Anda di halaman 1dari 15

Isi kandungan

1.0 Pendahuluan……………………………………………………………………………………..1
2.0 Analisis nilai dan pemikiran pengarang melalui lagu rakyat…………………………...1
2.1 Lagu Kurik Kundi oleh Siti Nurhaliza……………………………………………….1
2.1.1 Pemikiran pengarang melalui lagu Kurik Kundi…………………….2
2.1.2 Nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang dari lagu Kurik
Kundi……………………………………………………………………….2
2.1.2.1 Nilai akhlak ( manusia dengan manusia)……………………3
2.1.2.2 Nilai Tauhid (manusia dengan ketuhanan)………………….4
2.1.2.3 Nilai Murni ( manusia dengan kehidupan)…………………..4
3.0 Burung kenek-kenek oleh Roslan Madun’…………………………………………………5
3.1 Pemikiran pengarang melalui lagu burung kenek-kenek………………………6
3.2 Nilai yang ingin disampaikan daripada lagu burung kenek-kenek…………...6
3.2.1 Nilai tauhid (manusia dengan ketuhanan)…………………………...6
3.2.2 Nilai akhlak ( manusia dengan manusia)…………………………….6

4.0 Kesimpulan…………………………………………………………………………………7

1
Menganalisis nilai dan pemikiran pengarang

1.0 Pendahuluan

Lagu rakyat merupakan satu daripada genre sastera Melayu yang digolongkan ke dalam
kategori sastera Melayu klasik. Menurut Aripin Said (1999), lagu rakyat juga dikenali sebagai
nyanyian rakyat Dikir barat iaitu cabang dari lagu rakyat. Lagu rakyat merupakan warisan
yang berharga. Ia telah menjadi kebanggaan masyarakat sejak terun-temurun kerana
mengandungi pelbagai falsafah dan pemikiran Melayu yang unggul yang menjadi teras
pembentukan identiti Melayu. Dalam keseluruhan lagu rakyat Melayu, setiap satunya
menyimpan khazanah pemikiran Melayu yang cukup bernilai. Lagu rakyat bukan sekadar
sebuah lagu yang mempunyai lirik, melodi dan irama untuk dilagukan, tetapi merupakan
estetika pemikiran meliputi semua aspek hidup dan kehidupan. Dalam lagu rakyat,
merangkumi aspek pemikiran yang mencakupi nasihat, nilai, ajaran, agama, sikap,
pegangan hidup, ilmu, adat, budaya, kasih sayang, jenaka dan hiburan Terdapat pelbagai
bentuk lagu rakyat seperti pantun, seloka, syair, gurindam, bahasa berirama serta bentuk-
bentuk bebas yang lain. Lirik yang digunakan biasanya dalam bahasa dialek mengikut
loghat tempat masing-masing. Irama lagu rakyat amat unik kerana mempunyai kaitan
dengan budaya dan alam sekeliling

2.0 Analisis nilai dan pemikiran pengarang melalui lagu rakyat


2.1 Lagu Kurik Kundi oleh Siti Nurhaliza
"Kurik Kundi" ialah single ketiga dari album Siti Nurhaliza, Sanggar Mustika.
Lagu ini digubah oleh Pak Ngah, dengan Nurul Asyiqin sebagai penulis liriknya. “
Kurik Kundi bermaksud “Bintik-bintik yang terdapat pada sejenis saga yang
digunakan untuk menimbang emas’’. “Kurik Kundi” adalah sebuah lagu yang
mula dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza pada tahun 2002. Lagu sepanjang 5 minit
54 saat itu telah digubah oleh Pak ngah, di mana penulis liriknya adalah Nurul
Asiqin. Kurik Kundi adalah antara lagu dalam album Sangar Mustika. Secara
umumnya, Siti Nurhaliza telah menampilkan tujuh loghat bahasa Melayu dalam
lagu ini. Loghat tersebut adalah Pulau Pinang, Kedah, Perak, Negeri Sembilan,
Kelantan, Sabah dan Sarawak di mana bahasa melayu baku dijadikan sebagai
pembuka dan penutup lagu.

2
2.1.1 Pemikiran pengarang melalui lagu Kurik Kundi
Antara pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang tentang lagu ini
adalah bahasa melayu mempunyai banyak loghat bukan sahaja di Malaysia,
malah negara-negara di Nusantara turut mempunyai loghat bahasanya yang
tersendiri. Malah loghat-loghat negeri di Malaysia boleh ditemui di Negara
jirannya, Indonesia. Selain daripada itu, pengarang juga berfikir untuk
menggambarkan budaya dan bangsa masyarakat Malaysia yang berbilang kaum
dan bangsa. Lagu turut memainkan peranan dalam menyatupadukan rakyat di
Negara kita. Melaui itu, beliau menyatakan pemikirannya bahawa kita sebagai
rakyat perlu besyukur kerana dilahirkan di dalam sebuah Negara yang aman
serta mempunyai kenunikannya yang tersendiri. Pengarang lagu ini juga berfikir
untuk meggambarkan keseragaman adat berbahasa dari negeri Malaysia, yang
digambarkan dalam lagu itu “ kalau tinggi untuk jadi bintang, kalau rendah masih
jadi intan”. Melalui itu, beliau ingin mengajarkan kepada pendengarnya,
terutamanya rakyat Malaysia, untuk mencintai keseragaman budaya negerinya
sendiri sekaligus mengajak untuk melestarikan budaya pantun yang merupakan
kebanggaan seluruh masyarakat melayu terdahulu.

2.1.2 Nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang dari lagu Kurik Kundi
Secara umumnya, nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui
kurik kundi adalah kita perlulah mengamalkan sikap berbudi bahasa kerana
tingkah laku (budi) dan pertuturan (bahasa) seseorang itu sentiasa diperhatikan
dan melambangkan kemurnian dirinya. Walaupun seseorang itu mempunyai
paras rupa yang baik, namun sekiranya tingkah laku dan budi bahasanya buruk,
maka akan dipandang hina oleh masyarakat.

2.1.2.1 Nilai akhlak ( manusia dengan manusia)

Antara nilai akhlak yan ingin disampaikan oleh pengarang dalam lagu ini
adalah hormat-menghormati. Sehubungan dengan itu, nilai tersebut dapat dilihat
pada rangkap keempat lagu tersebut.iaitu:
Yang kurik kundi yang merah saga
Baik budi indahlah bahasa
Pantun lama tinggi kiasannya

3
Berpantun seloka sambil menari canggung
Serentak melangkah rentak timur diarak
Gurau senda sopannya dijaga
Sepakat makin kukuh terikat
Maksudnya, kita yang tergolong antara masyarakat yang menjunjung budi yang
tinggi perlulah menjaga pertuturan seharian sama ada dengan orang lebih tua
dan dengan masyarakat sekeliling. Jadi, sekiranya, mengetahui cara pertuturan
bersama dengan orang sekitar kita sudah tentu dapat mengeratkan hubungan
silaturahim dan memupuk kesepakatan. Bukan itu sahaja, pada pendapat saya
kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu berpegang teguh pada
nilai bertoleransi dan tidak menunjukkan sifat perkauman agar kita dapat hidup
bersatu padu dengan menjunjung amalan perpaduan.

2.1.2.2 Nilai Tauhid (manusia dengan ketuhanan)


Selain itu, dalam lagu kurik kundi pengarang juga telah menyelitkan nilai
tauhid. Melalui itu, beliau telah mengambil kesempatan untuk memperingatkan
masyarakat bahawa mereka perlu berpegang teguh pada ajaran agama masing-
masing supaya tidak dipengaruhi budaya negatif. Pada pendapat saya, hal ini
telah diperkatakan supaya masyarakat tidak lupa untuk menyembah tuhan dan
memperingati masyarakat supaya menghidarkan diri daripada perkara-perkara
negatif yang membatasi ajaran agama masing-masing.Jadi, melalui ini
pengarang dapat membimbing masyarakat bagi membina kerohanian diri yang
tinggi. Buktinya kita dapat lihat pada rangkap
Awatlah dok kalut megah
condong ke barat Mai kita
Pakat tarik ramai-ramai
Biar ke timur condongnya

2.1.2.3 Nilai Murni ( manusia dengan kehidupan)


Di samping itu, pengarang juga telah menyelitkan nilai murni dalam lirik
lagunya. Buktinya beliau, telah menceritakan tentang keperluan perpaduan
masyarakat dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum secara
tersirat dan tersurat dalam lirik lagunya itu.. Melalui itu, beliau telah sampaikan
pendapatnya bahawa penggunaan dialek yang berbeza bukan penghalang bagi
masyarakat untuk hidup bersatu padu. Buktinya kita dapat melihatnya pada lirik:

4
Ada O ada E
Bunyinya tidaklah serupa
Erti tidak berbeza
Betui yong betui sungguh
Betui ape di kate
Selembut tarian hoi
Nak muda berlotah
Tutur bahasanya
Maghi yop maghilah yong
Maghi kita memikio
Parit dengan Kuala
Cakap tidak serupe

Jadi, dengan ini pada pendapat saya pengarang menyatakan bahawa sebagai
rakyat Malaysia yang berbilang kaum kita perlulah menunjukkan kesederhanaan
dan berbudi dengan orang tanpa mengira darjat atau status seseorang dalam
rangkap,
Nak berkabar tingginya budi kita ya tuan
Nak berkisah kaya tutur bicara
Kalau tinggi untung jadi bintang
Kalau rendah masih jadi intan

Kesimpulannya, banyak pesanan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam


lagu ini. Jadi, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggugjawab perlulah
menghayati pesanan tersebut agar kita disegani dan dihormati oleh orang lain.

3.0 Burung kenek-kenek oleh Roslan Madun’


Lagu burung kenek-kenek ini mengisahkan nasihat-nasihat atau teladan yang
sepatutnya kita contohi yang telah disampaikan dalam bentuk kiasan. Burung Kenek-
Kenek” bukan dicipta sekadar hiburan semata-mata tetapi terdapat falsafah dan
pemikiran yang terkandung disebalik 16 bait-bait lirik yang penuh dengan sindiran yang
ditujukan kepada masyarakat Melayu secara khususnya.

3.1 Pemikiran pengarang melalui lagu burung kenek-kenek


Antara pemikiran yang ingin disampaikan daripada lagu ini adalah pesanan
orang tua bahawa janganlah malas untuk bangun pagi, janganlah malas belajar
dan tidak mudah putus asa, sebelum melakukan sesuatu perkara kita hendaklah

5
mengetahui perkara yang kita lakukan, kita hendaklah pantas merebut peluang
yang sedia ada dalam arus kemajuan yang kian pesat, memilih kawan yang baik,
tidak sombong dan bertolak ansur antara satu sama lain, menjadi insan yang
mulia, berbudi bahasa dan berakhlak mulia, patuh dan taat kepada ajaran agama
masing-masing dan patuh, taat kepada orang tua.

3.2 Nilai yang ingin disampaikan daripada lagu burung kenek-kenek

3.2.1 Nilai tauhid (manusia dengan ketuhanan)

Melalui lagu ini pengarang telah sampaikan bahawa sebagai seorang insan yang mulia
perlulah sentiasa bersujud pada tuhan dan meminta kurniaannya untuk hidup sejahtera. Hal
ini berkait rapat dengan konteks ibadat yang menjadi fokus utama bagi melaksanakan
tanggungjawab manusia sebagai khalifah atau hamba-Nya di muka bumi ini. Aspek ini dapat
dilihat menerusi pemaparan bait-bait terakhir lirik lagu Burung Kenek-Kenek ini yang
mengetengahkan amalan dan nilai tanggungjawab manusia kepada Tuhan seperti bersolat
dan menyembah tuhan. Pada pendapat saya melalui dengan itu, kita dapat menghindarkan
manusia daripada melakukan dosa dengan tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif.
Justeru, nilai tauhid ini dapat dilihat pada rangkap

Burung kenek-kenek

Hinggap di atas dahan

Pesan datuk nenek

Sujudlah pada Tuhan.

3.2.2 Nilai akhlak ( manusia dengan manusia)

Pengarang lagu ini juga tidak lupa untuk menyelitkan nilai akhlak dalam lagunya itu.
Melalui itu, pada pendapat saya pengarang telah menyatakan agar patuh kepada kedua ibu
bapa kita yang telah bersusah payah melindungi dan mendidik dan membesarkan kita
menjadi insan yang mulia. Jadi, dengan ini seseorang anak itu hendaklah sentiasa menjaga
adab dan tanggungjawab terhadap kedua-dua ibu bapa mereka. Antara adab yang perlu
seseorang anak itu laksanakan ialah jangan sesekali menderhaka kepada mereka, kerana
derhaka kepada kedua ibu bapa adalah suatu dosa besar. Oleh itu, melalui lirik lagu Burung
Kenek-Kenek ini dengan jelas pengarang memaparkan nilai akhlak iaitu sebagai nasihat
agar patuh kepada kedua orang tua. Berikut adalah contoh bait-bait lirik lagu yang
memperlihatkan falsafah dan pemikiran tersebut,iaitu:

6
Burung kenek-kenek

Hinggap pohon kelapa

Pesan datuk nenek

Patuh ibu bapa

Kesimpulannya, kita seharusnya mengambil iktibar daripada mesej-mesej yang disampaikan


oleh pengarang “ burung kenek-kenek” ini. Pada pendapat saya, segala mesej yang
disampaikan boleh menjadikan diri kita sebagai seorang insan yang mempunyai jati diri dan
berguna pada kemudian hari.

4.0 Kesimpulan
Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memahami bahawa nyanyian
rakyat merupakan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat tradisional masa lalu
yang rata-ratannya bukan sekadar untuk menghibur, tetapi untuk mendidik masyarakat.
Lagu rakyat merupakan warisan yang berharga. Ia menjadi kebanggaan sejak turun
temurun kerana menghadapi pelbagai falsafah dan pemikiran melayu yang unggul yang
menjadi teras pembentukan identiti melayu. Jadi, ia menjadi tanggungjawab rakyat
Malaysia bagi menjaga dan menghayati lagu-lagu rakyat supaya tidak ditelan zaman.

7
BIBILIOGRAFI

Abdullah Hassan. (2011). Bahasa Melayu di persimpangan: Antara jati diri dengan

rempuhan globalisasi. Jurnal Kemanusian. 16(1). 59-81.

Dilan Tuah (2016). Bahasa Melayu dalam Transformasi Pendidikan Negara. Majalah

Dewan Bahasa, Februari 2016. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Haji Abdul Karim (2012). Motivasi dan Hala Tuju Bahasa Melayu. Persidangan

Kebangsaan Bahasa Melayu setelah 55 Tahun Merdeka, 26 – 27 November 2012, Hotel

Eastin, Pulau Pinang.

Nik Safirah Karim.(2004). (Bahasa Melayu Sedekad lalu Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Mahzan Arshad, Idris Mohd Radzi, & Nafii Mat. (2012). Memartabatkan bahasa Melayu:

Pengajaran dan pembelajaran. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Anwar. (2011). Asal-usul orang Melayu: Menulis semula sejarahnya. Jurnal

Melayu. 7(1). 1-82.

Mohd. Rashid Md. Idris. (2012). Teori Falsafah Bahasa. Tanjung Malim:

Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Semantik dan akal budi Melayu. Bangi:
Universiti Kebangsaan Malaysia.

8
Lirik lagu kurik kundi

Nak berkabar tingginya budi kita ya tuan

Nak berkisah kaya tutur bicara

Kalau tinggi untung jadi bintang

Kalau rendah masih jadi intan

Teratak mahligai bak dipayung teduhnya

Bila budi melingkar anak asuhan

Adat yang lama berbudi berbahasa

Akar kehidupannya

Chorus

Yang kurik kundi yang merah saga

Baik budi indahlah bahasa

Pantun lama tinggi kiasannya

Berpantun seloka sambil menari canggung

Serentak melangkah rentak timur diarak

Gurau senda sopannya dijaga

Sepakat makin kukuh terikat

(Pulau Pinang)

Hang dok pi hang dok mai

9
Lagu tu lagu mana

Pi sini pi sana depa menghela sakan

Awatlah dok kalut megah condong ke barat

Mai kita

Pakat tarik ramai-ramai

Biar ke timur condongnya

Ulang *

(Perak)

Ada O ada E

Bunyinya tidaklah serupa

Erti tidak berbeza

Betui yong betui sungguh

Betui ape di kate

Selembut tarian hoi

Nak muda berlotah

Tutur bahasanya

Maghi yop maghilah yong

Maghi kita memikio

Parit dengan Kuala

Cakap tidak serupe

Dihitung beratus-ratus bilangan

Digali beratus-ratus terpendam

10
Di lubuk yang mana

Tak terjangkau ingatan

Makin dibongkar

Makin banyak yang terpendam

Di sini ibunya

Tersurat kurik itulah kundi

Tertulis merah itulah saga

Saga dalam lagu pada indah syairnya

Kundi dalam tarian

Indah lenggok tarinya

Aduhai indahnya

(Negeri Sembilan)

Mana usang diperbarui

Mana lapok hai dikajangi

Mana elok dipakai ondeh dipakai

Kalau singkat cantik manis

Disambungkan

Kalau panjang cantik manis

Minta dikerat

Yo sungguh yo bonar

Kato sungguh dikato

Muafakat ya tuan

11
Ibu adat di ondeh tidak dilupa

Tak boghodat

Minum tidak bergula

Tak bobudi

Pohon tidak berbuah

Tak boghodat

Minum tidak bergula

Tak bobudi

Bagai pohon tidak berbuah

Ulang Chorus

(Terengganu)

Halus manis hai bila berkata

Hai lapik berkias molek sungguh la wei

Santun lakunya wei merendah suara

Bagai berpayung wei rasa teduhnya

( Kelantan )

Teghtek teghning oghe kito

Hok tu keno jago

Jange sapa berlete kale

Luar napok come jange dale

Habih kuca lembe

12
Luar napok come

Jange dale habih kuca lembe

(Sabah)

Membubutlah bayu

Lalu limpas siring semalu

Mengalai bagai tari sesuku

Tari sesuku

(Sarawak)

Selembut madah begitu taghi

Sek ada sakit ghasa di hati

Kamek nyambut madah tuan hulurkan

Kitak nyambut madah kamek hulurkan

Ulang *

Ulang Chorus

13
Lagu burung kenek-kenek (Roslan Madun)

Burung Kenek-kenek
Terbang tinggi di awan
Pesan datuk nenek
pandai-pandai cari kawan

Burung kenek-kenek
Hinggap di atas dahan
Pesan datuk nenek
Sujudlah pada Tuhan

Geleng-geleng sapi
Berbulu di telinga
Atur tapak kaki
Berdiri lama-lama

Geleng-geleng sapi
Sapi berbulu merah
Atur tapak kaki
Cepat-cepat melangkah

Burung kenek-kenek
Hinggap tepi perigi
Pesan datuk nenek
Bangun pagi-pagi

Burung kenek-kenek
Hinggap di atas atap
Pesan datuk nenek
Rajin-rajin baca kitab

Lenggang-Ienggang kangkung
Kangkung di tengah rimba
Berair berair kabung
Budak nak makan gula

14
Lenggang-lenggang kangkung
Kangkung di tepi pagar
Berair berair kabung
Budak nak makan sakar

Burung kenek-kenek
Hinggap di atas bumbung
Pesan datuk nenek
Jangan laku sombong

Burung kenek-kenek
Hinggap pohon kelapa
Pesan datuk nenek
Patuh ibu bapa

15