Anda di halaman 1dari 4

SULIT 02

BAHAGIAN A
[25 markah]

1Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan
bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Isteri Zulkifli menghadiahi sebuah beg kepada anaknya yang lulus dengan
cemerlang dalam peperiksaan.

___________________________________________________

(ii) Kursus yang berkaitan dengan pilihan raya itu akan diadakan di minggu
hadapan.

___________________________________________________

(iii) Proses petempatan guru baharu akan diuruskan secepatnya.

___________________________________________________

(iv) Zulkarnain telah menemui kad pengenalannya yang hilang pada bulan Januari
yang lalu.

__________________________________________________
[8 markah]

Disediakan oleh : Meganathan Lachimanan 1


Panitia Bahasa Melayu
SULIT 02

2Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan
tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak
perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Para pembesar menghadap Sultan Kelantan di balairong seri.

__________________________________________________

(ii) Pengembala lembu yang rajin itu akan menjalani pembedahan untuk membuang
selaput matanya.

__________________________________________________

(iii) Akitek itu berjaya mengetepikan perintah mahkamah yang melarangnya


daripada terlibat dalam politik.

__________________________________________________

[3 markah]

Disediakan oleh : Meganathan Lachimanan 2


Panitia Bahasa Melayu
SULIT 02

3Tukarkan ayat bersusunan biasa di bawah ini kepada ayat bersusunan songsang tanpa
mengubah maksud asalnya.

(i) Kucing yang berwarna putih itu sungguh comel.

________________________________________________________________

(ii) Bola ragbi itu aku tendang sekuat hati.

________________________________________________________________

(iii) Kemerdekaan negara yang tercinta ini kita tuntut daripada Inggeris.

________________________________________________________________

(iv) Suhaila membaca komik kanak-kanak itu berulang kali.

________________________________________________________________

(v) Kami pujuk murid-murid yang sedang menangis di dalam kelas.

________________________________________________________________

[10 markah]

Disediakan oleh : Meganathan Lachimanan 3


Panitia Bahasa Melayu
SULIT 02

4Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis
dua peribahasa yang sesuai.

(i) ________________________________________________________________

(ii) ________________________________________________________________

[4 markah]

Disediakan oleh : Meganathan Lachimanan 4


Panitia Bahasa Melayu