Anda di halaman 1dari 1

Nombor dan Operasi: Tahun 4

Lembaran Kerja 1
Nama: _____________________________________ Kelas: ____________

Lengkapkan teka silang nombor di bawah.

1 2 4

5 6 8

Melintang

1. Tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam


3. Enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan
5. Enam puluh lima ribu seratus lima
7. Lapan puluh satu ribu enam ratus empat
9. Sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

Menegak

1 Tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua


2 Dua puluh lapan ribu enam ratus tiga puluh lapan
4. Seratus ribu
6. Lima puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh
8. Lima puluh ribu lima

Anda mungkin juga menyukai