kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai Pembantu Am Rendah Peraturan-peraturan pentadbiran Proses Kerja. Carta Aliran dan Senarai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang diperlukan Norma Kerja-kerja bagi tugas-tugas Senarai Tugas Harian Perkara Muka Surat 1 2 3 4 5-8 9 10 11 .KANDUNGAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Senarai Tugas Carta Organisasi Staf Sokongan Kedudukan Perjawatan Sekolah Senarai Tugas .

.SENARAI Nama Anggota Jawatan No.00 ptg CUTI Tarikh mula bertugas di sekolah ini Waktu tugas rasmi : Isnin hingga Khamis mulai Jumaat " Sabtu " URUSAN PEJABAT SEKOLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mengendalikan Mesin Cetak dan Fotostat. Menghantar surat ke Pejabat Pos.45 ptg .1983 8.00 pagi . Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri. Kad Pengenalan : : : : TUGAS GRED N1 TUSIAH BINTI MISMAN PEMBANTU AM PEJABAT 620331-10-6852 01.00 ptg / 2. Mengedar surat-surat rasmi kepada guru dan kakitangan. Merekod surat masuk dan keluar. Mengumpul dan menyemak terimaan Buku Persediaan Mengajar pada penghujung minggu untuk disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. nota pengajaran dan lain lagi.12.00 pagi . Membersihkan mesin pencetak dan fotostat pada setiap hari. latihan pelajar.00 ptg . Membantu Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Rendah bagi urusan menaip Sijil Berhenti Sekolah atau Surat Akuan (Testimonial) Pelajar. Mengambil fail atau menyimpan fail.5. Membantu Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Rendah bagi urusan mengedar Sijil Peperiksaan kepada pelajar-pelajar. Rasmi sekolah.00 ptg 8. Mencetak dan fotostat kertas-kertas soalan.1.12. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua / Guru Besar.15 t/hari / 2.5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAWATAN PENGETUA / GURU BESAR PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN.1 KEDUDUKAN PERJAWATAN SEKOLAH 1 OGOS 2007 SEPERTI PADA : BIL. KANAN KO-KURIKULUM PENYELIA PETANG GURU KANAN M/PEL BAHASA GURU KANAN M/PEL SAINS & MATEMATIK GURU KANAN M/PEL SAINS SOSIAL GURU KANAN M/PEL TEKNIK & VOKASIONAL GURU MEDIA KAUNSELOR GURU KELAS AL-QURAN (KKQ) GURU PENOLONG JUMLAH GURU :14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KETUA PEMBANTU TADBIR GRED N22 KETUA PENYELIA ASRAMA GRED N22 KETUA PEMBANTU MAKMAL GRED C22 PEMBANTU TADBIR GRED N17 PENYELIA ASRAMA GRED N17 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PEMBANTU TADBIR RENDAH GRED N11 PEMBANTU MAKMAL RENDAH GRED C11 PEMBANTU AM PEJABAT ( PEJABAT ) GRED N1 PEMBANTU AM RENDAH ( MAKMAL ) GRED N1 PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 PEKERJA RENDAH AWAM LULUS 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 41 49 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 1 ISI 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 41 49 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 1 KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

JUMLAH BUKAN GURU :- 9 58 9 58 0 0 JUMLAH BESAR :3 .

sijil persekolahan dan sijil peperiksaan. Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Di Sekolah 1. 4 Mengeluar dan menyimpan fail. Mengedar jadual waktu 6.1. Arahan Perkhidmatan Bab 4. Besar 1. Mengeluar sijil berhenti. 5. Menjaga kebersihan pejabat. 7. Membuka dan menutup Penolong Kanan pejabat Semua perkara berkaitan kebersihan dan keselamatan pejabat Semua perkara yang berkaitan sistem fail Semua perkara berkaitan sijil persekolahan / berhenti Semua perkara yang berkaitan percetakan. Mencetak Penyeliaan dan menyediakan peralatan 9 Lain-lain tugas yang diarahkan. 2.1 Senarai Tugas. . Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Pembantu Am Pejabat Tugas Pegawai Lain yang ada hubungan serta jenis hubungan Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang diberi Pengetua / G. 3 Mengedar surat kepada kakitangan berkenaan. Merekod dan Pos surat. Pembantu Tadbir N17 8. Senarai Tugas.

Dikehendaki memakai Pakaian Seragam semasa bertugas.2 4 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja. Pembantu Am Pejabat ( Pejabat ) 2.1 I Peraturan-Peraturan Pentadbiran Pembantu Am Pejabat . ii iii . Dikehendaki Mengetik Kad Perakam Waktu atau menandatangani Buku Kedatangan Kakitangan Sekolah. Carta Aliran dan Senarai Semak Pembantu Am Pejabat 2.1.1.Pejabat :Dikehendaki bertugas sebagaimana dinyatakan dalam Arahan Perkhidmatan 6 hari dalam seminggu.

Membantu Pembantu Tadbir dalam semua urusan pentadbiran. Mengedar Surat / Pekeliling untuk tindakantindakan pegawai berkenaan. Merekod semua surat-surat yang telah diminitkan.1. Merekod / Mengepos dan mengambil surat. Membantu dalam urusan menyiap dan menyerah sijil-sijil kepada pelajar. Mengendalikan mesin cetak. Menjawab panggilan telefon. 1 Menyapu dan mengemas pejabat dan bilik Pengetua / Guru Besar. 2 3 4 5 6 7 8 9 .2. Memfailkan surat-surat yang diambil tindakan. 5 Proses Kerja Pembantu Am Pejabat .2.Pejabat Proses Kerja Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / peraturan Arahan Pengetua / Guru Besar Bil.

1. membantu Pembantu tadbir dalam urusan Pentadbiran.Pejabat Menyapu dan mengemas pejabat dan bilik Pengetua / Guru Besar Menerima surat yang telah diminitkan oleh Pengetua / Guru Besar Menyerahkan surat-surat kepada Pembantu Tadbir Menerima arahan Pembantu Tadbir serta mencari fail-fail untuk diambil tindakan.2. . menyerahkan sijil-sijil kepada pelajar' mengedar jadual waktu guru ganti. Mengendalikan mesin cetak dan fotostat. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa seperti :_ menjawab panggilan telwefon.3 6 Carta Aliran .Pembantu Am Pejabat .

1.7 2.4 Senarai Semak : Jawatan Pembantu Am Pejabat .Pejabat Bil 1 Bersih Pejabat Tindakan Tandakan ( _/ ) Catatan 2 Menyapu sampah 3 Kemas Bilik Pejabat 4 Kemas Bilik Pengetua / Guru Besar 5 Hantar Surat / Mencari Fail 6 Edar kepada Guru / Pegawai berkenaan .

8 .

3 Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Am Pejabat TIADA 4 Senarai Jawatankuasa yang dianggotai TIADA 5 Senarai Borang yang digunakan 1 Buku Laporan .Jika ada .

9 6 Norma Kerja Bagi Tugas-tugas Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu. .

10 7 Senarai Tugas Harian JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (PEJABAT) GRED N1 NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. TUSIAH BINTI MISMAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 Tugas saya hari ini Catatan .

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful