Anda di halaman 1dari 36

SAINS KOMPUTER

1.0 PENGATURCARAAN
(Topik 1.2.1-1.2.6)
1.2.1 1.2.4
Menggunakan algoritma utk Mengesan nilai pemboleh
menyatakan penyelesaian ubah pada setiap tahap dlm
masalah algoritma

1.2.2 1.2.5
Membina algoritma penyelesaian Mengenal pasti output yg betul dari
masalah dgn menggunakan struktur algoritma berdasarkan input yg
kawalan dlm pengaturcaraaan diberikan

1.2.3 1.2.6
Menguji dan membaiki ralat Menterjemah algoritma ke
dlm algoritma dlm bahasa pengaturcaraan
ALGORITMA
Set arahan untuk menyelesaikan masalah.

Mempunyai arahan yg terperinici sehingga


tugas diselesaikan.
CIRI – CIRI ALGORITMA

1 2 3
Butiran jelas Boleh Mempunyai
dilaksanakan batasan
01 1.2.1
Penggunaan Algoritma utk
menyelesaikan masalah
KONSEP INPUT-PROSES-OUTPUT
PROSES – aktiviti utk
menterjemah data
input kpd output

INPUT – data yang OUTPUT - hasil akhir


perlu dibaca drp yg akan diterima oleh
pengguna pengguna
KONSEP INPUT-PROSES-OUTPUT
PROSES – aktiviti utk
menterjemah data
input kpd output

INPUT – data yang OUTPUT - hasil akhir


perlu dibaca drp yg akan diterima oleh
pengguna pengguna
KONSEP INPUT-PROSES-OUTPUT
PROSES – aktiviti utk
menterjemah data
input kpd output

INPUT – data yang OUTPUT - hasil akhir


perlu dibaca drp yg akan diterima oleh
pengguna pengguna
PERWAKILAN ALGORITMA

PSEUDOKOD CARTA ALIR


Senarai struktur kawalan Alternatif kpd pseudokod
komputer yg ditulis dlm bahasa menggunakan simbol grafik utk
pertuturan manusia dan mewakili arahan penyelesaian
mempunyai turutan nombor
PSEUDOKOD

01 03
Bukan bahasa Arahan dlm ungkapan matematik,
pengaturcaraan komputer ungkapan logik, penggunaan
struktur kawalan atau penggunaan
fungsi komputer

02 04
Arahan ditulis dlm bahasa Setiap arahan diletakkan dlm
pertuturan harian baris baharu yg diberikan
nombor
PSEUDOKOD
Langkah-langkah menulis pseudokod

1. Tulis kenyataan MULA


2. Baca INPUT
3. PROSES data
4. Papar OUTPUT
5. Tulis kenyataan TAMAT
CARTA ALIR

01 03
Terdiri drp nod dan garis Setiap nod dihubungkan
penghubung oleh garis penghubung anak
panah

02 04
Simbol piawai mewakili setiap Anak panah menunjukkan
nod aliran aktiviti
TRY THIS GRAPH

MERCURY

VENUS
To modify this graph, click on it, follow the link, change the
data and paste the new graph here
CARTA ALIR
Langkah-langkah membina carta alir

1. Lukis nod terminal MULA


2. Lukis garis penghubung
3. Lukis nod input. Masukkan butiran.
4. Lukis garis penghubung
5. Lukis nod proses. Masukkan butiran.
6. Lukis garis penghubung.
7. Lukis nod terminal TAMAT.
02 1.2.2
Membina algoritma
penyelesaian masalah dgn
menggunakan struktur
kawalan dlm pengaturcaraan
JENIS STRUKTUR KAWALAN

01 02 03
Struktur kawalan Struktur kawalan Struktur kawalan
urutan pilihan ulangan
STRUKTUR KAWALAN
URUTAN
• Melaksanakan arah komputer satu
demi satu.

• Urutan arahan yg betul penting


kerana urutan yg berlainan
memberi output yg berlainan.

• Setiap arahan adalah satu


pernyataan algoritma.

• Urutan algoritma disusun secara


linear.
STRUKTUR KAWALAN
PILIHAN
• Membolehkan komputer membuat
keputusan berasaskan syarat yg
ditentukan oleh pengaturcara.

• Membolehkan arahan komputer


dilaksanakan dlm situasi masalah
yg berbeza

• Ungkapan logik digunakan dlm


syarat

• Operator aritmetik digunakan dlm


ungkapan logik.
OPERATOR ARITMETIK
• Untuk menghasilkan ungkapan
logik, operator aritmetik boleh
digunakan.

• Operator aritmetik
membandingkan nilai dlm
pemboleh ubah dgn nilai diuji.

• Hasil ujian ialah nilai “Benar” atau


“Palsu”
STRUKTUR KAWALAN
ULANGAN
• Mengulang arahan – arahan
komputer.

• Ulangan boleh berlaku sehingga


syarat dipenuhi atau mencapai
bilangan yg telah ditetapkan.
03 1.2.3
Menguji dan membaiki ralat
dalam Algoritma
PENGUJIAN ALGORITMA

01 02 03
Algoritma diuji utk Dibuat sebelum Memastikan logik
tujuan pembaikan algoritma ditulis sbg algoritma adalah
kod aturcara betul dan efisien
CARTA ALIR PENULISAN ALGORITMA

LANGKAH 1 LANGKAH 3
Tulis algoritma Pembetulan algoritma

LANGKAH 2 LANGKAH 4
Uji algoritma Lakukan pengaturcaraan
CIRI-CIRI ALGORITMA

01 03
LENGKAP – penuhi keperluan EFISIEN - pantas berfungsi
penyelesaian masalah dan jimat memori

02 04
Mudah difahami Memenuhi kriteria reka bentuk
RALAT ALGORITMA

RALAT RALAT MASA


RALAT LOGIK
SINTAKS LARIAN
RALAT SINTAKS

01 03
Tidak wujud dalam algoritma Ralat akan ditemui oleh
compiler bahasa
pengaturcaraan

02 04
Berlaku kerana cuai semasa Ralat algoritmaa tidak
membuat atur cara menyebabkan ralat sintaks
RALAT LOGIK

01 02
Berlaku kerana perisian tidak PUNCA UTAMA – ungkapan atau
menjalankan fungsi yg sepatutnya, formula yg salah, kecuaian, jenis
tidak lengkap atau menghasilkan data tidak sesuai, umpukan tidak
output yg tidak tepat betul
RALAT MASA LARIAN

01 03
Ralat timbul apabila aturcara Boleh dikesan melalui
dijalankan algoritma yg salah

02 04
Kegagalan output dan CONTOH – struktur kawalan
paparan amaran dalam tidak betul, pemboleh ubah
aturcara tiada nilai
04 1.2.4
Mengesan nilai pemboleh
ubah pada setiap tahap
dalam algoritma
PEMBOLEHUBAH

01 03
Algoritma mengumpuk dan Setiap baris algoritma membuat
mengubah nilai pembolehubah perubahan pd pembolehubah
tertentu

02 04
Nilai pembolehubah adalah tidak Jadual pembolehubah digunakan
tetap utk mengesan nilai pembolehubah.
CONTOH
OUTPUT

01 03
Output yg betul bergantung kpd Output dijangka ditentukan secara
pemboleh ubah hitungan manual

02 04
Membandingkan output dijangka Output algoritma betul = output
merupakan teknik menentukan yang dijangka
kesahihan output algoritma
CONTOH
TERJEMAHAN ALGORITMA

01 03
Setiap baris algoritma yg direka CONTOH – Visual Basic (VB), Java,
ditujkar kpd kod komputer C#

02 04
Algoritma bersifat universal Simbol dan perkataan yg
digunakan tidak bersandar kepada
mana-mana bahasa
pengaturcaraan
CONTOH
THANKS!
MSG || SMKBHTHO2 || PANITIA SAINS KOMPUTER

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,


including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik