Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) (ASAS SAINS KOMPUTER)

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Tingkatan
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan dan Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir
tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 6 lajur yang dibina berdasarkan konstruk Bidang Konsep Asas Pemikiran
Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan serta Tahap Penguasaan Keseluruhan.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
pilihan pertengahan tahun atau akhir tahun di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi bidang yang berkaitan akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Pernyataan Tahap Penguasaan. Tahap Penguasaan ini ditentukan melalui pertimbangan profesional guru berasaskan
setiap SP yang dipelajari murid.
SEKOLAH : SMK PUTRAJAYA

ALAMAT : 62250 PRESINT 9

: WP PUTRAJAYA

TARIKH PELAPORAN : MEI 2017


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: NURUL HAZEQAH ELYDIA BINTI HASMI Pentaksiran Pertengahan Tahun
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN: TING 2 A Pentaksiran Akhir tahun

2.0 ALGORITMA
1.0 PERWAKILAN DATA 3.0 KOD ARAHAN
NO. MY KID / NO. TAHAP
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 PENGUASAAN
PENGENALAN Sistem Nombor Sistem Nombor Pembangunan Persekitaran Kod Struktur Kod KESELURUHAN
Perlapanan Perenambelasan Algoritma Arahan Arahan

1 AHMAD ADLI BIN ALI 040307-16-2521 L 1 1 1 1 1 1


2 AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI 040206-16-2355 L 2 2 2 2 2 2
3 ARINA ARISSA BINTI MUSA 041209-02-2384 P 3 3 3 3 3 3
4 AZALI BIN MOHD GHAZI 040709-07-2361 L 4 4 4 4 4 4
5 AZWAN BIN MUSAHAR 041207-16-2357 L 5 5 5 5 5 5
6 CHAN KOK MENG 041209-16-6359 L 6 6 6 6 6 6
7 CHONG WEY LOON 041208-01-8957 L 6 4 4 4 4 5
8 DANIAL IRISH BIN DANIAL RUDIN 041203-01-8933 L 5 5 3 4 4 5
9 FARIDAH BINTI RAMLAN 041208-16-2564 P 6 4 5 4 4 5
10 HAFIZ BIN BAHAROM 041209-16-9898 P 6 4 5 4 4 5
11 HALIM BIN HARUN 041216-16-7867 L 6 3 5 4 4 5
12 HARLENI BINTI ARIF 041219-16-9638 P 6 6 6 4 4 5
13 HARLINA BINTI SARIP 041229-16-2398 P 6 4 4 4 4 5
14 HAYATI BINTI MUSA 041203-16-8754 P 5 5 3 4 4 5
15 IRWAN HASHIM BIN MOHD SUHAILY 041206-16-2335 L 6 4 5 4 4 5
16 ISMAIL ALIFF BIN AZIZ 041209-16-6267 L 6 4 5 4 4 5
17 JAMIL BIN JAMALUDIN 041211-16-6993 L 6 3 5 4 4 5
18 KAMARIAH BINTI YASSIN 041236-16-1248 P 6 6 6 4 4 5
19 KARIM DANISH BIN ABU BAKAR 041223-16-1353 L 6 4 4 4 4 5
20 KHARIL YUSRI BIN TAHUR 041225-16-9897 L 5 5 3 4 4 5
21 LAILATUL QARI BINTI KARIM 041216-16-3696 P 6 4 5 4 4 5
22 LIZA BINTI OTHMAN 041227-16-3424 P 6 4 5 4 4 5
23 MOHD ESWARAN BIN EZWAN 041228-16-6363 L 6 3 5 4 4 5
24 MOHD SHAZA BIN ABD. JALIL 041213-16-9763 L 6 6 6 4 4 5
25 MUHD. NIZAM BIN KARIM JUNIOR 041223-08-4543 L 6 4 4 4 4 5
26 NADIA BINTI HASHIM 041213-16-2346 P 5 5 3 4 4 5
27 NAGENDRAN A/L MAGENDREN 041224-16-2457 L 6 4 5 4 4 5
28 NAWI BIN RAZMAN 041213-03-2349 L 6 4 5 4 4 5
29 NINA QISTINA BINTI BAHAR 041223-03-2398 P 6 3 5 4 4 5
30 NUR QURSIAH BINTI HARIS 041213-12-5024 P 6 6 6 4 4 5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. SALMIAH BT KAMARUDIN
NO. MY KID / NO. TAHAP
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 PENGUASAAN
PENGENALAN Sistem Nombor Sistem Nombor Pembangunan Persekitaran Kod Struktur Kod KESELURUHAN
Perlapanan Perenambelasan Algoritma Arahan Arahan

GURU BESAR
SMK PUTRAJAYA
SMK PUTRAJAYA
62250 PRESINT 9 LOGO
WP PUTRAJAYA SEKOLAH
MEI 2017 NOTA : JANGAN PADAM

ASAS SAINS KOMPUTER ###


###
Nama Murid AHMAD ADLI BIN ALI ###
No. MY KID 040307-16-2521 ###
Jantina L ###
Tingkatan TING 2 A ###
Nama Guru NURUL HAZEQAH ELYDIA BINTI HASMI ###
Tarikh Pelaporan MEI 2017 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan

###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###
1.1
Sistem Nombor 1 Mengenal pasti nombor perlapanan.
Perlapanan
###
1.2
Sistem Nombor 1 Mengenal pasti nombor perenambelasan.
Perenambelasan ###

ASAS SAINS 2.1


1 Menyenaraikan jenis-jenis struktur kawalan.
KOMPUTER Pembangunan Algoritma
###

3.1
1 Mengenal pasti jenis data, pemalar atau operator.
Persekitaran Kod Arahan
###

3.2
1 Mengenal pasti struktur kawalan dalam atur cara.
Struktur Kod Arahan
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
NURUL HAZEQAH ELYDIA BINTI HASMI PN. SALMIAH BT KAMARUDIN ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SMK PUTRAJAYA SMK PUTRAJAYA ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
1.1 SISTEM NOMBOR PERLAPANAN
PENGUASAAN

1 Mengenal pasti nombor perlapanan.

2 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan dan sebaliknya.

3 Menukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan dan sebaliknya.

4 Menukar pengekodan ASCII kepada nombor perlapanan melalui kaedah pengiraan.

5 Membuat hubungkait sistem nombor yang telah dipelajari dengan perwakilan ASCII melalui contoh yang sesuai.

Menyediakan folio digital lengkap mengenai sistem nombor yang berkaitan perwakilan ASCII dan perwakilan lain dalam sistem
6
komputer secara sistematik.

TAHAP
1.2 SISTEM NOMBOR PERENAMBELASAN
PENGUASAAN
1 Mengenal pasti nombor perenambelasan.
2 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perenambelasan dan sebaliknya.
3 Menukar nombor perenambelasan kepada nombor perduaan dan sebaliknya.
4 Menukar pengekodan ASCII kepada nombor perenambelasan melalui kaedah pengiraan.
5 Membuat hubungkait sistem nombor yang telah dipelajari dengan perwakilan ASCII melalui contoh yang sesuai.
6 Menghasilkan sebaris ayat menggunakan sistem nombor perenambelasan secara sistematik.

TAHAP
2.1 PEMBANGUNAN ALGORITMA
PENGUASAAN
1 Menyenaraikan jenis-jenis struktur kawalan.
2 Menjelaskan jenis struktur kawalan dengan menggunakan contoh yang sesuai.
3 Menghasilkan pseudokod dan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan struktur kawalan.
4 Menunjukkan keupayaan mengesan ralat dalam pseudokod dan carta alir yang diberi.
5 Menunjukkan keupayaan membaiki ralat dalam pseudokod dan carta alir yang diberi.
Menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pseudokod dan carta alir secara
6
kreatif.

TAHAP
3.1 PERSEKITARAN KOD ARAHAN
PENGUASAAN
1 Mengenal pasti jenis data, pemalar atau operator.
2 Menjelaskan jenis data, pemalar dan operator.
3 Menulis kod segmen yang melibatkan penggunaan pelbagai jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator.
4 Menunjukkan keupayaan mengesan ralat dalam kod segmen.
5 Menunjukkan keupayaan membaiki ralat dalam kod segmen.
Menggabungkan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator dalam kod segmen untuk menyelesaikan masalah secara
6
sistematik dan kreatif.

TAHAP
3.2 STRUKTUR KOD ARAHAN
PENGUASAAN
1 Mengenal pasti struktur kawalan dalam atur cara.
2 Memberi dua contoh struktur kawalan dalam menyelesaikan masalah.
3 Membina atur cara yang melibatkan struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah.
4 Menunjukkan keupayaan mengesan ralat dalam atur cara.
5 Menunjukkan keupayaan membaiki ralat dalam atur cara.
6 Mencipta atur cara melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah secara sistematik dan kreatif.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas dalam bidang
1
Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari
2
dalam bidang Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.

Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi dalam bidang Konsep Asas
3
Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.

Murid berupaya menganalisis dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik dalam bidang Konsep Asas
4
Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.

Murid berupaya membuat penilaian dalam situasi baharu, mengikut prosedur atau secara sistematik, tekal dan bersikap positif dalam
5
bidang Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik,
6 bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi seperti menghasilkan model atau prototaip dalam bidang Konsep Asas
Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.
ASAS SAINS KOMPUTER
Sekolah: SMK PUTRAJAYA Guru Mata Pelajaran: NURUL HAZEQAH ELYDIA BINTI HASMI
Tingkatan: TING 2 A
1.1 1.2
Sistem Nombor Perlapanan Sistem Nombor Perenambelasan
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 1 1 5 21 BIL. MURID 1 1 5 13 5 5

25 15
21 13
20
10
15

10 5 5 5
5
5
5
1 1 1 1 1 1
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

2.1 3.1
Pembangunan Algoritma Persekitaran Kod Arahan
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 5 5 13 5 BIL. MURID 1 1 1 25 1 1

15 30
13 25
25

10 20

15
5 5 5
5 10

5
1 1 1 1 1 1 1
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID


3.2
Struktur Kod Arahan TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 1 25 1 1 BIL. MURID 1 1 1 1 25 1

30 30
25 25
25 25
20 20
15 15
10 10

5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

20
0
0 TP TP
0