Anda di halaman 1dari 31

SAINS

KOMPUTER
BAB 1 PENGATURCARAAN
Topik 1.1.1 – 1.1.3
ISI KANDUNGAN
Pada bab 1, kita akan pelajari :
1.1 Strategi penyelesaian masalah
1.2 Algoritma
1.3 Pembolehubah, pemalar dan jenis-jenis data
1.4 Struktur kawalan
1.5 Amalan terbaik pengaturcaraan
1.6 Struktur data dan modular
1.7 Pembangunan Aplikasi
1.1 Strategi Penyelesaian
Masalah

1.1.1 1.1.3
Keperluan Penyelesaian Proses Penyelesaian
Masalah Berstrategi Masalah

1.1.2
Ciri-ciri Penyelesaian
Masalah Berkesan
MASALAH?!
Masalah – situasi yang tidak
disukai, cabaran dan
peluang yang dihadapi
dalam kehidupan.
MASALAH?!
Setiap masalah – ada jalan
penyelesaian – perlu ada
TEKNIK untuk
menyelesaikan masalah
1.1.1
Keperluan
Penyelesaian Masalah
Berstrategi
Mengapa perlu strategi utk selesaikan
masalah?
1. 3.
Meningkatkan Mewujudkan
kemahiran berfikir komunikasi dua
hala

2. 4.
Membantu Menggalakkan
pengembangan pembelajaran
sesuatu konsep kendiri
“Proses mengkaji butiran sesuatu untuk
mendapatkan satu penyelesaian”

Buku Teks Sains Komputer,


ms 3
The Slide Title Goes
Right Here!

● Komputer boleh digunakan utk membantu menyelesaikan masalah.


● Sebelum kita mengatasi masalah – kita perlu memahami secara jelas
masalah yang kita sedang hadapi.
● Pemikiran komputasional – membolehkan kita memahami masalah yg
dihadapi - membantu menyelesaikan masalah kompleks.
Teknik Pemikiran Komputasional

04 Algoritma 01
Algorithms

Peniskalaan Teknik Leraian


Abstraction Decomposition
Pengecaman
Corak
Pattern
03 Recognition 02
Teknik Leraian
(Decomposition)

1. 2.

Memecahkan masalah kepada Penguraian masalah –


bahagian kecil dan terkawal. memecahkan masalah kompleks
kpd bahagian yg mudah
diuruskan.
A Picture Always
Reinforces the
Concept
Contoh : Gambar
basikal di sebelah
dipecahkan kepada
bahagian-bahagian
yang lebih kecil
Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)

1. 3.
Teknik yg boleh Menghasilkan idea yg boleh digunakan
dilakukan antara masalah utk menyelesaikan masalah lain yg
yg berlainan. mempunyai persamaan

2. 4.
Teknik ini juga boleh dilakukan dlm Masalah yg ada pengecaman
bahagian yg kecil dlm masalah yg corak yg sama lebih mudah
sama diselesaikan
Simulasi mudah
Pengecaman
Corak
Rajah disebelah
merupakan simulasi
pergerakan menyusun
empat buah kad yg
tertulis pada kotak dgn
urutan naik

Bolehkah anda mengecam corak


pergerakan tersebut?
Situasi
Pasukan bolasepak sekolah anda akan berlawan dgn pasukan yg berada dlm ranking kedua dlm
perlawanan separuh akhir. Apakah taktik yang akan pasukan anda gunakan utk menang dlm
perlawanan tersebut?
Peniskalaan
(Abstraction)

1. 2.

Teknik mengeluarkan maklumat yg Teknik ini juga membuang


penting drp sesuatu masalah maklumat yg tidak penting dalam
sesuatu masalah
A Picture Always
Reinforces the
Concept
Contoh Peniskalaan
Arnab merupakan
haiwan peliharaan
yang mudah dijaga.
Ciri-ciri seekor arnab
hampir sama
walaupun berbeza
genetik.
Algoritma
(Algorithms)

1. 3.
Urutan langkah utk Set langkah arahan utk selesaikan
menyelesaikan masalah masalah
secara sistematik

2. 4.
Menyelesaikan masalah mengikut Arahan dan susunan
satu siri tindakan mengikut turutan perlaksanaan dijalankan mengikut
apa yg dirancang
A Picture Always
Reinforces the
Concept
Contoh algoritma
Bagaimana anda
memasak air panas
menggunakan dapur
di rumah?
1.1.2
Ciri-ciri Penyelesaian
Masalah Berkesan
3 ciri-ciri penyelesaian masalah
berkesan
Kos Masa Sumber
Harga yg perlu
Projek perlu
dibayar utk Duit, bahan mentah,
disiapkan mengikut
memperoleh, staf, aset
tempoh yg ditetapkan
mengeluarkan &
menyelenggara Menjanakan
Projek tertunda –
hasil/perkhidmatan
tingkatkan kos
Kos meningkat
sekiranya tak Kurang sumber –
Cepat siap – kos
mengikut tempoh lambat siap projek
turun
masa yg ditetapkan
Carta
Gantt
Jadual perancangan
yg dpt melihat
perkembangan semua
aktiviti projek mengikut
tempoh masa.
1.1.3
Proses Penyelesaian
Masalah
Proses Penyelesaian Masalah

1. 3.
Melibatkan langkah- Setiap masalah perlu
langkah yg sesuai melalui beberapa proses.

2. 4.
Bergantung kepada jenis Proses tersebut mesti
masalah yg ingin mengikut struktur model
diselesaikan generik sbg panduan
8 langkah proses penyelesaian masalah

2017 2019

2016 2018 2020


Penerangan ringkas

1. Kumpulkan & Analisis


2. Tentukan Masalah
data

Mengumpul data tentang punca Mengenalpasti masalah utama


dan skop masalah yg perlu diselesaikan

Mengenalpasti hal yg berkaitan Mengenalpasti masalah


dengan situasi seterusnya
Penerangan ringkas

3. Jana Idea 4. Jana Penyelesaian

Menyenaraikan beberapa idea Menyenaraikan idea atau


yg dapat digunakan utk langkah semasa merancang
menyelesaikan masalah penyelesaian
Penerangan ringkas

6. Laksanakan
5. Tentukan Tindakan
Penyelesaian

Menggunakan pelbagai alat &


Membuat pilihan terbaik
teknik yg telah dipilih utk
daripada senarai idea yg dibuat
melaksanakan penyelesaian
Penerangan ringkas

7. Buat Penilaian 8. Buat penambahbaikan

Setiap penyelesaian perlu


Penilaian dilaksnakan terhadap ditambah baik jika ada
langkah penyelesaian kekurangan dan mengikut
keperluan
-nota tamat-

MSG || SMKBTHO2 || Panitia Sains Komputer