Anda di halaman 1dari 27

PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 211


Nama Barang : Roti Tawar Sedap
Jenis/Ukuran : Sedang
Satuan/Jumlah : Plastik
Jumlah Max : 60 Jumlah Min : 20

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 40 Kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 12 kemas 38 kemas
Toserba Bunaken
3. 01/03/2020 Pembelian barang
kepada produsen PT 53 Kemas 91 Kemas
Ngurah Rai
4 10/03/2020 Penjualan tunai 9 kemas 82 kemas
5 13/03/2020 Penjualan tunai 16 kemas 66 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 212


Nama Barang : Roti Tawar Lezat
Jenis/Ukuran : Sedang
Satuan/Jumlah : Plastik
Jumlah Max : 60 Jumlah Min : 20

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 15 kemas
persediaan barang
2. 04/01/2020 Pembelian barang 45 kemas 60 kemas
kepada produsen PT
Ngurah Rai
3. 13/01/2020 Penjualan Tunai 3 kemas 57 kemas
4. 02/02/2020 Pengiriman kpd 12 kemas 45 kemas
Toserba Bunaken
PT GARUDA WISNU

PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 213


Nama Barang : Wafer chocolate enak
Jenis/Ukuran : 600 gram
Satuan/Jumlah : Kaleng
Jumlah Max : 75 Jumlah Min : 25

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 50 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 17 kemas 33 kemas
Toserba Sinur
3. 02/02/2020 Pengembalian barang -17 kemas 50 kemas
dr Toserba Sinur
4 13/03/2020 Penjualan tunai 10 kemas 40 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 214


Nama Barang : Wafer chocolate sedap
Jenis/Ukuran : 600 gram
Satuan/Jumlah : Kaleng
Jumlah Max : 75 Jumlah Min : 25

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 65 kemas
persediaan barang
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 215


Nama Barang : Marie biscuit empuk
Jenis/Ukuran : 1000 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 30 Jumlah Min : 10

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 25 kemas
persediaan barang
2. 13/01/2020 Penjualan Tunai 4 kemas 21 kemas
3. 02/02/2020 Pengiriman kpd 8 kemas 13 kemas
Toserba Mahakam
4. 01/03/2020 Pembelian barang
kepada produsen PT 27 kemas 40 kemas
Ngurah Rai
5 13/03/2020 Penjualan tunai 3 kemas 37 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 216


Nama Barang : Marie biscuit singosari
Jenis/Ukuran : 1000 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 50 Jumlah Min : 15

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 17 kemas
persediaan barang
2. 13/01/2020 Penjualan Tunai 3 kemas 14 kemas
3. 02/02/2020 Penerimaan barang dr 36 kemas 50 kemas
PT Ngurah Rai
4. 02/02/2020 Pengiriman kpd 45 kemas 5 kemas
Toserba Makobu
5 01/03/2020 Pembelian barang
kepada produsen PT 46 kemas 51 kemas
Ngurah Rai
6 10/03/2020 Penjualan tunai 18 kemas 33 kemas
7 13/03/2020 Penjualan tunai 5 kemas 28 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 217


Nama Barang : Keripik Singkong
Jenis/Ukuran : 300 gram
Satuan/Jumlah : buah
Jumlah Max : 200 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 150 kemas
persediaan barang
2. 08/01/2020 Pengiriman barang 88 kemas 62 kemas
kepada toserba
Makobu
3. 13/01/2020 Penjualan Tunai 24 kemas 38 kemas
4. 02/02/2020 Penerimaan barang dr 162 kemas 200 kemas
PT Ngurah Rai
5 13/03/2020 Penjualan tunai 12 kemasan 188 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 218


Nama Barang : Keripik Kentang
Jenis/Ukuran : 300 gram
Satuan/Jumlah : buah
Jumlah Max : 200 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 90 kemas
persediaan barang
2. 13/01/2020 Penjualan Tunai 50 kemas 40 kemas
3. 02/02/2020 Penerimaan barang dr 160 kemas 200 kemas
PT Ngurah Rai
4. 02/02/2020 Pengiriman kpd 93 kemas 107 kemas
Toserba Makobu
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 221


Nama Barang : Margarine Yellow Band
Jenis/Ukuran : 200 gram
Satuan/Jumlah : Kaleng
Jumlah Max : 150 Jumlah Min : 50

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 125 kemas
persediaan barang
2. 08/01/2020 Pengiriman barang
kepaada toserba 39 kemas 86 kemas
Bunaken
3 01/03/2020 Pembelian barang
kepada produsen PT 105 Kemas 191 kemas
Ngurah Rai
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 222


Nama Barang : Margarine Yellow Nice
Jenis/Ukuran : 200 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 150 Jumlah Min : 50

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 40 kemas
persediaan barang
2. 04/01/2020 Pembelian barang 110 kemas 150 kemas
kepada Produsen PT
Ngurah Rai
3. 13/01/2020 Penjualan Tunai 5 kemas 145 kemas
4. 02/02/2020 Pengiriman kpd 35 kemas 110 kemas
Toserba Bunaken
5 10/03/2020 Penjualan tunai 17 kemas 93 kemas
6 13/03/2020 Penjualan tunai 28 kemas 65 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 223


Nama Barang : Strawberry jam segar
Jenis/Ukuran : 390 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 90 Jumlah Min : 30

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 50 kemas
persediaan barang
2. 01/03/2020 Pembelian barang
kepada produsen PT 60 kemas 110 kemas
Ngurah Rai
3 13/03/2020 Penjualan tunai 23 kemas 87 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 224


Nama Barang : Pine apple jam segar
Jenis/Ukuran : 390 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 90 Jumlah Min : 30

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 70 kemas
persediaan barang
2 10/03/2020 Penjualan tunai 9 kemas 61 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 225


Nama Barang : Peanut butter Empuk
Jenis/Ukuran : 350 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 75 Jumlah Min : 25

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal persediaan 45 kemas
barang
2. 08/01/2020 Pengiriman barang 19 kemas 26 kemas
kepada Toserba Siti
Nurbaya
3. 01/03/2020 Pembelian barang
kepada produsen PT 64 kemas 90 kemas
Ngurah Rai
4 10/03/2020 Penjualan tunai 13 kemas 77 kemas
5 13/03/2020 Penjualan tunai 18 kemas 59 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 226


Nama Barang : Peanut butter lezat
Jenis/Ukuran : 350 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 75 Jumlah Min : 25

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 65 Kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 19 kemas 46 kemas
Toserba Mahakam
3 13/03/2020 Penjualan tunai 17 kemas 29 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 227


Nama Barang : Cream cheese spread Pelem
Jenis/Ukuran : 140 gram
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 75 Jumlah Min : 25

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 50 kemas
persediaan barang
2. 13/01/2020 Penjualan Tunai 4 kemas 46 kemas
3. 02/02/2020 Pengiriman kpd 22 kemas 24 kemas
Toserba Mahakam
4 01/03/220 Pembelian barang
kepada produsen PT 51 kemas 75 kemas
Ngurah Rai
5 13/03/2020 Penjualan tunai 30 kemas 35 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 231


Nama Barang : Minuman Blue Sand
Jenis/Ukuran : sedang
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 120 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 100 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 27 kemas 73 kemas
Toserba Bunaken
3 13/03/2020 Penjualan tunai 35 kemas 38 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 232


Nama Barang : Bajigur Sweet
Jenis/Ukuran : sedang
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 120 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 60 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 27 kemas 33 kemas
Toserba Bunaken
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 233


Nama Barang : Bandrek Enak
Jenis/Ukuran : sedang
Satuan/Jumlah : kaleng
Jumlah Max : 120 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 25 kemas
persediaan barang
2. 04/01/2020 Pembelian barang 95 kemas 120 kemas
kepada produsen PT
Cut Nya Dien
3. 13/01/2020 Penjualan Tunai 7 kemas 113 kemas
4. 02/02/2020 Pengiriman kpd 26 kemas 87 kemas
Toserba Sinur
5 10/03/2020 Penjualan tunai 21 kemas 66 kemas
6 13/0/2020 Penjualan tunai 23 kemas 33 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 234


Nama Barang : Air Mineral segar
Jenis/Ukuran : 500 ml
Satuan/Jumlah : botol
Jumlah Max : 150 Jumlah Min : 50

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 125 kemas
persediaan barang
2. 08/01/2020 Pengiriman barang 39 kemas 86 kemas
kepada toserba
Mahakam
3. 13/01/2020 Penjualan Tunai 40 kemas 46 kemas
4. 02/02/2020 Penerimaan barang dr 105 kemas 151 kemas
PT Ngurah Rai
Retur kpd PT Ngurah -5 kemas 146 kemas
Rai krn beda kemasan
5 13/03/2020 Penjualan tunai 40 kemas 106 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 235


Nama Barang : Air Mineral Bugar
Jenis/Ukuran : 1000 ml
Satuan/Jumlah : botol
Jumlah Max : 200 Jumlah Min : 50

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 180 kemas
persediaan barang
2. 13/01/2020 Penjualan Tunai 65 kemas 115 kemas
3. 02/02/2020 Pengiriman kpd 21 kemas 94 kemas
Toserba Makobu
4 10/03/2020 Penjualan tunai 39 kemas 55 kemas
5 10/03/2020 Penjualan tunai 41 kemas 9 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 236


Nama Barang : Sekoteng Hangat
Jenis/Ukuran : 40 gram
Satuan/Jumlah : buah
Jumlah Max : 200 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 150 kemas
persediaan barang
2. 08/01/2020 Pengiriman barang 19 kemas 131 kemas
kepada toserba
Makobu
3. 13/01/2020 Penjualan Tunai 18 kemas 113 kemas
4. 02/02/2020 Pengiriman kpd 16 kemas 97 kemas
Toserba Makobu
5 10/03/2020 Penjualan tunai 41 kemas 56 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 237


Nama Barang : Sari jahe wangi
Jenis/Ukuran : 40 gram
Satuan/Jumlah : buah
Jumlah Max : 200 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 130 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 30 kemas 100 kemas
Toseba Makobu
13 13/03/2020 Penjualan tunai 44 kemas 56 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 241


Nama Barang : Teh Kotak Malabar
Jenis/Ukuran : 200 ml
Satuan/Jumlah : kotak
Jumlah Max : 150 Jumlah Min : 50

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 90 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 34 kemas 56 kemas
Toserba Bunaken
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 242


Nama Barang : Kopi kotak lembang
Jenis/Ukuran : 200 ml
Satuan/Jumlah : kotak
Jumlah Max : 150 Jumlah Min : 50

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 110 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 33 kemas 77 kemas
Toserba Sinur
13 13/03/2020 Penjualan tunai 60 kemas 17 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 243


Nama Barang : Susu kotak malabar
Jenis/Ukuran : 200 ml
Satuan/Jumlah : kotak
Jumlah Max : 120 Jumlah Min : 40

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 80 kemas
persediaan barang
2. 13/01/2020 Penjualan Tunai 8 kemas 72 kemas
3. 02/02/2020 Pengiriman kpd 30 kemas 42 kemas
Toserba Mahakam
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 244


Nama Barang : Orange juice malabar
Jenis/Ukuran : 200 ml
Satuan/Jumlah : kotak
Jumlah Max : 90 Jumlah Min : 30

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 60 kemas
persediaan barang
2. 02/02/2020 Pengiriman kpd 25 kemas 35 kemas
Toserba Mahakam
3 13/03/2020 Penjualan tunai 30 kemas 5 kemas
PT GARUDA WISNU

KARTU GUDANG

No. Kode Barang : 245


Nama Barang : Lychee juice malabar
Jenis/Ukuran : 250 ml
Satuan/Jumlah : kotak
Jumlah Max : 90 Jumlah Min : 30

Saldo
No. Tanggal Keterangan Diterima Keluar
Persatuan Perkemas
1. 03/01/2020 Saldo awal 70 kemas
persediaan barang