Anda di halaman 1dari 2

3.

1 PELAN STRATEGIK (KANTIN) (Menjana strategi selepas


proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.3 HEM

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

Kualiti dan
kuantiti - Perjumpaan dan
Penyediaan menu
Menu yang sihat makanan yang perbincangan sebanyak
yang berkhasiat
1 disajikan dengan harga disediakan 3 kali setahun
serta harga yang
yang bersesuaian mengikut - Papan tanda
berpatutan
spefikasi yang dipamerkan
ditetapkan
- Para pekerja
diberi suntikan
TY2 Kualiti
Meningkatkan - Pemantauan dibuat
- Peringatan kebersihan
2 kualiti kebersihan oleh Jawatankuasa
kepada semua para pekerja
para pekerja Kantin
pekerja untuk terjaga
menjaga
kebersihan diri

3.2 PELAN TAKTIKAL (KANTIN)

BIL PELAN TAKTIKAL T/JAWAB TEMPOH KOS / SUMBER PELAN


(MULA Jika ada KONTIGENSI /
AKHIR) CATATAN

1 Kualiti kebersihan - Jawatankuasa Kantin Januari Februari Suntikan perlindungan


para pekerja pekerja
- Pengusaha Kantin

2 Menu dan harga - Jawatankuasa Kantin Januari Februari Papan tanda harga dan
menu dipamerkan
- Pengusaha Kantin
3.3 PELAN TAKTIKAL B. ARAB

BIL PELAN TAKTIKAL T/JAWAB TEMPOH KOS / SUMBER PELAN KONTIGENSI /


(MULA Jika ada CATATAN
AKHIR)

1 Kuiz Bahasa Arab Ketua Panitia dan 18 Feb 19 Feb RM 200/, Bahan bantu/ Ceramah dan Bengkel
Guru-guru Modul
matapelajaran

2 Pertandingan Buku Skrap GPK 1/ Ketua Panitia 16 Mac 18 Mac RM 500/, bahan / modul Bengkel
kalimah B. Arab dan
Guru-guru 1 Jun 4 Jun
matapelajaran

3 Menghafal perkataan B. Ketua Panitia dan 5 Jan 20 Nov - My Vocab


Arab Guru-guru Book
matapelajaran, Guru - Buku Nilam
Media