Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

11 26.08.2019 SUB
MINGGU : HARI : ISNIN TARIKH: TEMA:
TEMA:
KEHADIRAN : / 25 L: P:
Berbaris, mengucapkan salam, membaca doa & menanda kedatangan murid.
PERISTIWA :
MASA / TUNJANG / Objektif
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
STRATEGI PdP (Diakhir pelajaran murid dapat)
7.30 – 7.50 Berkomunikasi dengan guru
( 20 MINIT ) - Menyebut hari dan tarikh dengan betul
PERBUALAN AWAL
- Berkomunikasi dengan aktif pada perbincangan dan persoalan guru
7.50-8.10 BI 2.3 Demonstrate BI 2.3.3 Recognis eand Pada akhir pengajaran dan
(20 MINIT) understanding of a read high frequency of pembelajaran, kanak – kanak dapat :-
BAHASA INGGERIS variety texts in the form 1. Read aloud word lists of
sight words.
of print and unprint phonics -at. - Picture cards
materials. - Pictures
2. Complete the given - Roll and read the
- Cards
worksheet by matching words in chart
- Words
- Group activity
correct words with pictures. - Roll and read
- Match words with
3. Complete the given charts
correct pictures.
worksheet by writing the
correct matching letter with
pictures given.
8.10 – 8.40 (MA 4.1) Mengecam (MA 4.1.3) Pada akhir pengajaran dan - Pensel
( 30 MINIT ) dan menggunakan Menggunakan wang pembelajaran, murid dapat: - Gambar wang - Pensel warna
MATE AWAL/SAINS
AWAL wang yang berlainan dalam pelbagai aktiviti. 1. Mengecam nilai wang - Aktiviti jual beli - Wang
nilai. - Lembaran kerja - pembaris
(slot 1) dengan betul.

2. Menggunakan wang
dalam pelbagai aktiviti
dengan betul.

8.40 – 9.10 (FK 4.1) (FK 4.1.4) mencipta Pada akhir pengajaran dan - Menjawab soalan - Kotak muzikal,
( 30 MINIT ) Mengaplikasikan pergerakan kreatif pembelajaran, murid dapat: - Pengenalan Alat muzik
FIZIKAL
pelbagai pergerakan mengikut muzik kepada alat muzik (kastenet,
mengikut irama. menggunakan alatan - Bermain alat muzik kerincing,
mengikut rentak loceng)
1. Bergerak mengikut - Pergerakan kreatif - gambar alat
(KD 3.1.3) muzik dengan betul. - Rumusan muzik dalam
Menunjukkan sikap perisian power
menghormati perasaan point
dan pandangan orang
lain.

9.10-9.40
( 30 MINIT)
REHAT (Kudapan, pengurusan diri dan gosok gigi)
9.40- 10.40 (PM 12.1) (PM 12.1.3) Pada akhir pengajaran dan
( 30 MINIT ) Bekerjasama semasa Mengamalkan pembelajaran, murid dapat:-
P. MORAL
(slot 2) melaksanakan kerjasama dengan 1. Kanak-kanak dapat
tugasan. rakan dalam menyatakan kepentingan
melaksanakan sesuatu mengamalkan nilai - Menunjuk video.
kerjasama dalam Video nilai murni. Video
tugasan. - -
kehidupan.
- Lakonan - Peta buih
2. Kanak-kanak
mengamalkan kerjasama - Rumusan
dengan rakan dalam
melaksanakan tugasan.

10.40-11.20 (FK 5.3) Menjaga (FK 5.3.5) Menunjuk Pada akhir pengajaran dan
( 30 MINIT ) keselamatan diri dan cara penggunaan pembelajaran, murid dapat:
AKTIVITI
PEMBELAJARAN mendemonstrasi alatan dan bahan yang (i) Menyatakan cara
(Slot 3) kemahiran kecekapan berbahaya dengan - Bahan Maujud
menggunakan alatan dan
psikososial dalam betul dan selamat. - Slaid bahan - Pisau
bahan berbahaya dengan
kehidupan harian. berbahaya - Gambar
betul. Slaid
- Gambar alat -
(ii) Menunjuk cara untuk berbahaya
menggunakan alatan dan - Aktiviti cara tunjuk
bahan yang berbahaya

dengan betul.
11.20 - 11.30 Penutup , Refleksi
( 10 MINIT )
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
SUB
MINGGU : 11 HARI : SELASA TARIKH: 27.08.2019 TEMA: TEM
A:
KEHADIRAN : / 25 L: P:
Berbaris, mengucapkan salam, membaca doa & menanda kedatangan murid.
PERISTIWA :
MASA / TUNJANG / Objektif
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
STRATEGI PdP (Diakhir pelajaran murid dapat)
7.30 – 7.50 Berkomunikasi dengan guru
( 20 MINIT ) - Menyebut hari dan tarikh dengan betul
PERBUALAN AWAL - Berkomunikasi dengan aktif pada perbincangan dan persoalan guru
7.50-8.10 Main di luar
(20 MINIT) - Buaian
MAIN BEBAS - Jongkang-jogket
- Gelongsor
- palang besi
8.10 – 9.10 (BM 3.2) Menguasai (BM 3.2.8) Menulis ayat Pada akhir PdP murid dapat, - Slaid ayat - Ayat mudah
(60 MINIT ) kemahiran menulis mudah. - Menulis ayat mudah - Aktiviti menulis - Gambar suku
BAHASA ayat mudah. kata dan frasa
(slot 4) dengan bantuan guru.
- Refleksi
- Menulis ayat mudah
dengan betul.

9.10-9.40 REHAT (Kudapan, pengurusan diri dan gosok gigi)


( 30 MINIT)
9.40-10.40 (KM 3.2) Memahami (KM 3.2.2) Menyanyikan Pada akhir pengajaran dan - Menyelesaikan - Puzzle
( 30 MINIT ) lambang atau identity lagu Kebangsaan dan pembelajaran, murid dapat: puzzle bergambar gambar
AKTIVITI negara. lagu negeri tempat (i) Dapat menyanyikan - Menonton video - Lagu
PEMBELAJARAN tinggal.
(SLOT 5) lagu kebangsaan dan lagu kebangsaan kebangsaan
dan negeri
lagu Negeri Sembilan
sembilan.
berdasarkan lirik. - Soal jawab
(ii) Dapat menyanyikan
dengan iringan muzik
dengan betul.

10.40-11.20 BT 3.3 சொல், BT 3.3.3 எளிய Pada akhir pengajaran dan - வாக்கியங்கள் - video
( 30 MINIT ) சொற்றொடர், வாக்கியம் வாக்கியத்தை உருவாக்கி pembelajaran, murid dapat:- - சொற்கள் கொண்ட penyakit
AKTIVITI (i) எளிய வாக்கியத்தை - slide power
ஆகியவற்றை எழுதுவர். வாக்கியங்கள்
PEMBELAJARAN
(SLOT 6) உருவாக்கி எழுதுவர். - படைப்பு point
உருவாக்கி எழுதுவர். - peta buih
- மீட்டுணர்தல்
berganda
(ii) சொற்களுக்கேற்ப - lembaran
kerja.
வாக்கியங்களை
உருவாக்கி எழுதுவர்.
11.35 - 11.45 Penutup , Refleksi
( 10 MINIT )
11.30 – 1.30 PERANCANGAN P&P
(2 JAM)

Anda mungkin juga menyukai