Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI / RPA PRASEKOLAH

( SLOT PENGAJARAN 2)

Nama Kelas : Prasekolah Nilai


Tarikh : 26 Ogos 2019
Masa : 9.40 pagi – 10.40 pagi
Bilangan Murid : 25 orang
Tajuk : Kerjasama
Tunjang Utama : Kerohanian, sikap dan nilai
Kesepaduan Tunjang : Keterampilan Diri
Fokus : (PM 12.0 Kerjasama)
Standard Kandungan : (PM 12.1 Bekerjasama semasa melaksanakan tugasan).
Standard Pembelajaran : (PM 12.1.3 Mengamalkan kerjasama dengan rakan dalam
melaksanakan tugasan).

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat,


(i) Kanak-kanak dapat menyatakan kepentingan
mengamalkan nilai kerjasama dalam kehidupan.
(ii) Kanak-kanak mengamalkan kerjasama dengan
rakan dalam melaksanakan tugasan.

Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah mempelajari nilai murni.


Kemahiran Berfikir : Menghubung kait, Penjanaan Idea
(+HOM, +KBAT)
Bahan bantu mengajar : Video, Lakonan, Peta i-think
Fokus MI : Kinestetik, Interpersonal, Bahasa, Verbal Linguistik
Kosa Kata : Amalan, Tanggungjawab.
Elemen Merentas : Bahasa, Nilai murni
Kurikulum

MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


FASA PEMBELAJARAN

Set Induksi  Video nilai murni 1. Guru meminta murid-murid untuk


 Contoh Soalan berkumpul, duduk di kerusi masing- BBM : video nilai
( 5 minit) masing, guru memberi salam dan murni
bertanya khabar kanak-kanak.
Nilai:
- Apa khabar semua ? Menghormati
- Apakah yang anda 2. Guru menunjukkan sebuah video
kepada murid-murid. KB :
lihat dalam video ini ?
Menghubung kait

Teknik :
3. Guru bersoal jawab dengan murid-
Soal jawab
murid tentang video yang
ditunjukkan.

4. Guru mengaitkan jawapan murid-


murid dengan tajuk pada hari
tersebut.

 Video nilai 1. Murid-murid berkumpul di ruang


Langkah 1 ‘kerjasama’ BBM : Video nilai
aktiviti.
‘kerjasama’
2. Kemudian, guru menunjukkan video
 Contoh soalan Nilai:
(15 minit)
nilai ‘bekerjasama’ kepada murid- Menghormati
murid.
KB :
3. Guru menerangkan cara untuk Menghubung kait
bekerjasama sewaktu aktiviti
Teknik :
kumpulan. Penerangan
- Apakah yang anda 4. Guru bertanyakan soalan untuk
lihat dalam video ini ? MI : Bahasa
mengetahui pemahaman murid-
- Mengapa kita perlu
mengamalkan nilai murid.
kerjasama ?

1. Murid-murid duduk secara


Langkah 2  Peta i-Think BBM : Peta i-Think
berpasanagan di ruang aktiviti.
2. Guru meminta murid-murid untuk Nilai:
(20 minit) Kerjasama
menyenaraikan cara bekerjasama
semasa melaksanakan tugasan. KB :
Menghubung kait
3. Murid-murid harus menyenaraikan
cara berkerjasama dalam peta i-
Think.

4. Kanak-kanak harus membentang


peta mereka di hadapan secara
berpasangan.
5. Guru memberikan pujian kepada
semua.
angkah 3  Lakonan nilai 1. Murid-murid diminta duduk dalam BBM : Situasi
‘Bekerjasama’ kumpulan masing-masing.
15 minit) Nilai:
Kerjasama
Contoh situasi 2. Guru memberikan sebuah situasi
- Semasa membuat kepada semua kumpulan. KB :
Menghubung kait
3. Murid-murid harus melakonkan
situasi tersebut secara
berkumpulan di hadapan kelas.

4. Guru memberikan pujian kepada


semua murid-murid.

Refleksi 1. Guru bertanya kepada murid apa


enutup yang telah dipelajari dan meminta Nilai:
1. Apakah yang anda kanak-kanak menceritakan. Berani
5 minit) belajar hari ini ?
KB :
2. Kanak-kanak membuat rumusan Menghubung kait
bersama guru dan membuat
hubungkait dengan kehidupan. MI : Verbal Linguistik

3. Guru memberikan pujian kepada


semua.

Anda mungkin juga menyukai