Anda di halaman 1dari 2

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah

SWT.  untuk memohon keridhoanNYA.

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya
rabbana walakal hamdu, walakasy syukru  kamaa yambaghi lijalali wajhikal
kariim wa'adziima sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa
‘ala alihi wa shahbihi ajmain. 

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan
karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin
kami, kepada masyarakat dan negara kami ini.

Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..


Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan
hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memmperoleh ridho-MU semata, untuk
itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya
dengan baik, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan
datang.
Ya Allah ya tuhan kami…
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada  kami untuk
memahaminya

Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-
hambaMu yang sholeh.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...


Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas
segala dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami,  serta dosa
dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Ya Allah Ya Rabbana...
Acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk
memperoleh ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU
kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat
senantiasa memetik hikmah

Allahumma Ya Allah  Ya Karim,...


Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Mahasiswa yang memiliki sifat amanah
dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami
melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan.
Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan
bimbingan untuk menjalankan amanah.

Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka


antattauwaburrahim. 
Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin

Anda mungkin juga menyukai