Anda di halaman 1dari 14

1. Situasi di bawah menunjukkan konflik keluarga berhubung majlis perkahwinan.

Keluarga anda sedang berbincang tentang perkahwinan abang anda dengan gadis yang
berlainan kaum. Bapa anda menyebelahi abang anda dan merestui hasrat mereka.
Sebaliknya ibu anda menentang keras.

a. Andaikan anda seorang anak yang peka dengan permasalahan ini, jelaskan alasan anda untuk
meyakinkan semua pihak supaya tidak berlaku pertelingkahan yang berpanjangan?

i. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

b. Sekiranya anda sebagai ibu, jelaskan dua nilai yang perlu diamalkan agar permasalahan tidak akan
berpanjangan.

i. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 Ibu telah melahirkan dan menyusukan anak-anak [4 markah]


 Ibu bapa memberi didikan dan kasih sayang sejak kecil
 Ibu bapa menyediakan keperluan asas untuk anak-anak
c. Bagaimanakah anda
membalas jasa kedua ibu bapa

i. ……………………………………………………………………………………........................
ii .………………………………………………………………………………………...................
iii. …………………………………………………………………………………...........................

[3 markah]
SOALAN PENERANGAN/ CONTOH MARKAH
1(a) H1 Setiap gadis sama sahaja hanya beza akhlak dan budi pekerti 1
H2 Kahwin campur mewujudkan perpaduan 1
H3 Adat resam berbeza namun boleh mempelajarinya 1
H4 Yakin pilihan abang adalah yang terbaik 1
H5 Terbuka fikiran demi kesejahteraan bersama 1

(Terima jawapan yang munasabah) (Max 3)


1(b) J1 Hormat dan taat kepada anggota keluarga 1
J2 Nilai Kasih sayang terhadap keluarga. Saya akan hormat keputusan 1
anak saya.
J3 NilaiTanggungjawab terhadap keluaga. Saya akan merapatkan 1
hubungan dengan keluarga.
J4 Bertanggungjawab 1
J5 Rasional 1
(Max 2)
H1 Hormat keputusan anak 1
H2 Merapatkan hubungan keluaraga berkekalan 1
H3 Terima dengan perasaan syukur 1
H4 Redha dengan takdir 1

(Terima jawapan yang munasabah) (Max 2)


1(c) H1 Belajar bersungguh-sungguh 1
H2 Menyambut hari istimewa keluarga/ hari jadi 1
H3 Membawa makan bersama 1
H4 Membawa melancong 1
H5 Menjaga mereka di hari tua 1
1
(Terima jawapan yang munasabah)
(Max 3)
2. Gambar 1 menunjukkan perbuatan vandalisme yang dilakukan oleh individu yang tidak
bertanggungjawab.
Mural gergasi potret pemimpin negara dicemari kegiatan vandalisme.

Gambar 1
a) Perbuatan di atas mendatangkan kemarahan dalam kalangan masyarakat terutamanya apabila
melibatkan mural potret pemimpin negara.
Mengapakah perbuatan tersebut tidak wajar dilakukan?
Berikan tiga alasan.

i. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

[3 markah]
b) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh setiap anggota masyarakat supaya perbuatan
vandalisme dapat dikawal.

i. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

[4 markah]
SULIT 1225/1
c) Sekiranya anda mempunyai rakan yang terjebak dalam aktiviti tersebut, jelaskan tindakan yang
harus anda lakukan untuk menghalang perbuatan mereka.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[ 3 markah]
SOALAN PENERANGAN /CONTOH MARKAH
2(a) H1 Mencemarkan/ merosakkan tempat tumpuan orang ramai. 1
H2 Menjejaskan imej negara dalam kalangan pelancong. 1
H3 Menyusahkan masyarakat yang ingin menggunakan kemudahan. 1
H4 Merugikan negara dari segi kos baik pulih. 1
H5 Tidak menghargai usaha yang telah dilakukan oleh individu. 1
H6 Tidak menghormati pemimpin negara. 1
H7 Pelancong asing hilang keyakinan kepada negara. 1
H8 Menjejaskan perniagaan setempat/kekurangan pelanggan 1
(Terima jawapan yang munasabah) (Max 3)
(b) N1 Rasional 1
N2 Bertanggungjawab 1
N3 Mematuhi peraturan dan undang-undang 1
N4 Cinta akan negara 1
N5 Harga diri 1
N6 Saling membantu dan bekerjasama 1
(Max 2)
H1 Masyarakat mengetahui kesan tindakan tersebut. 1
H2 Masyarakat menghargai hasil seni mural. 1
H3 Masyarakat menggunakan kemudahan awam dengan berhemah. 1
H4 Masyarakat memainkan peranan sebagai rakyat yang baik. 1
H5 Masyarakat menghormati wajah pemimpin negara yang dilukis. 1
H6 Masyarakat tidak terlibat dalam gejala negatif. 1
H7 Masyarakat prihatin dengan melaporkan perbuatan vandalisme. 1
H8 Masyarakat menegur jika ternampak perbuatan ini dilakukan. 1
(Terima huraian yang munasabah) (Max 2)
(c) H1 Menasihati rakan. 1
H2 Mengajak mereka menyertai aktiviti yang lebih menarik. 1
H3 Melaporkan perbuatan mereka kepada pihak berkuasa. 1
H4 Mengadukan kepada ibu bapa mereka. 1
H5 Melaporkan kepada pihak sekolah/ jumpa kaunselor 1
(Terima jawapan yang munasabah) (Max 3)

1225/1 © 2020 Hak Cipta JPN Melaka [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 1225/1

3. Petikan berikut berkaitan dengan dasar kerajaan terhadap golongan orang kurang upaya.

KPM laksana 'Zero Reject Policy' untuk murid berkeperluan khas


PUTRAJAYA: Kementerian Pendidikan akan melaksanakan Zero Reject Policy secara berperingkat
bermula tahun 2019 bagi murid berkeperluan khas (MBK). Zero Reject Policy merupakan dasar sedia
ada yang dimantapkan daripada segi pelaksanaannya bagi memastikan MBK menerima pendidikan yang
selari dengan ketidakupayaan mereka sama ada ke sekolah sekolah arus perdana melalui Program
Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan Program Inklusif atau ke Sekolah Pendidikan Khas.

Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas, Datuk Yasmin Hussain, semua sekolah
kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan akan dilengkapi kemudahan mesra OKU secara berperingkat
bermula dengan sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi, katanya lagi.

Sumber: astroawani.com 19 disember 2018

a) Pada pendapat anda, mengapakah golongan kurang berupaya diberi pendidikan?

i. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

[3 markah]

1225/1 © 2020 Hak Cipta JPN Melaka [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 1225/1
b) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh Kementerian Pendidikan terhadap golongan kurang
berupaya?

i. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

[4 markah

Baru-baru ini Jabatan Kebajikan Masyarakat telah berunding dengan beberapa


syarikat insurans untuk membolehkan golongan kurang berupaya menerima
perlindungan insurans.

c) Anda seorang wakil insurans yang menyokong pemberian perlindungan insurans kepada golongan
kurang berupaya. Jelaskan kepentingan perlindungan insurans kepada golongan ini. Beri alasan anda.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[3 markah

1225/1 © 2020 Hak Cipta JPN Melaka [Lihat halaman sebelah


SULIT
SOALAN PENERANGAN/CONTOH MARKAH
3 a) H1 Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain 1
H2 Memberi pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa OKU 1
mempunyai hak dan peluang yang sama bagi penyertaan penuh dalam
masyarakat
H3 Memastikan OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama di 1
bawah undang-undang negara.
H4 Menghapuskan diskriminasi terhadap seseorang atas sebab 1
ketidakupayaannya
H5 Mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak OKU. 1
H6 Meningkatkan akses OKU kepada pendidikan di semua peringkat, 1
termasuk pendidikan sepanjang hayat.
1
H7 Dapat menceburi bidang pekerjaan selepas tamat belajar
H8 Tidak disisihkan daripada pembangunan negara 1

(Max 3)
b) N1 Melindungi hak golongan kurang berupaya 1
N2 Rasional 1
N3 Bertanggungjawab 1
N4 Kasih sayang 1
(Max 2)
H1 Memastikan hak golongan orang kurang dipelihara/sama rata 1
H2 Melaksanakan dasar kerajaan untuk melindungi golongan ini 1
H3 Membolehkan mereka belajar hidup berdikari 1
H4 Meningkatkan pengetahuan golongan ini dalam pelbagai bidang. 1
H5 Memastikan golongan ini tidak tercicir dalam arus pembangunan 1
H6 Memupuk perasaan menyayangi terhadap semua makhluk 1
(Max 2)

c) H1 Mereka mempunyai hak untuk dilindungi seperti individu normal 1


H2 Insurans yang disertai akan dapat meringankan beban yang dihadapi
1
oleh golongan kurang berupaya/ meringankan beban ibu bapa OKU
H3 Mereka lebih memerlukan perlindungan insurans untuk rawatan berkala 1
yang memerlukan kos tinggi/ golongan yang sangat memerlukan.
H4 Untuk menjamin masa depan mereka yang lebih cerah 1
H5 Dapat membantu mereka ketika dalam kesusahan/ kecemasan,
contohnya semasa sakit/ perlu rawatan segera. 1

H6 Anak-anak dan keluarga mereka juga dilindungi, sekiranya berlaku


1
perkara yang tidak diingini terhadap golongan tersebut. (Max 3)
4. Petikan di bawah berkaitan isu melibatkan pekerja asing.

Sabtu 16 Mei - Dasar buruh asing menjadi pilihan kerajaan bagi mengatasi isu tenaga kerja dalam
sektor tertentu. Kerajaan Malaysia hanya membenarkan pekerja asing diupah dalam beberapa
sektor pembuatan, pembinaan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan. Mereka dipanggil pekerja
asing berdokumen. Pada masa sama, terdapat pekerja asing yang datang tanpa izin.
Sumber : Berita Harian 16 Mei 2020

a) Sekiranya anda seorang majikan, jelaskan faktor yang menyebabkan anda memilih pekerja asing?

i. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

b) Berdasarkan petikan di atas, bagaimanakah negara kita dapat mengurangkan kebergantungan


kepada pekerja asing?

i. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
c) Lambakan pekerja asing di negara semakin membimbangkan.
Ramalkan kesan sekiranya perkara ini berlarutan

i. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

d) Nyatakan agensi kerajaan yang terlibat dalam pengurusan pekerja asing.

…………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]
SOALAN PENERANGAN/CONTOH MARKAH
4 a) H1 Kekurangan minat dalam kalangan masyarakat negara ini, mungkin kerana 1
upah rendah.
H2 Mengurangkan kos perniagaan kerana mereka dikenali sebagai buruh 1
murah/ menjimatkan kos pengeluaran
H3 Status sosial / tidak sesuai dengan taraf keluarga 1
H4 Permintaan buruh murah yang tinggi 1
H5 Faktor suasana kerja yang kotor, merbahaya dan sukar (3D) 1
H6 Pembangunan negara yang pesat/permintaan barangan yang tinggi 1
H7 Meringankan beban majikan dalam mendapatkan pekerja. 1
H8 Mampu memberi komitmen yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja 1
tempatan.
H9 Majikan masih boleh mengelak daripada membayar pekerja upah minimum 1
ini dengan mengambil pekerja asing
(Max 3m)
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
b) H1 Melaksanakan program pengampunan untuk menghantar pulang pendatang 1
tanpa izin membabitkan mereka yang tinggal melebihi tempoh dan tidak
mempunyai dokumen perjalanan sah.
H2 Menggalakkan pekerjaan berkemahiran tinggi. 1
H3 Subsidi untuk meningkatkan kemahiran tenaga kerja 1
H4 Inovasi moden untuk meningkatkan produktiviti dan keuntungan. 1
H5 Pendidikan yang relevan perlu disediakan kepada golongan belia. 1
H6 Kursus dan program berkaitan pertanian 1
H7 Insentif yang menarik untuk mengguna pakai teknologi dalam sektor 1
pertanian
H8 Geran atau subsidi dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) juga perlu 1
diberikan kepada petani.
H9 Menyelaraskan dasar buruh dalam membantu rakyat Malaysia 1
H10 Mengubah corak pemikiran masyarakat 1
H11 Pekerjaan kolar biru juga perlu dihormati dan dihargai. 1
H12 Majikan perlu telus dalam mengambil pekerja dengan mengiklankan 1
keperluan pekerja dan mengutamakan pekerja tempatan.
H13 Pekerja tempatan perlu lebih komited terhadap pekerjaan seiring dengan apa 1
yang mampu dilakukan oleh pekerja asing.
(Terima mana-mana jawapan munasabah) (Max 2m)
c) H1 Kes jenayah meningkat 1
H2 Penularan wabak penyakit 1
H3 Masalah kebersihan 1
H4 Menjejaskan perniagaan warga tempatan 1
H5 Rakyat tempatan tidak mendapat peluang pekerjaan/pengangguan meningkat 1
(Terima mana-mana jawapan munasabah) (Max 3m)
d) J1 Jabatan Imigresen 1
J2 Kementerian Dalam Negeri 1
5. Berikut berkaitan dengan tragedi gas beracun tercemar di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang Johor.

(a) Apakah perasaan anda apabila membaca petikan di atas? Jelaskan. [2 markah]

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(b) Pembuangan sisa toksik harus diuruskan dengan cara yang betul dan rapi untuk mengelakkan
berlakunya pencemaran alam sekitar. Selain daripada nilai-nilai yang terdapat di dalam bidang
perkembangan diri, huraikan dua nilai yang harus diamalkan oleh masyarakat untuk
membendung masalah ini daripada berleluasa. [4 markah]

i……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………….……
SULIT 1225/1

ii…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……….
……………………………………………………………………………………………

c) Nyatakan dua cara yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah
di atas. [2 markah]

i…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

d) Apakah iktibar yang diperolehi daripada kejadian di atas? [2 markah]

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1225/1 © 2020 Hak Cipta JPN Melaka [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 1225/1

Soalan Butiran Markah

5(a) J Sedih / marah / kecewa 1

H Ramai sakit kerana menghidu udara yang tercemar. 1


H Pelajaran murid-murid terganggu kerana sekolah ditutup. 1
H Segelintir individu yang tidak bertanggungjawab telah 1
membahayakan banyak nyawa.

( terima mana-mana jawapan munasabah ) (max 2m)


(1J + 1H)

(b) N Menyayangi dan menghargai alam sekitar 1


N Peka terhadap isu-isu alam sekitar. 1
N Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar 1
N Kemapanan alam sekitar 1
N Mematuhi peraturan dan undang-undang 1
H Patuh pada undang-undang iaitu membuang sisa toksik 1
dengan sistematik.
H Melaporkan kepada pihak berkuasa/bertanggungjawab jika 1
terlihat kejadian ini.
H Sedar tentang bahaya jika membuang sisa toksik di merata-
1
rata tempat.
H Alam sekitar yang bersih penting agar manusia dapat hidup
dengan sihat. 1
( terima mana-mana jawapan munasabah )
(max 4m)
(2N + 2H)

(c) H Menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan alam 1


sekitar.
1
H Mengenakan hukuman yang lebih berat ke atas pesalah yang
membuang sisa kimia ke dalam sungai. 1
H Menerapkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid
sejak di peringkat sekolah rendah lagi. 1
H Mengadakan kempen secara besar-besaran tentang
kepentingan menjaga kebersihan sungai.
( terima mana-mana jawapan munasabah ) (max 2m)

(d) H Setiap orang bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan 1


sungai agar semua flora dan fauna dapat hidup dengan sihat.
H Kita perlu membuang sampah di tempat yang sepatutnya / 1
sistematik agar pencemaran alam dapat dielakkan.
( terima mana-mana jawapan yang munasabah ) (max 2m)

1225/1 © 2020 Hak Cipta JPN Melaka [Lihat halaman sebelah


SULIT