Anda di halaman 1dari 3

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep

Rokok Rokok
Konvensional

Mesin Vape

Vape Liquid Vape

Vape
Faktor yang
Mempengaruhi
Penggunaan Vape

Trend Lingkungan sosial Gaya Hidup Ketergantungan


nikotin
Konsumsi Teman/
vape kerabat

Sosial
media

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Faktor yang mempengaruhi pengguna rokok


elektrik

Keterangan :

: Diteliti

: Tidak Diteliti

: Hubungan

1
2
3.2 Deskripsi
Penggunaan vape atau yang biasa kita kenal dengan rokok elektrik
adalah perilaku yang masih dibilang mennjadi trend atau baru yang
menyebar ke seluruh perokok tembakau didunia. Daya tarik pada
penggunaan vape bagi orang yang baru merokok atau yang ingin berhenti
merokok dan menggunakan vape sebagai sarana pengganti rokok tembakau
sangatlah tinggi. Namun, seperti banyaknya teknologi yang menciptakan
berbagai macam jenis vape baik itu mesin yang digunakan untuk menghirup
uap vape dan liquid yang mempunyai varian banyak rasa, banyak faktor
yang mempengaruhi pengguna vape itu sendiri, baik itu dari segi gaya
hidup, ketergantungan nikotin dari seorang perokok dan lingkungan sosial
yang sekarang saat ini begitu mudah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengalaman menggunakan vape.