Anda di halaman 1dari 13

PELAN STRATEGIK ORGANISASI (PANITIA PJPK)

SK TASEK PERMAI TAHUN 2021-2025


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
VISI MISI
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM Meningkatkan pembelajaran murid / Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

BIDANG KEBERHASILAN Kurikulum dan Pentaksiran


SISTEM : Akses/ Kualiti/ Ekuiti/ Perpaduan/ Kecekapan
ASPIRASI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional
1. Peratus murid mendapat TP 5 dan 6 dalam PBD kurang memuaskan.
ISU STRATEGIK
2. Peratus murid yang mencapai gred cemerlang ujian SEGAK kurang memuaskan
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) 3. Bilangan murid mendapat gred D masih ramai

PUNCA DIKENALPASTI
Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Kekurangan guru opsyen mengajar mata pelajaran PJPK
2. Kemudahan alatan dan bahan dalam Stor Sukan dan Bilik Kesihatan sudah terlalu lama dan perlu ditambah baik
3. Pencapaian murid dalam TP 5 kurang dari 30% dan 0% murid tidak mencapai TP 6.
4. Pengurusan aktiviti panitia pada tahap sederhana

TOV SASARAN (OUT COME)


MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

Memantapkan perkongsian kemahiran guru Meningkatkan peratus murid 33% 35% 37%
 Peningkatan pencapaian murid Mewujudkan persekitaran kelas yang mendapat TP 5 dan 6
dalam PBD. kondusif dan menyokong pembelajaran
 Peningkatan pencapaian murid Pelaksanaan program panitia yang menarik Peratus murid mencapai gred D
10%
dalam Peperiksaan Akhir Tahun. minat murid dan menambah pengetahuan dalam peperiksaan akhir tahun 8% 7% 6%
murid

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


2021 2022 2023 2024 2025
1. Memastikan semua guru
PJPK berkemahiran dalam
menyampaikan kandungan
KSSR PJPK Semakan.
2. Menyediakan alatan dan
bahan di Stor Sukan dan
Bilik Kesihatan yang
menyokong keperluan
pembelajaran murid
3. Pelaksanaan aktiviti panitia
yang selari dengan
kehendak kandungan KSSR
PJPK Semakan.

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


PELAN TAKTIKALTAHUN 2021
PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

ISU STRATEGIK Peratus murid mendapat TP 5 dan 6 dalam PBD kurang memuaskan JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK Peningkatan pencapaian murid dalam PBD

PELAN TINDAKAN Memantapkan perkongsian kemahiran guru

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI


Meningkatkan peratus murid
mendapat TP 5 dan 6 (seperti Jadual 1) 33% Kekurangan guru opsyen mengajar mata pelajaran PJPK.

Memastikan semua guru RBT berkemahiran dalam menyampaikan kandungan KSSR PJPK Semakan.
STRATEGI 1
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : Ketua Panitia
Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi
Bilangan
murid
Berkongsi pengalaman
PLC perkongsian kemahiran mencapai TP
1 dan kemahiran Semua guru PJPK Feb-Ogos -
guru dan penyediaan BBM mengajar 5 dan 6
dapat
ditingkatkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


PELAN TAKTIKALTAHUN 2021
PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

ISU STRATEGIK Peratus murid yang menyiapkan projek amali yang berkualiti JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK Peningkatan pencapaian murid dalam PBD


Mewujudkan persekitaran bengkel yang kondusif dan menyokong pembelajaran
PELAN TINDAKAN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI


Kemudahan alatan dan bahan dalam Stor sukan dan Bilik Kesihatan yang belum
Meningkatkan peratus murid
mendapat TP 5 dan 6 (seperti Jadual 1) 33% menepati kehendak KSSR PJPK Semakan

Pencapaian murid dalam TP 5 kurang dari 30% dan 0% murid tidak mencapai TP 6.

Menyediakan alatan dan bahan di Stor Sukan dan Bilik Kesihatan yang menyokong keperluan pembelajaran murid
STRATEGI 2
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : Semua guru PJPK
Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi
Bilangan
Mewujudkan suasana murid
belajar yang kondusif mencapai TP
1 Bengkel Ceria Murid Tahap 2 Jan-Nov PCG Panitia
dan menyokong 5 dan 6
pembelajaran dapat
ditingkatkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


PELAN TAKTIKALTAHUN 2021
PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

ISU STRATEGIK Bilangan murid mendapat gred D dalam peperiksaan PJPK masih ramai JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK Peningkatan pencapaian murid dalam Peperiksaan Akhir Tahun


PELAN TINDAKAN Pelaksanaan program panitia yang menarik minat murid dan menambah pengetahuan murid
KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Peratus murid mencapai gred D 10% 8%


dalam peperiksaan akhir tahun
Pengurusan aktiviti panitia pada tahap sederhana

STRATEGI 3 Pelaksanaan aktiviti panitia yang selari dengan kehendak kandungan KSSR RBT Semakan.

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : Semua guru RBT


Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi
Bilangan
Meningkatkan murid
Minggu Kesihatan dan
1 pengetahuan murid dan Murid Tahap 2 Julai PCG Panitia mencapai
Kecergasan mengasah kemahiran gred D dapat
dikurangkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021


PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


Sektor/PPD SK TASEK PERMAI JADUAL 3
Bidang/Unit PANITIA PJPK
Program/Projek PLC Perkongsian Kemahiran Guru Dan Penyediaan BBM

Objektif Berkongsi pengalaman dan kemahiran mengajar Output Bilangan murid mencapai TP 5 dan 6 dapat ditingkatkan

Tarikh Feb-Ogos Tempoh 4 kali (Feb, April, Jun, Ogos)

Kumpulan Sasaran Guru Mata Pelajaran PJPK

Pegawai Bertanggungjawab En. MOHD AZRIZAD OOR

1. Notis panggilan PLC


2. Pelaksanaan PLC
Proses Kerja
3. Pelaporan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

Sektor/PPD SK TASEK PERMAI JADUAL 3


Bidang/Unit PANITIA PJPK
Program/Projek Bilik Kesihatan dan Stor Sukan Ceria
Mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan
Objektif Output Bilangan murid mencapai TP 5 dan 6 dapat ditingkatkan
menyokong pembelajaran
Tarikh Januari-November Tempoh 11 bulan

Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2

Pegawai Bertanggungjawab Cik Nur Atikah Bt Mhd Asri

1. Mesyuarat
2. Agihan tugas dan kerja
Proses Kerja
3. Pelaporan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

Sektor/PPD SK TASEK PERMAI JADUAL 3


Bidang/Unit PANITIA PJPK
Program/Projek Minggu Kesihatan Dan Kecergasan/ SEGAK
Meningkatkan pengetahuan murid dan mengasah
Objektif kemahiran Output Bilangan murid mencapai gred A dapat ditingkatkan

Tarikh APRIL/OKTOBER2021 Tempoh 2 minggu

Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2

Pegawai Bertanggungjawab En. Zulfadli

1. Mesyuarat
2. Agihan tugas dan kerja
Proses Kerja 3. Pelaksanaan
3. Pelaporan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


REKOD PELAKSANAAN DANPENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021
PANITIA PJPK SK TASEK PERMAI

Sektor/PPD SK TASEK PERMAI JADUAL 4

Bidang/Unit PANITIA PJPK


Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan
Bil Penambahbaikan Catatan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program
PLC perkongsian
1 kemahiran guru dan Feb-Ogos
penyediaan BBM

2 Bengkel Ceria Jan-Nov

3 Minggu RBT April/Oktober

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor


LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
TAHUN 2021 - 2025
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
VISI MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Sejahtera
Negara

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar Catatan


Pelan Tindakan KPI TOV
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Memantapkan perkongsian Peratus murid
kemahiran guru mendapat TP 5 dan
33% 35% 37%
6

Mewujudkan persekitaran Peratus murid


bengkel yang kondusif dan mendapat TP 5 dan
menyokong pembelajaran
33% 35% 37%
6

Peratus murid
Pelaksanaan program panitia
mencapai gred D
yang menarik minat murid
dalam peperiksaan 10% 8% 7% 6%
dan menambah pengetahuan
murid akhir tahun

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi2021-2025 JabatanPendidikan Selangor

Anda mungkin juga menyukai