Anda di halaman 1dari 1

r a n

  Sains  Tingkatan 2  Bab 5

C a b a
KBAT
1. Aizat dan Amirul menjalankan satu aktiviti untuk mengkaji sifat fizik air.
Mereka menyusun radas seperti rajah di bawah. PANDUAN MENJAWAB
Aizat and Amirul carry out an activity to study the physical characteristics of water. They set-up
the apparatus as shown below. Untuk menjawab soalan ini,
pelajar perlu mengetahui
dua daya yang terlibat dalam
tindakan kapilari.
To answer this question, student must
know two force involved in capillary
Awal eksperimen Selepas 5 jam action.
Initial experiment After 5 hours

A B A B

Bagaimanakah air bergerak dari bikar A ke bikar B selepas 5 jam?


How does water move from beaker A to beaker B after 5 hours? KBAT Menganalisis

2. Azimah dan Aida mempunyai pandangan yang berbeza tentang waktu


Kadar penyejatan air
penyiraman tanaman.
dipengaruhi oleh suhu. Semakin
Azimah and Aida have different opinions about the time to water their plants.
tinggi suhu persekitaran,
semakin cepat evaporasi air.
Azimah: Kita perlu menyiram tanaman sama ada pada awal pagi Water evaporation rate is affected
ataupun lewat petang untuk menjimatkan air. by temperature. The higher the
Azimah : We should water the plants either early in the morning or late in the evening in surrounding temperature, the faster
order to save water. the evaporation of water.

Aida: Tidak, jika ingin menjimatkan air, kita sepatutnya menyiram


tanaman pada waktu tengah hari.
Aida : No, if we want to save water, we should water the plants during the afternoon.

Pada pendapat anda, pernyataan siapakah yang betul? Berikan alasan


untuk menyokong pilihan anda. KBAT Menganalisis
In your opinion, which farmer’s statement is correct? Give reasons to support your choice.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.