Anda di halaman 1dari 4

UNIT 1 : LATIHAN : BAHAGIAN II : JAWAB SEMUA SOALAN YANG DIBERIKAN

1. Contoh amalan norma masyarakat global yang boleh diamalakan oleh remaja?
i. Bangga dan mengutamakan jati diri negara.
ii. Tidak mencuri barang milik orang lain.
iii. Jangan membunuh antara satu sama lain.
iv. Sentiasa menyayangi antara satu sama lain.
v. Menjaga imej negara supaya tidak terjejas.
vi. Tidak terlibat dalam gejala sosial/ jenayah.
vii. Bersikap amanah dan jujur.
viii. Mengamalkan sikap saling bantu membantu.
ix. Mematuhi undang – undang dan peraturan negara.
2. Kepentingan
a. Dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan remaja.
b. Dapat mengukuhkan persefahaman budaya yang berlainan
c. Dapat mengatur tingkah laku remaja ke arah nilai murni.
d. Dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin.
e. Dapat melahirkan remaja yang lebih prihatin dan penyayang.
f. Dapat mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar.
3. Kesan
I. Dapat menjejaskan keharmonian antara masyarakat.
II. Peningkatan jenayah dalam kalangan masyarakat.
III. Melahirkan masyarakat yang tidak beradab.
IV. Berlaku perselisihan faham antara masyarakat pelbagai kaum.
V. Interaksi sosial masyarakat global tergugat.
VI. Masyarakat tidak menghormati antara satu sama lain.
1. *kepentingan kita gunakan produk kitar semula*
- Dapat mengelakkan kepupusan haiwan liar.
- Dapat mengurangkan pemburuan haram.
- mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau.
- Melatih individu untuk menyayangi alam sekitar.

2. *Kesan kita menggunakan produk daripada haiwan liar*


- Menyebabkan kepupusan haiwan liar.
- Keadaan alam sekitar akan terjejas.
- Ketidakseimbangan ekosistem.
- Memberikan imej negatif kepada negara.
- Kesihatan manusia terjejas.
3.Gambar A
Saya berasa gembira. Ini kerana dapat menggunakan beg kitar semula untuk
menjaga alam sekitar.

Gambar B
Saya berasa sedih/marah. Ini kerana menggunakan produk berasaskan kulit haiwan
yang membawa kepada kepupusan haiwan.

4. *cara menjaga alam sekitar*


-
-
-
-
-