Anda di halaman 1dari 13

Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________

021/031
Bahasa
Melayu
JUSA
2009
Set 2
50 minit
JABATAN PELAJARAN PERAK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_____________________________________________

MODUL JUSA 2009

BAHASA MELAYU SJK SET 2

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

021/031 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak


2 Modul JUSA SET 2

Soalan 1 - 18
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Pemandu lori itu gagal memberhentikan lorinya kerana mengalami kerosakan pada
_______________nya.
A stereng
B lampu
C brek
D roda

2. ________________ berbual-bual mesra sambil menikmati hidangan yang


disediakan.
A Mereka
B Kita
C Dia
D Saya

3. “______________kah awak menyimbah air kepadanya?" tanya guru disiplin kepada


Aiman.
A Berapa
B Mengapa
C Mana
D Apa

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4. Amir dan kawan-kawannya sedang _____________ belon.


A meniup
B menaip
C menarik
D menghisap
3 Modul JUSA SET 2

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

5. Mak Limah _____________ tikar dengan daun mengkuang.


A menganyam
B menekat
C menenun
D membentang

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

6. Sejak tadi kakak ________ di jendela.


A termenung
B tertidur
C terdiam
D tersenyum

7. Air buah kelapa yang telah lama gugur itu berasa ____________ apabila diminum.
A pahit
B payau
C manis
D masam
4 Modul JUSA SET 2

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

8. Ibu membuang nasi itu ke dalam tong sampah kerana nasi itu sudah___________ .
A busuk
B hamis
C basi
D tengik

9. Ayah masih di sawah _______________ hari sudah senja.


A namun
B lantaran
C meskipun
D bahkan

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. Mei Ling akan menduduki peperiksaan UPSR, dia belajar ______________ larut
malam.
A ke
B pada
C hingga
D dari
5 Modul JUSA SET 2

11. Saya pernah tinggal di Pasir Salak __________ masih kecil dulu.
A ketika
B sambil
C kerana
D apabila

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12. Mulut bomoh Hassan_______________membaca jampi serapah.


A haru-biru
B gerak-geri
C herot-berot
D kumat - kamit

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

13. Kok Keong _____________ bermain lelayang walaupun hari hampir senja.
A akan
B masih
C belum
D pernah
6 Modul JUSA SET 2

14. Vimala merupakan anak manja dalam keluarganya. _____________ kemahuannya


pasti akan ditunaikan oleh ibu bapanya.
A Segala
B Seluruh
C Setengah
D Sebanyak

15. Sazali menggalas ___________ yang berisi buku pada bahu kirinya.
A beg galas
B beg bimbit
C beg tangan
D beg pakaian

16. ________________ sungai itu dilakukan untuk mengelakkan kejadian banjir.


A Mendalami
B Kedalaman
C Pedalaman
D Pendalaman

17. Kerja-kerja ___________________ bangunan itu dihentikan buat sementara waktu


kerana tidak mendapat kelulusan dari pihak berkuasa tempatan.
A pembinaan
B membina
C binaan
D dibina

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.

18. Puan Munah membeli __________ pisang di gerai Pak Cik Ali.
A sebiji
B sebuah
C setandan
D sesikat
7 Modul JUSA SET 2

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.

19. Simpulan bahasa yang sesuai bagi gambar di atas.


A Lipas kudung
B Langkah kanan
C Mulut tempayan
D Lidah bercabang

Soalan 20.
Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.

20. Persiapan sedang rancak dilakukan untuk menyambut ketibaan Yang Berhormat
Perdana Menteri Malaysia.
A giat
B tekun
C cepat
D kecoh

Soalan 21.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.

21. Keluarga Encik Zulkifli merupakan sebuah keluarga yang bahagia.


A aman
B seksa
C damai
D derita
8 Modul JUSA SET 2

Soalan 22 dan Soalan 23.


Pilih ayat sama maksud dengan ayat yang diberikan.

22. Orang dewasa yang menggunakan alat permainan di taman permainan kanak-kanak
akan dikenakan denda.
A Orang dewasa yang merosakkan alat permainan kanak-kanak akan
dikenakan denda.
B Denda akan dikenakan kepada orang dewasa yang menggunakan alat
permainan di taman permainan kanak-kanak.
C Kanak-kanak yang dibenarkan orang dewasa menggunakan alat permainan
kanak-kanak akan didenda.
D Kanak-kanak yang menggunakan alat permainan orang dewasa akan
didenda.

23. “Jemur baju itu di ampaian supaya cepat kering,” kata ibu kepada kakak Anum.
A Kakak diarahkan oleh ibu agar menjemur baju Anum di ampaian supaya
cepat kering.
B Kakak Anum meminta ibunya menjemur pakaiannya di ampaian supaya cepat
kering.
C Ibu menyuruh kakak Anum menyidai pakaian di ampaian supaya cepat
kering.
D Ibu meminta Anum menyidai pakaian kakaknya di ampaian supaya cepat
kering.

Soalan 24 dan Soalan 25


Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.

24. Mengapakah ibu menangis?


A Ibu menangis kerana terlalu gembira akan keputusan ujian adik.
B Ibu sudah menangis semalam di dalam bilik.
C Ibu sudah berhenti menangis.
D Ibu tidak menangis lagi.

25. Bolehkah kamu membawa adik saya yang sakit ini ke klinik?
A Sudah tentu. Memang ada klinik dibuka 24 jam.
B Sudah tentu. Saya pun memang hendak pergi ke sana.
C Boleh juga. Adik kamu pernah dirawat di klinik itu.
D Boleh juga. Saya kenal jururawat di klinik itu.
9 Modul JUSA SET 2

Soalan 26
Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan.

26. Kami akan singgah di Taiping.


A Kenapakah kalian singgah di Taiping?
B Di manakah kalian bercuti selepas ini?
C Siapakah lagi akan menyertai kalian ke Taiping?
D Ke manakah destinasi kalian selepas melawat Pulau Pinang?

Soalan 27 dan Soalan 28


Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

27. I Sikat rambut kamu dengan kemas.


II Berapa sikat pisang yang terdapat di dalam bakul itu?
III Abang membeli sikat yang murah harganya.
IV Petani itu sikat tanah di bendangnya.

A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja

28. I Perut ayah buncit setelah makan tiga pinggan nasi.


II Tayar kereta itu buncit setelah diisi angin.
III Mat Buncit terkenal kerana perutnya yang buncit itu.
IV Belon itu kelihatan sungguh buncit.

A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C I dan IV sahaja
D II dan III sahaja

Soalan 29 dan Soalan 30.


Pilih ayat-ayat yang betul.

29. I Demi untuk negara dia rela berkorban apa saja.


II Luka di kakinya belum baik-baik lagi.
III Dia menyapa gurunya dengan sopan.
IV Ana menari sambil mendengar lagu-lagu rancak.

A I dan II sahaja
B I dan IV sahaja
C II dan III sahaja
D III dan IV sahaja
10 Modul JUSA SET 2

30. I Ali sangat suka makan goreng pisang.


II Sos tiram itu dibeli oleh ibu di pasar mini.
III Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah.
IV Anak-anak itik itu mengekor ke mana-mana sahaja ibunya pergi.

A II dan III
B II, III dan IV
C I, III dan IV
D I dan II

Soalan 31 - 35
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Setiausaha,
Persatuan Pengakap,
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwong Wah,
34900 Pantai Remis,
Perak.
_________________________________________________________________________
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Taman Bintang,
34900 Pantai Remis,
Perak. 2 MEI 2009.

Tuan,
Memohon untuk Meminjam Khemah

Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan, Persatuan Pengakap sekolah kami
akan mengadakan perkhemahan di Pantai Teluk Batik selama tiga hari iaitu dari 23 Mei
2009 hingga 25 Mei 2009.

2. Sekolah kami kekurangan khemah. Jadi, kami ingin meminjam tiga buah khemah
daripada sekolah tuan bagi memastikan tujuan ini dapat dilaksanakan.

3. Kami sangatlah berharap sekiranya pihak tuan meluluskan permohonan ini.


Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan kami ucapkan ribuan terima kasih dan secara
tidak langsung dapat menjayakan hasrat sekolah kami.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


Cindy Law
(CINDY LAW MEI KUAN)
Setiausaha,
Persatuan Pengakap,
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwong Wah.
11 Modul JUSA SET 2

31. Siapakah penulis surat ini?


A Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bintang
B Setiausaha Persatuan Pengakap Sekolah Kebangsaan Taman Bintang
C Setiausaha Persatuan Pengakap Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwong
Wah
D Guru Persatuan Pengakap Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwong Wah

32. Apakah tujuan surat ini ditulis?


A Untuk mengadakan perkhemahan di Pantai Teluk Batik
B Untuk meminjam khemah dari Sekolah Kebangsaan Taman Bintang
C Untuk memberitahu tarikh perkhemahan itu akan diadakan
D Untuk meminjam khemah dari Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwong Wah

33. Bilakah tarikh perkhemahan itu akan diadakan?


A 21 Mei 2009 hingga 23 Mei 2009
B 22 Mei 2009 hingga 24 Mei 2009
C 23 Mei 2009 hingga 25 Mei 2009
D 24 Mei 2009 hingga 26 Mei 2009

34. Apakah harapan penulis pada akhir suratnya?


A Supaya perkhemahan pengakap di Pantai Teluk Batik berjalan lancar
B Supaya permohonannya untuk meminjam khemah diluluskan
C Supaya perkhemahan di Sekolah Kebangsaan Taman Bintang dapat
diteruskan
D Supaya khemah itu dapat disiapkan

35. Pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas ialah


A surat ini ditulis oleh Setiausaha Persatuan Pengakap Sekolah Jenis
Kebangsaan (Cina) Kwong Wah
B perkhemahan pengakap ini akan diadakan di Pantai Teluk Batik
C surat ini bertarikh 2 Mei 2009
D persatuan Pengakap Sekolah Kebangsaan Taman Bintang meminjam
khemah daripada Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwong Wah
12 Modul JUSA SET 2

Soalan 36 hingga Soalan 40.


Baca rencana di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Sekolah Wawasan menempatkan dua atau tiga buah sekolah rendah yang berlainan aliran
dalam satu kawasan yang sama. Mereka berkongsi beberapa kemudahan fizikal di sekolah
tersebut. Sekolah Wawasan bertujuan untuk memupuk integrasi di kalangan pelajar yang
berlainan bangsa dan agama bagi melahirkan perpaduan di peringkat sekolah.
Fokus utama Sekolah Wawasan adalah untuk meningkatkan tahap perpaduan rakyat
berbilang kaum di negara ini. Semangat perpaduan ini perlu dipupuk dari peringkat sekolah
rendah lagi. Idea Sekolah Wawasan ini akan memberikan sumbangan yang positif ke arah
perpaduan nasional.
Masyarakat berbilang kaum di negara ini adalah unik. Kita memerlukan perpaduan
bagi mewujudkan suasana yang harmoni dan stabil. Keamanan dan perpaduan ini perlu
dikekalkan supaya dapat menjamin kestabilan politik. Justeru, setiap ahli dalam masyarakat
perlulah menyumbang kepada integrasi dan perpaduan kaum.
Walaupun Sekolah Wawasan hanyalah satu perubahan terhadap fizikal sekolah,
namun adalah menjadi harapan kerajaan agar warga sekolah tersebut dapat mewujudkan
perpaduan di kalangan mereka.
Pembentukan Sekolah Wawasan perlulah diterima oleh rakyat untuk mengekalkan
kestabilan dan keharmonian negara. Impian kita semoga negara menjadi sebuah negara
yang maju suatu masa kelak akan tercapai seandainya kestabilan dan keharmonian negara
berkekalan

36. Apakah matlamat Sekolah Wawasan diwujudkan?


A Memudahkan ibu bapa menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah.
B Menempatkan dua atau tiga sekolah berlainan aliran di kawasan yang sama.
C Memupukkan integrasi di kalangan pelajar yang berlainan bangsa dan agama
di peringkat sekolah.
D Menjamin kestabilan politik.

37. Berapakah bilangan sekolah yang perlu ada dalam satu kawasan bagi mewujudkan
Sekolah Wawasan?
A Sebuah sekolah
B Dua buah sekolah
C Tiga buah sekolah
D Dua atau tiga buah sekolah

38. Mengapakah pembentukan Sekolah Wawasan perlu diterima oleh rakyat?


A Untuk mengekalkan keselamatan rakyat.
B Untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian sekolah.
C Untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.
D Untuk mengekalkan keharmonian keluarga.
13 Modul JUSA SET 2

39. Berikut adalah penyataan yang betul tentang Sekolah Wawasan, kecuali
A perpaduan dapat menjamin kestabilan politik
B melahirkan perpaduan di kalangan murid sekolah.
C berlakunya perkongsian kemudahan fizikal sekolah.
D melibatkan hanya dua buah sekolah dalam sesuatu kawasan.

40. Kata dipupuk sama maksudnya dengan kata...


A disemai
B ditingkat
C dilaksana
D dibimbing

KERTAS SOALAN TAMAT