Anda di halaman 1dari 12

KOLEJ VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

DMA 1263 – LUKISAN CAD 1

PRACTICAL SHEET
AMALI 14
DRAWING ORGANIZING AND INQUIRY
COMMAND
(BLOCK) 3JAM

NAMA PELAJAR /
STUDENT'S NAME
NO. KAD PENGENALAN /
IC. NO
TAHUN / YEAR
NAMA PENSYARAH /
LECTURER’S NAME
TARIKH / DATE

MARKAH:

AMALI 14

TAJUK : Drawing (Arrays)


PENGENALAN :

Block merupakan objek yang telah dilukis dan disimpan dalam AutoCAD serta boleh
digunakan secara berulang kali.
Contohnya, pengguna ingin melukis simbol. Apabila MCB dijadikan sebagai
block, maka simbol MCB boleh digunakan beberapa kali di dalam lukisan lain tanpa
perlu melukis semula. Block yang telah dihasil akan disimpan di dalam lukisan
sebagai block definition.
Block reference akan digunakan untuk memasukkan block ke dalam lukisan.
Block yang telah dihasilkan boleh diimport ke dalam lukisan atau folder lain.

OBJEKTIF :
1. Menggunakan arahan block untuk menghasilkan objek diruangan kerja AutoCAD.

PERALATAN / MESIN / ALAT :

Bil Bahan / Komponen / Peralatan Saiz Kuantiti


1 Komputer dengan Perisian AutoCAD - 1
2 Plotter/ Printer - 1
3 Kertas A3/A4 - Secukupnya
4 Pendrive - Secukupnya

PANDUAN KESELAMATAN :
1. Pastikan tangan tidak terkena air semasa menyentuh tombol ON.
2. Pastikan penebat wayar yang bersambung dengan komputer tidak mengalami
kerosakan atau pecah.
3. Jika terdapat bau atau kebakaran, sila beritahu kepada guru dengan segera.
4. Dilarang membuka dan mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa kebenaran
guru.
5. Pengguna adalah dilarang merokok semasa menggunakan peralatan.

KAEDAH / PROSEDUR :
1. Memulakan Perisian AutoCAD 2016
 Pilih AutoCAD 2016 pada menu program atau klik pada ikon AutoCAD 2016. Klik
Start Drawing untuk memulakan lukisan baru

2. Paparan Muka Autocad

 AutoCAD secara automatik akan membuka lukisan dengan menggunakan nama


‘Drawing 1’

 Sekirannya perlu, klik pada anak panah bawah dalam ‘Quick Acess Bar’ dan pilih
‘Show Menu Bar’. Bar menu menyediakan akses kepada semua arahan AutoCAD
2. Tetapan Unit Dalam Lukisan
 Dalam bar menu pilih:
[Format] [Units]

 Klik pada pilihan ‘Length Type’ bagi menunjukkan beberapa jenis unit panjang yang
ada. Pastikan ‘length type’ dalam ‘decimal’
3. Penggunaan arahan Block

a. Untuk menghasilkan block, pengguna perlu melukis objek diruangan kerja


AutoCAD.

Rajah 1: Contoh simbol

- Bulatan diameter 12 & 50

b. Di standard toolbar, pilih DrawBlockMake

Rajah 2: Mengaktifkan arahan block

c. Satu tetingkap ‘block definition’ seperti Rajah dibawah akan terhasil.


Di tetingkap ini terdapat beberapa elemen penting seperti Nama block
(Name), Titik Asas (Base Point), Objek (Object) dan Setting. Jadual di
bawahmenunjukkan fungsi bagi setiap elemen yang terdapat dalam
tetingkap block definition.

Jadual 1

Jadual di atas menunjukkan nama dan fungsi-fungsi yang ada ketika


membuka arahan block. Fungsi ini perlu dipenuhi bagi menjadikan
command block berhasil.

Langkah-langkah untuk menggunakan arahan Block pada Autocad.

 Masukkan nama block yang dikehendaki di ruangan ‘name’. Dalam rajah


contoh yang dimasukkan ialah MCB.
Base point pada objek yang dipilih oleh pengguna

 Di ruangan ‘Objects’ klik select ‘objects’. Anda harus select objek tersebut
dan tekan enter atau klik kanan.

 Anda akan dibawa kembali ke tetingkap ‘Block Definition’. Pilih Convert to
block’ dan klik ok.

 Pada base point, klik pada ‘Pick point’. Kemudian anda harus memilih satu
titik rujukan pada objek yang anda lukis dengan klik pada mana-mana objek.
Arahan memasukkan block ke dalam lukisan yang sama:

a. Di standard toolbar, Insert Block

Arahan memasukan block ke dalam lukisan.

c. Masukkan nama block yang ada kehendaki diruangan nama.


Block. Dan click pada ruang preview dan klick ‘ok’

d. Block akan bergerak mengikut kursor. Klik pada kedudukan yang


dikehendaki.
Memasukkan block ke dalam lukisan lain.

 Untuk memasukkan block ke dalam lukisan yang lain, arahan yang


digunakan adalah dengan menggunakan ‘Design Center’ di Standard
Toolbar. Rajah 4.23 menunjukkan icon ‘Design Center’.

Rajah 4.23: icon Design Center

 Klik pada design center dan tetingkap seperti dalam Rajah 4.24 berikut
akan ditunjukkan. Terdapat dua bahagian dalam tetingkap design
center tersebut iaitu senarai fail yang terdapat dalam lukisan dan juga
paparan imej objek

Folder untuk block

 Untuk memudahkan cara mencari block yang kita kehendaki, pilih fail
yang menyimpan block tersebut. Daripada fail tersebut, pilih block. Imej
block akan ditunjukkan di sebelah senarai folder. Rajah 4.25
menunjukkan imej block yang dipilih ialah pintu.
Imej block

 Untuk memuatnaik block tersebut,klik dua kali pada block. Tetingkap


insert akan terhasil dan nama dan imej block akan ditunjukkan. Klik ok.
Imej yang dipilih akan dihasilkan di ruangan kerja AutoCAD.

Tetingkap insert untuk memasukkan block


PEMERHATIAN :
Berikan langkah-langkah bagi membina tatasusunan dalam memasukkan block kedalam
lukisan kerja di ruangan AutoCAD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Berikan satu langkah kerja berserta penghasilan lukisan blok mengikut spesifikasi A4 di
dalam AutoCAD.
9. RUMUSAN :