RUJUKAN: 1.Alat-alat penilaian spt. Modul.Ketibaan murid . (1987) Developing Scale in Affective Domain.Merancang waktu aktiviti .

LAM-PT09-02 kaedah penilaian informal dan berterusan dengan menggunakan alatalat penilaian yang sesuai 2. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Januari 2011 . Penilaian di Bilik Darjah. Mokhtar Ismail (1995).

Alat-alat penilaian spt. senarai semak dll.Informal & berterusan . Dalam kumpulan 3-4 orang.Kerja kumpulan .Aktiviti luar .Alat-alat penilaian spt. tujuan dan kaedah dalam bentuk pengurusan grafik.Penilaian & bersurai Perancangan penilaian .LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (1 jam) Tutorial (jam) Amali (4 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos. ICT.Rehat .Ketibaan murid . Modul. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar Januari 2011 . senarai semak dll.Makan / minum pagi . Refleksi guru Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan penilaian . y Power point pensyarah untuk kuliah.Merancang waktu aktiviti . Kerja Kursus M8 21/02/2011 ± 25/02/2011 Topik 3: Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar Merancang jadual dan rutin harian: . pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: Buat hubungkait jenis-jenis penilaian.Informal & berterusan .

sumber peruntukan kewangan dan kemudahan penyediaan makanan Januari 2011 .LAM-PT09-02 Topik 4: Pengurusan Perkhidmatan Makanan y Perancangan perkhidmatan makanan y Peruntukan dan bantuan kewangan y Kemudahan penyediaan makanan Pensyarah membuat penerangan perbincangan percambahan fikiran bersoal jawab Dalam kumpulan 3-4 orang. pelajar mendapatkan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber berkaitan perancangan perkhidmatan makanan.

Modul.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar M9 28/02/2011 ± 04/03/2011 Topik 4: Pengurusan Perkhidmatan Makanan y Mengelakkan keracunan makanan y Perancangan menu makanan y Menghidang dan menyediakan makanan Pensyarah menerangkan -punca-punca keracunan makanan dan cara mengatasi -panduan menghidang dan menyediakan makanan .Menghidang dan menyediakan makanan Dalam kumpulan 3-4 orang.Kemudahan penyediaan makanan . pelajar mendapatkan maklumat tambahan berkaitan penyediaan makanan. Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah.Perancangan menu makanan .panduan menyimpanan bahan-bahan makanan dan pengurusan di dapur Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan Pengurusan Perkhidmatan Makanan . ICT.kes-kes keracunan Januari 2011 .menyediakan contoh menu yang baik . menu dan penyediaan makanan .

Perancangan menu makanan . y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar M10 07/03/2011 ± 11/03/2011 Topik 4: Pengurusan Perkhidmatan Makanan y Mengelakkan keracunan makanan y Perancangan menu makanan y Menghidang dan menyediakan makanan Topik 5: Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah Pemerolehan kewangan .Yuran masuk .Menghidang dan menyediakan makanan ISL (1 jam) Catatan: Resos. Modul.Kemudahan penyediaan makanan . Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah.pinjaman Mengawal dan Januari 2011 Pensyarah: Menerangkan pengurusan sumber kewangan yang terdapat di dalam prasekolah Membincangkan pengelolaan organisasi dengan memberi penjelasan Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan Dalam kumpulan.Bantuan kerajaan .Bantuan swasta/ syarikat . pelajar merancang dan melaksanakan contoh cara untuk memohon peruntukan kewangan atau dana prasekolah.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) Pengurusan Perkhidmatan Makanan . ICT. Dengan .Derma .

Peralatan perabot . (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««« Januari 2011 . (Nama: ) Tarikh:«««««««««««« Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.insuran tentang pengurusan sumber kewangan. Dapatkan sebutharga pembelian peralatan atau bahan tersebut Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««.Bahan pembelajaran .Makanan ..LAM-PT09-02 membelanjakan kewangan . inventori dan sistem berkomputer dalam menguruskan rekodrekod yang berkaitan peruntukan tersebut rancang pengagihan pembelian peralatan atau bahan di prasekolah.

. Januari 2011 «««««««««««««««««««. . ICT. Modul.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan: Resos. Kerja Kursus M11 14/03/2011 18/03/2011 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan ««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««.

Januari 2011 . Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (-jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos.. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««««. ICT. Modul. Kerja Kursus M12 21/03/2011 25/03/2011 PRAKTIKUM Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««.

jam) ISL (1jam) Catatan: Resos. ICT. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««««. Januari 2011 .LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (3 jam) Tutorial ( 1 jam) Amali (.. Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««. Modul. Kerja Kursus M13 28/03/2011 ± 01/04/2011 PRAKTIKUM Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««.

LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (-jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos. Januari 2011 . (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««. Modul. Kerja Kursus M14 04/04/2011 08/04/2011 PRAKTIKUM Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««««. ICT.. Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.

Modul.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (-jam) Tutorial (-jam) Amali (4 jam) ISL (1 jam) Catatan: Resos. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««««.. Kerja Kursus M15 11/04/2011 ± 15/04/2011 PRAKTIKUM Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. ICT. Januari 2011 . Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.

Yuran masuk . Verna (1997) Management of Child Development Centres.. Morrison. Dalam kumpulan.semasa Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .insuran ISL (1 jam) . Hilderbrand.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Pensyarah: Menerangkan pengurusan kewangan yang terdapat di dalam prasekolah Membincangkan pengelolaan organisasi dengan memberi penjelasan tentang pengurusan sumber kewangan. th 9 Ed. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar RUJUKAN: 1.Bantuan kerajaan . ICT. M16 18/04/2011 ± 22/04/2011 Topik 5: Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah Merancang kewangan prasekolah .Makanan .pinjaman Mengawal dan membelanjakan kewangan . Prentice Hall.sebelum penubuhan .Peralatan perabot . pelajar merancang dan melaksanakan contoh pengurusan kewangan untuk pusat prasekolah yang berkaitan tentang pengurusan kewangan dan penyediaan buku stok Catatan: Resos. Ohio: Pearson Merill Prentice Hall. Modul. G.Bahan pembelajaran . inventori dan sistem berkomputer dalam menguruskan rekodrekod yang berkaitan Tutorial (1 jam) Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar Perbincangan Amali (2 jam) Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah Pemerolehan kewangan . New Jersey 2. Kerja Kursus y Power point pensyarah untuk kuliah.stok bahan basah dan kering Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. S. Early Childhood Education Today. (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««« . (2004).stok pembelian .Bantuan swasta/ syarikat .Derma . (Nama: ) Tarikh:«««««««««««« Januari 2011 Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.

ICT. Morrison. G. Topik 6: Pengurusan Kesihatan dan keselamatan Merancang persekitaran yang sihat . Ohio: Pearson Merill Prentice Hall. 9th Ed. y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar RUJUKAN: 1.stok bahan basah dan kering ISL (1 jam) . Prentice Hall.stok pembelian . (2004).stok pembelian . S. Modul.semasa Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .sebelum penubuhan . pelajar mendapatkan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber berkaitan dengan pengurusan tingkahlaku kanak-kanak M17 25/04/2011 ± 29/04/2011 Topik 5: Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah Merancang kewangan prasekolah . Hilderbrand.Penyimpanan rekod kesihatan kanak-kanak . Early Childhood Education Today.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah Merancang kewangan prasekolah .semasa Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan . Kerja Kursus y power point pensyarah untuk kuliah.Pengurusan kanakJanuari 2011 Pensyarah : Menerangkan penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak Membincangkan Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar . New Jersey 2. Dalam kumpulan 3-4 orang. Verna (1997) Management of Child Development Centres.sebelum penubuhan .stok bahan basah dan kering Catatan: Resos.

(Nama: ) Tarikh:««««««««««««««« Januari 2011 .Keselamatan kanakkanak di pusat .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .LAM-PT09-02 kanak sakit .Latihan penggunaan tandas .Peralatan (Perabot dan peralatan permainan luar dan dalam prasekolah (normal dan berkeperluan khas) Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««« penurusan kesihatan dan keselamatan dalam bilik darjah Menjelaskan pengurusan rutin kanak-kanak dari aspek kesihatan dan keselamatan Membincangkan aspek keselamatan kanak-kanak di dalam dan di luar prasekolah (normal dan berkeperluan khas) serta aspek penderaan kanakkanak.Pendidikan kesihatan Keselamatan kanakkanak . Perbincangan Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««..Rehat dan tidur .Penderaan kanakkanak .Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .

Peralatan (Perabot dan y Power point pensyarah untuk kuliah.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (4 jam) Pensyarah : Menerangkan penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak Membincangkan penurusan kesihatan dan keselamatan dalam bilik darjah Menjelaskan pengurusan rutin kanak-kanak dari aspek kesihatan dan keselamatan Membincangkan aspek keselamatan kanak-kanak di dalam dan di luar prasekolah (normal dan berkeperluan khas) serta aspek penderaan kanakkanak.Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah . ICT. Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan: Resos.Pengurusan kanakkanak sakit . y Nota/ Bahan edaran y µPower point´ y Templat pelajar Januari 2011 . Modul.Latihan penggunaan tandas .Pendidikan kesihatan Keselamatan kanakkanak .Rehat dan tidur .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .Penyimpanan rekod kesihatan kanak-kanak .Penderaan kanakkanak . Kerja Kursus M18 02/05/2011 ± 06/05/2011 Topik 6: Pengurusan Kesihatan dan keselamatan Merancang persekitaran yang sihat .Keselamatan kanakkanak di pusat .

pelajar mendapatkan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber berkaitan dengan pengurusan tingkahlaku kanak-kanak Pensyarah membuat penerangan perbincangan percambahan fikiran bersoal jawab tentang aspek pengurusan kanakkanak di dalam kelas prasekolah Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««.Pengukuhan .Modifikasi tingkah laku .Mengambil perhatian . (Nama: ) Tarikh:«««««««««««« Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.Mengawal .Shaping . (Nama: ) Tarikh:««««««««««««««« Januari 2011 .Mengelakkan .Perbincangan ..Tidak mempedulikan Time-out .Menyelesaikan masalah .Mengalih-arah .LAM-PT09-02 peralatan permainan luar dan dalam prasekolah (normal dan berkeperluan khas) Topik 7: Pengurusan Kanakkanak di dalam kelas Prasekolah .Memberi token .Masa dan perhatian khusus *Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan ³power point´ atau mengikut cara pilihan pelajar *perbincangan Dalam kumpulan 3-4 orang.

(Nama: ) Januari 2011 Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««. Kerja Kursus M19 09/05/2011 ± 13/05/2011 MINGGU ULANGKAJI Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) . Modul.jam) Amali (4jam) ISL (1jam) Catatan: Resos.. ICT.jam) Tutorial (.LAM-PT09-02 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (.

PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah (.jam) Tutorial (. Kerja Kursus M20 16/05/2011 20/05/2011 MINGGU ULANGKAJI/PEPERIKSAAN Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. (Nama: ) Januari 2011 Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««.jam) ISL (. (Nama: ) .jam) Catatan: Resos.LAM-PT09-02 Tarikh:«««««««««««««.jam) Amali (.. Modul. Tarikh:««««««««««««««««. ICT.

.jam) Amali (.LAM-PT09-02 Tarikh:«««««««««««««. Modul.jam) Catatan: Resos.jam) Tutorial (. (Nama: ) Tarikh:«««««««««««««. PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PISMP-IPGM Matapelajaran/Kursus/Kertas: Pengurusan Prasekolah SEMESTER: 5 Kod: PRA3110 TAHUN: 2011 Kredit: 3 (2+1) Minggu Interaksi / Tajuk dan Kandungan Kuliah ( .jam) ISL (. (Nama: ) Tarikh:«« . Januari 2011 Tandatangan Ketua Jabatan «««««««««««««««««««. ICT. Kerja Kursus M21 23/05/2011 ± 27/05/2011 MINGGU PEPERIKSAAN Tandatangan Pensyarah ««««««««««««««««. Tarikh:««««««««««««««««.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful