Anda di halaman 1dari 30

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

1. Kepimpinan sekolah diminta mengenalpasti isu strategik dalam merealisasikan visi, misi sekolah dan PPPM 2013-2025.
 Contohnya:-
Isu Murid
 Pencapaian prestasi akademik yang rendah.
Matlamat strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

 Pencapaian prestasi kokurikulum yang rendah.


Matlamat Strategik :Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

 Sahsiah pelajar yang kurang mantap.


Matlamat strategik : Sahsiah pelajar yang terbilang.

 Kemahiran insaniah pelajar yang rendah.


Matlamat strategik : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

 Bilangan pelajar yang mampu menggunakan aplikasi miscrosoft office adalah rendah.
Matlamat strategic : Bilangan pelajar yang mampu menggunakan applikasi miscrosoft office adalah tinggi.

 Isu Guru
 Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang menyeronokkan adalah
rendah.
Matlamat strategik: Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang
menyeronokkan adalah tinggi.

 Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah tinggi.
 Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta meningkat setiap tahun.

1
 Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah tinggi.

 Isu Persekitaran Fizikal Abad 21


 Persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif.
Matlamat strategik: Ruang persekitaran pembelajaran abad 21 yang kondusif meningkat setiap tahun.

 Isu Kepimpinan Sekolah


 Pengetahuan pemimpin pelapis berkenaan pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan belum mantap.
Matlamat strategik : Pemimpin pelapis mempunyai pengetahuan berkenaan pengurusan, pentadbiran dan
kepimpinan yang mantap.

 Isu Pengurusan Sekolah


 Pengurusan kewangan sekolah lemah.
Matlamat strategik : Sekolah mencapai tahap pengurusan kewangan cemerlang pada tahun 2017.
 Budaya senggara yang tidak mantap.
Matlamat strategik: Pengamatan terhadap budaya senggara melalui pendekatan 5S yang mantap.

 Isu Kemajuan Sekolah


 Sekolah berada di band yang rendah/sederhana/belum dapat anugerah sekolah kluster kecemerlangan.
Matlamat strategik : Pencapaian band sekolah meningkat pada band yang lebih tinggi tahun 2017.
Sekolah menerima anugerah sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2017.

2. Selepas mengenalpasti isu strategik, buat analisis SWOT bagi membuat pelan taktikal dan pelan tindakan yang sesuai.

2
BERIKUT ADALAH CONTOH FORMAT PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH.

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017


SMK HARAPAN BANGSA, JOHOR

Bidang / Pegawai
Sasaran Strategi
Matlamat Bertanggungjawab
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Strategik
TOV 2015 2016 2017

1. Pencapaian 1A. % Murid Memperoleh Band 3 N/A - - 100.00 PENGURUSAN KURIKULUM


prestasi Meningkatkan Dalam Semua Mata Pelajaran
PK Pentadbiran
akademik yang Pencapaian Murid 1. Meningkatkan Prestasi Akademik
tinggi oleh semua berdasarkan % Murid Memperoleh Band 6 N/A - - 5.00
GKMP
murid. Panduan Semua Mata Pelajaran Program Peningkatan Akademik
Pembangunan
Ketua Panitia
Pembelajaran Murid % Murid Lulus 95.00 98.00 100.00 - 1.1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang
(PBS) 1.2 Kelas Tambahan – Hujung Minggu
1.3 Modul Latihan – Kerja Rumah
- 1.4 e-Latihan
1.5 PdP yang berpusatkan murid
- 1.6 Program Guru Muda
1.7 Pair Teaching
1.8 Perkhemahan Subjek Kritikal
- 1.9 Program Sandaran Pelajar Di SBP
1.10 Audit Total
1.11 Amalan Learning Walk oleh Kepimpinan Sekolah
- 1.12 Pencerapan Berfokus
1.13 Video E-Guru

2. Mengaplikasi Headcount Akademik

- 3. Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM dan BI)

4. Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja murid

5. Meningkatkan penglibatan pelajar dalam ujian


antarabangsa cthnya B.Inggeris Matematik dan Sains
anjuran University New South Wales dll.

6. Melibatkan ibubapa/komuniti/IPTA/IPTS yang


berkobelahan mengajar dalam perkhemahan
matapelajaran.
1B Meningkatkan
Pencapaian Murid 7. Memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar

3
dalam Ujian % Murid Memperoleh 5A 6.00 10.00 15.00 Ting. 2 dalam mock test TIMSS dan PISA.
Penilaian Sekolah
Rendah (UPSR) Gred Purata Sekolah (GPS) 3.00 2.75 2.50

% Murid Menguasai Semua Mata 96.00 100.00 100.00


Pelajaran PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

% Murid Memperolehi ‘A’ Semua 9.00 10.00 8. Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan
Mata Pelajaran pengiktirafan kepada murid
8.1 Kem motivasi
8.2 Hari Anugerah Pembelajaran Cemerlang
8.3 Potret Gemilang Guru Bimbingan dan
8.4 Hadiah dan Sijil Pencapaian Kaunseling

9. Meningkatkan Budaya Membaca dalam kalangan


murid-murid
9.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/
perpustakaan
9.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap kelas Guru Perpustakaan dan
9.3 Meningkatkan pelaksanaan program sekolah. Media
1.1 Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan
Daerah
1.2 Program Nilam
1.3 Sesi Kritikan Buku

Bidang / Pegawai
Sasaran Strategi
Matlamat Bertanggung jawab
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Strategik
TOV 2013 2014 2015

1C. Pencapaian Gred Purata Sekolah (GPS) 3.00 2.90 2.80 2.70

4
Murid Dalam
Pentaksiran % Murid Murid Yang melepasi PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN Pengetua
Tingkatan 3 (PT3) Tahap Penguasaan Minimum 60.00 70.00 80.00 90.00 KEMUDAHAN FIZIKAL

8. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif PK Pentabiran


% Murid Memperolehi ‘A’ Semua 8.1 Membina Pondok Bacaan GKMP
Mata Pelajaran 8.2 Mewujudkan Ruang Informasi Ketua Panitia
8.3 Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas
Gred Purata Sekolah (GPS) 8.4 Mewujudkan Kelas Kondusif Abad 21
1D Meningkatkan 1.00 1.50 2.00 2.50
Pencapaian Murid % Murid Layak Mendapat Sijil PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
Dalam Peperiksaan MANUSIA
Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) % Murid Memperolehi ‘A’ Semua 9. Meningkatkan kemahiran guru membimbing murid
Mata Pelajaran 5.40 5.30 5.20 5.10 dalam TIMSS dan PISA
9.1 Latihan Guru Matematik, Sains dan Bahasa PK Pentabiran
Purata Nilai Gred Kamulatif (Bahasa Melayu/Inggeris) GKMP
(PNGK) 83.00 86.00 89.00 92.00 Ketua Panitia
10. Meningkatkan pembudayaan inovasi dalam P&P
1E % Murid Lulus 10.1 Frog VLE
Meningkatkan 10.2 Kajian Tindakan PK Pentabiran
Pencapaian Murid 1.00 2.00 3.00 4.00 10.3 Membina ABM GKMP
Dalam peperiksaan Ketua Panitia
Sijil Tinggi 11. Meningkatkan pembudayaan KBAT
Peperiksaan 11.1 Melaksanakan Komuniti Pembelajaran
Malaysia (STPM) Profesionalisme
2.50 2.65 2.85 3.00 11.2 Lawatan Penanda Arasan PK Pentabiran
11.3 Ithink GKMP
Ketua Panitia
98.00 100 100 100 12. Memantapkan kefahaman guru terhadap Pelaksanaan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

13. Meningkatkan kualiti P&P guru. Pengetua


13.1 Pencerapan P&P PK Pentadbiran
13.2 Latihan Guru GKMP
13.3 Kajian Tindakan
13.4 Lesson Study
1F 13.5 Profesional Learning Community
Meningkatkan
keupayaan setiap
murid dalam
penggunaan ICT
(cthnya aplikasi
microsoft office)

5
Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015
1F
Meningkatkan % Murid Lulus (Makbul) 14. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru BI PK Pentadbiran
Pencapaian Murid 14.1 Buddy Support System
Dalam peperiksaan 14.2 Learning English Together
STAM 14.3 Mentor Mentee

1G 15. Meningkatkan penggunaan Portal dan Perpustakaan Guru Penyelaras ICT


Penilaian dan Peratus Murid Mumtaz Video e-Guru
Pentaksiran Lain 15.1 Bengkel /Latihan

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

16. Membangunkan program jaringan dan jalinan dengan PK Pentadbiran


komuniti.

6
PENGURUSAN KEWANGAN
Pengetua
17. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata Pelajaran
mengikut prosedur kewangan.

PENGURUSAN KOKURIKULUM
PK Kokurikulum
18. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti
ko akademik.
19. Melaksanakan aktiviti tema abad 21 cthnya kesedaran
alam sekitar, isu setempat, isu sejagat, literasi
kewangan, kesedaran sivik, khidmat masyarakat.

2. Pencapaian 2A % Murid Mencapai Purata Nilai 96.00 96.50 97.00 97.50 PENGURUSAN KOKURIKULUM;
prestasi Pencapaian Markah Gred Kumulatif Sekurang-kurang
kokurikulum yang Keseluruhan 7.0 1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan kokurikulum PK Kokurikulum
tinggi oleh semua Kokurikulum Murid 1.1 KEJOHANAN Tahunan
murid. Bil. Penyertaan Yang Mencapai 1.2 Merentas Desa
Sekurang-kurangnya 4 6 8 10 1.3 Karnival Sukan dan Permainan
1.4 KOT MSSM Daerah

2. Meningkatkan peratus kehadiran dalam pelaksanaan PK Kokurikulum


1Murid, 1Sukan
2B 2.1 Pengiktirafan kepada murid
Pencapaian Sukan
dan Permainan 3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK
3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan kepada guru yang
terlibat
Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

Tempat Ketiga di Peringkat Daerah 0 0 1 2 4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum PK Kokurikulum


4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah
Bilangan Penyertaan Yang 4.2 Kejohanan Merentas Desa
Mencapai Tempat Pertama di 4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan
2C Peringkat Daerah 5 6 8 10 4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD
Pencapaian
KoAkademik Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Sekurang-kurangnya PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Tempat Ketiga di Peringkat Daerah 5. Meningkatkan motivasi kepada murid PK HEM
4.1 Kem Motivasi Murid
Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Tempat Pertama di 1 1 2 2 6. Meningkatkan kehadiran dan penyertaan murid PK Kokurikulum
Peringkat Daerah

7
secara aktif
Bilangan Penyertaan Yang 6.1 Program Cinta Akan Sekolah
Mencapai Sekurang-kurangnya
Tempat Ketiga di Peringkat Daerah
PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Pengetua
7. Melaksanakan pemantauan dan penilaian berterusan PK Kokurikulum
1 2 2 4 pengurusan sekolah
2D PK Kokurikulum
Pencapaian Unit 8. Melaksanakan Headcount Kokurikulum
Pakaian Seragam
PENGURUSAN KEWANGAN
Pengetua
9. Mengoptimumkan penggunaan peruntukan kewangan
1 2 3 4 mengikut prosedur kewangan.
9.1 Audit Dalaman

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN


KEMUDAHAN FIZIKAL Pengetua

10. Menyediakan kelengkapan sukan dan alatan


kokurikulum yang mencukupi.
9.1 Membuat Analisis Keperluan peralatan sukan
dan kokurikulum

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

2E PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER


Pencapaian Skor MANUSIA
PAJSK meningkat PK Kokurikulum
11. Memberikan latihan kepada guru berkaitan
pengurusan kokurikulum.
2F 10.1 LDP
Pencapaian dalam
Kokurikulum oleh PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR
Agensi Luar PK Kokurikulum
11. Membangunkan program jaringan dan jalinan dengan
komuniti.
11.1 Briged Komuniti
11.2 Lawatan Penanda Aras
11.3 Mengambil bahagian dalam
pertandingan anjuran syarikat/ agensi
luar.

8
3. Pencapaian 3.1 Sikap dan % Murid Memperlihat-kan Sikap 3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif murid
kemahiran insaniah Tingkah Laku dan Perlakuan Positif (Instrumen
yang tinggi oleh Positif Murid Mengukur Berdasarkan SKPM S5) 3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid
semua murid.  Program sekolah penyayang
 Program SMART solat
3.1.2 Pengurusan Organisasi
 Program sekolah unggul
 Program Peningkatan Inter Personal
 Program Peningkatan Intra Personal
3.1.3 Pengurusan HEM & Kokurikulum
 Program membangunkan bakat kepimpinan
pelajar
 Memperbanyakkan program/projek dan
pertandingan menyelesaikan masalah
 Program Peningkatan Keterampilan diri
 Program RIMUP
 Program jalinan dan jaringan pelajar dalam dan
luar negara.
% Murid Melakukan Kes Ringan  Projek Mengumpulkan Maklumat Kerjaya Yang
3.2 Salah Laku DiMinati
Disiplin % Murid Melakukan Kes  Pembentangan Power point kerjaya abad 21.
Sederhana  Pembentangan power point kerjaya di kawasan
ISKANDAR Malaysia.
 Lawatan Kerjaya.

3.2 Meminimakan salahlaku disiplin


3.2.1 Pengurusan HEM
 Program salah laku disiplin (Merit demerit)
 Program pembugaran – Program RIMUP
 Program Bridget Komuniti

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

3.3 Kehadiran Ke % Murid Melakukan Kes 3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah
Sekolah Berat 3.3.1 Pengurusan HEM
 Program ponteng sifar
 Program Headcount Kehadiran

% murid hadir sekolah melebihi 3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah


3.4 Kemahiran 98.00 peratus kehadiran setahun

9
Insaniah setiap murid 3.4.1 Pengurusan kurikulum
 Program Usrah
 Program Mengimarahkan surau
3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM
 Program Mentor –Mentee
% murid memperoleh Skor > 4.0  Habits of Mind (Pembentukan sikap amalan baik)
Kemahiran Insaniah (Instrumen  Kelas Bertema
Mengukur Kemahiran Insaniah)
3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko
 Membugarkan majlis perwakilan pelajar
 Program Jalinan
 Program Jaringan
 Program Pengantarabangsaan
 Program Lawatan dan Penandaras.
Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko
 Program Kerohanian
 Program Khidmat Masyarakat
 Program tokoh Maal Hijrah
 Program Imam Muda
Pengurusan HEM
 Anugerah Kesantunan
Pengurusan Kurikulum
 Program Kerja berkumpulan (kajian Kes)- cth
(Pencemaran sungai)
 Lakonan /Sketsa/ Bercerita / Berkarya
Pengurusan Kokurikulum
 Program Keusahawanan
 Pemantapan budaya pengucapan awam (BM &
BI)
 Pembentangan dapatan kajian kes/survey

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN KEWANGAN
4. Pencapaian 4.1 Sekolah Mencapai Laporan Audit: Memuaskan Baik Baik Baik 1. Meningkatkan peranan audit dalaman
prestasi Meningkatkan sekolah Pengetua/ GB/
pengurusan yang Prestasi Kewangan 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan Pentadbir/Pt
cemerlang kewangan: Kewangan.

10
i. Kursus kewangan
ii. Lawatan Benchmarking sekolah
pengurusan kewangan cemerlang.
PENGURUSAN KURIKULUM

1. Mengoptimumkan Penggunaan PCG


matapelajaran.

PENGURUSAN KO- KURIKULUM

1. Mengoptimumkan Penggunaan
BKK(bantuan kokurikulum sekolah) dan
BBTP( bayaran tambahan sekolah
Menengah/Rendah). Untuk aktiviti ko
akademik bagi meningkatkan prestasi
matapelajaran

PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI


1. Meningkatkan kompentesi penolong kanan
4.2 . Meningkatkan Kekerapan menerima latihan: 1 2 2 2 i. Kursus Instruktional, Trasformasional
kompetensi i. Instruksional. 1 2 2 2 ii. Kepimpinan Teragih
pemimpin pelapis. ii. Transformasional.
iii. Teragih 0 1 2 2 PENGURUSAN KURIKULUM

2. Mengingkatkan kompentensi guru kanan


matapelajaran/ketua panitia
i. Kursus Instruktional.

PENGURUSAN KO-KURIKULUM

3. Mengingkatkan kompentensi guru pemimpin


kokurikulum
ii. Kursus kejurulatihan
iii. Kursus pengurusan kokurikulum

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


4.3 Meningkatkan
profesionalisme guru. Meningkatkan Profesionalisme guru melalui kursus/
LDP
1.Kekerapan menerima latihan i. Pedagogi
profesionalisme ii. ICT/ frog vle
Guru (LDP ) iii. KBAT
i. Pedagogi 2 3 3 3 iv. PBS
ii. ICT/ frog vle 2 3 3 3 v. Inovasi
iii. KBAT 2 3 3 3 vi. Kajian Tindakan
iv. PBS 2 3 3 3
v. Inovasi 0 1 1 1 PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

11
vi. Kajian Tindakan 0 1 1 1
vii. PdP Abad 21 Meningkatkan penglibatan guru dalam menghasilkan
kajian tindakan dan inovasi.
4.4.Mengoptimum 2. kekerapan melaksanakan kajian
kan penggunaan tindakan dan inovasi 0 1 1 1
kemudahan fizikal
dan persekitaran
sekolah. 1.Kadar kerosakan kemudahan (Tandas, 20% 15% 10% 5%
Perabot,pintu , cermin dll)
PENGURUSAN HALEHWAL MURID (HEM)
1.Mengurangkan kadar vandalisme ;
i. Program sekolahku sayang.

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN


KEMUDAHAN FIZIKAL

2.Mengamalkan budaya penyelenggaraan


i. Bengkel Kesedaran 3K dan 5S

PENGURUSAN KURIKULUM

3. Menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif.


i. Keceriaan Kelas
4.5. Meningkatkan ii. Sudut informasi.
tahap pengurusan iii. Pondok Bacaan.
sekolah berasaskan
kualiti.
PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

1. Penarafan kendiri sekolah- 85% 90% 93% 95% 1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM dan SPSK
SKPM secara menyeluruh.

2. Band sekolah 5 5 4 3
i. Perlantikan jawatan kuasa kerja.
3. Markah penarafan kendiri ii. Melaksanakan audit dalaman
-SPSK iii. Membuat penambahbaikan selepas
85% 90% 92% 93% audit dijalankan.
1. Peratus kes diuruskan mengikut
SOP 95% 96% 97% 98% 2.Melaksanakan pengurusan aduan mengikut SOP:

i. Melayan semua aduan pelanggan


mengikut SOP.
Skor min Tahap Kepuasan Pelanggan 2.6 >3.0 >3.50 >4.0 ii. Hari bertemu pelanggan.
iii. Piagam Pelanggan

1.Peratus penglibatan ibu-bapa 3.Mentadbir soalselidik tahap kepuasan pelanggan.


20% 40% 50% 60%

12
2. Bilangan NGO yang terlibat .
3 4 5 7 PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN
3. Bilangan program pengantarabangsaan KOMUNITI

1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban ibubapa


0 0 1 1 kepada prestasi sekolah

2.Program perkongsian pintar ibubapa dan NGO.

3.Memberi pendedahan kepada pelajar agar lebih glokal


i. lawatan,
ii. benchmarking,
iii. Pertandingan-permainan, kuiz dll

13
14
Pelan Taktikal
2014

15
PELAN TAKTIKAL 1-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang Guru B & K Sepanjang tahun RM10,000.00 / Pencapaian ujian Gred Purata Sekolah Semua murid tingkatan 3 Modul Mengikut Aras
(mulai SUWA / PIBG bulanan dan 5 dalam kelompok
6 Feb 14) pencapaian sederhana
dan rendah

Semua murid tingkatan 3


Kelas Tambahan – Hujung Minggu Sepanjang tahun / Gred Purata Sekolah dan 5 dalam kelompok Set Soalan Sebenar
2 PK Pentadbiran Sabtu Minggu 1 & 3 RM 5,000.00 / PIBG Pencapaian ujian pencapaian tinggi Tahun Lepas/ Negeri
(Mulai bulanan Lain
10 Feb 14)

Sepanjang tahun Semua murid


Modul Latihan – Kerja Rumah % pelajar
PK Pentadbiran RM 10,000.00 menyempurna-kan
3 Sepanjang tahun Murid modul
menyempurnakan Murid yang mempunyai
e-Latihan PK Pentadbiran modul % murid kemudahan komputer
Tiada menggunakan dan akses internet di
4 Pelajar menggunakan e-Latihan rumah
e-Latihan

PELAN TAKTIKAL 2-2014

16
Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kem Motivasi Guru B & K 3 hari; RM 25,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua murid
PIBG keyakinan murid Keyakinan Murid
a. Tingkatan 1 3 – 5 Feb 14 dalam pembelajaran
b. Tingkatan 2 2 – 4 Mac 14
c. Tingkatan 3 6 – 8 Apr 14
d. Tingkatan 4 4 – 6 May 14
e. Tingkatan 5 1 – 3 Jun 14
Pertambahan bilangan
2 Hari Anugerah Pembelajaran PK Pentadbiran 13 Apr 14 RM 3,000.00 / PIBG murid menerima Bilangan Murid Semua murid
Cemerlang anugerah Menerima Hadiah

Pertambahan bilangan
Guru B & K Tiada pelajar kelompok
3 Potret Gemilang Sepanjang tahun gemilang Bilangan Murid Semua murid
Kelompok
Pertambahan bilangan Gemilang
Guru B & K Setiap kali selepas RM 2,000.00 murid menerima
4 Hadiah dan Sijil Pencapaian ujian / peperiksaan hadiah dan sijil Bilangan murid Semua murid
menerima hadiah
dan sijil

PELAN TAKTIKAL 3-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

17
INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Bi Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
l Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Meningkatkan keceriaan bilik Guru Pusat Sumber Februari RM 5,000.00 / PIBG Kehadiran murid dan % Kehadiran -
sumber / perpustakaan guru menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

Mohon sumbangan Tahap kepuasan murid


2 Mewujudkan mini perpustakaan di Guru Kelas Januari – April daripada ibu bapa terhadap bahan bacaan Skor Tahap Semua murid
setiap kelas meningkat Kepuasan
Tiada
Bilangan murid yang
3 Menggiatkan pelaksanaan program Januari – November mencapai anugerah
Nilam GKMP Bahasa Nilam meningkat % Murid Mencapai Semua murid
Anugerah Nilam
RM 1,000.00 Bilangan murid yang
Januari - Disember meminjam buku
Guru Pusat Sumber meningkat % Murid Meminjam
4 Mengadakan kerjasama dengan Buku Semua murid
Perpustakaan Daerah

PELAN TAKTIKAL 4-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

18
INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Membina Pondok Bacaan PK Pentadbiran Jun RM 500.00 / 5 pondok bacaan Bilangan bacaam Semua warga sekolah
Peruntukan dIbina dibina
Kerajaan, PIBG
Penyelaras Kebersihan Semua warga sekolah
2 Kebersihan dan Keceriaan Tandas dan Keceriaan Sepanjang Tahun RM 5,000.00 / Kesedaran murid Skor Tahap
- Memantapkan Operasi Sekolah Peruntukan terhadap pentingnya Kepuasan Murid
Pengurusan Tandas Kerajaan, PIBG menjaga kebersihan Terhadap
meningkat Kebersihan dan
PK Pentadbiran Keceriaan
10 tempat yang Semua warga sekolah
Mewujudkan Ruang Informasi April dikenal pasti
3 RM 5,000.00 / disediakan ruang Skor Tahap
Peruntukan untuk dilekatkan Kepuasan Murid
PK HEM Kerajaan, PIBG informasi Terhadap Ruang
Informasi Semua murid dan guru
Kelas Bersih dan Ceria
Pertandingan Kebersihan dan Sepanjang Tahun
4 Keceriaan Kelas RM 1,200.00 / Kelas Memperolehi
PIBG Markah Melebihi
90.00 %

PELAN TAKTIKAL 5-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

19
INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Melaksanakan Komuniti PK Pentadbiran 1 Bulan Sekali Tiada Peningkatan Skor Tahap Semua guru
Pembelajaran Profesionalisme (Januari – Oktober) pengetahuan dan Keupayaan Guru
kemahiran guru dalam
penyelesaian masalah

Guru berupaya
Menggunakan Pendekatan Pengetua Sepanjang Tahun menyelesaikan
2 Coaching dan Mentoring Dalam Tiada masalah sendiri Skor Tahap Semua guru
Membangunkan Profesionalisme Keupayaan Guru
Guru
Mac dan April Peningkatan
Lawatan Penanda Arasan PK Pentadbiran keupayaan guru dalam
3 RM 5,000.00 / PdP Skor Tahap Semua guru
Sumbangan Guru Pencerapan

PELAN TAKTIKAL 6-2014

Matlamat 2: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

20
INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Kejohanan Olahraga Tahunan SU Sukan Februari RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Sekolah (KEJOLA) Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

2 Kejohanan Merentas Desa SU Sukan Mac RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

3. Karnival Sukan dan Permainan SU Sukan April - Mei RM 10,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG
Kejohanan Olahraga Tahunan
4. MSSD SU Sukan Mac RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG Pencapaian Emas;
Perak; dan Gangsa

PELAN TAKTIKAL 7-2014

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

21
INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Program Sekolah Penyayang Penolong Kanan Hal Sepanjang tahun PCG/ PIBG Menambahbaik sikap Peratus peningkatan Semua Murid
Ehwal Murid (Sepanjang Tahun) dan tingkah laku postif dalam elemen 5
murid melalui SKPM
peningkatan
kemenjadian murid
dalam SKPM
Mulai Januari 2014
Penolong Kanan Hal Meningkatkan amalan Sifar dalam
2 Program Ketrampilan Peningkatan Ehwal Murid dan PCG / PIBG berketrampilan pelanggaran Semua Murid
Diri Kokurikulum melalui aktiviti- peraturan sekolah
aktiviiti sekolah
sehingga menjadi
budaya

Penolong Kanan 2 kali setahun


Kokurikulum Meningkatkan amalan Semua pihak dalam
kepimpinan yang lapisan kepimpinan
3 Program membangunkan bakat Peruntukan mantap dalam dapat menjalankan Semua Pemimpin dan
kepimpinan pelajar Kokurikulum persatuan dan kelab tugas dan ahli dalam persatuan dan
tanggungjawab kelab
dengan cemerlang

Meningkat tahap
Mulai kemahiran pengurusan
Mei 14 personel
Pengetua Prestasi Tinggi
4 Mentor-Mentee SIPartner+ dan Pengetua Prestasi
Rendah

PELAN TAKTIKAL 8-2014

Matlamat 3: Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

22
S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.
INISIATIF / STRATEGI
S16 Meningkat tahap kesihatan murid.

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Bebas Denggi PK HEM Februari RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Denggi Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

2 Anti Dadah Guru B & K Mac RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Dadah Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

3 Anti Rokok Guru B & K April – Mei RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Rokok Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

4 Penyakit Berjangkit PK HEM Ogos RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Penyakit Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Berjangkit Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

5 Pemeriksaan Kesihatan PK HEM Okt RM 500.00 / Kesedaran murid, guru Skor Semua murid, guru dan
Peruntukan dan kakitangan Tanggungjawab kakitangan
Kerajaan, PIBG terhadap pentingnya Sosial [Indikator
penjagaan kesihatan Kemahiran
Insaniah]

23
24
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas
program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 14

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua, Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala tuju masa
depan dan langkah-langkah yang perlu diambil menjelang
peperiksaan SPM.

25
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 14 Kertas cadangan PK PTD
diluluskan PK KOKU
- Bentang kertas kerja Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa GKMP
- Tetapkan tarikh Penyelaras Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG
diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator luar

4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga Siap untuk digunakan Tiada


1 Jun 14

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan Post

26
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua Murid.

Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam Persatuan
Dan Kelab

Tanggungjawab : Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari : Januari – Disember 2014

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 5,00.00

Sumber : Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa : Pengetua, Pengerusi


Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

27
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kokurikulum Januari – Jun 2014 Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Kokurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha Kurikulum
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan April 2014 Penerangan program Semua guru Kelab dan
Kokurikulu disampaikan Persatuan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru, dan Pemimpin


Setiausaha Kokurikulum April 14 diedarkan Pelajar
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK April 14 Siap untuk digunakan Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK April 14 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Setiausaha dan AJK Kelab April – Oktober 2014 Keakuran jadual Semua guru dan pemimpin
dan Persatuan pelajar

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Setiausaha Kokurikulum Oktober 2014 Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua dan
pemimpin pelajar

28
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas
program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 14

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala


tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil
menjelang peperiksaan SPM.

29
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 14 Kertas cadangan PK PTD
diluluskan PK KOKU
- Bentang kertas kerja Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa GKMP
- Tetapkan tarikh Penyelaras Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG
diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator luar

4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga Siap untuk digunakan Tiada


1 Jun 14

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan Post

30

Anda mungkin juga menyukai