Anda di halaman 1dari 10

BAB 2 NUTRISI

CARTA KONSEP.

NUTRISI

MODUL SAINS TINGKATAN 5 1


GALERI ISTILAH

_____________________ - ____________________________________________________
____________________________________________________

_____________________ - ____________________________________________________

_____________________ - ____________________________________________________

______________________ - ___________________________________________________

______________________ - ___________________________________________________

_______________________ - __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_______________________ - __________________________________________________
__________________________________________________

_______________________ - __________________________________________________
__________________________________________________

MODUL SAINS TINGKATAN 5 2


i-THINK = BUBLE MAP 2. 3.

9. 4.
2.1 KEPENTINGAN
MENGAMBIL MAKANAN
BERNUTRISI DAN
MENGAMALKAN TABIAT
PEMAKANAN YANG SIHAT

8. 6.

7.
5. Jadual di bawah menunjukkan fungsi sumber-sumber utama bagi semua makanan.

KELAS MAKANAN FUNGSI SUMBER UTAMA

10. ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
.

KELAS MAKANAN NILAI KALORI (kJ/g)

i-THINK = PETA BULATAN

(a)_______________________:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
11. Faktor-faktor yang
(b)___________________:
(f)_____________________: menentukan keperluan kalori
bagi setiap individu ialah:
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________
_______________________
________________________
12. ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
i-THINK = BUBLE MAP

(a). (b)

13. Gizi tidak seimbang atau


tabiat pemakanan yang tidak
sihat boleh menyebabkan
masalah kesihatan seperti:

(c)
(d)
2.2 KEPERLUAN NUTRIEN OLEH TUMBUHAN

1.
2.

3.
4.

5.

GEJALA-GEJALA KEKURANGAN
NITROGEN FOSFORUS KALIUM (K)
(N) (P)
2.3 KITAR NITROGEN DAN KEPENTINGANNYA

1. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
2. 6.

3. 7.

4. 8.

5. 9.
2.4 KEPENTINGAN AMALAN PENGAMBILAN NUTRISI YANG BAIK

1.

2.

3.

4.

Anda mungkin juga menyukai