Anda di halaman 1dari 7

UNIVERSITI KUALA LUMPUR

KOLEJ VOKASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI
DMA 1263 – LUKISAN CAD 1

PRACTICAL SHEET
AMALI 10
MEMANIPULASI OBJEK 2D
(MIRROR)
4 JAM

NAMA PELAJAR /
STUDENT'S NAME
NO. KAD PENGENALAN /
IC. NO
TAHUN / YEAR
NAMA PENSYARAH /
LECTURER’S NAME
TARIKH / DATE

MARKAH:

AMALI 10

TAJUK : Memanipulasi objek 2D (Mirror)

PENGENALAN :

Arahan Mirror digunakan untuk menghasilkan salinan imej pantulan objek pada satu paksi
simetri. Terdapat 3 kaedah untuk melaksanakan arahan Mirror, iaitu:

Kaedah 1 - Toolbar Modify


Kaedah 2 - Menu Modify, Mirror
Kaedah 3 - Baris arahan : mirror

OBJEKTIF :
1. Menggunakan arahan Mirror bagi menghasilkan salinan imej pantulan objek mengikut
paksi satah

PERALATAN / MESIN / ALAT :

Bil Bahan / Komponen / Peralatan Saiz Kuantiti


1 Komputer dengan Perisian AutoCAD - 1
2 Plotter/ Printer - 1
3 Kertas A3/A4 - Secukupnya
4 Pendrive - Secukupnya

PANDUAN KESELAMATAN :
1. Pastikan tangan tidak terkena air semasa menyentuh tombol ON.
2. Pastikan penebat wayar yang bersambung dengan komputer tidak mengalami
kerosakan atau pecah.
3. Jika terdapat bau atau kebakaran, sila beritahu kepada guru dengan segera.
4. Dilarang membuka dan mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa kebenaran
guru.
5. Pengguna adalah dilarang merokok semasa menggunakan peralatan.

KAEDAH / PROSEDUR :
1. Memulakan Perisian AutoCAD 2016
●Pilih AutoCAD 2016 pada menu program atau klik pada ikon AutoCAD 2016. Klik
Start Drawing untuk memulakan lukisan baru

2. Paparan Muka Autocad


●AutoCAD secara automatik akan membuka lukisan dengan menggunakan nama
‘Drawing 1’

●Sekirannya perlu, klik pada anak panah bawah dalam ‘Quick Acess Bar’ dan pilih
‘Show Menu Bar’. Bar menu menyediakan akses kepada semua arahan AutoCAD

2. Tetapan Unit Dalam Lukisan


●Dalam bar menu pilih:
[Format] [Units]

●Klik pada pilihan ‘Length Type’ bagi menunjukkan beberapa jenis unit panjang yang
ada. Pastikan ‘length type’ dalam ‘decimal’
3. Penggunaan arahan Mirror

Contoh mudah ini adalah untuk memantulkan imej objek pada ruang A pada ruang B melalui
satah paksi-y

paksi-y

A B

●Tekan butang Esc untuk memastikan tiada arahan aktif dan tiada objek dipilih
●Klik ikon Mirror pada panel Modify, baris arahan memaparkan Select Object (pilih
objek). Pilih semua garisan objek pada ruang A.
●Tekan Enter untuk berhenti memilih objek. Baris arahan akan menyatakan
pemilihan titik paksi rujukan. Pilih titik 1 pada satah paksi-y diikuti titik 2
●Tekan Enter bagi selesaikan arahan Mirror. Imej objek pada ruang A akan
dipantulkan pada ruang B seperti gambarajah dibawah:
A B

PEMERHATIAN :
Apakah kegunaan arahan Mirror dalam pembinaan lukisan AutoCAD?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUMUSAN :