Anda di halaman 1dari 1

MODEL PENGLIBATAN

Model penglibatan ibu bapa, sekolah dan guru sangat penting dan dapat mempengaruhi
pencapaian anak di sekolah.

Ibu bapa adalah pendidik yang paling dekat dan rapat kepada kanak-kanak.
Proses pengajaran dan pembelajaran bermakna akan lebih mantap sekiranya kanak-kanak
turut menerima pengaruh menerusi role model yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Pada
kebiasaannya kanak-kanak yang memiliki ibu bapa yang ‘cakna’ akan mudah menerima
pengajaran guru dengan membuat hubung kait pengalaman pembelajaran yang diberi oleh
ibu bapa dan mereka kebanyakkannya mempamerkan sikap yang positif berada di sekolah.

Penglibatan dari pihak sekolah pula, pihak sekolah perlu mengadakan


pelbagai aktiviti yang meransang minat dan penglibatan pelajar. Sebagai contoh, pihak
sekolah menjalan aktiviti kokurikulum untuk mengembangkan potensi pelajar meliputi
pelbagai aspek seperti peluasan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu, pembentukan
sahsiah dan disiplin, peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri, peningkatan
kemahiran dan komunikasi. Setiap pelajar diwajibkan menyertai tiga jenis bidang
kokurikulum iaitu kelab dan persatuan, sukan dan permainan, dan unit beruniform. Melalui
penglibatan dalam aktiviti kokurikulum, pelajar dapat menjadi peserta yang aktif dan bukan
sekadar menjadi seorang pemerhati yang pasif.

 Seterusnya, kita juga tahu guru memainkan peranannya sebagai pengganti


ibu bapa, sebagai cermin kepada kanak-kanak, sebagai pendorong ke arah pembelajaran,
dan juga mempunyai pengaruh yang penting dalam membentuk perwatakan serta proses
penyesuaian diri kanak-kanak. Sebagai seorang guru adalah menjadi satu tanggungjawab
dalam memberikan ransangan kepada pembelajaran kanak-kanak sama ada secara
langsung ataupun tidak. Jika aktiviti yang dirancang dengan baik dan teliti oleh guru,
kesannya kanak-kanak akan mendapat berbagai-bagai pengalaman melalui aktiviti tersebut
dan ini juga akan menarik minat mereka. Kebijaksanaan dan daya usaha guru amat penting
dalam memastikan keberkesanan pembelajaran mereka.

Anda mungkin juga menyukai