Anda di halaman 1dari 3

MINGGU TAJUK STANDARDSTANDARDSTANDARD

2.1. Memahami pergerakan TP 6:Melakukan PRESTASI


asas lokomotor gabungan
<br> aktiviti berjalan dan berlari dalam pelbagai arah deng
1 1. LOKOMOT 5.1. Mematuhi
1.1.1.
dan
Mela
mengamalkan
2.1. Memahami pergerakan TP 6:Melakukan aspek
asas lokomotor pengurusan
gabungan dan berjalan
<br> aktiviti keselamatandan berlari dalam pelbagai arah deng
2 1. LOKOMOT 5.1. Mematuhi
2.1.1.
dan
Memb
mengamalkan
2.1. Memahami pergerakan TP 6:Melakukan aspek
asas lokomotor pengurusan
gabungan dan keselamatan
<br> aktiviti berjalan dan berlari dalam pelbagai arah deng
3 1. LOKOMOT 5.1. 5.1.1.
2.1. Mematuhi
Memahami
1.2.1. Mema
dan mengamalkan
pergerakan
Melakukan aspek
TP 6:Menghubungkait
asas
aktiviti
bukan pengurusan
pergerakan
lokomotor
aktiviti
bukandan
<br> keselamatan
berdiri,
lokomotor
duduk dan membongkok dalam kehidupan
4 2. BUKAN L 5.1. Mematuhi
i.
2.1. Memahami berdiri
dan mengamalkan
ii.
2.2.1.pergerakanduduk
Membezakan iii.
aspek
TP 6:Menghubungkaitmembongkok
asasaktiviti pengurusan
bukanpergerakan
lokomotor dan
aktivitibukan
<br> keselamatan
berdiri,
lokomotor
duduk dan membongkok dalam kehidupan
5 2. BUKAN L 2.1.
5.1. Memahami
Mematuhi
i.berdiri
dan mengamalkan
ii.TP
pergerakanduduk asasiii. aspek
membongkok
6:Menghubungkait
bukan pengurusan
lokomotor dan keselamatan
aktiviti<br>
berdiri, duduk dan membongkok dalam kehidupan
6 2. BUKAN L 5.1. Mematuhi
5.1.1.
2.3. Memahami dan
Mema
mengamalkan
1.3.1.kemahiran
Melakukan aspek
TP 6:Menggabungkan
manipulasi pengurusan
aktiviti manipulasi
alatanaktiviti
<br>
alatandan keselamatan
melambung,
seperti menyambut, melantun dan meleret d
7 3. MANIPUL5.1. Mematuhi
i. melambung
dan mengamalkan
2.3. Memahami kemahiran ii. menyambut
aspek
TP 6:Menggabungkan pengurusan
iii.
manipulasi alatanaktiviti melantun
dan keselamatan
iv. meleret
<br> melambung, menyambut, melantun dan meleret d
8 3. MANIPUL5.1.
2.3. Mematuhi
2.3.1.
Memahami dan
Menmengamalkan
kemahiran aspekalatan
TP 6:Menggabungkan
manipulasi pengurusan
aktiviti dan keselamatan
<br> melambung, menyambut, melantun dan meleret d
9 3. MANIPUL5.1. Mematuhi
2.3.2.
dan
Meny
mengamalkan
2.3. Memahami kemahiran aspek
TP 6:Menggabungkan pengurusan
manipulasi alatanaktiviti dan keselamatan
<br> melambung, menyambut, melantun dan meleret d
10 3. MANIPUL2.3. 5.1.1.
5.1. Memahami
Mematuhi Mema
dan mengamalkan
kemahiran aspekalatan
TP 6:Menggabungkan
manipulasi pengurusan
aktiviti dan keselamatan
<br> melambung, menyambut, melantun dan meleret d
11 3. MANIPUL5.1. Mematuhi
5.1.2.
dan
Menmengamalkan
5.1. Mematuhi dan mengamalkan
TP 6:Membimbing aspek pengurusan
aspek pengurusan dan
rakan menyediakan keselamatan
dan keselamatan
diri serta<br>
menjelaskan peraturan asas kes
12 4. AKUATIK 5.2. Mempunyai
1.4.1.keyakinan
Mema
5.1. Mematuhi dan mengamalkan dan tanggungjawab
TP 6:Membimbing aspek pengurusan kendiri
rakan menyediakan semasa melakukan
dan keselamatan
diri serta<br> aktiviti fizikal
menjelaskan peraturan asas kes
13 4. AKUATIK 5.1.
5.2. Mematuhi
Mempunyai
2.4.1.keyakinan
Meng
dan dan tanggungjawab
mengamalkan
TP 6:Membimbing rakan kendiri
aspek pengurusan semasa
menyediakan
dan melakukan
keselamatan
diri serta<br> aktiviti fizikal
menjelaskan peraturan asas kes
14 4. AKUATIK 5.2. Mempunyai
5.1.2.keyakinan
Men
5.1. Mematuhi dan mengamalkan dan tanggungjawab
TP 6:Membimbing aspek pengurusan kendiri
rakan menyediakan semasa melakukan
dan keselamatan
diri serta<br> aktiviti fizikal
menjelaskan peraturan asas kes
15 4. AKUATIK 5.2. Mempunyai
5.2.1.keyakinan
Mem
5.1. Mematuhi dan mengamalkan dan tanggungjawab
i. Istana Pasir aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapadan semasa
Datuk Harimau <br>aktiviti fizikal
melakukan
keselamatan
16 5. KESENGG5.2. Mempunyai
1.5.1.keyakinan
Men
5.1. Mematuhi dan mengamalkan dan tanggungjawab
i. Istana Pasir aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapadan semasa
Datuk melakukan
keselamatan
Harimau <br>aktiviti fizikal
17 5. KESENGG5.2.
5.1. Mempunyai
1.5.2.
Mematuhi keyakinan
Men
dan dan Pasir
mengamalkan
i. Istana tanggungjawab
aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapa dansemasa
Datuk melakukan
keselamatan
Harimau <br>aktiviti fizikal
18 5. KESENGG5.1.
5.2. Mematuhi
Mempunyai
2.5.1.keyakinan
Menj
dan dan Pasir
mengamalkan
i. Istana tanggungjawab
aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapa dansemasa
Datuk melakukan
keselamatan
Harimau <br>aktiviti fizikal
19 5. KESENGG5.2. Mempunyai
2.5.2.keyakinan
Men
5.1. Mematuhi dan mengamalkan dan tanggungjawab
i. Istana Pasir aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapadan semasa
Datuk Harimau <br>aktiviti fizikal
melakukan
keselamatan
20 5. KESENGG5.2.
5.1. Mempunyai
5.1.2.
Mematuhi keyakinan
Men
dan dan Pasir
mengamalkan
i. Istana tanggungjawab
aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapa dansemasa
Datuk melakukan
keselamatan
Harimau <br>aktiviti fizikal
21 5. KESENGG5.2. Mempunyai
5.1.3.keyakinan
Mem
5.1. Mematuhi dan mengamalkan dan tanggungjawab
i. Istana Pasir aspekii. pengurusankendiri
Pukul Berapadan semasa
Datuk Harimau <br>aktiviti fizikal
melakukan
keselamatan
22 5. KESENGG5.2.
4.1. Mempunyai
5.2.2.konsep
Memahami keyakinan
Men TPkecergasan
dan tanggungjawab
6:Mengamalkan semasaaktiviti kendiri
melakukan semasa
yang meningkatkan melakukan
aktiviti kecergasan aktiviti
suhufizikal fizikal
badan<br>
secara sistematik dan
23 6. KECERDA5.2. Mempunyai
3.1.1.keyakinan
Mela dan
4.1. Memahami konsepTPkecergasan tanggungjawab
6:Mengamalkan semasaaktiviti kendiri
melakukan semasa
yang meningkatkan melakukan
aktiviti kecergasan aktiviti
suhufizikal fizikal
badan<br>
secara sistematik dan
24 6. KECERDA5.2.
4.1. Mempunyai
4.1.1.konsep
Memahami keyakinan
Men TPkecergasan
dan tanggungjawab
6:Mengamalkan semasaaktiviti kendiri
melakukan semasa
yang meningkatkan melakukan
aktiviti kecergasan aktiviti
suhufizikal fizikal
badan<br>
secara sistematik dan
25 6. KECERDA5.2. Mempunyai
5.2.1.keyakinan
Mem dan
4.1. Memahami konsepTPkecergasan tanggungjawab
6:Mengamalkan semasaaktiviti kendiri
melakukan semasa
yang meningkatkan melakukan
aktiviti kecergasan aktiviti
suhufizikal fizikal
badan<br>
secara sistematik dan
26 6. KECERDA5.3.
5.2. Berkomunikasi
Mempunyai
5.2.2.keyakinan
Mendalam dan tanggungjawab
TP 6:Mengamalkan
pelbagai sikap kendiri
cara semasa semasa
bekerjasama
melakukan melakukan
aktiviti
dalam fizikal aktiviti
kumpulan
<br> fizikal
secara tekal dan menjad
27 7. KECERDA5.4. Membentuk
3.2.1. kumpulan
Mela
5.3. Berkomunikasi dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan bekerjasama
pelbagai cara semasa dalam
sikap bekerjasama kumpulan
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
28 7. KECERDA5.4. Membentuk
3.2.1. kumpulan
Mela
5.3. Berkomunikasi dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan bekerjasama
pelbagai cara semasa dalam
sikap bekerjasama kumpulan
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
29 7. KECERDA5.4.
5.3. Membentuk
4.2.1. kumpulan
BerkomunikasiMeng
dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan
pelbagai bekerjasama
cara semasa dalam kumpulan
sikap bekerjasama
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
30 7. KECERDA5.4. 4.2.1.
Membentuk Meng
kumpulan
5.3. Berkomunikasi dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan bekerjasama
pelbagai cara semasa dalam
sikap bekerjasama kumpulan
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
31 7. KECERDA5.4. Membentuk
5.3.1. kumpulan
Ber
5.3. Berkomunikasi dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan bekerjasama
pelbagai cara semasa dalam
sikap bekerjasama kumpulan
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
32 7. KECERDA5.4.
5.3. Membentuk
5.3.1. kumpulan
BerkomunikasiBerdalam dan saling
TP 6:Mengamalkan
pelbagai bekerjasama
cara semasa dalam kumpulan
sikap bekerjasama
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
33 7. KECERDA5.4. Membentuk
5.4.1. kumpulan
Meli
5.3. Berkomunikasi dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan bekerjasama
pelbagai cara semasa dalam
sikap bekerjasama kumpulan
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
34 7. KECERDA5.3.
5.4. Berkomunikasi
Membentuk
5.4.1. kumpulan
Meli
dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan
pelbagai bekerjasama
cara semasa dalam kumpulan
sikap bekerjasama
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
35 7. KECERDA5.4. Membentuk
5.4.2. kumpulan
Mem
5.3. Berkomunikasi dalam dan saling
TP 6:Mengamalkan bekerjasama
pelbagai cara semasa dalam
sikap bekerjasama kumpulan
melakukan aktiviti tersebut
dalamfizikal
kumpulan
<br> secara tekal dan menjad
36 7. KECERDA5.4. Membentuk
5.4.2. kumpulan
Mem
4.3. Memahami konsepTPkomposisi dan saling
6:Melakukan badanbekerjasama
aktiviti dalam kumpulan tersebut
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
37 8. KOMPOSI5.1.
4.3. Mematuhi
3.3.1.
Memahami dan
Menmengamalkan
konsep TPkomposisi
6:Melakukan pengurusan
badan aktiviti dan keselamatan
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
38 8. KOMPOSI5.1. Mematuhi
3.3.1.
dan
Menmengamalkan
4.3. Memahami konsepTPkomposisi
6:Melakukan pengurusan
badan aktiviti dan keselamatan
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
39 8. KOMPOSI5.1. Mematuhi
3.3.2.
dan
Menmengamalkan
4.3. Memahami konsepTPkomposisi
6:Melakukan pengurusan
badan aktiviti dan keselamatan
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
40 8. KOMPOSI5.1. Mematuhi
3.3.2.
dan
Menmengamalkan
4.3. Memahami konsepTPkomposisi
6:Melakukan pengurusan
badan aktiviti dan keselamatan
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
41 8. KOMPOSI5.1. Mematuhi
4.3.1.
dan
Menmengamalkan
4.3. Memahami konsepTPkomposisi
6:Melakukan pengurusan
badan aktiviti dan keselamatan
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
42 8. KOMPOSI4.3.
5.1. Memahami
Mematuhi
4.3.1.
dan
Menmengamalkan
konsep TPkomposisi
6:Melakukan pengurusan
badan aktiviti dan keselamatan
<br> mengukur ketinggian dan menimbang berat badan secar
43 8. KOMPOSI5.1. Mematuhi
5.1.4.
dan
Menmengamalkan pengurusan dan keselamatan
dalam pelbagai arah dengan postur badan yang betul serta boleh membimbing rakan
dalam pelbagai arah dengan postur badan yang betul serta boleh membimbing rakan
dalam pelbagai arah dengan postur badan yang betul serta boleh membimbing rakan
ongkok dalam kehidupan seharian serta mampu menjadi contoh kepada rakan - rakan
ongkok dalam kehidupan seharian serta mampu menjadi contoh kepada rakan - rakan
ongkok dalam kehidupan seharian serta mampu menjadi contoh kepada rakan - rakan
, melantun dan meleret dalam satu rangkaian pergerakan serta mampu membimbing rakan.
, melantun dan meleret dalam satu rangkaian pergerakan serta mampu membimbing rakan.
, melantun dan meleret dalam satu rangkaian pergerakan serta mampu membimbing rakan.
, melantun dan meleret dalam satu rangkaian pergerakan serta mampu membimbing rakan.
, melantun dan meleret dalam satu rangkaian pergerakan serta mampu membimbing rakan.
laskan peraturan asas keselamatan di kolam renang
laskan peraturan asas keselamatan di kolam renang
laskan peraturan asas keselamatan di kolam renang
laskan peraturan asas keselamatan di kolam renang

dan secara sistematik dan boleh membimbing rakan


dan secara sistematik dan boleh membimbing rakan
dan secara sistematik dan boleh membimbing rakan
dan secara sistematik dan boleh membimbing rakan
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
n secara tekal dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan
mbang berat badan secara piawai dan tidak piawai secara tekal dan membimbing rakan

Anda mungkin juga menyukai