Anda di halaman 1dari 59

www.rasuldahri.

com

PUASA RAMADAN

Puasa Ramadan mula diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Hitungan hari
puasa yang sempat dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam
hanya 29 hari. Baginda juga sempat melakukannya selama sembilan kali.
Berkata Ibnu Hajar: “Puasa Rasulullah 29 hari lebih banyak dari puasa 30
hari”.1 Pada bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Kerana puasa
Ramadan termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Rasulullah
bersabda:

‫ﺇﹺﻗﹶـﺎﻡﹺ‬‫ ﻭ‬، ِ‫ﻝﹸ ﺍﷲ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺍ ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺃﹶﻥﱠ ﻣ‬‫ ﻭ‬، ُ‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬‫ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﺓ‬‫ﺎﺩ‬‫ﻬ‬‫ ﺷ‬، ‫ﺲﹴ‬‫ﻤ‬‫ﻠﹶﻰ ﺧ‬‫ ﻋ‬‫ﻼﹶﻡ‬‫ ﺍﹾﻹِﺳ‬‫ﻨﹺﻲ‬‫ﺑ‬
.‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﺞ‬‫ﺣ‬‫ﺎﻥﹶ ﻭ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﻡﹺ ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺻ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻛﹶﺎﺓ‬‫ﺎﺀِ ﺍﻟﺰ‬‫ﺘ‬‫ﺇﹺﻳ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻼﹶﺓ‬‫ﺍﻟﺼ‬

“Dibina Islam itu di atas lima perkara: Syahadat bahawa


tiada ilah (tuhan yang wajib diibadahi) melainkan hanya Allah
dan Muhamnmad adalah Rasulullah, mendirikan solat,
menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke
Baitullah”. 2

Dari Abu Ummah al-Bahili radiallahu ‘anhu berkata, aku telah mendengar
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

‫ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ‬، ‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ ﺇﹺﺻ‬: ‫ﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻻﹶ‬‫ﺮ‬‫ﻋ‬‫ﻼﹰ ﻭ‬‫ﺒ‬‫ ﺟ‬‫ﺎ ﺑﹺﻲ‬‫ﻴ‬‫ ﻓﹶﺄﺗ‬، ‫ﻲ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ﺬﹶﺍ ﺑﹺﻀ‬‫ ﻓﹶﺄﹶﺧ‬، ‫ﻼﹶﻥ‬‫ﺟ‬‫ ﺭ‬‫ﺎﻧﹺﻲ‬‫ ﺃﹶﺗ‬‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺎ ﻧ‬‫ﺎ ﺃﹶﻧ‬‫ﻤ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬
‫ﻞﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ‬‫ﺒ‬‫ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﺍﺩ‬‫ﻮ‬‫ﻰ ﺳ‬‫ ﻓ‬‫ﺖ‬‫ﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨ‬‫ﺘ‬‫ ﺣ‬، ‫ﺕ‬‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ ﻓﹶﺼ‬، ‫ ﻟﹶﻚ‬‫ﻠﹸﻪ‬‫ﻬ‬‫ﺴ‬‫ﻨ‬‫ ﺳ‬: ‫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻻﹶ‬.‫ﻘﹸﻪ‬‫ﻴ‬‫ ﻻﹶ ﺃﹶﻃ‬‫ﻲ‬‫ ﺇﹺﻧ‬:

1. H/R Abu Daud 11/297. No. 2322


2. H/R Bukhari.

2
www.rasuldahri.com

‫ﻄﹶﻠﹶـﻖ‬‫ ﺍﻧ‬‫ ﺛﹸﻢ‬، ‫ﺎﺭﹺ‬‫ﻞﹺ ﺍﻟﻨ‬‫ﺍﺀُ ﺃﹶﻫ‬‫ﻮ‬‫ﺬﹶﺍ ﻋ‬‫ ﻫ‬: ‫ﺍ‬‫ ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮ‬‫ﺍﺕ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹾﻷَﺻ‬‫ﺬﹶﻩ‬‫ﺎ ﻫ‬‫ ﻣ‬: ‫ ﻗﹸﻠﹾﺖ‬.‫ﺓ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ ﺷ‬‫ﺍﺕ‬‫ﻮ‬‫ﺑﹺﺄﹶﺻ‬
: ‫ ﻗﹶـﺎﻝﹶ‬.‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ ﺩ‬‫ﻢ‬‫ﺍﻗﹸﻬ‬‫ﺪ‬‫ﻞﹸ ﺃﹶﺷ‬‫ﺴِﻴ‬‫ ﺗ‬، ‫ﻢ‬‫ﺍﻗﹸﻬ‬‫ﺪ‬‫ﻘﱠﻘﹶﺔﹶ ﺃﹶﺷ‬‫ﺸ‬‫ ﻣ‬، ‫ﺒﹺﻬﹺﻢ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻗ‬‫ﺮ‬‫ ﺑﹺﻌ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻠﱠﻘ‬‫ﻌ‬‫ﻡﹴ ﻣ‬‫ﺎ ﺑﹺﻘﹶﻮ‬‫ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧ‬، ‫ﺑﹺﻲ‬
.‫ﻬﹺﻢ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﺻ‬‫ﻠﱡﺔ‬‫ﺤ‬‫ﻞﹶ ﺗ‬‫ﻥﹶ ﻗﹶﺒ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﹾﻔﻄ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ ﺍﻟﱠﺬ‬: ‫ﺆﻻﹶﺀِ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬ ‫ ﻫ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬: ‫ﻗﹸﻠﹾﺖ‬

“Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang datang


dan memegang pangkal lenganku dan membawa aku ke
sebuah gunung yang tinggi seraya berkata: Naiklah! Lalu aku
mengatakan: Aku tidak boleh (naik). Keduanya berkata lagi:
Kamu akan memberi bantuan kepadamu. Lalu aku pun naik,
sampai kepertengagan, tiba-tiba aku mendengar jeritan yang
kuat. Saya bertanya, suara apakah itu? Mereka menjawab: Itu
suara jeritan panghuni neraka. Kemudian mereka membawa
aku mendaki lagi, tiba-tiba aku melihat sekelompok manusia
yang digantung melalui urat belakang mereka, dari mulutnya
terkeluar darah. Aku bertanya, siapa gerangan mereka itu?
Keduanya menjawab: Mereka adalah orang-orang yang
berbuka puasa (pada bulan Ramadan) sebelum tiba waktu
berbuka”.3

Hadis ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan kepada


setiap Muslim yang baligh, berakal, mampu dan dalam keadaan mukim.

3. H/R An-Nasaii (dalam al-Kubra). Ibnu Hibban (dalam Zawaid No.1800). Al-Hakim
1/430. Sanadnya sahih. Lihat: Sahih at-Tagib wat-Tarhib. No. 995.

3
www.rasuldahri.com

BULAN BARAKAH

Ramadan juga adalah bulan yang dipenuhi oleh barkah kerana bulan
turunnya al-Quran. Baginda bersabda:

.‫ﻙ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺒ‬‫ ﻣ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﺎﻥﹸ ﺷ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﺎﺀَ ﻛﹸﻢ‬‫ ﺟ‬‫ﻗﹶﺪ‬

"Telah tiba kepada kamu Ramadan, bulan keberkatan".4

‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺼ‬‫ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬‫ﻬﹺﺪ‬‫ ﺷ‬‫ﻦ‬‫ﻓﹶﻤ‬

“Maka barangsiapa antara kamu hadir di negeri tempat


tinggalnya di bulan itu, hendaklah berpuasa di bulan
tersebut”.5

.‫ﻥﹶ‬‫ﻮ‬‫ﻠﹶﻤ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ‬‫ ﻟﱠ ﹸﻜﻢ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺍ ﺧ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ﺍﹶﻥﹾ ﺗ‬‫ﻭ‬

“Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu


mengetahui”.6

‫ﻥﹾ‬‫ ﻓﹶﺎ‬: ‫ﺔ‬‫ﺍﻳ‬‫ﻰ ﺭﹺﻭ‬‫ﻓ‬‫ ﻭ‬.‫ﺍ ﻟﻪ‬‫ﻭ‬‫ﺭ‬‫ ﻓﹶﺎﻗﹾﺪ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﻥﹾ ﹸﻏﻢ‬‫ﺍ ﻓﹶﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﻓﹶﺎﻓﹾﻄ‬‫ﻩ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ﺍﹶﻳ‬‫ﺫﹶﺍ ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻓﹶﺼ‬‫ﻩ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ﺍﹶﻳ‬‫ﺫﹶﺍﺭ‬‫ﺍ‬
‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻥﹶ ﺛﹶﻼﹶﺛ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺓﹶ ﺷ‬‫ﺪ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﻠﹸﻮ‬‫ ﻓﹶﺎﻛﹾﻤ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﹸﻏﻢ‬

4. H/R Ahmad (9133) dan 2936. Lihat: Sahih Sunan Abu Daud.
5. Al-Baqarah. 2:185.
6. Al-Baqarah. 2:184.

4
www.rasuldahri.com

“Jika kamu melihat anak bulan berpuasalah dan jika


kamu melihat anak bulan berbukalah. Jika tidak kelihatan
genapkanlah.7 Jika dilindungi awan, sempurnakan Sya’ban 30
hari”.8

‫ﺍﻟﻔﹸﺮﹺﻗﹶﺎﻥ‬‫ﻯ ﻭ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﻟﹾﻬ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﺎﺱﹺ ﻭ‬‫ﻠﻨ‬‫ﻯ ﻟ‬‫ﺪ‬‫ﺁﻥﹸ ﻫ‬‫ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ‬‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺰﹺﻝﹶ ﻓ‬‫ ﺍﹸﻧ‬‫ﻯ‬‫ﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﺷ‬

"Bulan Ramadan turun al-Quran, petunjuk manusia,


keterangan dari petunjuk dan memperbezakan antara hak dan
batil".9

7. H/R Bukhari 2/672 No 1801. Muslim 2/726 No. 1081. (Hadis Mutafaq ‘alaihi).
8. H/R Bukhari 2/674. No. 1810. Muslim 2/762. No.1081.
9. Al-Baqarah, 2:185.

5
www.rasuldahri.com

PUASA

Puasa (‫ )اﻟ ﺼﯿﺎم‬menurut bahasa: “Imsak/Menahan”. Atau menahan diri dari


melakukan sesuatu perbuatan. Jika kuda berhenti berlari, maka ia
diungkapkan: (‫)ﺻ ﺎم اﻟﻔ ﺮس‬: “Kuda itu menahan dirinya dari berlari”. Penyair
Arab berkata:

‫ﺔ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﺮ‬‫ﻯ ﻏﹶﻴ‬‫ﺮ‬‫ﺍﹸﺧ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﻞﹲ ﺻ‬‫ﻴ‬‫ﺧ‬

“Kuda itu tidak mahu (berhenti) berlari dan kuda-


kuda lain mahu berlari”.

Allah berfirman:

‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻦﹺ ﺻ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﻠﺮ‬‫ ﻟ‬‫ﺕ‬‫ﺬﹶﺭ‬‫ ﻧ‬‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﺍ‬

“Sesungguhnya aku nazar siyam untuk Yang


Maha Pemurah”.10

Maksud sauma pada ayat di atas ini bermaksud “Menahan”. Menurut syara
siyam (puasa) ialah:

1. Menahan dari sesuatu yang khusus (yang membatalkan puasa).

2. Bermula sejak waktu yang khusus (terbitnya fajar yang kedua hingga
tenggelamnya matahari).

3. Dilakukan oleh orang yang khusus, iaitu muslim yang aqil, baligh serta
wanita yang bersih dari haid atau nifas).

10. Maryam. 26.

6
www.rasuldahri.com

Puasa bermula dari terbit fajar subuh sehingga matahari terbenam,


sebagaimana firman Allah Azza wa-Jalla:

‫ﺍ‬‫ـﻮ‬‫ﻤ‬‫ ﺃﹶﺗ‬‫ﺮﹺ ﺛﹸﻢ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹾﻷَﺳ‬‫ﻂ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺾ‬‫ﻴ‬‫ﻂﹸ ﺍﹾﻷَﺑ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ ﻟﹶ ﹸﻜﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﺣ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺍﺷ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﻛﹸﻠﹸﻮ‬
.‫ﻞﹺ‬‫ﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻴ‬‫ ﺍ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﺼ‬

“Makan dan minumlah hingga nampak benang putih dari


benang hitam iaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa
sampai malam”.11

‫ﻥﹶ‬‫ﻘﹸﻮ‬‫ﺘ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠ ﹸﻜﻢ‬‫ ﻟﹶﻌ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﻠ‬‫ ﻗﹶﺒ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﻠﹶىﺎﻟﱠﺬ‬‫ ﻋ‬‫ﺐ‬‫ﺎﻛﹸﺘ‬‫ ﻛﹶﻤ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﺐ‬‫ﺍﻛﹸﺘ‬‫ﻮ‬‫ﻨ‬‫ ﺁﻣ‬‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﺎﺍﻟﱠﺬ‬‫ﻬ‬‫ﺎﺃﹶﻳ‬‫ﻳ‬

“Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa


sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa!”12

Perhatian: Setelah masuk bulan Ramadan, tetapi tidak disedari kerana


tidak sampai berita sehinggalah ditengahari, maka seseorang itu wajib
meneruskan puasanya, walaupun telah makan atau bersetubuh. Namun
tidak wajib mengqada puasanya, dalilnya:

‫ﻰ‬‫ﺆﺫﻥﹶ ﻓ‬‫ ﺍﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ﻩ‬‫ﺮ‬‫ ﻓﹶﺄﹶﻣ‬، ‫ﺍﺀ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺎﺷ‬‫ ﻋ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻠﹶﻢ‬‫ ﺃﹶﺳ‬‫ﻦ‬‫ﻼﹰ ﻣ‬‫ﺟ‬‫ ﺭ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺚﹶ ﺭ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬
.‫ﻞﹺ‬‫ﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻴ‬‫ ﺍ‬‫ﻪ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻴ‬‫ ﺻ‬‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﻛﹶﻞﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ﺼ‬‫ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﻢ‬‫ﺼ‬‫ ﻳ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻢ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬، ‫ﺎﺱﹺ‬‫ﺍﻟﻨ‬

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengutus lelaki


dari Aslam dihari ‘Asyura, memerintahkan azan kepada
manusia, siapa belum berpuasa, hendaklah berpuasa dan
yang telah makan hendaklah disempurnakan puasanya hingga
menjelang malam.”

11. Al-Baqarah. 2:187


12. Al-Baqarah. 2:183

7
www.rasuldahri.com

BERPUASA SEBELUM MASUK


BULAN RAMADAN

Antara perbuatan bidaah yang wajib dihindari ialah amalan berpuasa


sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kebiasaannya,
mereka yang melakukannya kerana berjaga-jaga agar tidak tertinggal
puasa Ramadan jika ditakdirkan hilal (anak bulan Ramadan) sudah
muncul. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang perbuatan
seperti ini sebagaimana sabda baginda:

‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﺻ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ﻞﹲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﺟ‬‫ﻥﹶ ﺭ‬‫ﻜﹸﻮ‬‫ﻻﱠ ﺍﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ ﺍ‬، ‫ﻦﹺ‬‫ﻴ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻡﹴ ﺃﹶﻭ‬‫ﻮ‬‫ﻡﹴ ﻳ‬‫ﻮ‬‫ﺎﻥﹶ ﺑﹺﺼ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺪ‬‫ ﺃﹶﺣ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻘﹶﺪ‬‫ﺘ‬‫ﻻﹶ ﻳ‬
‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﻟﹾﻴ‬‫ ﺫﹶﻟﹶﻚ‬‫ﻢ‬‫ﺼ‬‫ﻓﹶﻠﹾﻴ‬

“Janganlah kamu berpuasa mendahului Ramadan


sehari atau dua hari sebelum ketibaannya, kecuali orang itu
memang sedang (kebiasaannya) menunaikan pausa, maka
kerjakanlah”.13

“Janganlah salah seorang kamu mendahului Ramadan


sehari atau dua hari, kecuali yang biasa berpuasa tepat hari
puasanya, maka hendaklah berpuasa pada hari itu”.14

“Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan


padanya, maka ia telah menentang Abul Qasim sallallahu
‘alaihi wa-sallam”.15

13. H/R Bukhari dan Muslim (Muttafaqun ‘alaihi).


14. Hadis Muttafaqun ‘alaihi.
15. Dijelaskan oleh Imam Bukhari. Lihat: Mukhtasar Sahihul Bukhari. Hlm. 444.

8
www.rasuldahri.com

Tidak dibolehkan berpuasa Ramadan kecuali setelah kelihatan anak bulan


Ramadan. Rasulullah bersabda:

‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺍ ﺛﹶﻼﹶﺛ‬‫ﻠﹸﻮ‬‫ﺔﹲ ﻓﺎﹶﻛﹾﻤ‬‫ﺎﻳ‬‫ ﻏﹶﻴ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﻭ‬‫ ﺩ‬‫ﺎﻟﹶﺖ‬‫ﻥﹾ ﺣ‬‫ ﻓﹶﺎ‬‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺅ‬‫ﺮ‬‫ﺍ ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺎﻥﹶ ﺻ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﻞﹶ ﺭ‬‫ﺍ ﻗﹶﺒ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ﻻَﺗ‬

“Janganlah kamu berpuasa sebelum Ramadan.


Berpuasalah setelah melihatnya anak bulan. Berbukalah
kerana melihatnya. Jika terlindung, sempurnakanlah 30
hari”.16

16. H/R Tirmizi. Hadis hasan sahih.

9
www.rasuldahri.com

PUASA ENAM

Disunnahkan berpuasa enam hari di bulan Syawal. Boleh bermula pada


awal bulan (bukan diwal Syawal),17 pertengahan atau akhir bulan asalkan
ia dilakukan dalam bulan Syawal. Tidak kira, apakah dilakukan secara
berselang seli atau berurutan (terus menerus enam hari).18 Menurut
Syeikh Uthaimin, terlebih dahulu wajib menyempurnakan (mengqada’)
puasa Ramadan yang tertinggal.

Menurut Syeikh Uthaimin rahimahullah:

“Bahawa puasa enam hari di bulan Syawal tidak boleh


didahulukan dari mengqada’ (membayar) puasa Ramadan”.19

.‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ ﺣ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﻞﹸ ﻣ‬‫ﻘﹶﺒ‬‫ﺘ‬‫ ﻻﹶ ﻳ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ ﻓﹶﺎ‬، ‫ﻪ‬‫ﻘﹾﻀ‬‫ ﻳ‬‫ﺀٌ ﻟﹶﻢ‬‫ﻲ‬‫ﺎﻥﹶ ﺷ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻉ‬‫ﻄﹶﻮ‬‫ ﺗ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Barangsiapa yang mengerjakan puasa sunnah


sedangkan ia mempunyai hutang (qada’) Ramadan yang
belum ditunaikan, maka puasa sunnahnya tidak diterima
sampai ia membayarnya”.20

Namun pendapat yang rajih ialah hadis Aisyah radiallahu ‘anha bahawa
beliau mengqada’ puasanya di bulan Syaban dan Nabi Muhammad
sallallahu ‘alaihi wa-sallam membenarkannya:

17. Haram berpuasa pada awal Syawal (1hb Syawal).


18. Lihat: Masail Abdullah. Hlm 193.
19. Lihat: Syarah Al-Mumti’ 6/448. Uthaimin
20. Lihat: Al-Mugni. 4/401.

10
www.rasuldahri.com

.‫ﺎﻥﹶ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﻰ ﺷ‬‫ﻻﱠ ﻓ‬‫ ﺍ‬‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﻀ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻄ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﺃﹶﺳ‬‫ ﻓﹶﻤ‬، ‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﻠﹶﻲ‬‫ﻥﹸ ﻋ‬‫ ﹸﻜﻮ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬

“Dahulu aku mempunyai hutang puasa Ramadan, maka


aku tidak mampu mengqada’nya kecuali pada bulan
Sya’ban”.21

Maka dibolehkan berpuasa sunnah sebelum mengqada puasa wajib yang


tertinggal,22 kewajipan mengqada’ puasa tidak dibatasi oleh waktu-wakktu
tertentu.23

Menurut Imam An-Nawawi: Mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafie,


Ahmad dan Jumhur Ulama Salaf dan Khalaf, bahawa mengqada’ puasa
Ramadan bagi orang yang meninggalkannya kerana uzur seperti
disebabkan haid atau dalam musafir, maka tidak disyaratkan
mengqada’nya dengan segara setelah mampu melakukannya,24 kerana
keumuman firman Allah Azza wa-Jalla:

.‫ﺮ‬‫ﺴ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ ﺑﹺ ﹸﻜﻢ‬‫ﺪ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ﻻﹶ ﻳ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺴ‬‫ ﺍﻟﹾﻴ‬‫ ﺍﷲُ ﺑﹺ ﹸﻜﻢ‬‫ﺪ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ ﻳ‬‫ﺮ‬‫ﺎﻡﹴ ﺃﹸﺧ‬‫ ﺃﹶﻳ‬‫ﻦ‬‫ﺓﹲ ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﻓﹶﻌ‬

“Maka berpuasalah pada hari-hari yang lain, Allah


menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki
kesusahan bagi kamu”.25

Menurut Imam Al-Qurtubi rahimullah:

“Ayat ini menunjukkan wajibnya mengqada’ puasa


tanpa ditentukan wakutnya, kerana lafaz ayat tersebut berlaku
sepanjang masa tanpa ditentukan pada masa-masa
tertentu”.26

21. H/R Bukhari 1950. Muslim 1146.


22. Ibid.
23. Lihat: Bada’ As-Sanai’ 2/104. (rujuk pendapat Al-Kasani).
24 . Lihat: Syara Muslim. 3/213. An-Nawawi.
25 . Al-Baqarah. 2:185..
26 . Lihat: Al-Jami Li Ahkam Al-Quran. 2/282. Al-Qurtibi.

11
www.rasuldahri.com

Tidak boleh berniat menyatukan (dua dalam satu) dengan berniat untuk
mengqada’ puasa Ramadan yang tertinggal, kemudan (disatukan) dengan
puasa enam. Puasa enam boleh dilakukan dengan terus-menerus
berpuasa selama enam hari atau dipisah-pisahkan. Rasulullah bersabda:

‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﺎﻡ‬‫ ﺻ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬:‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ ﺍﹶﻥﱠ ﺭ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻲ‬‫ﺿ‬‫ ﺭ‬‫ﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺃﹶﻳ‬‫ ﺃﹶﺑﹺﻲ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬
‫ﺮﹺ‬‫ﻫ‬‫ﺎﻡﹺ ﺍﻟﺪ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻝﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺼ‬‫ﻮ‬‫ ﺷ‬‫ﻦ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺘ‬‫ ﺳ‬‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ ﺍﺗ‬‫ﺛﹶﻢ‬

“Dari Abu Ayyub bahawa Rasulullah bersabda: sesiapa


berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikutinya dengan
puasa enam pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa
setahun penuh”.27

27 . H/R Muslim.

12
www.rasuldahri.com

PENYELAMAT DARI API NERAKA

Puasa terutamanya puasa sebulan pada bulan Ramadan, ia adalah


penyelamat dari neraka dan pembuka pintu syurga. Rasulullah bersabda:

‫ﻠﹶـﻰ ﺍﷲِ ﺍﹶﻥﹾ‬‫ـﺎ ﻋ‬‫ﻘ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣ‬، ‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﺎﻡ‬‫ﺻ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻼﹶﺓ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﺍﹶﻗﹶﺎﻡ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻪ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺑﹺﺮ‬‫ ﻭ‬، ِ‫ ﺑﹺﺎﷲ‬‫ﻦ‬‫ ﺁﻣ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬
.‫ﺔﹶ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﻠﹶﻪ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,


mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, satu
kebenaran atas Allah memasukkannya ke syurga".28

ِ‫ﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﷲ‬‫ ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﺔﹲ ﻣ‬‫ﻨ‬‫ ﺟ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺍﹶﻟﺼ‬

"Puasa itu perisai (penyelamat) dari azab Allah".29

.‫ﺎﺭﹺ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﺎ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ ﺑﹺﻬ‬‫ﺠﹺﻦ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﺔﹲ ﻳ‬‫ﻨ‬‫ ﺟ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﺍﹶﻟﺼ‬

“Puasa itu perisai, seseorang berperisai dengannya dari


neraka”.30

‫ﻔﹰﺎ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ ﺧ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ﺎﺭﹺ ﺳ‬‫ﻦﹺ ﺍﻟﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻪ‬‫ﻬ‬‫ﺟ‬‫ ﻭ‬‫ﻚ‬‫ﺍﷲُ ﺑﹺﺬﹶﻟ‬‫ﺪ‬‫ﺎﻋ‬‫ﻻﱠﺑ‬‫ﻞﹺ ﺍﷲِ ﺍ‬‫ﺒﹺﻴ‬‫ىﺴ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻣ‬

28. H/R Bukhari (3581) Al-Jihad.


29. H/R Ahmad (17233).
30 . H/R Ahmad 3/241, 3/296.

13
www.rasuldahri.com

“Tidaklah ada seorang hamba berpuasa di jalan Allah


kecuali Allah jauhkan dia dari neraka sejauh tujuh puluh
musim (tujuh tahun)”.31

‫ ﺍﹶﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ ﺷ‬‫ﺅ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻣ‬‫ﻥ‬‫ﻞﹾ ﻓﹶﺎ‬‫ﻬ‬‫ﺠ‬‫ﻻﹶ ﻳ‬‫ﻓﹶﺚﹾ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ‬، ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺪ‬‫ﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﹶﺣ‬‫ ﻓﹶﺎ‬، ‫ﺔﹲ‬‫ﻨ‬‫ ﺟ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺍﹶﻟﺼ‬
.‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﻘﹸﻞﹾ ﺍ‬‫ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﻠﹶﻪ‬‫ﻗﹶﺎﺗ‬

“Puasa itu perisai, apabila seorang kamu berpuasa,


janganlah berkata-kata keji, jangan berlaku jahil, jika ada
seseorang memakinya atau mahu membunuhnya, katakan aku
berpuasa"32

‫ﺐ‬‫ﻢﹺ ﺍﹶﻃﹾﻴ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼ‬‫ﻑ‬‫ﻠﹸﻮ‬‫ﺨ‬‫ ﻭﻟ‬، ‫ﺰﹺﻯ ﺑﹺﻪ‬‫ﺎ ﺍﹶﺟ‬‫ﺍﹶﻧ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ ﻟ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ ﻓﹶﺎ‬، ‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﻻﱠ ﺍﻟﺼ‬‫ ﺍ‬‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﻡ‬‫ﻦﹺ ﺁﺩ‬‫ﻞﹺ ﺍﺑ‬‫ﻤ‬‫ﻛﹸﻞﱡ ﻋ‬
.‫ﻚ‬‫ﺴ‬‫ﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﺭﹺﻳ‬‫ﻦ‬‫ ﺍﷲِ ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﻨ‬‫ﻋ‬

"Setiap amal Bani Adam (ditulis oleh malaikat) pahlanya,


kecuali orang yang berpuasa, sesungguhnya ia adalah bagiKu
dan Akulah yang memberi pahala puasanya. Dan bau mulut
orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari bau
kasturi".33

‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺍﻟﺼ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ ﺍﹶﺟ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺷ‬‫ ﻭ‬‫ﺍﹶﻛﹾﻠﹶﻪ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ﻬ‬‫ ﺷ‬‫ﻉ‬‫ﺪ‬‫ ﻳ‬‫ ﺑﹺﻪ‬‫ﺰﹺﻱ‬‫ﺎ ﺃﹶﺟ‬‫ﺍﹶﻧ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ ﻟ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﻟﺼ‬: ‫ﻞﱠ‬‫ﺟ‬‫ﻭ‬‫ﺰ‬‫ﻝﹸ ﻋ‬‫ﻘﹸﻮ‬‫ﻳ‬
‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﻠﹾﻘﹶﻰ ﺭ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺔﹲ ﺣ‬‫ﺣ‬‫ﻓﹶﺮ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﻔﹾﻄ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺔﹲ ﺣ‬‫ﺣ‬‫ ﻓﹶﺮ‬‫ﺎﻥ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫ﻢﹺ ﻓﹶﺮ‬‫ﺎﺋ‬‫ﻠﺼ‬‫ﻟ‬‫ﺔﹲ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺟ‬

"Puasa itu untuk Aku, Aku memberinya pahala. Ia


meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya kerana
Aku. Puasa itu perisai. Bagi orang berpuasa dua
kegembiraan, kegembiraan berbuka dan kegembiraan
menemui Tuhannya".34

31 . H/R Bukhari 6/35. Muslim 1153.


32. H/R Ahmad. (7714).

34. H/R Bukhari (6938) At-Tauhid

14
www.rasuldahri.com

.‫ ﺑﹺﻪ‬‫ﺰﹺﻱ‬‫ﺎﺍﹶﺟ‬‫ﺍﹶﻧ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ ﻟ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﻻﱠ ﺍﻟﺼ‬‫ﺎ ﺍ‬‫ﻬ‬‫ﺜﹶﺎﻟ‬‫ ﺍﹶﻣ‬‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ ﻋ‬‫ ﻓﹶﻠﹶﻪ‬‫ﻡ‬‫ ﺁﺩ‬‫ﻦ‬‫ﺎ ﺍﺑ‬‫ﻠﹸﻬ‬‫ﻤ‬‫ﻌ‬‫ ﻳ‬‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ﺴ‬‫ﻛﹸﻞﱡ ﺣ‬

"Segala kebaikan anak Adam baginya sepuluh


kebaikan, kecuali puasa, ia untukKu dan Aku sendiri memberi
ganjarannya". 35

.‫ ﻓﹶﺮﹺﺡ‬‫ﺍﻩ‬‫ﺰ‬‫ ﺍﷲَ ﻓﹶﺠ‬‫ﻲ‬‫ﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬‫ﺫﹶﺍ ﺍﹶﻓﹾﻄﹶﺮ‬‫ ﺍ‬، ‫ﻦﹺ‬‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫ﻢﹺ ﻓﹶﺮ‬‫ﺎﺋ‬‫ﻠﺼ‬‫ﻥﱠ ﻟ‬‫ﺍ‬

"Bagi yang berpuasa dua kegembiraan, ketika berbuka


dan ketika menemui Allah maka balasannya ialah
kegembiraan".36

‫ـﺎﻡ‬‫ ﺍﻟﻄﹶﻌ‬‫ـﻪ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬، ‫ﺏ‬‫ ﺃﻱ ﺭ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﻝﹸ ﺍﻟﺼ‬‫ﻘﹸﻮ‬‫ ﻳ‬، ‫ﺔ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﻘ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻠﹾﻌ‬‫ ﻟ‬‫ﺎﻥ‬‫ﻌ‬‫ﻔ‬‫ﺸ‬‫ﺁﻥﹸ ﻳ‬‫ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﺍﹶﻟﺼ‬
: ‫ ﻗﹶـﺎﻝﹶ‬. ‫ـﻪ‬‫ﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﻨﹺﻲ‬‫ﻔﱢﻌ‬‫ﻞﹺ ﻓﹶـﺸ‬‫ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬‫ ﻣﻨ‬: ‫ﺁﻥﹸ‬‫ﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ‬‫ﻘﹸﻮ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﻨﹺﻲ‬‫ﻔﱢﻌ‬‫ﺓﹶ ﻓﹶﺸ‬‫ﻮ‬‫ﻬ‬‫ﺍﻟﺸ‬‫ﻭ‬
.‫ﺎﻥ‬‫ﻔﻌ‬‫ﺸ‬‫ﻓﹶﻴ‬

“Puasa dan al-Quran memberi syafaat kepada yang


berpuasa di Hari Kiamat, puasa berkata: Wahai Rabbku, aku
meghalanginya dari makan dan syahwat, berilah dia syafaat
keranaku! Al-Quran berkata: Aku menghalanginya dari tidur
malam, berilah syafaat keranaku. Rasulullah bersabda:
Keduanya memberi syafaat”.37

Penjelasan hadis: Menurut Nasruddin al-Albani rahimahullah:

“Hadis ini menjelaskan bahawa amalan itu berjasad,


wajib diimani tanpa ditahrif atau ditakwil. Demikian pegangan
manhaj Salaf as-Soleh serta jalannya mereka yang tidak
diragukan lebih selamat, lebih alim dan tepat. Memadailah
bagimu bahawa itu adalah salah satu syarat beriman: َ‫اَﻟﱠ ﺬِﯾْﻦ‬
ِ‫ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮْنَ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿْﺐ‬Mereka yang beriman dengan yang ghaib”.38

35. H/R An-Nasaii (2189) As-Siyam.


36. H/R Ahmad (6877).
37. H/R Ahmad 6626. Hakim 1/554. Abu Nu’im 8/161 dari jalan Huyaiy bin Abdullah dari
Abdurrahman al-Hubli dari Abdullah bin ‘Amr yang sanadnya hasan. Al-Haitami berkata
di dalam Majmu’ Zawaid 3/181. Tabrani dalam “Al-Kabir” dan perawinya sahih.
38 . Al-Baqarah. 2:3.

15
www.rasuldahri.com

NIAT PUASA

Setiap amal ibadah wajib dimulakan dengan niat. Rasulullah sallallahu


‘alaihi wa-sallam menjelaskan:

‫ﻯ‬‫ﻮ‬‫ﺎ ﻧ‬‫ﺮﹺﺉﹴ ﻣ‬‫ﻜﹸﻞﱢ ﺍﻣ‬‫ﺎ ﻟ‬‫ﻤ‬‫ﻧ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨ‬‫ﻤ‬‫ﺎ ﺍﹾﻷَﻋ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻧ‬

“Sesungguhnya setiap amal disertakan dengan niat,


dan setiap seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan”.

Berniat untuk berpuasa Ramadan hendaklah diniatkan di malam hari,


kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

.‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﻞﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﺻ‬‫ ﺍﻟﻠﱠﻴ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬‫ ﻟﹶﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Sesiapa tidak berniat pada malam hari (sebelum fajar),


tidak ada puasa baginya”.39

.‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﺮﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﺻ‬‫ﻞﹶ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﺠ‬‫ ﻗﹶﺒ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﻢﹺ ﺍﻟﺼ‬‫ﺠ‬‫ ﻳ‬‫ ﻟﹶﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar,


maka tidak ada puasa baginya”.40

39 . Hadis Ibnu Umar dan Hafsah, sanadnya sahih. Lihat: Sahih al-Jami’ as-Saghir. 6410.
40 . H/R Abu Daud 2454. Ibnu Khuzaimah 1933. Al-Baihaqi 4/202.

16
www.rasuldahri.com

Untuk puasa sunnah, dibolehkan berniat walaupun di siang hari


sebagaimana yang diamalkan oleh Abu ad-Darda’, Abu Thalhah, Abu
Hurairah, Ibnu Abbas, Huzaifah bin al-Yaman dan selain mereka.41
Rasulullah pernah mendatangi ‘Aisyah bukan di bulan Ramadan, lalu
baginda bersabda:

“Apakah engkau mempunyai makanan (sarapan pagi)?


Kalau tidak ada, saya akan berpuasa”.42

Niat bertempat di hati sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah


sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para Salaf as-Soleh, tidak dilafazkan dan
tidak dibaca dengan jahrah (menguatkan suara). Berniat sejak waktu
malam sebelum terbit fajar. Adalah bidaah jika dibaca dengan nyaring
(dilafazkan) atau dibaca beramai-ramai selepas solat tarawikh.

41 . Lihat: Mukhtasar Sahih al-Bukhari hlm. 448.


42 . H/R Muslim dan Ibnu Khuzaimah No. 1935.

17
www.rasuldahri.com

NAMA-NAMA
PINTU SYURGA

‫ﺎﻡﹺ‬‫ﻴ‬‫ﺎﺏﹺ ﺍﻟﺼ‬‫ ﺑ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻲ‬‫ﻋ‬‫ﺎﻡﹺ ﺩ‬‫ﻴ‬‫ﻞﹺ ﺍﻟﺼ‬‫ ﺍﹶﻫ‬‫ﻦ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬

"Sesiapa yang tergolong orang yang berpuasa, ia akan


dipanggil (ke syurga) melalui pintu puasa".43

‫ـﺪ‬‫ ﺃﹶﺣ‬‫ـﻪ‬‫ﻨ‬‫ﻞﹸ ﻣ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ ﻻ َﻳ‬‫ﺔ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﻘ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﻥﹶ ﻳ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﻞﹸ ﻣ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﺎﻥﹸ ﻳ‬‫ﻳ‬‫ ﺍﹶﻟﺮ‬‫ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺎﺑ‬‫ ﺑ‬‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ىﺎﻟﹾﺠ‬‫ﻥﱠ ﻓ‬‫ﺍ‬
‫ﺮﹺﺏ‬‫ﻞﹶ ﺷ‬‫ﺧ‬‫ ﺩ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ ﻭ‬‫ﻖ‬‫ ﺃﹸﻏﹾﻠ‬‫ﻢ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻞﹶ ﺁﺧ‬‫ﺧ‬‫ﺫﹶﺍ ﺩ‬‫ )ﻓﹶﺎ‬‫ﺪ‬‫ ﺃﹶﺣ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﻞﹾ ﻣ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ ﻳ‬‫ ﻓﹶﻠﹶﻢ‬‫ﻖ‬‫ﺍ ﺃﹸ ﹾﻏﻠ‬‫ﻠﹸﻮ‬‫ﺧ‬‫ﺫﹶﺍﺩ‬‫ ﻓﹶﺎ‬‫ﻢ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﹶﻏﻴ‬
(‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﺄﹾ ﺍﹶﺑ‬‫ ﹾﻈﻤ‬‫ ﻳ‬‫ ﻟﹶﻢ‬‫ﺮﹺﺏ‬‫ ﺷ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬

“Sesungguhnya di syurga ada pintu yang disebut pintu


Rayyan, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada Hari
Kiamat melalui pintu tersebut, tiada selain mereka yang
memasukinya. Setelah masuk orang terakhir yang berpuasa,
ditutuplah pintu tersebut. (Sesiapa yang masuk akan minum
dan tidak haus selamanya)”.44

43. H/R Bukhari (3393). Al-Munaqib.


44. H/R Bukhari 4/95. Muslim 1152. Hadis (dalam kurungan) dari Ibnu Khuzaimah dalam
Sahihny 1903.

18
www.rasuldahri.com

AMALAN SUNNAH KETIKA


BERPUASA RAMADAN

Sunnah bertarawikh, bertadarus dan berzikir.

Firman Allah:

‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻗ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺍﻟـﺼ‬‫ ﻭ‬‫ـﺎﺕ‬‫ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﺘ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﺘ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻨ‬‫ﺆﻣ‬ ‫ﺍﳌﹸ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻨﹺﻴ‬‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺍ‬


‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻗ‬‫ﺪ‬‫ـﺼ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺕ‬‫ـﻌ‬‫ﺎﺷ‬‫ﺍﻟﹾﺨ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ـﻌ‬‫ﺎﺷ‬‫ﺍﻟﹾﺨ‬‫ ﻭ‬‫ﺍﺕ‬‫ﺎﺑﹺﺮ‬‫ ﻭﺍﻟـﺼ‬‫ﻦ‬‫ﺎﺑﹺﺮﹺﻳ‬‫ﺍﻟـﺼ‬‫ ﻭ‬‫ﻗﹶﺎﺕ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺍﻟﺼ‬‫ﻭ‬
َ‫ ﺍﷲ‬‫ﻦ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ﺍﻟﺬﱠﺍﻛ‬‫ ﻭ‬‫ﻈﹶﺎﺕ‬‫ﺎﻓ‬‫ﺍﻟﹾﺤ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺟ‬‫ﻭ‬‫ ﻓﹶﺮ‬‫ﻦ‬‫ﻈﻴ‬ ‫ﺎﻓ‬‫ﺍﻟﹾﺤ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺍﻟﺼ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺍﻟﺼ‬‫ ﻭ‬‫ﻗﹶﺎﺕ‬‫ﺪ‬‫ﺼ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻭ‬
‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻈﻴ‬ ‫ﺍﻋ‬‫ﺮ‬‫ﺍﹶﺟ‬‫ﺓﹰ ﻭ‬‫ﻔﺮ‬ ‫ﻐ‬‫ ﻣ‬‫ﻢ‬‫ﺍﷲُ ﻟﹶﻬ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﹶﻋ‬‫ﺍﺕ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟﺬﱠﺍﻛ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺜﻴ‬‫ﻛﹶ‬

"Sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki


dan perempuan mukmin, lelaki dan perempuan yang taat
dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki
dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang
khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan
perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang
memelihara farajnya, lelaki dan perempuan yang banyak
mengingati Allah, Allah menyediakan bagi mereka keampunan
dan pahala yang besar".45

45. Al-Ahzab, 33:35.

19
www.rasuldahri.com

Golongan siddiqin dan syuhada:

‫ﺎﻥﹶ‬‫ـﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ ﻗﹶـﺎﻡ‬‫ـﻦ‬‫ ﻣ‬‫ـﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ـﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ـﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ‬: ‫ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﺮ‬‫ﻳ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﹶﺑﹺﻰ ﻫ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬
.‫ﺒﹺﻪ‬‫ ﺫﹶﻧ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﻡ‬‫ﻘﹶﺪ‬‫ﺎﺗ‬‫ ﻣ‬‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺮ‬‫ﺎ ﻏﹸﻔ‬‫ﺎﺑ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺣ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺎﻧ‬‫ﻤ‬‫ﻳ‬‫ﺍ‬

"Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah


sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Barang siapa bangun di bulan
Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka
diampunkan dosanya yang telah lalu".46

Dari Amr bin Murrah al-Juhani rahimahullah:

"Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-


sallam ia berkata: Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku
bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah!
Engkau adalah Rasulullah, aku solat lima waktu, aku tunaikan
zakat, berpuasa Ramadan dan solat tarawikh, termasuk
golongan manakah aku? Termasuk golongan siddiqin dan
syuhada".47

46. H/R Bukhari (36) Al-Iman.


47. H/R Ibnu Hibban No. 11. (1). Lihat: Al-Lubub 1/317. Ibnul Atsir. (2). Lihat: Al-Ansab
3/394. As-San’ani. Sanadnya sahih.

20
www.rasuldahri.com

RAMADAN BULAN PENUH


BERKAT

Bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik dari seribu bulan, kerana
dipenuhi dengan keberkatan dan kebaikan di dalamnya, antaranya:

Pertama: Terdapat Lailatul Qadar, malam yang diturunkan al-Quran

‫ﺮﹴ‬‫ﻬ‬‫ ﺷ‬‫ ﺍﹶﻟﹾﻒ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺭﹺ ﺧ‬‫ﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ‬‫ﻟﹶﻴ‬

"Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan".48

‫ـﺎ‬‫ﺎ ﻛﹸﻨ‬‫ﻧ‬‫ﺎ ﺍ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﺍ ﻣ‬‫ﺮ‬‫ﻢﹴ ﺍﹶﻣ‬‫ﻜﻴ‬ ‫ﺮﹴﺣ‬‫ ﻛﹸﻞﱡ ﺍﹶﻣ‬‫ﻕ‬‫ﻔﹾﺮ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﻦ‬‫ﺭﹺﻳ‬‫ﺬ‬‫ﻨ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺎﻛﹸﻨ‬‫ﻧ‬‫ ﺍ‬‫ﻛﹶﺔ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺒ‬‫ ﻣ‬‫ﻠﹶﺔ‬‫ىﻠﹶﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﺎﻩ‬‫ﻟﹾﻨ‬‫ﺰ‬‫ﺎﺍﹶﻧ‬‫ﻧ‬‫ﺍ‬
‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻠ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﻟﺴ‬‫ﻮ‬‫ ﻫ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ ﺍ‬‫ﻚ‬‫ﺑ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ﺔﹰ ﻣ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬

"Sesungguhnya Kami menurunkan Lailatul Qadar malam


berkat. Sesungguhnya Kami memberi peringatan, pada
malam itu ditetapkan semua perkara dari Kami.
Sesungguhnya Kami mengutus para rasul, sebagai rahmat
Allah Tuhan engkau. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui".49

Waktu Lailatul Qadar:

Terjadi pada malam ganjil sepuluh terakhir ramadan. Ada yang menyakini
Lailatul Qadar tidak terjadi lagi. Inilah pendapat al-Mutawalli dalam “At-
Tatimmah” yang menuduh Lailatul Qadar berasal dari Rafidah. Al-

48. Surah al-Qadar, 97:3.


49. Ad-Dukhan, 44:3-6.

21
www.rasuldahri.com

Fakihani pula mengatakan dari Hanafiyah. Ini bertentangan syara kerana


Abdullah bin Yahnus berkata:

“Aku berkata kepada Abu Hurairah: Mereka menyangka


Lailatul Qadar sudah diangkat, Abu Hurairah berkata: Yang
mengatakan serupa itu orang yang telah berbohong ”.50 ‘

Aisyah radiallahu ‘anha pernah bertanya kepada Rasulullah:

‫ﺎ؟‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﻝﹸ ﻓ‬‫ﺎﺍﹶﻗﻮ‬‫ﺭﹺﻣ‬‫ﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ‬‫ ﻟﹶﻴ‬‫ﻠﹶﺔ‬‫ ﻟﹶﻴ‬‫ ﺍﹶﻱ‬‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﻥﹾ ﻋ‬‫ ﺍ‬‫ﺖ‬‫ﺍﹶﻳ‬‫ﻝﹶ ﺍﷲِ ﺍﹶﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺎﺭ‬‫ ﻳ‬‫ﻗﹸﻠﹾﺖ‬

“Aku bertanya: Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui


malam Lailatul Qadar, apa harus ku ucapkan pada malam
tersebut?”.51

Zurqani rahimahullah menegaskan tentang hadis di atas ini:

“Barangsiapa menyangka Lailatul Qadar sudah diangkat


dia telah silap. Kalaulah benar seperti itu, pasti orang-orang
beriman tidak diperintahkan mencarinya”.52

‫ﻝﹸ ؟‬‫ﺎ ﺍﹶﻗﹸﻮ‬‫ﺭﹺ ﻣ‬‫ﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ‬‫ ﻟﹶﻴ‬‫ﺍﻓﹶﻘﹾﺖ‬‫ﻥﹾ ﻭ‬‫ ﺍ‬‫ﺖ‬‫ﺍﹶﻳ‬‫ﻝﹶ ﺍﷲِ ! ﺍﹶﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺎ ﺭ‬‫ ﻳ‬: ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻲ‬‫ﺿ‬‫ﺔﹶ ﺭ‬‫ﺸ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﻋ‬‫ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ‬
‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻒ‬‫ ﻓﹶﺎﻋ‬‫ﻔﹾﻮ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﺐ‬‫ﺤ‬‫ ﺗ‬‫ﻔﹸﻮ‬‫ ﻋ‬‫ﻚ‬‫ﻧ‬‫ ﺍ‬‫ﻢ‬‫ ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬: ‫ﻲ‬‫ﻟ‬‫ ﻗﹸﻮ‬: ‫ﻗﹶﺎﻝﹶ‬

“Berkata ‘Aisyah: Wahai Rasulullah, apa yang aku


katakan jika aku menepati Lailatul Qadar? Katakanlah: Ya
Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Maaf, maka
maafkanlah aku!”.53

50 . Lihat: Musannaf oleh Imam Abdur Razaq 4/252.


51 . Hadis sahih riwayat Turmizi.
52 . Lihat: Syarah az-Zurkani 2/491.
53. H/R Turmizi dan Ibnu Majah. Dengan sanad yang sahih.

22
www.rasuldahri.com

.‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ﺮﹺ ﻣ‬‫ﺍﺧ‬‫ﺮﹺ ﺍﹾﻻﻭ‬‫ﺸ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻦ‬‫ﺮﹺ ﻣ‬‫ﻰ ﺍﻟﹾﻮﹺﺗ‬‫ﺭﹺ ﻓ‬‫ﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ‬‫ﺍ ﻟﹶﻴ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﺗ‬

"Pilihlah Lailatul Qadar pada malam ganjil sepuluh


terakhir".54

Imam Syafie rahimahullah berkata:

"Menurut pemahamanku, Nabi setelah ditanya: Apakah


mencarinya pada malam ini? Baginda menjawab: Carilah
pada malam tersebut".55

Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-


sallam bersabda:

"Carilah sepuluh terakhir, jika tidak mampu janganlah


tertinggal tujuh hari sisanya".56

Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha:

“Rasulullah bersungguh pada sepuluh malam terakhir


yang tidak pernah dilakukan pada waktu yang lain".57

‘Aisyah berkata:

“Jika masuk sepuluh terakhir, baginda mengikat kuat


kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan
isterinya".58

55. Lihat: Syarhus Sunnah, 6/388.


56. H/R Bukhari (3/221). Muslim (1165).
57. H/R Bukhari (4/233). Muslim (1174).
58. H/R Muslim.

23
www.rasuldahri.com

Kedua: Di malam Lailatul Qadar, para malaikat bersama malaikat


Jibril turun ke langit dunia59:

‫ﺡ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺮ‬‫ﻜﹶﺔﹸ ﻭ‬‫ﻼﹶﺋ‬‫ﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺰ‬‫ﻨ‬‫ﺗ‬

"Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril ".60

Ketiga: Pengampunan dosa bagi sesiapa yang menghidupkan


malamnya dengan ibadah:

.‫ﺒﹺﻪ‬‫ ﺫﹶﻧ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻡ‬‫ﻘﹶﺪ‬‫ﺎ ﺗ‬‫ ﻣ‬‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺮ‬‫ﺎ ﻏﹸﻔ‬‫ﺎﺑ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺎﻧ‬‫ﻤ‬‫ﻳ‬‫ﺭﹺﺍ‬‫ﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ‬‫ ﻟﹶﻴ‬‫ ﻗﹶﺎﻡ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

"Sesiapa bangun pada malam Lailatul Qadar dengan


penuh keimanan dan ihtisab, diampunkan dosanya yang
lalu".61

Keempat: Bertadarus (membaca al-Quran), kerana Nabi sallallahu


‘alaihi wa-sallam bertadarus dengan Jibril:

.‫ﺁﻥﹶ‬‫ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮ‬‫ﻪ‬‫ﺳ‬‫ﺍﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺘ‬‫ﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻠﹶﺔ‬‫ﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻟﹶﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﻠﹾﻘﹶﺎﻩ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﻭ‬

"Baginda bertemu Jibril pada setiap malam bulan


Ramadan, baginda bertadarus al-Quran dengan Jibril".62

59. Perhatian: Jauhi dan tinggalkan kepercayaan jahiliyah yang tahayyul dan khurafat, iaitu
meyakini bahawa para roh keluarga seperti ibu dan bapa turun lalu pulang ke rumah
keluarga di malam Lalaitul Qadar. Sehingga ada yang menyalakan lampu (pelita)
disekeliling rumah untuk menyambut kepulang roh keluarga yang pulang. Adalah haram
hukumnya mempercayai cerita-cerita khurafat seperti ini.
60. Al-Qadar, 97:4.
61. H/R Bukhari (1875) Solat at-Tarawikh.

24
www.rasuldahri.com

Kelima: Syaitan dirantai. Pintu neraka ditutup dan pintu syurga


dibuka:

‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻃ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﺕ‬‫ﻔﱢﺪ‬‫ﺻ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺍﻥ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﺑ‬‫ﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖ‬‫ ﻭ‬‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﺑ‬‫ﺖ‬‫ﺤ‬‫ﺎﻥﹸ ﻓﹸﺘ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﺎﺀَ ﺭ‬‫ﺫﹶﺍ ﺟ‬‫ﺍ‬

"Apabila datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu syurga,


ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan".63

‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻃ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﻠﹾﺴِﻠﹶﺖ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ﻨ‬‫ﻬ‬‫ ﺟ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﺑ‬‫ﺎﺀِ ﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﻟﺴ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﺑ‬‫ﺖ‬‫ﺤ‬‫ﺎﻥﹶ ﻓﹸﺘ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﻞﹶ ﺭ‬‫ﺧ‬‫ﺫﹶﺍ ﺩ‬‫ﺍ‬

"Apabila masuk Ramadan, dibuka pintu-pintu langit,


ditutup pintu jahanam dan dirantai para syaitan".64

‫ﻏﹸﻠﱢﻘﹶـﺖ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺓﹸ ﺍﻟﹾﺠﹺـﻦ‬‫ﺩ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻃ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﺕ‬‫ﻔﱢﺪ‬‫ ﺻ‬، ‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﺮﹺ ﺭ‬‫ﻬ‬‫ ﺷ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻠﹶﺔ‬‫ﻝﹸ ﻟﹶﻴ‬‫ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭ‬
‫ﻱ‬‫ﺎﺩ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺎﺏ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬‫ﻠﹶﻖ‬‫ﻐ‬‫ ﻳ‬‫ ﻓﹶﻠﹶﻢ‬‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺃﹶﺑ‬‫ﺖ‬‫ﺤ‬‫ﻓﹸﺘ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺎﺏ‬‫ﺎﺑ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬‫ﺢ‬‫ﻔﹾﺘ‬‫ ﻳ‬‫ ﻓﹶﻠﹶﻢ‬، ‫ﺎﺭﹺ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ﺃﹶﺑ‬
.‫ﺔ‬‫ﻠ‬‫ ﻛﹸﻞﱠ ﻟﹶﻴ‬‫ﻚ‬‫ﺫﹶﻟ‬‫ﺎﺭﹺ ﻭ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻦ‬‫ﻘﹶﺎﺀُ ﻣ‬‫ﺘ‬‫ﷲِ ﻋ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺮ‬‫ ﺃﹶﻗﹾﺼ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﻲ‬‫ﺎﻏ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺮﹺ ﺃﹶﻗﹾﺒﹺﻞﹾ‬‫ﺨﻴ‬
 ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﻲ‬‫ﺎﻏ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ ﻳ‬: ‫ﺎﺩ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬

"Apabila malam pertama Ramadan tiba, diikat para


syaitan dan jin jahat, ditutup pintu-pintu neraka dan dibukalah
pintu-pintu syurga, maka tiada satu pintupun yang ditutup.
Menyerulah penyeru: Wahai yang ingin kebaikan, lakukanlah!
Wahai yang ingin keburukan, kurangkanlah! Allah
mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, itu
terjadi pada setiap malam".65

Maksud: Dibebaskan dari neraka: Lantaran puasa, beristighfar,


membaca al-Quran dan berdoa:

"Allah memiliki para hamba yang dibebaskan dari


neraka setiap siang dan malam Ramadan. Setiap yang berdoa

63. H/R Bukhari (4/97). Muslim (1079).


64. H/R Bukhari (1766). As-Saum.
65. H/R Tirmizi 682. Ibn Majah 1642. Ibnu Khuzaimah 3/188. Hadis Hasan.

25
www.rasuldahri.com

dikabulkan"66 “Sesiapa mencarinya carilah di dalam tujuh hari


terakhir" 67

Keenam: Dibuka pintu rahmah, diampunkan dosa-dosa dan


dianjurkan memperbanyak doa:

‫ﺔ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ ﺍﻟﺮ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﺑ‬‫ﺖ‬‫ﺤ‬‫ ﻓﹸﺘ‬، ‫ﺎﻥﹸ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ‬‫ﺍ‬

"Apabila tiba Ramadan, dibuka pintu-pintu rahmah".68

‫ﺓﹰ‬‫ـﻮ‬‫ﻋ‬‫ﻢﹴ ﺩ‬‫ﻠ‬‫ـﺴ‬‫ ﹸﻜﻞﱢ ﻣ‬‫ﺇﹺﻥﱠ ﻟ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﺮﹺ ﺭ‬‫ﻬ‬‫ﻰ ﺷ‬‫ﺎﺭﹺ ﻓ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻦ‬‫ﻘﹶﺎﺀَ ﻣ‬‫ﺘ‬‫ ﻋ‬‫ﻠﹶﺔ‬‫ﻟﹶﻴ‬‫ﻡﹴ ﻭ‬‫ﻮ‬‫ﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻳ‬‫ﺇﹺﻥﱠ ﷲِ ﻓ‬
.‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺎﺏ‬‫ﺠ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﺎ ﻓﹸﻴ‬‫ﺑﹺﻬ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬

“Sesungguhnya pada setiap siang dan malam, Allah


membebaskan beberapa orang dari api neraka, iaitu di bulan
Ramadan. Dan sesungguhnya setiap orang Islam memiliki
doa yang mustajab (diterima), lalu diterima doa baginya”.69

’Aisyah radiallahu ‘anha berkata:

Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika kau tahu malam


Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan!? Baginda bersabda:
Ucapkanlah (berdoalah):

‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻒ‬‫ ﻓﹶﺎﻋ‬‫ﻔﹾﻮ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﺐ‬‫ﺤ‬‫ ﺗ‬‫ﻔﹸﻮ‬‫ ﻋ‬‫ﻚ‬‫ﻧ‬‫ ﺍ‬‫ﻢ‬‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan


Mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku!".
70

66. H/R Bazzar 3142. Ahmad 2/254. Ibn Majah 1643. Hadis sahih.
67. Ibid.
68. H/R Muslim 1794. As-Siyam.
69. H/R Ahmad 2/254. Ibnu Majah 1643. Al-Bazzar 3142.
70. H/R Tirmizi (3706) Ibn Majah (3850) sanadnya sahih. Lihat: Syarah Bughyatul Insan fi
Wadhaifi Ramadan. Hlm. 55-57. Ibn Rejab al- Hambali.

26
www.rasuldahri.com

Ketujuh: Diampunkan dosa walaupun seperti buih di lautan:

.‫ﺒﹺﻪ‬‫ ﺫﹶﻧ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻡ‬‫ﻘﹶﺪ‬‫ﺎ ﺗ‬‫ ﻣ‬‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺮ‬‫ﺎ ﻏﹸﻔ‬‫ﺎﺑ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺎﻧ‬‫ﻤ‬‫ﻳ‬‫ﺎﻥﹶ ﺍ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ ﻗﹶﺎﻡ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

"Sesiapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh


iman dan ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang
telah lalu".71

‫ﻦ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻤ‬‫ ﻟ‬‫ﺍﺕ‬‫ﻜﹶﻔﱢﺮ‬‫ ﻣ‬، ‫ﺎﻥﹶ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﻟﹶﻰ ﺭ‬‫ﺎﻥﹸ ﺍ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﺭ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬‫ﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﺔﹸ ﺍ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻟﹾﺠ‬‫ ﻭ‬‫ﺲ‬‫ﺨﻤ‬
 ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﺍﺕ‬‫ﻠﹶﻮ‬‫ﺍﹶﻟﺼ‬
.‫ﺮ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺍﻟﹾ ﹶﻜﺒ‬‫ﺖ‬‫ﻨﹺﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺟ‬

"Solat yang lima, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke


Ramadan penghapus dosa antara waktu tersebut jika menjauhi
dosa besar".72

Kelapan: Segala ibadah yang tidak disertakan bidaah, pahalanya


digandakan:

‫ـﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﹶﺟ‬‫ﺎﺱﹺ ﻭ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹶﺟ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱢﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ‬:‫ﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﺒ‬‫ﻦﹺ ﻋ‬‫ﻦﹺ ﺍﺑ‬‫ﻋ‬
.‫ﺁﻥﹶ‬‫ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ‬ ‫ﻪ‬‫ﺍﺭﹺﺳ‬‫ﺪ‬‫ﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻠﹶﺔ‬‫ى ﹸﻜﻞﱢ ﻟﹶﻴ‬‫ﻞﹶ ﻓ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ ﺟﹺﺒ‬‫ﻠﹾﻘﹶﺎﻩ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻥﹶ ﺣ‬‫ﻣﻀ‬‫ﻰ ﺭ‬‫ﻥﹸ ﻓ‬‫ ﹸﻜﻮ‬‫ﻳ‬

"Ibn Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-


sallam adalah yang paling pemurah, dia lebih pemurah di
bulan Ramadan, di mana baginda ditemui oleh Jibril pada
setiap malam Ramadan mengajarkannya al-Quran".73

71. H/R Bukhari (4/99). Muslim (759). Dan selain mereka kecuali Tirmizi.
72. H/R Muslim (233). Ahmad dan Tirmizi.

27
www.rasuldahri.com

PAHALA
DILIPATGANDAKAN

Rasulullah melipat gandakan ibadahnya apabila menjelang bulan


Ramadan. Antaranya dengan beriktikaf di masjid sebagaimana dijelaskan
melalui sabda baginda:

.‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﻜﹶﻒ‬‫ﺘ‬‫ﻋ‬‫ ﺍ‬‫ﻱ‬‫ ﺍﻟﱠﺬ‬‫ﻪ‬‫ﻜﹶﺎﻧ‬‫ﻞﹶ ﻣ‬‫ﺧ‬‫ﺍﺓﹶ ﺩ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﺪ‬‫ﺫﹶﺍ ﺻ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬

"Setelah selesai solat subuh, baginda masuk ke tempat


beriktikaf di bulan Ramadan".74

‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﺸﺮﹺﻳ‬‫ ﻋ‬‫ﻜﹶﻒ‬‫ﺘ‬‫ﻋ‬‫ ﺍ‬‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ ﻓ‬‫ىﻘﹸﺒﹺﺾ‬‫ ﺍﻟﱠﺬ‬‫ﺎﻡ‬‫ﺎﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﺎﻡﹴ ﻓﹶﻠﹶﻤ‬‫ﺓﹶ ﺍﹶﻳ‬‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ﺎﻥﹶ ﻋ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ى ﹸﻜﻞﱢ ﺭ‬‫ ﻓ‬‫ﻒ‬‫ﻜ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬‫ﻳ‬

"Di setiap Ramadan baginda beriktikaf pada sepuluh


(terakhir) dan setelah tahun kewafatannya, beriktikaf dua puluh
yang terakhir".75

.‫ﻲ‬‫ﻌ‬‫ﺔﹰ ﻣ‬‫ﺠ‬‫ ﺣ‬‫ﺔﹲ ﺍﹶﻭ‬‫ﺠ‬‫ﻰ ﺣ‬‫ﻘﹾﻀ‬‫ﺎﻥﹶ ﺗ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ﻰ ﺭ‬‫ﺓﹰ ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﻥﱠ ﻋ‬‫ﺍ‬

"Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti satu haji


bersamaku".76

74. H/R Bukhari (1900) Al-Iktikaf.


75. H/R Bukhari (1903) Al-Iktikaf.
76. H/R Bukhari (1730) Al-Haj.

28
www.rasuldahri.com

PEMBATAL PUASA
SELAIN MAKAN

1. Berbekam77 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

.‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺠ‬‫ﺤ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺟﹺﻢ‬‫ ﺍﻟﹾﺤ‬‫ﺍﹶﻓﹾﻄﹶﺮ‬

“Telah berbuka orang yang membekam dan yang


berbekam”.78

2. Muntah dengan sengaja:

.ُ‫ﺎﺀ‬‫ ﺍﻟﹾﻘﹶﻀ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻘﹶﺎﺀَ ﻓﹶﻌ‬‫ﺘ‬‫ﻦﹺ ﺍﺳ‬‫ﻣ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﺎﺀَ ﻋ‬‫ ﻓﹶﻼﹶ ﻗﹶﻀ‬، ُ‫ﺀ‬‫ ﺍﻟﹾﻘﹶﻲ‬‫ﻪ‬‫ﻋ‬‫ ﺫﹶﺭ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Barangsiapa muntah, maka tiada baginya


mengqada. Sesiapa yang sengaja muntah wajib baginya
mengqada”.79

3. Dibolehkan bersetubuh di malam hari, kerana Allah Azza wa-Jalla


berfirman:

.‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﺂﺋ‬‫ﻓﹶﺚﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﹺﺴ‬‫ﺎﻡﹺ ﺍﻟﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺼ‬‫ ﻟﹶﻴ‬‫ﻞﱠ ﻟﹶ ﹸﻜﻢ‬‫ﺃﹸﺣ‬

77. Berbekam pada mulanya dilarang ketika berpuasa, namun kemudian dibolehkan
berdasarkan hadis:.ٌ‫أَنﱠ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱠ اﺣْ ﺘَﺠَﻢَ وَھُ ﻮَ ﺻَ ﺎﺋِﻢ‬ “Sesungguhnya Nabi berbekam, padahal
baginda berpauasa”. H/R Bukhari 4/155 Fathul Bari. Lihat: Nasikhul hadis wa
Mansukhuhu. Hlm. 334-338. Ibnu Syahin.
78 . H/R Abu Daud No. 2369. Ibnu Majah No1681. Darimi No. 1730.
79 . H/R Abu Daud 2/310 No.2380. Tirmizi 3/79 No 720. Ibnu Majah 1/536 No 1676. Ahmad
2/498.

29
www.rasuldahri.com

“Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa


bercampur (bersetubuh) dengan isteri-isterimu”.

Diharamkan bersetubuh pada siang hari bagi mereka yang bukan


musafir. Barangsiapa yang bersetubuh pada siang hari maka wajib
baginya kafarah, iaitu memerdekakan hamba, atau berpuasa 60 hari
berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Isteri tidak terkena
kafarah, kerana ketika dikhabarkan kepada Rasulullah persetubuhan
pada siang Ramadan, baginda hanya mewajibkan satu kafarah
sahaja.80 Seseorang yang kesiangan dalam keadaan junub boleh
meneruskan puasanya sebagaimana sabda Rasulullah:

.‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬‫ﺴِﻞﹸ ﻭ‬‫ﻐﺘ‬ ‫ ﻳ‬‫ ﺛﹸﻢ‬‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ ﺃﹶﻫ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺐ‬‫ﻨ‬‫ ﺟ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﺠ‬‫ﺭﹺﻛﹸﻪ‬‫ﺪ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﺒﹺﻲ‬‫ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ‬
“Rasulullah tidur sehingga kesiangan sedangkan
baginda junub bersama isterinya, kemudian baginda
mandi dan berpuasa”.81

Tiada perbezaan junub kerana bermimpi atau bersetubuh.


Termasuklah wanita yang telah suci dari haid atau nifas, mereka boleh
terus berpuasa dan mandi hadas setelah fajar terbit.

4. Mengeluarkan mani dengan cara (sebab) bercumbu, berkhayal atau


melancap/onani. Jika terkeluar air mani lantaran terlalu sejuk atau
mimpi, maka tidak membatalkan puasa.82

5. Makan, minum dan suntikan yang disengajakan. Tetapi tidak


membatalkan puasa jika terlupa:

.‫ﻘﹶﺎﻩ‬‫ﺳ‬‫ ﺍﷲُ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌ‬‫ﻤ‬‫ﻧ‬‫ ﻓﹶﺎ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﺻ‬‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﺮﹺﺏ‬‫ ﺷ‬‫ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺍﹶﻭ‬، ‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﺴِﻲ‬‫ ﻧ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬
“Barangsiapa lupa dalam keadaan berpuasa,
kemudian makan dan minum, hendaklah

80 . Lihat: ‫ ﺻﻔﺔ ﺻﻮم اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓىﺮﻣﻀﺎن‬Salim Iyad al-Hilali & Ali Hasan
81 . H/R Bukhari dan Muslim.
82 . Lihat: Fatwa as-Siyam. Syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin.

30
www.rasuldahri.com

menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah-lah


yang memberinya makan dan minum”.83

.‫ﻘﹶﺎﻩ‬‫ﺳ‬‫ ﺍﷲُ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌ‬‫ﻤ‬‫ ﻓﹶﹺﺈﻧ‬، ‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﺻ‬‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﺮﹺﺏ‬‫ﺷ‬‫ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﻭ‬‫ﺴِﻲ‬‫ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧ‬
“Sekiranya seseorang itu lupa lalu dia makan dan
minum, maka hendaklah dia menyempurnakan
puasanya, kerana sesungguhnya Allah telah memberi
makan dan minum kepadanya”.84

.‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﹾﻜﺮ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﺍﺳ‬‫ﻣ‬‫ﺎﻥﹶ ﻭ‬‫ﻴ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟﻨ‬‫ﺨﻄﹶﺄﹶ ﻭ‬


 ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﻲ‬‫ﺘ‬‫ ﺃﹸﻣ‬‫ﻦ‬‫ ﻋ‬‫ﻊ‬‫ﺿ‬‫ﻥﱠ ﺍﷲَ ﻭ‬‫ﺍ‬

“Sesungguhnya Allah tidak menghukum atas


umatku kerana tersalah, lupa atau dipaksa ke atasnya”.85

6. Datang haid atau nifas di siang hari puasa. Maka wajib berbuka dan
mengqada’ puasanya yang tertinggal. Aisyah radiallahu ‘anha berkata:

“Kami kedatangan haid ketika puasa, tetapi kami hanya


diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan
mengqada solat’.86 “Dari Mu’azah radiallahu ‘anhu dia
berkata: Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah radiallahu
‘anha, mengapa orang haid mengqada’ puasanya tetapi tidak
mengqada’ solatnya? Aisyah berkata: Apakah engkau wanita
Haruri? Aku menjawab: Aku bukan Haruri, tetapi hanya
sekadar bertanya: ‘Aisyah berkata: Kamipun haid ketika
puasa, tetapi kami hanya diperintah agar mengqada’ puasa
dan tidak diperintah agar mengqada solat”.87

83 . Hadis Mutafaq ‘alaihi.


84 . H/R Bukhari 4/135. Muslim 1155.
85 . Lihat: H/R Tahawi dalam Syarhu Ma’anil Atsar 2/56. Al-Hakim 2/198. Ibnu Hazam
dalam Al-Ihkam 5/149 dan Daruquthni 4/171. Sanad hadis ini sahih.
86 . H/R Bukhari 4/429. Dan Muslim 335.
87 . H/R Bukhari 4/429. Muslim 335.

31
www.rasuldahri.com

PERKARA YANG
TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Antara perbuatan yang tidak membatalkan puasa jika berlaku ialah:

1. Dibolehkan mencium, bercumbu atau bermesra dengan isteri. Iaitu


sekiranya ia mampu mengawal nafsunya dari terlanjur (bersetubuh) atau
terkeluar air mani. ‘Aisyah radiallahu ‘anha berkata:

‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﻟﹶﻜ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺎﺷ‬‫ﺒ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻫﻮ‬‫ﻞﹸ ﻭ‬‫ﻘﹶﺒ‬‫ ﻳ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ‬
.‫ﺑﹺﻪ‬‫ ﻹِﺭ‬‫ﻠﹶﻜﹶ ﹸﻜﻢ‬‫ﺃﹶﻣ‬
“Adalah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam
pernah mencium (isterinya) dalam keadaan berpuasa,
bercumbu dalam keadaan puasa, tetapi baginda adalah
yang paling berdaya menahan dirinya”.88

Bagi pemuda yang tidak mampu menahan nafsunya, walaupun


dibolehkan bercumbu atau mencium isterinya, tetapi dimakruhkan
kerana Abdullah bin Amr bin al-Ash pernah berkata:

“Kami pernah berada di sisi Nabi, datanglah


seorang pemuda dan bertanya: Wahai Rasulullah!
Bolehkan aku mencium (isteri) dalam keadaan puasa?
Baginda menjawab: Tidak. Kemudian datang pula
seorang yang sudah tua dan dia bertanya: Bolehkah
aku bercumbu dalam keadaan aku berpuasa? Baginda
menjawab: Ya!. Sebahagian kami memandang kepada
teman-temannya, maka Rasulullah bersabda:

88 . H/R Bukhari 4/131 dan Muslim 1106.

32
www.rasuldahri.com

‫ﻪ‬‫ﻔﹾﺴ‬‫ ﻧ‬‫ﻚ‬‫ﻠ‬‫ﻤ‬‫ ﻳ‬‫ﺦ‬‫ﻴ‬‫ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸ‬

“Sesungguhnya orang tua itu mampu menahan


dirinya (nafsunya)”.89

2. Dibolehkan berkeadaan junub (berhadas besar), sama ada kerana


bersetubuh, haid atau nifas dan tidak mandi hadas sehinggalah masuk
fajar. Berdasarkan hadis dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah radiallahu
‘anhuma:

‫ـﺴِﻞﹸ‬‫ﻐﺘ‬ ‫ ﻳ‬‫ ﺛﹸﻢ‬، ‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ ﺃﹶﻫ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺐ‬‫ﻨ‬‫ ﺟ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ‬‫ﺭﹺﻛﹸﻪ‬‫ﺪ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ ﺻ‬‫ﺒﹺﻲ‬‫ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ‬
.‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬
“Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam
masih dalam keadaan berjunub kerana berjima dengan
isterinya, kemudian baginda mandi dan terus
berpuasa”.90

3. Bersiwak atau mengosok gigi walaupun waktu petang. Rasulullah


sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

.ٍ‫ﺀ‬‫ﺿﻮ‬
 ‫ﻛﹸﻞﱢ ﻭ‬‫ﺪ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﺍﻙ‬‫ﻮ‬‫ ﺑﹺﺎﻟﺴ‬‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ ﻷَﻣ‬‫ﻲ‬‫ﺘ‬‫ﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ‬‫ ﻋ‬‫ﻖ‬‫ﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷ‬‫ﻟﹶﻮ‬

“Seandainya tidak menjadi keberatan atas


kaumku, pasti aku perintah mereka bersiwak (gosok
gigi) setiap kali berwuduk”.91

Menurut Imam Bukhari dan Ibnu Khuzaimah, bahawa hadis ini sebagai
dalil membolehkan bersiwak (gosok gigi) bagi orang yang berpuasa
sama ketika berwuduk, solat atau selainnya.92 Hadis ini menunjukkan

89 . H/R Ahmad 2/185, 221.


90 . H/R Bukhari 4/123. Dan Muslim 1109.
91 . H/R Bukhari 2/311. Muslim 252.
92. Lihat: Fathul Bari 4/158. Syarah Sunnah 6/298. Sahih Ibnu Khuzaimah 3/247.

33
www.rasuldahri.com

bahawa perintah bergosok gigi adalah umum di seluruh waktu, sebelum


zawal atau setelahnya.

4. Dibolehkan berbekam berdasarkan hadis sahih dari Nabi sallallahu


‘alaihi wa-sallam, bahawa baginda berbekam ketika puasa:

.‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ﺠ‬‫ﺘ‬‫ ﺍﺣ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ ﺻ‬‫ﺒﹺﻲ‬‫ﺎﺱﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ‬‫ﺒ‬‫ﻦﹺ ﻋ‬‫ﻦﹺ ﺍﺑ‬‫ﻋ‬
“Dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma, bahawa Nabi
sallallahu ‘alaihi wa-sallam berbekam, sedangkan dia
sedang berpuasa”.93

5. Tidak membatalkan puasa orang merasa makanan selagi tidak sampai


ke tenggorokannya (tidak ditelan). berdasarkan Hadis:

.‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﻠﹾﻘﹶﻪ‬‫ﻞﹾ ﺣ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﺎﻟﹶﻢ‬‫ﺀَ ﻣ‬‫ﻲ‬‫ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﺸ‬، ‫ﺨﻞﱠ‬


 ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﻕ‬‫ﺬﹸﻭ‬‫ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ﺄﹾﺱ‬‫ﻻﹶ ﺑ‬
“Tidak mengapa merasa sayur atau sesuatu
(makanan) selagi tidak sampai ke tenggorokannya,
walaupun dia sedang berpuasa”.94

6. Tidak membatalkan puasa jika membasahkan badan, menjirus air ke


atas kepala atau mandi, seperti dalam keadaan kepanasan,
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah:

‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﹾﺤ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻄﹶﺶﹺ ﺃﹶﻭ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﺃﹾﺳ‬‫ﻠﹶىﺮ‬‫ﺎﺀ ﻋ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺐ‬‫ﺼ‬‫ ﻳ‬‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠىﺎﷲُ ﻋ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺻ‬‫ﻭ‬

“Nabi pernah menjiruskan air ke kepalanya


sedangkan baginda dalam keadaan puasa kerana
kehausan atau kepanasan”.95

93 . H/R Bukhari 4/155. Lihat: Fathul Bari.


94 . H/R Bukhari 4/154. Ibnu Saibah 3/47. Baihaqi 4/261. Hadis Hasan. Lihat: Tagliqut
Ta’liq 3/151-152.
95 . H/R Abu Daud 2365. Ahmad 5/376,380,408,430 sanadnya sahih.

34
www.rasuldahri.com

“Ibnu Umar pernah membasahkan pakaiannya,


kemudian meletakkan di atas tubuhnya sedangkan dia
dalam keadaan berpuasa”.96

7. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ٌ‫ اْﻹﺳْﺘِﻨْ ﺸَﺎق‬ketika


berwuduk juga tidak membatalkan puasa. Namun dilarang dari
berlebih-lebihan memasukkan air ke hidung bagi orang yang berpuasa.
Rasulullah bersabda:

.‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ﻥﹶ ﺻ‬‫ﻜﹸﻮ‬‫ﺎﻕﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ‬‫ﺸ‬‫ﻨ‬‫ﺘ‬‫ﻰ ﺍﹾﻹِﺳ‬‫ﻎﹾ ﻓ‬‫ﺎﻟ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬


“Dan sempurnakanlah (bersungguh-
sungguhnlah) memasukkan air ke dalam hidung, kecuali
dalam keadaan kamu berpuasa”.97

8. Tidak membatalkan puasa orang yang mengorek telinga, hidung,98


memakai celak atau menitiskan obat ke mata. Perkara ini telah
dijelaskan oleh Syeikh al-Albani,99 Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu
Qaiyim100 dan Imam al-Bukhari101 bahawa:

“Anas bin Malik, Hsasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhi


memandang ia tidak mengapa (tidak membatalkan pausa) bagi
yang berpuasa”.102

96 . Lihat: Mukhtasar Sahih al-Bukhari hlm. 451. Al-Albani.


97 . H/R Tirmizi 3/146. Abu Daud 2/308. Ahmad 4/32. Ibnu Abi Syaibah 3/101. Ibnu Majah
407. Nasaii No. 87. Sanadnya sahih.
98 . Mengorek telinga atau hidung sama seperti mengosok gigi, berkumur-kumur dan
istinsyak (memasukkan air ke hidung). Rasulullah bersebda: َ‫وَﺑَ ﺎﻟِﻎْ ﻓِ ﻰ اْﻹِﺳْﺘِﻨْ ﺸَﺎقِ إِﻻﱠ أَنْ ﺗَﻜُ ﻮْن‬
‫“ ﺻَ ﺎﺋِﻤًﺎ‬Dan lakukanlah istinsyak (memasukkan air ke hidung) secara bersungguh-
sungguh, kecuali dalam keadaan berpuasa”.
99 . Lihat: Mukhtasar Sahih al-Bukhari 4551, Al-Albani.
100 . Lihat: Tagliqlut Ta’liq 3/151-152.
101. Lihat: Fathul Bari 4/153.
102. Ibid.

35
www.rasuldahri.com

MENJAUHI MAKSIAT DAN


KEMUNGKARAN

Orang yang berpuasa ialah orang yang menahan dirinya dari melakukan
dosa dan maksiat, antaranya:

1. Jangan berkata bohong, palsu, keji dan haram. Rasulullah


bersabda:

‫ﻪ‬‫ﺍﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺷ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﺎﻣ‬‫ ﻃﹶﻌ‬‫ﻉ‬‫ﺪ‬‫ىﺄﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ﺔﹲ ﻓ‬‫ﺎﺟ‬‫ ﷲِ ﺣ‬‫ﺲ‬‫ﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﻴ‬‫ﻬ‬‫ﺍﻟﹾﺠ‬‫ ﻭ‬‫ﻞﹶ ﺑﹺﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﺭﹺ ﻭ‬‫ﻭ‬‫ﻝﹶ ﺍﻟﺰ‬‫ ﻗﹶﻮ‬‫ﻉ‬‫ﺪ‬‫ ﻳ‬‫ ﻟﹶﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬
“Barangsiapa yang tidak dapat meninggalkan
perkataan (kata-kata) kotor dan mengerjakannya, serta
tidak dapat meninggalkan kebodohan, maka tidak ada
perlunya bagi Allah (memberi pahala), sekalipun dia
telah meninggalkan makan dan minumnya”.103

2. Jangan melakukan perkara yang sia-sia dan keji:

‫ ﺃﹶﻭ‬‫ﺪ‬‫ ﺃﹶﺣ‬‫ﻚ‬‫ﺎﺑ‬‫ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺳ‬، ‫ﻓﺚ‬‫ﺍﻟﺮ‬‫ﻮﹺ ﻭ‬‫ ﺍﻟﹾﻠﹶﻐ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ﺎ ﺍﻟﺼ‬‫ﻤ‬‫ ﺇﹺﻧ‬، ‫ﺍﺏﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟﺸ‬‫ ﺍﹾﻷَﻛﹾﻞﹺ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﺲ‬‫ﻟﹶﻴ‬
.‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻲ‬‫ ﺇﹺﻧ‬، ‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﻲ‬‫ ﺇﹺﻧ‬: ‫ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ‬‫ﻚ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻬﹺﻞﹶ ﻋ‬‫ﺟ‬

“Bukanlah berpuasa itu berpuasa dari makan dan


minum, tetapi puasa ialah menahan dairi dari perbuatan
sia-sia dan keji. Jika ada seseorang yang mencela kamu,
katakanlah: Aku berpuasa, aku sedang berpuasa”.104

103. H/R Bukhari. Tirmizi, Abu Daud, al-Bagawi dan selain mereka.
104. H/R Ibnu Khuzaimah 1996. Al-Hakim 1/431-432. Sanadnya adalah sahih.

36
www.rasuldahri.com

.‫ﻄﹶﺶ‬‫ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻉﹺ ﻭ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﻪ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻴ‬‫ ﺻ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻈﱠﻪ‬‫ﻢﹴ ﺣ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ﺏ‬‫ﺭ‬


“Alangkah ramai orang yang berpuasa, namun
bahagian yang diperolehi dari puasanya hanyalah lapar
dan haus (dahaga) sahaja”.105

Walaupun perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa, tetapi telah


ditetapkan oleh Allah Azza wa-Jalla bahawa perbuatan tersebut
menjadikan puasa seseorang tidak berpahala.106

105. H/R Baihaqi 4/270 dari jalan Said al-Maqbari dari Abu Hurairah dengan sanadnya yang
sahih. Dirawayatkan juga oleh Ibnu Majah 1/539. Darimi 2/211. Ahmad 2/441, 373.
106. Lihat: ‫ اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﻤﺮﺟﺎن‬hlm. 707. Asy-Syaikani.

37
www.rasuldahri.com

WANITA HAMIL DAN


MENYUSUKAN

Wanita hamil dan menyusukan jika dikhuwatiri menjejaskan janin, bayi


atau Si ibu, maka diboleh berbuka berdasarkan firman Allah:

‫ﻦﹺ‬‫ﻴ‬‫ﻜ‬‫ﺴ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﻡ‬‫ﺔﹸ ﻃﹶﻌ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ ﻓ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﻘﹸﻮ‬‫ﻄ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ‬‫ﻋ‬‫ﻭ‬


“Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa,
hendaknya membayar fidyah, dengan memberi makan orang
miskin”.107

Dari Ibnu Jarud, al-Baihaqi dan Abu Daud sanad yang sahih:

“Datuk atau nenek yang sudah tua jika tidak berdaya


berpuasa, termasuk ibu hamil dan sedang menyusukan yang
dikhuwatiri keadaan keduanya supaya berbuka, kemudian
memberi makan setiap hari seorang miskin”.108

Dari Malik dari Nafi’:

“Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil jika ditakuti


memberi kesan kepada bayinya, beliau berkata: Berbuka dan
gantinya memberi makan satu mud gandum setiap hari kepada
seorang miskin”.109

107. Al-Baqarah. 2:184.


108. Al-Baihaqi 4/230. Abu Daud No. 2318. Ibnu Jarud 381.
109. H/R Al-Baihaqi 4/230. As-Sunan dari jalan Imam as-Syafie sanadnya sahih.

38
www.rasuldahri.com

Ibnu Umar berkata:

“Wanita hamil dan menyusukan boleh berbuka dan tidak


mengqada’ puasanya”.110

Wanita hamil bertanya kepada Ibnu Umar, beliau menjawab:

“Berbukalah dan berilah makan orang miskin setiap hari


dan tidak perlu mengqada”.111 “Anak permpuan Ibnu Umar
adalah isteri seorang Quraisy, dia hamil dan kehausan ketika
berpuasa Ramadan, Ibnu Umar memerintahkannya berbuka
dan memberi makan fakir miskin”.112

Menurut Ibn Qudamah rahimahullah:

“Tidak seorang sahabatpun yang menentang Ibnu Abbas”.

110. H/R Daruqutni 1/207.


111. Ibid.
112. Sanadnya Jayyid. Lihat: ‫ ﺻﻔﺔ ﺻﻮم ﻓﻰ رﻣﻀﺎن‬Salim al-Hilali & Ali Hasan Ali.

39
www.rasuldahri.com

PUASA ORANG MUNAFIK

‫ﻠﱠﻰ‬‫ﺻ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻥﹾ ﺻ‬‫ﺍ‬‫ﺎﻥﹶ ﻭ‬‫ ﺧ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺫﹶﺍ ﺍﺋﹾﺘ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬‫ﻠﹶﻒ‬‫ ﺍﹶﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻋ‬‫ﺫﹶﺍ ﻭ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬‫ﺙﹶ ﻛﹶﺬﹶﺏ‬‫ﺪ‬‫ﺫﹶﺍﺣ‬‫ﻖﹺ ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﺍ‬‫ﺎﻓ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺎﺕ‬‫ﺍﹶﻳ‬
‫ﻢ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ ﻣ‬‫ﻪ‬‫ ﺍﹶﻧ‬‫ﻢ‬‫ﺯﻋ‬ ‫ﻭ‬

"Tanda-tanda munafik tiga: Apabila berkata dia bohong,


apabila berjanji dia mungkir, apabila diberi amanah berkhianat,
sekalipun berpuasa, bersolat dan menyangka dirinya
muslim".113

‫ﻬﹺﻢ‬‫ﺘ‬‫ﻠﹶﻰ ﻧﹺﻴ‬‫ﻥﹶ ﻋ‬‫ﺜﹸﻮ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬: ‫ﺔﹸ‬‫ﺸ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﻋ‬‫ﻗﹶﺎﻟﺖ‬‫ﺔﹰ ﻭ‬‫ﻧﹺﻴ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺎﺑ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺣ‬‫ﺎﻥﹰ ﻭ‬‫ﻤ‬‫ﻳ‬‫ﺎﻥﹶ ﺍ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﺎﻡ‬‫ ﺻ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Sesiapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan,


ihtisab dan niat. Akan dibangkitkan menurut niat mereka".114

113. H/R Muslim No. 90. Al-Iman.


114. H/R Bukhari. As-Saum.

40
www.rasuldahri.com

SENGAJA MEMBATALKAN
PUASA RAMADAN

Haram hukumnya bagi seseorang membatalkan puasa Ramadan dengan


sengaja atau tanpa ada sebab dan keuzuran syarii. Rasulullah sallallahu
‘alaihi wa-sallam bersabda:

‫ﻥﹾ‬‫ ﺍ‬‫ ﻛﹸﻠﱠـﻪ‬‫ﺮ‬‫ﻫ‬‫ ﺍﻟـﺪ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﺻ‬‫ﻪ‬‫ﻘﹾﻀ‬‫ ﻳ‬‫ﺽﹴ ﻟﹶﻢ‬‫ﺮ‬‫ﻻﹶ ﻣ‬‫ ﻭ‬‫ﺔ‬‫ﺼ‬‫ﺧ‬‫ﺮﹺ ﺭ‬‫ ﹶﻏﻴ‬‫ﻦ‬‫ﺎﻥﹶ ﻣ‬‫ﻀ‬‫ﻣ‬‫ ﺭ‬‫ﻦ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ ﻳ‬‫ ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬
.‫ﺎﻡ‬‫ﺻ‬

“Sesiapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa


kebenaran syarie atau sakit, puasanya sepanjang tahun tidak
boleh menggantikan (yang ditinggalkan), sekalipun
bersungguh-sungguh melakukannya”. 115

115. H/R Abu Daud No. 2396. Tirmizi No. 723. Ibnu Majah No. 1672. Ibnu Khuzaimah
(dalam Sahihnya) 1987. Tirmizi 723. An-Nasii (dalam Al-Kubra) 373. Al-Baihaqi 4/228.
Ibnu Hajar (dalam Tagliqut Ta’liq) 3/170.

41
www.rasuldahri.com

BERSAHUR

Para ulama telah ijmak tentang keutamaan dan sunnahnya bersahur.116


Rasulullah bersabda:

.ٍ‫ﺀ‬‫ﻲ‬‫ ﺑﹺﺸ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ﺍﺩ‬‫ ﺃﹶﺭ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Barangsiapa mahu berpuasa hendaklah sahur dengan


sesuatu”.117

.‫ﻛﹶﺔﹰ‬‫ﺮ‬‫ﺭﹺ ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﻰ ﺍﻟﺴ‬‫ﻥﱠ ﻓ‬‫ﺍ ﻓﹶﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﺴ‬‫ ﺗ‬: ِ‫ﻝﹸ ﺍﷲ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ‬: ‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻲ‬‫ﺿ‬‫ﺲﹴ ﺭ‬‫ ﺃﹶﻧ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬

“Dari Anas berkata: Bersabda Rasulullah: Bersahurlah


kamu sekalian, kerana dalam bersahur itu terdapat
barakah”.118

.‫ﺮﹺ‬‫ﺤ‬‫ﺎﺏﹺ ﺃﹶﻛﹾﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﺴ‬‫ﻜﺘ‬ ‫ﻞﹺ ﺍﻟﹾ‬‫ﺎﻡﹺ ﺃﹶﻫ‬‫ﻴ‬‫ﺻ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻴ‬‫ ﺻ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻞﹶ ﻣ‬‫ﻓﹶﻀ‬

“Perbezaan puasa kami dan puasa Ahli Kitab ialah


bersahur”.119

116. Lihat: Fathul Bari 4/139. Ibnu Hajar.


117. H/R Abi Syaibah 3/8. Ahmad. 3/367. Abu Ya’la 3/438. Al-Bazzar 1/465.
118. H/R Bukhari 4/120. Muslim 1059. Diriwayatkan juga oleh Tirmizi, Nasaii dan Ibn Majah.
119. H/R Muslim 1096.

42
www.rasuldahri.com

ِ‫ﺎﺀ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺔ‬‫ﻋ‬‫ﺮ‬‫ ﺑﹺﺠ‬‫ﻟﹶﻮ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﺴ‬‫ﺗ‬

“Bersahurlah walaupun hanya dengan meminum


seteguk air”.120

Jenis makanan sahur yang afdal ialah buah kurma. Rasulullah bersabda:

‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﻦﹺ ﺍﻟﺘ‬‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ ﺳ‬‫ﻢ‬‫ﻧﹺﻌ‬

“Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin ialah


kurma”.121

َ‫ﻥﱠ ﺍﷲ‬‫ـﺎﺀٍ ﻓﹶـﺎ‬‫ ﻣ‬‫ـﻦ‬‫ﺔﹰ ﻣ‬‫ﻋ‬‫ﺮ‬‫ ﺟ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﹶﺣ‬‫ﻉ‬‫ﺮ‬‫ﺠ‬‫ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ﻟﹶﻮ‬‫ ﻭ‬‫ﻩ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ‬، ‫ﻛﹶﺔ‬‫ﺮ‬‫ ﺑ‬‫ ﺃﹶﻛﹾﻠﹸﻪ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﺍﹶﻟﺴ‬
.‫ﻦ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ﺤ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ْﻥﹶ ﻋ‬‫ﻠﱡﻮ‬‫ﺼ‬‫ ﻳ‬‫ﻪ‬‫ﻜﹶﺘ‬‫ﻼﹶﺋ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬

“Bersahur makanannya diberkahi, janganlah


meninggalkan sahur walaupun hanya meminum seteguk air
kerana Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada orang yang
bersahur”.122

.‫ﻋﻪ‬‫ﺪ‬‫ﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ‬‫ﻬ‬‫ﻳ‬‫ ﺍﷲُ ﺍ‬‫ﻄﹶﺎﻛﹸﻢ‬‫ﻛﹶﺔﹲ ﺃﹶﻋ‬‫ﺮ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻬ‬‫ﻧ‬‫ﺍ‬


“Sesungguhnya bersahur itu adalah berkah yang Allah
berikan kepada kamu maka janganlah kamu
tinggalkannya”.123

120. H/R Abu Ya’la 3340. Ibnu Hibban No 884. Hadis Hasan.
121. H/R Abu Daud 2/303. Ibnu Hibban 223. Baihaqi 4/237. Sanadnya sahih.
122. H/R Ibnu Abi Syaibah 2/8. Ahmad 3/12,44.
123. H/R Nasaii 4/145. Ahmad 5/270. Sanadnya sahih.

43
www.rasuldahri.com

.‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ ﺍﻟﺴ‬‫ﻨﹺﻲ‬‫ﻌ‬‫ ﻳ‬: ‫ﻙ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺒ‬‫ﺍﺀِ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻐﺪ‬ ‫ﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾ‬‫ ﺍ‬‫ﻠﱡﻢ‬‫ﻫ‬

“Marilah menuju ke makanan yang berkah: Iaitu


bersahur”.124

.‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﺍﻟﺴ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺪ‬‫ ﻭﺍﻟﱠﺜﺮﹺﻳ‬، ‫ﺔﹸ‬‫ﺎﻋ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﹶﻟﹾﺠ‬، ‫ﻰ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔ‬‫ﻛﹶﺔﹸ ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﺍﹶﻟﹾﺒ‬

“Keberkatan itu pada tiga perkara: Jamaah, Sayuran dan


makan sahur”.125

.‫ﻞﹺ‬‫ﺍﻟﹾ ﹶﻜﻴ‬‫ﺭﹺ ﻭ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﻰ ﺍﻟﺴ‬‫ﻛﹶﺔﹶ ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﻞﹶ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺟ‬

“Sesungguhnya Allah telah memberi keberkatan pada


makan sahur dan takaran (timbangan)”.126

124. H/R Ahmad 4/133. Ibnu Hibban 223. Nasaii 4/146. Sanadnya sahih.
125. H/R Tabrani (dalam al-Kabir) 6127. Al-Khatib (dalam Mawadah ) 1/263.
126. Diriwayatkan oleh Asy-Syirazi. Lihat: Jami’ as-Sagir 1715.

44
www.rasuldahri.com

MELEWATKAN
MAKAN SAHUR

Adalah sunnah mensegerakan berbuka dan melewatkan makan sahur,


kerana ‘Amr bin Maimun al-Audi dia berkata:

‫ﺍ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ ﺳ‬‫ﻢ‬‫ﻄﹶﺎﺀَ ﻫ‬‫ﺃﺑ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﺎﺱﹺ ﺇﹺﻓﹾﻄﹶﺎﺭ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻉ‬‫ﺮ‬‫ﻠﱠﻰ ﺃﹶﺳ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠىﺎﷲُ ﻋ‬‫ ﺻ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﺏ‬‫ﺤ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺻ‬

“Para sahabat Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam


adalah orang-orang yang paling cepat berbukanya dan yang
paling lambat makan sahurnya”.127

Hadis di atas ini disahihkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari
4/199. Dan Al-Haitami dalam Majma’ Zawaid 3/154.

127. H/R Abdulrrazzak (dalam al-Musannaf) 7591.

45
www.rasuldahri.com

MENSEGERAKAN
BERBUKA PUASA

Adalah sunnah mensegerakan berbuka puasa, kerana mengikut sunnah


Rasulullah sallallahu ‘alaih wa-sallam dan para Salaf as-Soleh yang
menjunjung sunnah, mereka mengambil kelebihan (fadilat) berpuasa
dengan mensegerakan berbuka (tidak melambat-lambatkan), iaitu “Setelah
matahari terbenam, maka baginda terus berbuka”.

Dan sunnah hukumnya melewatkan makan sahur sehingga menghampiri


waktu fajar. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-
sallam:

.‫ﻄﹾﺮ‬‫ﺍ ﺍﻟﹾﻔ‬‫ﻠﹸﻮ‬‫ﺠ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﺮﹴ ﻣ‬‫ﺨﻴ‬


 ‫ ﺑﹺ‬‫ﺎﺱ‬‫ﺍﻝﹸ ﺍﻟﻨ‬‫ﺰ‬‫ﻻﹶ ﻳ‬

“Manusia akan sentiasa dalam kebaikan selama mereka


menyegerakan berbuka (puasanya)”.128

.‫ﻥﹶ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﺆ‬‫ﻯ ﻳ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟﻨ‬‫ ﻭ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ﻬ‬‫ ﻷَﻥﱠ ﺍﻟﹾﻴ‬، ‫ﻔﻄﹾﺮﹺ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﺎﺱ‬‫ﻞﹶ ﺍﻟﻨ‬‫ﺠ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﺍ ﻣ‬‫ﺮ‬‫ ﻇﹶﺎﻫ‬‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﺍﻝﹸ ﺍﻟﺪ‬‫ﺰ‬‫ﻻﹶﻳ‬

“Agama ini (Islam) akan sentiasa zahir selagi umat


manusia mensegerakan berbuka puasa, kerana orang-orang
Yahudi dan orang-orang Nasara mereka melambat-
lambatkannya”.129

128. H/R Bukhari 4/173. Muslim 1093.


129. H/R Abu Daud 2/305 dan Ibnu Majah 224, sanad hadis ini hasan.

46
www.rasuldahri.com

.‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺠ‬‫ﺎ ﺍﻟﻨ‬‫ﻄﹾﺮﹺﻫ‬‫ ﺑﹺﻔ‬‫ﺮ‬‫ﻈ‬‫ﺘ‬‫ﻨ‬‫ ﺗ‬‫ﺎﻟﹶﻢ‬‫ ﻣ‬‫ﻲ‬‫ﺘ‬‫ﻨ‬‫ﻠﹶﻰ ﺳ‬‫ ﻋ‬‫ﻲ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻝﹸ ﺃﹸﻣ‬‫ﺰ‬‫ﻻﹶ ﻳ‬

“Ummatku akan sentiasa di atas sunnah selagi tidak


melambatkan (menunda) puasanya sehingga terbit
bintang”.130

‫ﻞﹸ‬‫ﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻴ‬‫ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻗﹾﺒ‬: ‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ‬: ‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻲ‬‫ﺿ‬‫ﺮ ﺭ‬‫ﻤ‬‫ ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬
.‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮ‬‫ ﻓﹶﻘﹶﺪ‬‫ﺲ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﺖ‬‫ﺑ‬‫ ﹶﻏﺮ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺎﻫ‬‫ ﻫ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺎﺭ‬‫ﻬ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﺑﹺﺮ‬‫ﺃﹶﺩ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺎﻫ‬‫ ﻫ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Dari Umar radiallahu ‘anhu berkata: Telah bersabda


Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Apabila malam telah
menjelang dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini,
serta matahari pun telah terbenam, maka berbuklalah orang
yang berpuasa”.131

130. H/R Ibnu Hibban 891 dengan sanad yang sahih.


131. H/R Bukhari 4/171- 199. Muslim 1100. Ahmad 4/381. Abu Daud 2352. Abdulrazzak
4/226.

47
www.rasuldahri.com

MEMBERI MAKAN ORANG


YANG BERPUASA

Allah Subhanahu wa-Ta’ala melimpahkan pahala yang besar, kebarkahan


dan kebaikan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang
berpuasa. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

.‫ﺌﹰﺎ‬‫ﻴ‬‫ﻢﹺ ﺷ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺮﹺ ﺍﻟﺼ‬‫ ﺃﹶﺟ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻘﹸﺺ‬‫ﻨ‬‫ ﻻﹶ ﻳ‬‫ﻪ‬‫ ﺃﹶﻧ‬‫ﺮ‬‫ ﹶﻏﻴ‬‫ﺮﹺﻩ‬‫ ﹾﺜﻞﹸ ﺃﹶﺟ‬‫ ﻣ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ‬، ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺻ‬‫ ﻓﹶﻄﱠﺮ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬

“Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa,


maka baginya pahala seperti pahala yang diperolehi orang
yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangkan pahala orang
yang berpuasa walaul sedikit pun”.132

Diwajibkan bagi orang yang diundang agar memenuhi undangan orang


yang mengundang, kerana orang yang enggan memenuhi undangan sama
seperti menentang Rasulullah salllallahu ‘alaihi wa-sallam.

Kemudian disunnahkan bagi orang yang diundang setelah berbuka puasa


agar mendoakan orang yang mengundang, (setelah selesai
makan/berbuka).

Tiada doa sebelum makan (sebelum berbuka), sama ada untuk berbuka
atau untuk selainnya.

132. H/R Ahmad 4/114-115-116. Ibnu Majah 1746. Ibnu Hibban 895. Tirmizi 804 disahihkan
olehnya.

48
www.rasuldahri.com

Antara doa-doa yang boleh dibaca setelah makan/berbuka:

.‫ﻘﹶﺎﻧﹺﻲ‬‫ ﺳ‬‫ﻦ‬‫ﻖﹺ ﻣ‬‫ﺍﺳ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻨﹺﻲ‬‫ﻤ‬‫ ﺃﹶﻃﹾﻌ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻢ‬‫ ﺃﹶﻃﹾﻌ‬‫ﻢ‬‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬

“Ya Allah! Berilah makan kepada orang yang telah


memberi aku makan, dan berilah minum orang yang telah
memberi aku minum”.133

.‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺯﻗﹾﺘ‬ ‫ﺎ ﺭ‬‫ﻤ‬‫ﻴ‬‫ ﻓ‬‫ﻙ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺑ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﺍﺭ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻢ‬‫ ﻟﹶﻬ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻏﹾﻔ‬‫ﻢ‬‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬

“Ya Allah! Berikanlah keampunan kepada mereka,


kasihilah mereka serta berikanlah keberkahan kepada apa
yang telah Engkau kurniakan kepada mereka”.134

.‫ﻥﹶ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺪ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻜﹶﺔﹸ‬‫ﻼﹶﺋ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﻠﱠﺖ‬‫ﺻ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺍﺭ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﹾﻷَﺑ‬‫ ﹸﻜﻢ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﻃﹶﻌ‬

“Orang-orang yang baik telah makan makan kamu, para


malaikat bersalawat untuk kamu, dan orang-orang yang
berpuasa telah berbuka puasa di tempat kamu”.135

133. H/R Muslim 2055.


134. H/R Muslim 2042.
135. H/R Nasaii 268. Ibnu Syaibah 3/100. Ahmad 3/118. Sanadnya sahih.

49
www.rasuldahri.com

DOA KETIKA
BERBUKA PUASA

Antara waktu-waktu berdoa yang paling makabul (mustajab) atau diterima


oleh Allah Azza wa-Jalla, ialah berdoa masa berbuka puasa.
Sebagaimana hadis dari Abu hurairah radiallahu anhu beliau berkata:

.‫ﻡﹺ‬‫ ﹾﻈﻠﹸﻮ‬‫ﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺩ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻝﹸ‬‫ﺎﺩ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﺎﻡ‬‫ﺍﹾﻹِﻣ‬‫ ﻭ‬، ‫ﺮ‬‫ ﹾﻔﻄ‬‫ ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ ﺣ‬‫ﻢ‬‫ﺎﺋ‬‫ ﺍﻟﺼ‬: ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ ﺩ‬‫ﺩ‬‫ﺮ‬‫ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﻻﹶ ﺗ‬

“Tiga orang yang tidak ditolak doanya: Orang yang


sedang berpuasa ketika dia berbuka, pemimpin yang adil dan
doa orang yang dizalimi”.136

.‫ﺩ‬‫ﺮ‬‫ﺎ ﺗ‬‫ﺓﹰ ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ ﻟﹶﺪ‬‫ﻄﹾﺮﹺﻩ‬‫ ﻓ‬‫ﺪ‬‫ﻨ‬‫ﻢﹺ ﻋ‬‫ﺎﺋ‬‫ﻠﺼ‬‫ﺇﹺﻥﱠ ﻟ‬

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika


berbuka nescaya doanya tidak akan ditolak”.137

.‫ﺮﹺ‬‫ﺎﻓ‬‫ﺴ‬‫ﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺩ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻡﹺ‬‫ ﹾﻈﻠﹸﻮ‬‫ﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ ﺩ‬، ‫ﻢﹺ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺓﹸ ﺍﻟﺼ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ ﺩ‬: ‫ﺎﺕ‬‫ﺎﺑ‬‫ﺠ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ ﻣ‬‫ﺍﺕ‬‫ﻮ‬‫ﻋ‬‫ﺛﹶﻼﹶﺙﹸ ﺩ‬

“Tiga jenis doa bagi orang yang berdoa akan dikabulkan


(mustajab): Iaitu doa orang yang berpuasa, doa orang yang
dizalimi dan doa orang yang sedang musafir”.138

136. H/R Tirmizi 2528. Ibnu Majah 1752. Ibnu Hibban 2407.
137. H/R Ibnu Majah 1/557. Al-Hakim 1/422. At-Tayalisi 299. Al-Busairi (2/81) mengatakan:
Sanad hadis ini sahih dan rijalnya siqah.
138. Lihat: Ad-Du’afa 1/72. Al-“Uqaili.

50
www.rasuldahri.com

Antara sebaik-baik doa yang boleh dibaca yang warid dari Rasulullah
ialah:

.ُ‫ﺎﺀَ ﺍﷲ‬‫ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﹾﻷَﺟ‬‫ﺖ‬‫ﺛﹶﺒ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻕ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻠﱠﺖ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺑ‬‫ﺎﺀُ ﻭ‬‫ ﺍﻟ ﱠﻈﻤ‬‫ﺐ‬‫ﺫﹶﻫ‬

“Telah hilang kehausan, telah basah urat-urat dan telah


ditetapkan pahala insya Allah”.139

139. H/R Abu Daud 2/306. An-Nasii (dalam Amalul Yaum wa-Lailah) 269. Al-Baihaqi 4/239 Al-
Hakim 1/422. Menurut Imam ad-Daraqutni (2/185) sanad hadis ini hasan.

51
www.rasuldahri.com

IMSAK TERMASUK
BIDAAH

Nasruddin al-Albani rahimahullah dan para ulama Salaf berfatwa bahawa


imsak adalah perbuatan bidaah. Baginda bersabda:

.‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﺎﺟ‬‫ ﺣ‬‫ﻲ‬‫ﻘﹾﻀ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ ﺣ‬‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﻀ‬‫ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ‬، ‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﻠﹶﻰ ﻳ‬‫ﺎﺀُ ﻋ‬‫ﺍﹾﻹِﻧ‬‫ ﻭ‬، َ‫ﺍﺀ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﹶﺣ‬‫ﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺫﹶﺍ ﺳ‬‫ﺍ‬

“Jika salah seorang kamu mendengar azan sedangkan


ia masih memegang sepinggan makanan, maka janganlah ia
meletakkannya sehingga ia menyelesaikan hajatnya” .140

Riwayat dari beberapa jalan, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad
bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata:

“Rasulullah bersabda: Abu Hurairah menyebutkan


hadis: Jika salah seorang kamu mendengar azan sedangkan
ia masih memegang sepinggan makanan janganlah ia
meninggalkan makanannya sehingga menyelesaikan
makanannya”.

Menurut Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Disepakati


oleh az-Zahabi. Hadis hasan. Dalam riwayat Abu Hurairah radiallahu
‘anhu:

‫ﺮ‬‫ﻍﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ‬‫ﺰ‬‫ﺫﹶﺍ ﺑ‬‫ﺫﱢﻥﹸ ﺍ‬‫ﺆ‬‫ﺫﱢﻥﹸ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺆ‬‫ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬‫ﻭ‬

“Dahulu muazin mengumandangkan azan setelah terbit


fajar”. 141
140. H/R Ahmad 2/423. Abu Daud 1/149. Ibn Jarir dalam tafsirnya 3/529. Hakim 1/426.
Baihaqi 4/218. Dan diriwayatkan oleh selain mereka. Lihat: Fawaid al-Muntaqa. 1/2 Abu
Muhammad al-Jauhari.

52
www.rasuldahri.com

Menurut al-Albani rahimahullah: Isnad hadis ini sahih berdasarkan syarat


Muslim. Hadis ini mempunyai syawahid, iaitu:

1. Hadis mursal yang dirawayatkan oleh Hammad dari jalan Yunus dari
Hasan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam, kemudian menyebutkan
hadis di atas yang dikeluarkan oleh Ahmad 2/423.

2. Hadis mursal diriwayatkan dari al-Husin bin Waqid dari Abu


Umamah ia berkata:

‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﺮﹺﺑ‬‫ ﻓﹶﺸ‬‫ﻢ‬‫ﻌ‬‫ ﻧ‬:‫ﻝﹶ ﺍﷲ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺎ ﺭ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻬ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﹶﺷ‬:‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ ﻋ‬‫ﺪ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺎﺀُ ﻓ‬‫ﻧ‬‫ﺍﹾﻻ‬‫ﻼﹶﺓﹸ ﻭ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﻴ‬‫ﺍﹸﻗ‬

“Ketika iqamah, Umar memegang segelas air, beliau


bertanya kepada Rasulullah: Apakah masih boleh minum
wahai Rasulullah? Jawab baginda: Ya, minumlah!
Kemudian ia minum”142

3. Telah diriwayatkan dari Ibnu Lahi’ah dari Abu Zubir ia berkata:

“Aku bertanya kepada Jabir tentang seorang


bermaksud berpuasa masih memegang air untuk
diminum, kemudian mendengar azan. Jabir menjawab:
Kami pernah mengatakan hal seperti ini kepada
Rasulullah, baginda bersabda: Hendaklah ia minum”.143

Al-Albani rahimahullah berkata: Isnad hadis ini tidak mengapa (diterima


untuk penguat hadis). Al-Walid bin Muslim juga meriwayatkan hadis ini
dari Ibnu Lahi’ah. Dikeluarkan oleh Abu al-Husin al-Kilabi dalam
Nuskah Abu Al-Abbas Tahir bin Muhammad. Para perawi hadis ini
Siqah, termasuk perawi Imam Muslim kecuali Ibnu Lahi’ah. Al-Haithami
dalam al-Majma’ 3/153 diriwayatkan oleh Ahmad isnadnya hasan.

4. Dikeluarkan oleh Ishaq dari Abdullah bin Mu’aqal dari Bilal:

“Aku mendatangi Nabi untuk azan Subuh, padahal


baginda akan berpuasa, kemudian baginda meminta
segelas air untuk diminum, setelah itu baginda

141. H/R Ahmad 1/510. Ibn Jarir dan al-Baihaqi.


142. Ibn Jarir 3/527/3017. Melalui dua sanad darinya.
143. H/R Ahm,ad. 3/348. Beliau berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Musa ia berkata:
Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Lahi’ah.

53
www.rasuldahri.com

mengajak aku untuk minum sama (sedangkan sudah


masuk azan subuh), dan kami keluar untuk solat
subuh”.144

5. Muthi’ bin Rasyid meriwayatkan:

“Menceritakan kepada kami Taubah al-Ambari, dia


mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah
bersabda: Lihatlah siapa berada di masjid, pergilah, di
sana aku dapati Abu Bakar dan Umar. Aku memanggil
mereka, aku bawakan makanan, aku letakkan di depan
beliau, beliau makan bersama mereka (sedangkan
sudah azan subuh), setelah itu keluar, kemudian
Rasulullah saw bersolat bersama mereka iaitu solat
subuh.145

6. Qais bin Rabi’ meriwayatkan dari Zuhri bin Abi Tasbit al- A’ma dari
Tamim bin ‘Ayyad dari ibnu Umar ia berkata:

“Alqamah bin Al-‘Ash pernah bersama Rasulullah,


datang bilal untuk azan, kemudian Rasulullah bersabda:
Tunggu sebentar wahai Bilal, Alqamah sedang makan
sahur!”

Dikeluarkan oleh At-Tayalisi 885 dan At-Tabrani dalam al-Kabir.


Lihat: Majma’ 3/153. Al-Albani berkata: Hadis Qais hasan jika ada
syawahidnya, namun kerana Qais sendiri jujur (suduq), dia
meriwayatkan hadis sesuai dengan perawi-perawi siqah lainnya
hadisnya dapat dipakai.

7. Dari Syuhaib bin Gharqadah al-Bariqi dari Hibban bin Haris berkata:

“Kami makan sahur bersama Ali bin Abi Talib,


tatkala selesai sahur Ali menyuruh muazin untuk
iqamah”.

144. Dikeluarkan oleh Ibn Jarir. 3028 dan 3019. Ahmad 2/12 dan para perawinya siqah
kerana para perawi Bukhari dan Muslim.
145. Dikeluarkan oleh al-Bazzar 993 dalam Kasyful Astar dab Ibn Hajar berkata dalam az-
Zawaid hlm. 106 bahawa Isnadnya hasan. Al-Albani berkata Al-Haitami berkata seperti
Ibn Hajar dalam al-Majmak. 3/152.

54
www.rasuldahri.com

FATWA
SYEIKH AL-UTHAIMIN

Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaimin rahimahullah ditanya: Kami


melihat di sebahagian kalendar pada bulan Ramadan terdapat bahagian
dinamakan Imsak, terjadi kira-kira 10 minit sebelum azan fajar, apakah
ada dasarnya dari sunnah ataukah termasuk bidaah? Berilah kami fatwa
semoga anda sentiasa mendapat pahala.

Jawapan Syeikh:

Imsak termasuk perkara bidaah, tidak ada dasarnya dari


al-Quran atau sunnah. Kerana Allah berfirman:

‫ﺮﹺ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﻻﹶﺳ‬‫ﻂ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺾ‬‫ﻴ‬‫ﻂﹸ ﺍﻻﹶﺑ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ ﻟﹶ ﹸﻜﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﺣ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺍﺷ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﻛﹸﻠﹸﻮ‬‫ﻭ‬

“Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang


putih dari benang hitam iaitu fajar”.146

‫ﺫﱢﻥﹸ‬‫ﺆ‬‫ ﻻﹶﻳ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ ﻓﹶﺎ‬، ‫ﻡﹺ‬‫ﻮ‬‫ ﹾﻜﺘ‬‫ ﻣ‬‫ﻦﹺ ﺍﹸﻡ‬‫ﺍ ﺍﹶﺫﹶﺍﻥﹶ ﺍﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬‫ﺴ‬‫ﻰ ﺗ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﺣ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺍﺷ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ ﻓﹶ ﹸﻜﻠﹸﻮ‬، ‫ﻼﹰ‬‫ﺫﱢﻥﹸ ﻟﹶﻴ‬‫ﺆ‬‫ﻥﱠ ﺑﹺﻼﹶﻻﹰ ﻳ‬‫ﺍ‬
.‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﺠ‬‫ﻊ‬‫ﻄﹾﻠ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬

“Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, makan


dan minumlah sehingga mendengar azan Ibnu Ummi Maktum,
kerana ia tidak berazan sehingga terbit fajar”.

Imsak yang dibuat oleh sebahagian orang merupakan tambahan atas apa
yang diajarkan Allah, hal itu termasuk perkara batil dan termasuk tanathu’
(berlebih-lebihan) dalam beragama.

146. Al-Baqarah. 187.

55
www.rasuldahri.com

BANTAHAN TERHADAP
SYAID SABIQ

Syaid Sabiq mengatakan: Apabila terbit fajar sedangkan di mulut ada


makanan, wajib baginya membuangnya/memuntahkannya.

Bantahan Syaikh Nasruddin al-Albani:

Perkataan ini bertaqlid kepada kitab-kitab fiqih. Tidak berdasarkan


hadis Rasulullah. Bahkan bertentangan dengan sabda baginda:

‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﺎﺟ‬‫ ﺣ‬‫ﻲ‬‫ﻘﹾﻀ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ ﺣ‬‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﻀ‬‫ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ‬‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﻠﹶﻰ ﻳ‬‫ﺎﺀُ ﻋ‬‫ﻧ‬‫ﺍﻻ‬‫ﺍﺀَ ﻭ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺪ‬‫ ﺍﹶﺣ‬‫ﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺫﹶﺍﺳ‬‫ﺍ‬

“Apabila salah seorang kamu mendengar azan


sedangkan tempat makan masih berada di tangannya,
janganlah dia meletakkannya sampai ia menyelesaikan
hajatnya (makannya).

‫ﺮ‬‫ﻍﹶ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﺠ‬‫ﺰ‬‫ﺫﹶﺍ ﺑ‬‫ﺫﱢﻥ ﺍ‬‫ﺆ‬‫ﺍ ﻳ‬‫ﻮ‬‫ﻛﹶﺎﻧ‬‫ﻭ‬

“Mereka dahulu megumandangkan azan tatkala terbit


fajar”.

56
www.rasuldahri.com

Ini sebagai dalil bahawa seseorang yang mendapati fajar mulai terbit,
makanan dan minuman masih di tangannya, masih boleh baginya makan.
Allah berfirman:

‫ﺮﹺ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ‬‫ﻦ‬‫ﺾﹺ ﻣ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﹾﻷَﺑ‬‫ﻂ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺾ‬‫ﻴ‬‫ﻂﹸ ﺍﹾﻷَﺑ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ ﻟﹶ ﹸﻜﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ىﻴ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺣ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺍﺷ‬‫ﺍﻭ‬‫ﻛﹸﻠﹸﻮ‬

“Dan Makanlah dan minumlah kamu sehingga terang


bagimu benang putih dari benang hitam iaitu fajar”.147

Tiada pertentangan ayat ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya,


tidak dengan ijmak bahkan sahabat dan selain mereka memakai hadis itu
yang menerangkan boleh sahur sampai jelas fajar.148 Hadis ini
menerangkan bidaahnya imsak seperempat jam sebelum subuh.
Puncanya takut azan subuh sedangkan masih makan sahur. Seandainya
difahami makan itu untuk menyelesaikan sahur walaupun terdengar azan
mereka tidak akan terjerumus ke dalam bidaah.149

147. Al-Baqarah, 187.


148. Lihat: Fathul Bari. 2/109-120.
149. Lihat: Tamamul Minnah Fi Ta’liq An Fiqhi Sunnah. Muhammad Nassruddin al-Albani

57
www.rasuldahri.com

FATWA
Abdullah bin Abdulrahman bin Soleh al-Bassam
(Anggota Majlis Kibarul Ulama)

Menjelaskan melalui hadis Bukhari dan Muslim:

‫ ﺛﹸﻢ‬،‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻝﹺ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ ﺭ‬‫ﻊ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻧ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﺴ‬‫ ﺗ‬: ‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﷲُ ﻋ‬‫ﻲ‬‫ﺿ‬‫ ﺭ‬‫ﻦﹺ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ‬‫ ﺑ‬‫ﺪ‬‫ﺯﻳ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬
: ‫ﺭﹺ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﺍﻟﺴ‬‫ ﻭ‬‫ ﺍﻻﹶﺫﹶﺍﻥ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑ‬‫ ﻛﹶﻢ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬‫ﺰ‬‫ ﻟ‬‫ﺲﹴ ﻗﹸﻠﹾﺖ‬‫ ﺍﹶﻧ‬: ‫ ﻗﹶﺎﻝﹶ‬‫ﻼﹶﺓ‬‫ﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼ‬‫ ﺍ‬‫ﻗﹶﺎﻡ‬
.‫ﺔﹰ‬‫ ﺁﻳ‬‫ﻦ‬‫ﺴِﻴ‬‫ﻤ‬‫ﺧ‬‫ﺭ‬‫ﻗﹶﺪ‬

“Dari Zaid bin Thabit berkata: Kami bersahur bersama


Rasulullah, kemudian baginda bangkit untuk solat Subuh.
Anas berkata, bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan
subuh dan sahur? Beliau menjawab: Sekitar bacaan lima
puluh ayat”.150

Azan di hadis ini ialah iqamah. Ia dijelaskan di sahih Bukhari dan Muslim
dari Anas dari Zaid, ia berkata: Kami sahur bersama Rasulullah kemudian
bangkit untuk solat. Anas bertanya. Berapa lama antara sahur dan solat?
Zaid berkata: Sekitar lima puluh ayat”.

Anas meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahawa Zaid bersahur bersama
Rasulullah dan termasuk kebiasaan Rasulullah bersahur menjelang subuh,
setelah bersahur baginda bangkit untuk solat Subuh. Anas bertanya
kepada Zaid: Berapa lama jarak iqamah dan sahur? Zaid berkata:
Sekitar bacaan lima pulah ayat.

150. H/R Bukhari 4/18. Muslim 1097.

58
www.rasuldahri.com

Kandungan hadis:

1. Keutamaan melewatkan makan sahur hingga menjelang Subuh.

2. Bersegera solat subuh hampir waktunya dengan waktu imsak.

3. Waktu imsak adalah terbit fajar (Subuh). Allah berfirman:

‫ﺮﹺ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ ﺍﹾﻷَﺳ‬‫ﻂ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﺾ‬‫ﻴ‬‫ﻂﹸ ﺍﹾﻷَﺑ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ ﻟﹶ ﹸﻜﻢ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﺣ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺍﺷ‬‫ﺍ ﻭ‬‫ﻛﹸﻠﹸﻮ‬‫ﻭ‬

“Dan makan dan minumlah kamu sehingga terang


benang putih dari benang hitam iaitu fajar”.151

4. Dibolehkan makan, minum dan bersetubuh selama tidak menyedari


fajar telah terbit atau belum.

Allah serta Rasul-Nya telah menerangkan batas terbit fajar sehingga


menjadi jelas (fajar telah terbit). Allah memaafkan kesalahan, kelupaan
serta membolehkan makan, minum dan bersetubuh selama belum jelas
fajar telah terbit. Sesungguhnya terbit fajar adalah satu keyakinan yang
tidak ada keraguan padanya sama sekali.152

Dengan penjelasan ini, apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum


muslimin dengan menentukan waktu Imsak sebelum waktu terbit fajar
(subuh) adalah bidaah yang tidak ada dalilnya. Yang sunnah ialah makan
sahur pada permulaan hampirnya terbit fajar subuh.153

151. Al-Baqarah, 187.


152. Lihat: ‫ﺻﻔﺔ ﺻﻮم اﻟﻨﺒﻰ ﻓﻰ رﻣﻀﺎن‬
153. Lihat: Taisir. Syarah Umdatul Ahkam. Hlm. 414-415.

59