Anda di halaman 1dari 40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 1 PENDIDIKAN JASMANI
GIMNASTIK ASAS: 1.1 Melakukan pergerakan yang 1.1.1 Melakukan imbangan dinamik flip-flop Buku Teks m/s 2
20/01/21 - KEMAHIRAN IMBANGAN memerlukan kawalan badan dan dan kereta sorong berganda (double
22/01/21 sokongan. wheelbarrow).
UNIT 1: 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan 2.1.1 Menjelaskan anggota badan yang
Jadi Yang Terbaik konsep pergerakan dan prinsip terlibat untuk mengekalkan keseimbangan.
mekanik bagi kawalan badan dan 5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
TAJUK: sokongan. melakukan aktiviti.
Mengimbang 5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki Buku Teks m/s 74
KESIHATAN DIRI DAN dalam konteks kesihatan diri dan dan perempuan.
REPRODUKTIF reproduktif.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Sistem Reproduktif
Manusia

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

TARIKH
MINGGU 2 PENDIDIKAN JASMANI
GIMNASTIK ASAS: 1.1 Melakukan pergerakan yang 1.1.2 Melakukan imbangan statik dengan Buku Teks m/s 3
25/01/21 - KEMAHIRAN IMBANGAN memerlukan kawalan badan dan formasi piramid bertiga
29/01/21 sokongan. 2.1.2 Menjelaskan perkaitan luas tapak
UNIT 1: 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan sokongan dengan kestabilan.
CUTI Jadi Yang Terbaik konsep pergerakan dan prinsip 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
THAIPUSAM mekanik bagi kawalan badan dan semasa melakukan aktiviti
(28/01/21) TAJUK: sokongan.
Binaan Hebat 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki Buku Teks m/s 74
KESIHATAN DIRI DAN dalam konteks kesihatan diri dan dan perempuan.
REPRODUKTIF reproduktif.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Sistem Reproduktif
Manusia

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

MINGGU 3 PENDIDIKAN JASMANI


GIMNASTIK ASAS: 1.1 Melakukan pergerakan yang 1.1.3 Melakukan imbangan songsang dirian Buku Teks m/s 4
01/02/21 - KEMAHIRAN IMBANGAN memerlukan kawalan badan dan tangan.
05/02/21 sokongan. 2.1.1 Menjelaskan anggota badan yang
UNIT 1: 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan terlibat untuk mengekalkan keseimbangan.
Jadi Yang Terbaik konsep pergerakan dan prinsip 5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
mekanik bagi kawalan badan dan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.
TAJUK: sokongan.
Tegak Terbalik 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.2 Memahami kaitan sistem reproduktif Buku Teks m/s 75
KESIHATAN DIRI DAN dalam konteks kesihatan diri dan lelaki dan perempuan dengan asas kejadian
REPRODUKTIF reproduktif. manusia.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Sistem Reproduktif
Manusia

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 4 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

GIMNASTIK ASAS: 1.2 Melakukan kemahiran hambur 1.2.1 Melakukan Lombol Kangkang. Buku Teks m/s 5
08/02/21 - KEMAHIRAN HAMBUR dan pendaratan dengan lakuan 2.2.1 Menjelaskan aplikasi daya semasa
12/02/21 DAN PENDARATAN yang betul. melakukan Lombol Kangkang dan Hambur
2.2 Mengaplikasikan pengetahuan Arab.
CUTI TAHUN UNIT 1: konsep pergerakan dan prinsip 5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa
BARU CINA Jadi Yang Terbaik mekanik bagi hambur dan melakukan aktiviti.
(10/02/21 – pendaratan.
12/02/21) TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan
Melombol Halangan bekerjasama dalam kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.3 Mengaplikasikan kemahiran mengira Buku Teks m/s 76
KESIHATAN DIRI DAN dalam konteks kesihatan diri dan kitaran haid. & 77
REPRODUKTIF reproduktif.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Kitaran Haid

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 5 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

GIMNASTIK ASAS: 1.2 Melakukan kemahiran hambur 1.2.2 Melakukan Hambur Arab dengan Buku Teks m/s 6
15/02/21 - KEMAHIRAN HAMBUR dan pendaratan dengan lakuan sokongan.
19/02/21 DAN PENDARATAN yang betul. 2.2.1 Menjelaskan aplikasi daya semasa
2.2 Mengaplikasikan pengetahuan melakukan Lombol Kangkang dan Hambur
UNIT 1: konsep pergerakan dan prinsip Arab.
Jadi Yang Terbaik mekanik bagi hambur dan 5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di
pendaratan. tempat melakukan aktiviti
TAJUK: 5.1 Mematuhi dan mengamalkan
Berlatih Hambur elemen pengurusan dan
keselamatan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.4 Menjana idea kepentingan mengira Buku Teks m/s 77
KESIHATAN DIRI DAN dalam konteks kesihatan diri dan kitaran haid
REPRODUKTIF reproduktif.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Kitaran Haid

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 6 PENDIDIKAN JASMANI
GIMNASTIK ASAS: 1.3 Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan putaran menegak 180° dan Buku Teks m/s 7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

22/02/21 - KEMAHIRAN PUTARAN dengan lakuan yang betul. 360° di atas trampolin dan mendarat di atas
26/02/21 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan trampolin.
UNIT 1: konsep pergerakan dan prinsip 2.3.1 Mengenal pasti aksi-aksi badan yang
Jadi Yang Terbaik mekanik bagi putaran. membantu putaran.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
TAJUK: tanggungjawab kendiri semasa melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.
Lompat Berputar melakukan aktiviti fizikal.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.1 Mengetahui peraturan tingkah laku Buku Teks m/s 78
KESIHATAN DIRI DAN dalaman serta luaran yang dalam aspek seksualiti sebagai lelaki atau
REPRODUKTIF mempengaruhi kesihatan diri dan perempuan.
reproduktif.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Berhemah, Peramah dan
Bersopan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 7 PENDIDIKAN JASMANI
GIMNASTIK ASAS: 1.3 Melakukan kemahiran putaran 1.3.2 Melakukan kombinasi guling depan Buku Teks m/s 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

01/03/21 - KEMAHIRAN PUTARAN dengan lakuan yang betul. dan guling belakang
05/03/21 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.1 Mengenal pasti aksi-aksi badan yang
UNIT 1: konsep pergerakan dan prinsip membantu putaran.
Jadi Yang Terbaik mekanik bagi putaran. 5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat untuk
5.1 Mematuhi dan mengamalkan melakukan aktiviti.
TAJUK: elemen pengurusan dan
Guling Ulang-alik keselamatan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran peraturan Buku Teks m/s 78
KESIHATAN DIRI DAN dalaman serta luaran yang tingkah laku dalam kehidupan harian.
REPRODUKTIF mempengaruhi kesihatan diri dan
reproduktif.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Berhemah, Peramah dan
Bersopan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 8 PENDIDIKAN JASMANI
GIMNASTIK ASAS: 1.4 Melakukan kemahiran gayut dan 1.4.1 Menyokong badan di atas palang Buku Teks m/s 9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

08/03/21 - KEMAHIRAN GAYUT DAN ayun dengan lakuan yang betul. dengan kedua-dua belah tangan dan
12/03/21 AYUN 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan mengayun badan.
konsep pergerakan dan prinsip 1.4.2 Bergayut songsang dengan sokongan.
UNIT 1: mekanik bagi gayut dan ayun. 2.4.1 Mengenal pasti posisi badan dan kaki
Jadi Yang Terbaik 5.2 Menunjukkan keyakinan dan yang sesuai semasa sokongan di atas palang,
tanggungjawab kendiri semasa bergayut songsang dan mengayun.
TAJUK: melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
Bergayut dan Berayun melakukan pelbagai kemahiran pergerakan
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.3 Menilai kepentingan menjaga Buku Teks m/s 79
KESIHATAN DIRI DAN dalaman serta luaran yang kehormatan anggota seksual diri dan orang
REPRODUKTIF mempengaruhi kesihatan diri dan lain.
reproduktif.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Kehormatan Diri

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 9 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.6 Mengukur tahap kecergasan 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal Buku Teks m/s 71
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

15/03/21 - BERDASARKAN fizikal berdasarkan kesihatan. dengan menggunakan Bateri Ujian Standard
19/03/21 KESIHATAN: 4.6 Mengenal pasti tahap kecergasan Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid
PENGUKURAN fizikal. Sekolah Malaysia (SEGAK).
KECERGASAN FIZIKAL 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 3.6.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK.
tanggungjawab kendiri semasa 3.6.3 Melakukan aktiviti kecergasan fizikal
UNIT 10: melakukan aktiviti fizikal. sebagai tindak susul berdasarkan keputusan
Cergas Dan Sihat ujian SEGAK.
4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri
TAJUK: dengan norma Ujian SEGAK.
Jaga Kesihatan 4.6.2 Mencadangkan aktiviti kecergasan
fizikal sebagai tindak susul berdasarkan
keputusan ujian SEGAK.
5.2.2 Memilih tindakan untuk menyelesaikan
masalah berkaitan kecergasan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan Buku Teks m/s 80
PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap penyalahgunaan inhalan.
BAHAN bahan kepada diri, keluarga dan
masyarakat.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Bahan Inhalan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 10 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang Buku Teks m/s 70
22/03/21 - BERDASARKAN melibatkan komposisi badan. berat badan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

26/03/21 KESIHATAN: 4.5 Memahami hubung kait antara 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi
KOMPOSISI BADAN komposisi badan dengan kecergasan. ketinggian dan berat badan.
UJIAN 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.5.1 Membandingkan Indeks Jisim Badan
BULANAN UNIT 10: tanggungjawab kendiri semasa (BMI) sendiri dengan norma.
(22/03/21 – Cergas Dan Sihat melakukan aktiviti fizikal. 4.5.2 Menyatakan cara yang sesuai untuk
25/03/21) mengurangkan kandungan lemak berlebihan
TAJUK: dalam badan.
Berat dan Tinggi Ideal 5.2.2 Memilih tindakan untuk menyelesaikan
masalah berkaitan kecergasan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.2 Menjelaskan kesan penyalahgunaan Buku Teks m/s 80
PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap penyalahgunaan bahan inhalan kepada kesihatan diri.
BAHAN bahan kepada diri, keluarga dan
masyarakat.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Bahan Inhalan
29/03/21 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
02/04/21

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 11 PENDIDIKAN JASMANI
PERGERAKAN BERIRAMA 1.5 Melakukan pelbagai corak 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif Buku Teks m/s 12
05/04/21 - pergerakan mengikut irama. bertema menggunakan props berdasarkan & 13
09/04/21 UNIT 2: 2.5 Mengaplikasikan konsep konsep pergerakan mengikut muzik yang
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

Riang Ria Di Dasar Lautan pergerakan dalam pergerakan didengar.


berirama. 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor,
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan bukan lokomotor, langkah lurus dan konsep
Ke Sana, ke Sini di Dasar bekerjasama dalam kumpulan. pergerakan yang digunakan dalam
Lautan pergerakan kreatif bertema.
5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata Buku Teks m/s 81
PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap penyalahgunaan TIDAK kepada penyalahgunaan bahan
BAHAN bahan kepada diri, keluarga dan inhalan.
masyarakat.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Katakan TIDAK

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 12 PENDIDIKAN JASMANI
PERGERAKAN BERIRAMA 1.5 Melakukan pelbagai corak 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema Buku Teks m/s 12
12/04/21 - pergerakan mengikut irama. yang direka cipta menggunakan props & 13
16/04/21 UNIT 2: 2.5 Mengaplikasikan konsep mengikut muzik yang didengar.
Riang Ria Di Dasar Lautan pergerakan dalam pergerakan 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor,
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

berirama. bukan lokomotor, langkah lurus dan konsep


TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan pergerakan yang digunakan dalam
Ke Sana, ke Sini di Dasar bekerjasama dalam kumpulan. pergerakan kreatif bertema.
Lautan 5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.4 Menjana idea cara menangani Buku Teks m/s 81
PENYALAHGUNAAN berisiko terhadap penyalahgunaan penyalahgunaan bahan inhalan.
BAHAN bahan kepada diri, keluarga dan
masyarakat.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Katakan TIDAK

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 13 PENDIDIKAN JASMANI
REKREASI DAN 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.1 Melakukan ikatan dan simpulan untuk Buku Teks m/s 54
19/04/21 - KESENGGANGAN kesenggangan. menghasilkan gajet. & 55
23/04/21 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan 2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan
UNIT 8: dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan simpulan berdasarkan gajet yang dihasilkan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

Permainan Warisan kesenggangan. 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
5.4 Membentuk kumpulan dan kumpulan.
TAJUK: bekerjasama dalam kumpulan.
Kemas Ikatan, Kuat
Simpulan
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.1 Mengenal pasti situasi konflik dan stres Buku Teks m/s 82
PENGURUSAN MENTAL emosi dalam kehidupan harian. dalam kalangan ahli keluarga. & 83
DAN EMOSI

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Konflik dan Stres dalam
Keluarga

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 14 PENDIDIKAN JASMANI
REKREASI DAN 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang Buku Teks m/s 56
26/04/21 - KESENGGANGAN kesenggangan. menggunakan kemahiran membaling,
30/04/21 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan memukul, berlari dan menangkap dalam
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

UNIT 8: dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan


permainan Konda Kondi.
CUTI NUZUL Permainan Warisan kesenggangan. 2.14.2 Menyatakan strategi yang sesuai
QURAN 5.4 Membentuk kumpulan dan digunakan dalam permainan tradisional
(29/04/21) TAJUK: bekerjasama dalam kumpulan. Konda Kondi dan Tating Lawi Ayam.
Kayu Terbang 5.4.6 Patuh kepada arahan ketua.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.2 Menjelaskan kesan konflik dan stres Buku Teks m/s 82
PENGURUSAN MENTAL emosi dalam kehidupan harian. terhadap keluarga. & 83
DAN EMOSI

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Konflik dan Stres dalam
Keluarga

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 15 PENDIDIKAN JASMANI
REKREASI DAN 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.3 Bermain permainan tradisional yang Buku Teks m/s 57
03/05/21 - KESENGGANGAN kesenggangan. menggunakan kemahiran menimang
07/05/21 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan berterusan dalam permainan Tating Lawi
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

UNIT 8: dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan


Ayam.
Permainan Warisan kesenggangan. 2.14.2 Menyatakan strategi yang sesuai
5.2 Menunjukkan keyakinan dan digunakan dalam permainan tradisional
TAJUK: tanggungjawab kendiri semasa Konda Kondi dan Tating Lawi Ayam.
Timang Adik Timang melakukan aktiviti fizikal. 5.2.4 Menerima keputusan dalam permainan
secara positif.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.3 Menjana idea cara mengurus konflik Buku Teks m/s 82
PENGURUSAN MENTAL emosi dalam kehidupan harian. dan stres dalam mengekalkan ikatan & 83
DAN EMOSI kekeluargaan.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Konflik dan Stres dalam
Keluarga

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 16 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

REKREASI DAN 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan1.14.3 Bermain permainan tradisional yang Buku Teks m/s 57
10/05/21 - KESENGGANGAN kesenggangan. menggunakan kemahiran menimang
14/05/21 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan berterusan dalam permainan Tating Lawi
UNIT 8: dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan
Ayam.
CUTI HARI Permainan Warisan kesenggangan. 2.14.2 Menyatakan strategi yang sesuai
RAYA 5.2 Menunjukkan keyakinan dan digunakan dalam permainan tradisional
AIDILFITRI TAJUK: tanggungjawab kendiri semasa Konda Kondi dan Tating Lawi Ayam.
(11/05/21 – Timang Adik Timang melakukan aktiviti fizikal. 5.2.4 Menerima keputusan dalam permainan
14/05/21) secara positif.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.3 Menjana idea cara mengurus konflik Buku Teks m/s 82
PENGURUSAN MENTAL emosi dalam kehidupan harian. dan stres dalam mengekalkan ikatan & 83
DAN EMOSI kekeluargaan.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Konflik dan Stres dalam
Keluarga

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

MINGGU 17 PENDIDIKAN JASMANI


KEMAHIRAN ASAS 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Melakukan pelbagai cara hantaran bola Buku Teks m/s 16
17/05/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori serangan dengan ke sasaran dengan menggunakan alatan dan
21/05/21 SERANGAN lakuan yang betul. anggota badan yang dibenarkan.
2.6 Mengaplikasi konsep 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai
UNIT 3: pergerakan dan prinsip mekanik jarak dan arah dengan menggunakan alatan
Serang Menang dalam kemahiran asas permainan dan anggota badan yang dibenarkan.
kategori serangan. 2.6.1 Menjelaskan perbezaan pelbagai cara
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan menghantar bola ke sasaran.
Seronoknya Bermain bekerjasama dalam kumpulan. 2.6.2 Mengenal pasti ruang yang sesuai
untuk menerima bola dari pelbagai jarak dan
arah.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Memahami kepentingan menangani Buku Teks m/s 84
KEKELUARGAAN keluarga serta kepentingan institusi penderaan dalam keluarga. & 85
kekeluargaan dalam aspek kesihatan
UNIT 11: keluarga.
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Penderaan dalam Keluarga
MINGGU 18 PKSR 1

24/05/21 - CUTI HARI WESAK


28/05/21 (26/05/21)

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
31/05/21 -
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

04/06/21 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


07/06/21 -
11/06/21
MINGGU 19 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.5 Memintas bola yang dihantar oleh Buku Teks m/s 17
14/06/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori serangan dengan pemain lawan dan menghantar kepada
18/06/21 SERANGAN lakuan yang betul. rakan sepasukan.
2.6 Mengaplikasi konsep 2.6.5 Meramalkan arah pergerakan bola dan
UNIT 3: pergerakan dan prinsip mekanik posisi lawan untuk memintas bola.
Serang Menang dalam kemahiran asas permainan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kategori serangan. kumpulan.
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan
Seronoknya Bermain bekerjasama dalam kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata Buku Teks m/s 84
KEKELUARGAAN keluarga serta kepentingan institusi TIDAK kepada penderaan dalam keluarga. & 85
kekeluargaan dalam aspek kesihatan
UNIT 11: keluarga.
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Penderaan dalam Keluarga

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 20 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

KEMAHIRAN ASAS 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.3 Mengelecek dan mengawal bola Buku Teks m/s 18
21/06/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori serangan dengan melepasi pemain.
25/06/21 SERANGAN lakuan yang betul. 1.6.4 Mengadang bagi mengecilkan ruang
2.6 Mengaplikasi konsep pergerakan pemain lawan.
UNIT 3: pergerakan dan prinsip mekanik 2.6.3 Memberi justifikasi laluan dan arah
Serang Menang dalam kemahiran asas permainan yang sesuai digunakan untuk mengelecek
kategori serangan. dan mengawal bola.
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan 2.6.4 Menentukan kedudukan pengadang
Kelecek Berbisa bekerjasama dalam kumpulan. yang sesuai untuk mengecilkan ruang
pergerakan pihak lawan.
5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.3 Menjana idea cara meminta bantuan Buku Teks m/s 84
KEKELUARGAAN keluarga serta kepentingan institusi untuk menangani penderaan dalam & 85
kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.
UNIT 11: keluarga.
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Penderaan dalam Keluarga

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 21 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.6 Melakukan takel dan mengawal bola. Buku Teks m/s 19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

28/06/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori serangan dengan 1.6.7 Menjaring dengan melepasi
02/07/21 SERANGAN lakuan yang betul. pengadang.
2.6 Mengaplikasi konsep 2.6.6 Menjelaskan lakuan menjaring dengan
UNIT 3: pergerakan dan prinsip mekanik melepasi pengadang.
Serang Menang dalam kemahiran asas permainan 5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa
kategori serangan. melakukan aktiviti.
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan
Bijak Takel dan Jaring bekerjasama dalam kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.1 Memahami ciri-ciri persahabatan yang Buku Teks m/s 86
PERHUBUNGAN komunikasi berkesan dalam sihat. & 87
kehidupan harian.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Persahabatan yang Sihat

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 22 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.1 Melakukan pelbagai jenis servis Buku Teks m/s 22
05/07/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori jaring menggunakan anggota badan dan alatan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

09/07/21 JARING dengan lakuan yang betul. yang dibenarkan.


2.7 Mengaplikasikan konsep 1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran
UNIT 4: pergerakan dan prinsip mekanik menggunakan anggota badan dan alatan
Handal Jaring dalam kemahiran asas permainan yang dibenarkan mengikut situasi.
kategori jaring. 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakuan
TAJUK: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan ikut lajak untuk menghasilkan pelbagai jenis
Siapa Handal tanggungjawab kendiri semasa servis dan hantaran.
melakukan aktiviti fizikal. 2.7.2 Menjelaskan perkaitan antara kelajuan
kontak alatan atau anggota badan dengan
kelajuan objek pasca kontak (selepas kontak)
semasa hantaran, smesy, rejaman dan
libasan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.2 Mengaplikasikan kemahiran kecekapan Buku Teks m/s 86
PERHUBUNGAN komunikasi berkesan dalam psikososial dalam menjalin persahabatan & 87
kehidupan harian. yang sihat.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Persahabatan yang Sihat

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 23 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.3 Melakukan kemahiran voli Buku Teks m/s 23
12/07/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori jaring menggunakan alatan.
16/07/21 JARING dengan lakuan yang betul. 2.7.3 Menjelaskan lakuan voli menggunakan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

2.7 Mengaplikasikan konsep alatan.


UNIT 4: pergerakan dan prinsip mekanik 5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa
Handal Jaring dalam kemahiran asas permainan melakukan aktiviti.
kategori jaring.
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan
Voli Jaring bekerjasama dalam kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.3 Menilai persahabatan yang sihat. Buku Teks m/s 86
PERHUBUNGAN komunikasi berkesan dalam & 87
kehidupan harian.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Persahabatan yang Sihat
19/07/21 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
23/07/21

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 24 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.4 Melakukan smesy menggunakan Buku Teks m/s 24
26/07/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori jaring alatan. & 25
30/07/21 JARING dengan lakuan yang betul. 1.7.5 Melakukan rejaman dan libasan
2.7 Mengaplikasikan konsep menggunakan anggota badan yang
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

UNIT 4: pergerakan dan prinsip mekanik dibenarkan.


Handal Jaring dalam kemahiran asas permainan 1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan adangan.
kategori jaring. 2.7.2 Menjelaskan perkaitan antara kelajuan
TAJUK: 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai kontak alatan atau anggota badan dengan
Smesy, Rejam dan Libas cara semasa melakukan aktiviti kelajuan objek pasca kontak (selepas kontak)
fizikal. semasa hantaran, smesy, rejaman dan
libasan.
2.7.4 Membezakan lakuan mengadang yang
sesuai mengikut situasi.
5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan
dan kekuatan pihak lawan sebagai cabaran.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.1 Mengetahui simptom demam campak, Buku Teks m/s 88
PENYAKIT mengurangkan faktor risiko penyakit rubella, cacar air dan beguk. & 89
dalam kehidupan harian.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Demam Campak, Cacar Air,
Rubela dan Beguk

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 25 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.1 Membaling bola dengan tangan lurus Buku Teks m/s 28
02/08/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori pukul dan mengikut arah pusingan jam ke petak
06/08/21 PUKUL DAN MEMADANG memadang dengan lakuan yang betul. sasaran.
2.8 Mengaplikasikan konsep 1.8.2 Membaling bola dengan tangan lurus
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

UNIT 5: pergerakan dan prinsip mekanik melawan arah pusingan jam ke petak
Rondas Kampung dalam kemahiran asas permainan sasaran.
kategori pukul dan memadang. 2.8.1 Menyatakan cara membaling bola
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan dengan tangan lurus ke petak sasaran.
Balingan Hebat dan bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan
Balingan Tepat yang dibentuk.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.2 Berkomunikasi mengenai cara Buku Teks m/s 88
PENYAKIT mengurangkan faktor risiko penyakit mencegah demam campak, rubella, cacar air & 89
dalam kehidupan harian. dan beguk daripada merebak.
UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Demam Campak, Cacar Air,
Rubela dan Beguk

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 26 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

KEMAHIRAN ASAS 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.3 Memukul bola ke pelbagai arah dan Buku Teks m/s 29
09/08/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori pukul dan jarak serta bergerak ke kawasan yang
13/08/21 PUKUL DAN MEMADANG memadang dengan lakuan yang betul. ditetapkan.
2.8 Mengaplikasikan konsep 1.8.4 Menahan bola ke pelbagai arah dengan
CUTI AWAL UNIT 5: pergerakan dan prinsip mekanik alatan pemukul dan bergerak ke kawasan
MUHARRAM Rondas Kampung dalam kemahiran asas permainan yang ditetapkan.
(10/08/21) kategori pukul dan memadang. 2.8.3 Menjelaskan perkaitan antara
TAJUK: 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai kedudukan permukaan alatan pemukul
Pukul dan Gerak cara semasa melakukan aktiviti dengan arah pergerakan bola semasa
fizikal. memukul atau menahan dengan alatan
pemukul.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan
ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.1 Mengetahui pengaruh rakan sebaya Buku Teks m/s 90
KESELAMATAN untuk menjaga keselamatan diri. dalam kehidupan harian.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Pengaruh Rakan Sebaya

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 27 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

KEMAHIRAN ASAS 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.5 Membaling bola menggunakan Buku Teks m/s 30
16/08/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori pukul dan balingan bawah pada pelbagai kelajuan.
20/08/21 PUKUL DAN MEMADANG memadang dengan lakuan yang betul. 2.8.4 Mengenal pasti titik pelepasan (point
2.8 Mengaplikasikan konsep of release) paling sesuai semasa melepaskan
UNIT 5: pergerakan dan prinsip mekanik bola dalam kemahiran balingan bawah.
Rondas Kampung dalam kemahiran asas permainan 5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
kategori pukul dan memadang. melakukan aktiviti.
TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan
Baling-baling Bawah bekerjasama dalam kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.2 Menilai pengaruh rakan sebaya dalam Buku Teks m/s 91
KESELAMATAN untuk menjaga keselamatan diri. kehidupan harian.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Positif dan Negatif

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 28 PENDIDIKAN JASMANI
KEMAHIRAN ASAS 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.6 Menangkap bola yang melantun. Buku Teks m/s 31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

23/08/21 - PERMAINAN KATEGORI permainan kategori pukul dan 2.8.5 Menerangkan kedudukan tangan
27/08/21 PUKUL DAN MEMADANG memadang dengan lakuan yang betul. semasa menangkap bola lantun.
2.8 Mengaplikasikan konsep 5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di
UNIT 5: pergerakan dan prinsip mekanik tempat melakukan aktiviti.
Rondas Kampung dalam kemahiran asas permainan
kategori pukul dan memadang.
TAJUK: 5.1 Mematuhi dan mengamalkan
Tangkapan Kemas elemen pengurusan dan keselamatan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEERS : 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.3 Menjana idea cara menangani Buku Teks m/s 92
KESELAMATAN untuk menjaga keselamatan diri. pengaruh negatif rakan sebaya.

UNIT 11:
Penjagaan Dan
Keselamatan Diri

TAJUK:
Ikut yang Positif,
Tinggalkan yang Negatif

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 29 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

OLAHRAGA ASAS: 1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak yang Buku Teks m/s 34
30/08/21 - ASAS BERLARI berlari dengan lakuan yang betul. ditetapkan. & 35
03/09/21 2.9 Mengaplikasikan konsep 1.9.2 Berlari dan melakukan pertukaran
UNIT 6: pergerakan dan prinsip mekanik baton dalam zon pertukaran.
CUTI HARI Olahraga Asas dalam kemahiran asas berlari. 2.9.1 Menyatakan perkaitan antara kontak
KEBANGSAA 5.4 Membentuk kumpulan dan kaki pada permukaan dengan kedudukan
N TAJUK: bekerjasama dalam kumpulan. badan semasa berlari pecut.
(31/08/21) Pecut dan Laju 2.9.2 Memerihal ayunan tangan dan kaki
yang betul semasa berlari pecut.
2.9.3 Mengenal pasti tempat penerima
baton mula berlari bagi menerima baton di
zon pertukaran.
5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan kepentingan pengambilan Buku Teks m/s 96
selamat. nutrien daripada pelbagai jenis makanan. & 97
UNIT 12:
Nutrien Kesihatan

TAJUK:
Nutrien Menjamin
Kesihatan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 30 PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

OLAHRAGA ASAS: 1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan Buku Teks m/s 36
06/09/21 - ASAS BERLARI berlari dengan lakuan yang betul. secara berterusan. & 37
10/09/21 2.9 Mengaplikasikan konsep 2.9.4 Memerihal aksi kaki dan tangan
UNIT 6: pergerakan dan prinsip mekanik semasa lari beritma melepasi halangan.
Olahraga Asas dalam kemahiran asas berlari. 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai secara terbuka.
TAJUK: cara semasa melakukan aktiviti
Lari Berhalangan fizikal.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan kepentingan pengambilan Buku Teks m/s 96
selamat. nutrien daripada pelbagai jenis makanan. & 97
UNIT 12:
Nutrien Kesihatan

TAJUK:
Nutrien Menjamin
Kesihatan
13/09/21 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3
17/09/21

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 31 PENDIDIKAN JASMANI
OLAHRAGA ASAS: 1.10 Melakukan kemahiran asas 1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan Buku Teks m/s 38
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

20/09/21 - ASAS LOMPATAN lompatan dengan lakuan yang betul. sebelah kaki dan mendarat dengan kedua- & 39
24/09/21 2.10 Mengaplikasikan konsep dua belah kaki pada satu jarak.
UNIT 6: pergerakan dan prinsip mekanik 2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara
Olahraga Asas dalam kemahiran asas lompatan. kelajuan berlari dengan jarak lompatan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
TAJUK: tanggungjawab kendiri semasa melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.
Lompat Terbang melakukan aktiviti fizikal.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.2 Menjelaskan kepentingan membaca Buku Teks m/s 98
selamat. maklumat nutrien pada label makanan.
UNIT 12:
Nutrien Kesihatan

TAJUK:
Tahu Kandungan, Terjamin
Kesihatan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 32 PENDIDIKAN JASMANI
OLAHRAGA ASAS: 1.10 Melakukan kemahiran asas 1.10.2 Berlari dan melompat pada satu Buku Teks m/s 40
04/10/21 - ASAS LOMPATAN lompatan dengan lakuan yang betul. ketinggian dengan gaya gunting. & 41
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

08/10/21 2.10 Mengaplikasikan konsep 2.10.2 Menjelaskan lakuan yang betul


UNIT 6: pergerakan dan prinsip mekanik kemahiran berlari dan melompat dengan
Olahraga Asas dalam kemahiran asas lompatan. gaya gunting.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat untuk
TAJUK: elemen pengurusan dan keselamatan. melakukan aktiviti.
Kaki Gunting
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.2 Menjelaskan kepentingan membaca Buku Teks m/s 98
selamat. maklumat nutrien pada label makanan.
UNIT 12:
Nutrien Kesihatan

TAJUK:
Tahu Kandungan, Terjamin
Kesihatan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 33 PENDIDIKAN JASMANI
OLAHRAGA ASAS: 1.11 Melakukan kemahiran asas 1.11.1 Melontar objek berbentuk sfera pada Buku Teks m/s 42
04/10/21 - ASAS BALINGAN balingan dengan lakuan yang betul. satu jarak dari kedudukan power position. & 43
08/10/21 2.11 Mengaplikasikan konsep 2.11.1 Menjelaskan perkaitan antara
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

UNIT 6: pergerakan dan prinsip mekanik kelajuan lakuan lontaran dengan jarak
Olahraga Asas dalam kemahiran asas balingan. lontaran objek berbentuk sfera.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan
TAJUK: elemen pengurusan dan keselamatan Jasmani berdasarkan spesifikasi alatan.
Lontaran Berkuasa
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.3 Menganalisis maklumat nutrien yang Buku Teks m/s 99
selamat. terdapat pada label makanan.
UNIT 12:
Nutrien Kesihatan

TAJUK:
Tahu Kandungan, Terjamin
Kesihatan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 34 PENDIDIKAN JASMANI
OLAHRAGA ASAS: 1.11 Melakukan kemahiran asas 1.11.2 Melempar objek berbentuk leper Buku Teks m/s 44
11/10/21 - ASAS BALINGAN balingan dengan lakuan yang betul. pada satu jarak dari kedudukan power & 45
15/10/21 2.11 Mengaplikasikan konsep position.
UNIT 6: pergerakan dan prinsip mekanik 2.11.2 Menjelaskan perkaitan antara
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

Olahraga Asas dalam kemahiran asas balingan. kelajuan lakuan melempar dengan jarak
5.1 Mematuhi dan mengamalkan lemparan objek berbentuk leper.
TAJUK: elemen pengurusan dan keselamatan 5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di
Lemparan Ajaib tempat melakukan aktiviti.
5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat untuk
melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.3 Menganalisis maklumat nutrien yang Buku Teks m/s 99
selamat. terdapat pada label makanan.
UNIT 12:
Nutrien Kesihatan

TAJUK:
Tahu Kandungan, Terjamin
Kesihatan

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 35 PENDIDIKAN JASMANI
KONSEP KECERGASAN 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan Buku Teks m/s 60
18/10/21 - berdasarkan konsep kecergasan. yang khusus berdasarkan aktiviti fizikal yang
22/10/21 UNIT 9: 4.1 Mengaplikasi konsep akan dilakukan.
Cergas Selalu kecergasan semasa melakukan aktiviti 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan
CUTI fizikal. selepas melakukan aktiviti fizikal.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

MAULIDUR TAJUK: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang sesuai
RASUL Jom Cergas tanggungjawab kendiri semasa untuk senaman memanaskan badan yang
(19/10/21) melakukan aktiviti fizikal. khusus berdasarkan aktiviti fizikal yang akan
dilakukan.
4.1.3 Menyatakan kadar nadi yang mesti
dicapai selepas memanaskan badan.
4.1.4 Menerangkan kesan dehidrasi semasa
melakukan senaman.
5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan punca melecet dan Buku Teks m/s 102
cemas dan kemahiran bertindak melecur.
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Akibat Kecuaian

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 36 PENDIDIKAN JASMANI
KONSEP KECERGASAN 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan Buku Teks m/s 61
25/10/21 - berdasarkan konsep kecergasan. badan.
29/10/21 UNIT 9: 4.1 Mengaplikasi konsep 4.1.2 Menerangkan perbezaan antara aktiviti
Cergas Selalu kecergasan semasa melakukan aktiviti memanaskan badan dengan aktiviti
fizikal. menyejukkan badan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

TAJUK: 5.4 Membentuk kumpulan dan 4.1.4 Menerangkan kesan dehidrasi semasa
Jom Santai bekerjasama dalam kumpulan. melakukan senaman.
5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan punca melecet dan Buku Teks m/s 102
cemas dan kemahiran bertindak melecur.
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Akibat Kecuaian

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 37 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.2 Melakukan aktiviti meningkatkan 3.2.1 Melakukan aktiviti meningkatkan Buku Teks m/s 64
01/11/21 - BERDASARKAN kapasiti aerobik. kapasiti aerobik dalam jangka masa yang & 65
05/11/21 KESIHATAN: 4.2 Mengaplikasikan konsep asas ditetapkan.
KAPASITI AEROBIK kapasiti aerobik. 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT (frequency,
CUTI 5.1 Mematuhi dan mengamalkan intensity, time and type) dalam
DEEPAVALI UNIT 10: elemen pengurusan dan keselamatan. meningkatkan kapasiti aerobik.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

(03/11/21 – Cergas Dan Sihat 4.2.2 Memerihal perubahan kadar nadi


05/11/21) sebelum, semasa dan selepas melakukan
TAJUK: aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik.
Saya Sihat dan Cergas 5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di
tempat melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.2 Membincangkan langkah-langkah Buku Teks m/s 103
cemas dan kemahiran bertindak bantuan awal melecet dan melecur.
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Bantuan Awal Kecederaan
Melecet
MINGGU 38
PKSR 2
08/11/21 -
12/11/21

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 39 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.2 Melakukan aktiviti meningkatkan 3.2.1 Melakukan aktiviti meningkatkan Buku Teks m/s 64
15/11/21 - BERDASARKAN kapasiti aerobik. kapasiti aerobik dalam jangka masa yang & 65
19/11/21 KESIHATAN: 4.2 Mengaplikasikan konsep asas ditetapkan.
KAPASITI AEROBIK kapasiti aerobik. 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT (frequency,
5.1 Mematuhi dan mengamalkan intensity, time and type) dalam
UNIT 10: elemen pengurusan dan keselamatan. meningkatkan kapasiti aerobik.
Cergas Dan Sihat 4.2.2 Memerihal perubahan kadar nadi
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

sebelum, semasa dan selepas melakukan


TAJUK: aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik.
Saya Sihat dan Cergas 5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di
tempat melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.2 Membincangkan langkah-langkah Buku Teks m/s 104
cemas dan kemahiran bertindak bantuan awal melecet dan melecur.
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Bantuan Awal Kecederaan
Melecur

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 40 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.3 Melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan pada Buku Teks m/s 66
22/11/21 - BERDASARKAN meningkatkan kelenturan. sendi-sendi yang dapat meningkatkan julat & 67
26/11/21 KESIHATAN: 4.3 Mengaplikasikan konsep asas pergerakan (range of motion).
KELENTURAN kelenturan. 4.3.1 Menyatakan perkaitan antara senaman
5.1 Mematuhi dan mengamalkan regangan dengan kelenturan.
UNIT 10: elemen pengurusan dan keselamatan. 4.3.2 Menamakan otot-otot utama yang
Cergas Dan Sihat digunakan semasa melakukan senaman
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

regangan.
TAJUK: 4.3.3 Mengaplikasi prinsip FITT dalam
Litar Lentur meningkatkan kelenturan melalui senaman
regangan
5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat untuk
melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.3 Menilai kesan melecet dan melecur Buku Teks m/s 103
cemas dan kemahiran bertindak sekiranya tidak diberi rawatan segera. - 105
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Bantuan Awal

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 41 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.4 Melakukan senaman 3.4.1 Melakukan senaman separa cangkung, Buku Teks m/s 68
29/11/21 - BERDASARKAN meningkatkan kekuatan otot dan ringkuk tubi separa, bangkit tubi, jengkit kaki & 69
03/12/21 KESIHATAN: daya tahan otot. setempat, lentik belakang berselang-seli
KEKUATAN OTOT DAN 4.4 Mengaplikasikan konsep asas tangan dan kaki, hamstring curl, tekan tubi
DAYA TAHAN OTOT kekuatan otot dan daya tahan ubah suai, tekan tubi dan oblique curl dalam
otot. jangka masa 20-30 saat.
UNIT 10: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang
Cergas Dan Sihat tanggungjawab kendiri semasa terlibat semasa melakukan senaman
melakukan aktiviti fizikal. kekuatan otot dan daya tahan otot.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

TAJUK: 4.4.2 Mengaplikasi prinsip FITT dalam


Rahsia Satria meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan
otot.
5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
melakukan pelbagai kemahiran pergerakan
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.3 Menilai kesan melecet dan melecur Buku Teks m/s 103
cemas dan kemahiran bertindak sekiranya tidak diberi rawatan segera. - 105
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Bantuan Awal

MINGGU & BIDANG / UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 42 PENDIDIKAN JASMANI
KECERGASAN FIZIKAL 3.4 Melakukan senaman 3.4.1 Melakukan senaman separa cangkung, Buku Teks m/s 68
06/12/21 - BERDASARKAN meningkatkan kekuatan otot dan ringkuk tubi separa, bangkit tubi, jengkit kaki & 69
10/12/21 KESIHATAN: daya tahan otot. setempat, lentik belakang berselang-seli
KEKUATAN OTOT DAN 4.4 Mengaplikasikan konsep asas tangan dan kaki, hamstring curl, tekan tubi
DAYA TAHAN OTOT kekuatan otot dan daya tahan ubah suai, tekan tubi dan oblique curl dalam
otot. jangka masa 20-30 saat.
UNIT 10: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang
Cergas Dan Sihat tanggungjawab kendiri semasa terlibat semasa melakukan senaman
melakukan aktiviti fizikal. kekuatan otot dan daya tahan otot.
TAJUK: 4.4.2 Mengaplikasi prinsip FITT dalam
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 2021

Rahsia Satria meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan


otot.
5.2.1 Mempamerkan keyakinan untuk
melakukan pelbagai kemahiran pergerakan
PENDIDIKAN KESIHATAN
PERTOLONGAN CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.3 Menilai kesan melecet dan melecur Buku Teks m/s 103
cemas dan kemahiran bertindak sekiranya tidak diberi rawatan segera. - 105
UNIT 13: dengan bijak mengikut situasi.
Elakkan Kemalangan

TAJUK:
Bantuan Awal

CUTI AKHIR TAHUN


(11/12/21 – 31/12/21)