Anda di halaman 1dari 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN OPERASI DAN PELAN TAKTIKAL

KLUSTER 2

TAJUK KLUSTER: KUALITI BAKAT DAN PENGURUS: Penolong Kanan Ko-Kurikulum ISU / STATUS SEMASA:
KEMENJADIAN MURID DALAM BIDANG 1. Penguasaan Kemahiran asas permainan
KO-KURIKULUM PEGAWAI MEJA: Sukan Bola Tampar Bola Tampar
2. Tidak pernah mencapai 3 kedudukan tertinggi
dalam kejohanan MSSD.
OBJEKTIF KLUSTER: Menjana murid yang MATLAMAT STRATEGIK:
berdaya saing dan berkemahiran di peringkat 1. Membangunkan Soft Skill murid dalam
global bidang ko-kurikulum.
2. Mengharumkan nama sekolah dalam bidang
Ko-kurikulum.

STRATEGI INISIATIF AKTIVITI KUMPULAN INDIKATOR INDIKATOR KOS


SASARAN PRESTASI

MELAHIRKAN Mengadakan Bengkel kemahiran Ahli Kelab Sukan Peratus murid Peningkatan peratus
AHLI KELAB BOLA aktiviti atau asas Bola Tampar yang dapat murid yang
TAMPAR YANG bengkel melakukan servis menguasai servis
Program ‘OUTREACH’
MAHIR DALAM kemahiran asas dan menyangga dan menyangga
Bola Tampar
KEMAHIRAN permainan bola dengan sebanyak 5% setiap Tiada
ASAS betul. tahun
PERMAINAN
BOLA TAMPAR
Meningkatkan Program Latihan Ahli Kelab Sukan Kedudukan Naik satu Tiada
MEMPERBAIKI kedudukan dalam Intensif setiap minggu 2 Bola Tampar Pasukan Bola kedudukan setiap
KEDUDUKAN kejohanan MSSD kali seminggu Tampar dalam tahun dan jjohan
PASUKAN BOLA Bagan Datuk kejohanan Bola pada tahun 2024.
TAMPAR DALAM Program Outreach Bola Ahli Kelab Sukan Tampar MSSD
KEJOHANAN Tampar Bola Tampar Bagan Datuk
BOLA TAMPAR
MSSD DAERAH
BAGAN DATUK

Anda mungkin juga menyukai