Anda di halaman 1dari 9

KOLEJ VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

DMA 1263 – LUKISAN CAD 1

PRACTICAL SHEET
AMALI 11
MANIPULATING 2D OBJECT
(SCALE AND TRIM)
4 JAM

NAMA PELAJAR /
STUDENT'S NAME
NO. KAD PENGENALAN /
IC. NO
TAHUN / YEAR
NAMA PENSYARAH /
LECTURER’S NAME
TARIKH / DATE

MARKAH:
AMALI 11

TAJUK : Memanipulasi Layer 2D


OBJEKTIF :
1. Menggunakan arahan Scale and trim bagi membina lukisan seperti garisan objek,
dimensi, template dan sebagainya.

PERALATAN / MESIN / ALAT :

Bil Bahan / Komponen / Peralatan Saiz Kuantiti


1 Komputer dengan Perisian AutoCAD - 1
2 Plotter/ Printer - 1
3 Kertas A3/A4 - Secukupnya
4 Pendrive - Secukupnya

PANDUAN KESELAMATAN :
1. Pastikan tangan tidak terkena air semasa menyentuh tombol ON.
2. Pastikan penebat wayar yang bersambung dengan komputer tidak mengalami
kerosakan atau pecah.
3. Jika terdapat bau atau kebakaran, sila beritahu kepada guru dengan segera.
4. Dilarang membuka dan mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa kebenaran
guru.
5. Pengguna adalah dilarang merokok semasa menggunakan peralatan.

KAEDAH / PROSEDUR :
1. Memulakan Perisian AutoCAD 2016
 Pilih AutoCAD 2016 pada menu program atau klik pada ikon AutoCAD 2016. Klik
Start Drawing untuk memulakan lukisan baru

2. Paparan Muka Autocad


 AutoCAD secara automatik akan membuka lukisan dengan menggunakan nama
‘Drawing 1’

 Sekirannya perlu, klik pada anak panah bawah dalam ‘Quick Acess Bar’ dan pilih
‘Show Menu Bar’. Bar menu menyediakan akses kepada semua arahan AutoCAD

2. Tetapan Unit Dalam Lukisan


 Dalam bar menu pilih:
[Format] [Units]
 Klik pada pilihan ‘Length Type’ bagi menunjukkan beberapa jenis unit panjang yang
ada. Pastikan ‘length type’ dalam ‘decimal’
SCALE
Arahan Scale digunakan untuk mengecilkan atau membesarkan saiz sesuatu objek
mengikut skala yang dikehendaki.

Mengaktifkan arahan Rotate

a. Pull-down menu : Modify Scale

Rajah 11.1: Pull-down menu arahan Scale

b. Toolbar menu

Rajah 11.2: Toolbar menu arahan scale


Command line

Rajah 11.3: Command line arahan scale

Cara menggunakan arahan rotate


1. Aktifkan arahan scale
2. Pilih objek yang hendak diresize dan klik
kanan. Select object
3. Klik pada mana-mana titik untuk dijadikan titik asas (base
point). Specify base point
4. Spesifikkan faktor skala.
Specify scale factor
5. Untuk membesarkan objek, Tarik cursor ke luar objek. Untuk
mengecilkan saiz objek, Tarik cursor ke dalam objek.
 Scale factor < 1 : untuk mengecilkan objek iaitu sama ada 0.8 atau
0.5 atau apa sahaja nombor.

 Scale factor > 1 :untuk membesarkan objek iaitu contoh 2 atau 2.5
atau 3 dan sebagainya.

Rajah 11.4: Objek yang telah di scale


TRIM
Trim ialah arahan suntingan yang digunakan untuk membuat kemasan atau
memotong bahagian garisan objek atau lukisan yang tidak dikehendaki.
Untuk menggunakan trum, sesuatu lukisan perlu mengandungi garis
rujukan.

Pull-down menu : Modify Trim

Rajah 11.5: Pull-down menu arahan trim

a. Toolbar menu

Rajah 11.6: Toolbar menu arahan trim


b. Command line

Rajah 11.7: Command line arahan trim


Cara menggunakan arahan trim

1. Aktifkan arahan trim


2. Pilih keseluruhan lukisan yang akan ditrim
3. Klik kanan atau enter
4. Klik pada garisan atau lengkung yang hendak dibuang. Garisan
atau lengkung akan hilang.
5. Tekan enter untuk menamatkan arahan

Rajah 11.8: Objek sebelum dan selepas di trim


PEMERHATIAN :

RUMUSAN :