Anda di halaman 1dari 3

c   


 
    c   c 

Nama : Nurul Azlin Binti Azmi Tarikh lahir : 5 Ogos 2001 Tarikh mula : 08.03.2010 Tempoh semakan : 8 Jun 2010
Komponen : Bahasa Melayu Umur : 8 tahun 
Pengetahuan Sedia Ada Murid boleh membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata V+KVK
seperti atas, ikan, empat dan sebagainya.
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat membaca 3 daripada 4 ayat -ayat mudah berdasarkan suku kata KV+KVK
seperti pokok, hujan, katak dan sebagainya.
Kekuatan / Minat Murid suka mendengar cerita haiwan.

Kelemahan / Masalah Yang Murid mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar dan tiada keyakinan untuk
Dikenal Pasti membaca secara kuat.
Objektifkeek  eekt eiliikhjb 
  
Membolehkan murid :  
1) Menyebut nama benda 1) Memaparkan gambar dengan perkataan Tarikh penilaian : 28 April 2010
dengan perkataan KV+KVK KV+KVK. Misalnya gambar pokok, katak, Kemajuan : Boleh menyebut nama benda
yang betul seperti pokok, lapan dan sebagainya. dengan perkataan KV+KVK.
lebah, Katak dan Guru Subjek
sebagainya. 2) Menyebut ceraian kad-kad suku kata Pembantu Pengurusan Murid
KV+KVK. Ibu bapa
2) Menyatukan suku kata
3) Memadankan kad-kad suku kata menjadi
menjadi perkataan yang
perkataan KV+KVK. Latih-tubi mengeja
bermakna berdasarkan suku
dan menyebut perkataan KV+KVK
kata KV+KVK. Contoh:
menggunakan   
Cth: PO+KOK = POKOK
KA+TAK = KATAK
LE+BAH = LEBAH


Tandatangan ibu bapa / penjaga : Tarikh Bersidang Tandatangan ibu bapa / penjaga : Tarikh Bersidang
Awal : Akhir :

(Nama : (Nama :

Tandatatangan Guru : Tandatangan Guru :

(Nama : (Nama :