Anda di halaman 1dari 75

KOLEKSI 80 ESEI

PENGAJIAN AM SEMESTER 1

1 Banyak masalah yang melibatkan golongan remaja masa kini berlaku disebabkan pelbagai faktor
dalaman. Hal ini mengundang banyak kesan negatif. Huraikan pernyataan ini. ( 2+ 3 )

Pengenalan
Kebelakangan ini banyak pendedahan yang bersifat negatif yang dilakukan oleh golongan remaja.
Antaranya merempit, berpelesiran, menganggur dan seumpamanya
Idea Huraian

Faktor Dalaman  Agama petunjuk kepada perbuatan baik


1 Kurang  Tidak mengetahui kesalahan sesuatu tindakan
pengetahuan  Tidak mahu mengamalkan
agama / moral  Menganggap petunjuk agama sebagai menyusahkan atau menyulitkan

2 Keseronokan  Remaja mengutamakan keseronokan


 Mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru
 Enggan terkongkong

3 Kemiskinan  Remaja yang miskin perlukan wang untuk menyara kehidupan sendiri
 Keinginan untuk memiliki sesuatu keperluan secara mudah tanpa
keupayaan telah menyebabkan mereka melakukan jenayah seperti
meragut

4 Tiada  Sukar memperoleh pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan


pendidikan  Tercicir dalam pelajaran akan mudah menyebabkan mereka terlibat dengan
formal jenayah

5 Masalah  Menjadi pemangkin kepada masalah di luar rumah


keluarga  Pergolakan dalam rumah tangga akan menganggu ketenteraman jiwa anak-
anak remaja
 Remaja mungkin akan melarikan diri untuk mencari ketenangan bersama
rakan
 Tindakan melarikan diri tanpa arah tujuan bakal mengundang banyak
Masalah

Kesan Negatif  Indeks jenayah negara akan meningkat


1 Peningkatan  Menambahkan bebanan pihak berkuasa untuk menangani masalah ini
indeks jenayah  Rakyat dan negara terpaksa berhadapan denagn pelbagai masalah
 Meningkatkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat

2 Wujud  Kekuatan dan kecerdasan remaja tidak menyumbang kepada negara


generasi yang  Remaja tidak mempunyai jati diri yang tinggi
lemah  Remaja tidak mampu berfikir dengan matang
 Remaja tidak dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara

3 Menjejaskan  Memberi gambaran yang negatif kepada remaja dan pihak kerajaan
imej negara  Pandangan yang negatif dalam kaca mata masyarakat antarabangsa
 Tidak menggalakkan kedatangan pelabur dan pelancong asing

4 Menjejaskan  Remaja yang bermasalah apabila terlibat dengan tingkah laku negatif, tidak
keselamatan dan mempunyai jati diri
kedaulatan negara  Tidak berkeupayaan untuk membantu orang lain atau negara kerana hanya
mengutamakan kepentingan diri

1
 Sukar bagi mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan undang -undang
negara kerana mereka sering melakukan kesalahan

2 Kemasukan pendatang tanpa izin menimbulkan pelbagai kesan sosial kepada Malaysia. Justeru,
pelbagai pihak perlu mengambil langkah utk mengatasi kemasukan pendatang asing ini. Jelaskan(2+3)
Idea Huraian

Kesan sosial : - Mereka yang gagal peroleh pekerjaan libatkan diri dalam kegiatan
1 Peningkatan jenayah
kadar jenayah - Sebagai contoh, wanita asing sering terlibat sebagai pelacur

2 Menjejaskan - Tidak melalui pemeriksaan kesihatan yang ketat


kesihatan rakyat - Membawa penyakit berjangkit ke Negara ini

3 Mewujudkan - Mendirikan rumah setinggan di pinggir Bandar


kawasan - Tidak ada kemudahan asas seperti bekalan air dan sanitasi
petempatan - Timbul masalah kesihatan dan mencemarkan imej Negara
haram

Langkah oleh - Mengetatkan penguatkuasaan undang-undang.


pelbagai pihak - Kenakan hukuman denda yang tinggi dan hantar pulang ke Negara asal
1 Pihak kerajaan - Tingkatkan rondaan di perairan Negara untuk mengekang kemasukan
PATI

2 Pihak swasta / - Tidak mementingkan keuntungan sahaja


majikan - Harus mengambil pekerja asing secara sah dan kalau boleh galakkan
pengambilan pekerja tempatan untuk menambah peluang perkerjaan

3 Rakyat - Menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat PATI


Malaysia - Elakkan diri daripada bersekongkol dengan PATI

4 Pihak media - Melaporkan kesan PATI terhadap Negara


massa - Menyedarkan rakyat dan majikan tentang tanggungjawab untuk menjaga
keamanan negara

3 Pelbagai usaha telah dijalankan oleh kerajaan dalam menangani masalah penderaan kanak-kanak,
namun kes ini masih meningkat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini terus berleluasa
dalam negara kita. ( 5+0 )
Idea Huraian

Punca - Tidak memahami dan menghayati sepenuhnya tanggungjawab sebagai ibu


1 Kurangnya atau bapa
pengetahuan ibu - Tidak menganggap anak sebagai amanah dan mesti ditunaikan
dan bapa tanggungjawabnya
- Ibu bapa kurang pengetahuan keibubapaan

2 Kegagalan - Ibu bapa bercerai, konflik, gaduh, tidak bersefahaman


Institusi
kekeluargaan

3 Kurang - Ibu bapa hilang pertimbangan bertindak mendera anak-anak

2
penghayatan
agama & nilai
murni

4 Persekitaran – keadaan rumah yang sempit dan ahli keluarga ramai (cth: petempatan
yang kurang setinggan, tidak selesa / bising
kondusif

5 Tekanan - Kos hidup semakin tinggi


ekonomi yang - Masalah kewangan sering berlaku menyebabkan ibu bapa berasa terbeban.
dihadapi Semua ini dilepaskan kepada anak kecil
- Menghadapi tekanan kewangan

6 Penguatkuasaan - Pihak bertanggungjawab tidak mengambil tindakan yang sejajar dengan


undang-undang undang-undang
yang lemah - Ibu bapa atau penjaga mendera kanak-kanak sepatutnya diberikan
hukuman yang setimpal.

4 Aspek kedua Gagasan 1Malaysia menekankan kepada pembentukan masyarakat yang progresif
dan dinamik. Bincangkan. ( 5+0 )
Idea Huraian

1 Nilai ⬄ setiap perkara yang dijalankan harus mencapai tahap terbaik dan bertaraf
Budaya dunia
berprestasi tinggi ⬄ kepimpinan dipilih adalah berdasarkan prestasi kerja mereka
⬄ pengalaman budaya cemerlang dan berprestasi tinggi akan membawa
Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi

2 Budaya ⬄ rakyat Malaysia perlu mengamalkan budaya ketepatan termasuklah


ketepatan masa menepati waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan
semua tugas dan kewajipan
⬄ perkhidmatan yang dilaksanakan mestilah berdasarkan kepada kualiti
yang bagus dan perlu dijalankan secara berterusan

3 Budaya ilmu ⬄ sebuah negara hanya akan maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki
ilmu pengetahuan yang tinggi
⬄ budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan
yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat.
⬄ budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu dan
mempunyai minda yang sentiasa terbuka

4 Integriti ⬄ Rakyat Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam


melaksanakan sebarang tugas dan tanggungjawab agar bangsa dan negara
sentiasa disegani dan dihormati oleh semua pihak
⬄ integriti merangkumi sifat-sifat amanah, bersih dan cekap dalam
melakukan sebarang tugas dan melaksanakan tanggungjawab mereka.
⬄ rakyat Malaysia harus berusaha memperbaiki kesilapan, menerima
kritikan dan teguran dengan hati terbuka bagi meningkatkan kecekapan
mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.

5 Ketabahan ⬄ rakyat Malaysia seharusnya bersifat tidak mudah mengaku kalah,


sebaliknya perlu memiliki keyakinan diri yang tinggi serta semangat
juang yang kental dalam apa jua bidang yang diceburi.

3
⬄ penggemblengan semangat kerja keras, dedikasi serta tabah menghadapi
segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai
sesuatu matlamat.

6 Kesetiaan ⬄ prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kesetiaan
kepada Raja dan Negara yang merupakan prinsip kedua Rukun Negara
wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bagi
⬄ semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan negara
mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.

7 Kebijaksanaan ⬄ masyarakat Malaysia perlukan kebijaksanaan untuk membuat keputusan


dengan tepat, tahun membezakan yang baik dan buruk, memiliki
pemikiran dan pandangan yang tepat, bijak meletak sesuatu kena pada
tempatnya serta tidak mudah terpengaruh dengan nafsu dan kepentingan
sendiri.

8 Budaya inovasi ⬄ nilai ini adalah kesediaan rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baharu
dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang diceburi
⬄ kita mesti berani berubah demi kebaikan, berani mencari penyelesaian
baru dalam menangani masalah dan sentiasa bersedia untuk menjadi
perintis dalam setiap bidang yang diterokai.

5 Pelbagai punca dikenal pasti berlakunya jenayah siber. Oleh itu, langkah-langkah berkesan
menangani gejala ini wajar dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran hidup yang selamat. Huraikan.
(2+3)
Idea Huraian

Punca ⬌ satu masalah utama untuk membezakan ancaman siber dengan ancaman
1 Sukar dikenal fizikal adalah susah untuk menentukan siapa yang menyerang sistem
pasti siapakah kita, mengapa, bagaimana dan dari mana.
penjenayahnya ⬌ Umur penjenayah siber biasanya adalah golongan berpengetahuan
ataupun profesional
⬌ berkemungkinan kawan kita, mungkin pelajar ataupun profesor atau
sesiapa sahaja.
⬌ mereka akan melakukan jenayah siber terhadap institusi pesaing atau
mereka diupah oleh pihak tertentu dan biasanya mereka susah untuk
ditangkap.

2 Kepentingan ⬌ k-ekonomi menjadi begitu penting. Untuk menjadi sebuah negara maju,
ekonomi Malaysia mengamalkan K-ekonomi yang menggunakan kepakaran dalam
bidang teknologi maklumat.
⬌ Malaysia telah membuka pintu kepada pelabur-pelabur luar bertaraf dunia
untuk melabur dalam bidang teknologi maklumat dengan membina
Multimedia Super Corridor (MSC)
⬌ Untuk menarik pelabur asing tersebut, Malaysia telah memperkenalkan
sebuah senarai yang dikenali sebagai Rang Jaminan (Bill of Guarantees)
iaitu jaminan tiada penapisan internet.
⬌ hal ini kerana pengguna bebas menggunakan internet termasuklah
penjenayah siber

3 Sikap ⬌ sikap manusia memang sesuatu yang sukar dikawal


manusia ⬌ Jenayah siber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan
negatif
⬌ Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka-suka ataupun mencuba
ilmu baru mereka pelajari.

4
⬌ Kebanyakan mereka ini adalah remaja ataupun dlm golongan umur 20 an
⬌ golongan remaja ini mempunyai sikap yang sukar diramal. Mereka belum
cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan

4 Perbezaan ⬌ perbezaan takrifan antara jenayah siber dengan jenayah biasa juga
takrifan jenayah merupakan faktor jenayah siber terus meningkat
⬌ Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengatakan bahawa jenayah siber
adalah mana-mana aktiviti yang tidak sah di mana pengetahuan mengenai
teknologi komputer digunakan untuk merealisasikannya.
⬌ bagi negara-negara Islam, judi, bahan pornografi, dan pengiklanan seks
adalah satu jenayah tetapi tidak bagi negara-negara seperti Amerika
Syarikat.
⬌ dengan adanya takrifan yang berbeza ini, sukar untuk dikuatkuasakan
undang-undang siber
⬌ di Malaysia yang terikat dengan janji tidak menapis internet terpaksa
merelakan jenayah ini berlaku.

5 Sikap ⬌ sikap tamakkan wang ringgit sehingga sanggup menipu untuk


sesetengah mendapatkan hasil yang lumayan
masyarakat ⬌ sebagai contoh jual beli barangan melalui internet di mana barang yang
dijual adalah tidak wujud sedangkan pembeli telah ditipu apabila mereka
membayar harga barang yang dilanggan menggunakan kad kredit.
⬌ begitu juga banyak orang tertipu dengan kes-kes skim cepat kaya yang
ditayangkan di laman web yang tidak berdaftar dan dikelolakan oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab

6 Kepentingan ⬌ dunia tanpa sempadan menjanjikan peluang serta ancaman, kesejahteraan


ketenteraan serta kemusnahan, dan keamanan serta peperangan.
⬌ akibat semakin saling berhubungan, maka sistem dan rangkaian
maklumat kini terdedah kepada pelbagai ancaman dan mudah diserang.
⬌ peperangan zaman teknologi maklumat bukan sahaja peperangan yang
melibatkan kekuatan fizikal ketenteraan sahaja malahan peperangan ilmu
pengetahuan
⬌ pihak musuh akan menyerang sistem komputer kita seperti mencuri
maklumat dan merosakkan sistem.
⬌ kita juga harus bersedia untuk mempertahankan diri dari serangan
penggodam dan situasi ini akan menggalakkan ilmu menceroboh sistem
dan merosakkan komputer berkembang
⬌ hal ini akan melahirkan “hacker”. “Hacker” ini jika disalahgunakan
terhadap awam akan menjadi jenayah siber

Langkah ⬌ untuk meningkatkan keupayaan dalam menghadapi serangan jenayah


mengatasi siber
jenayah siber ⬌ bekerjasama dengan memperkenalkan dan menjalankan rancangan dalam
1 Mengadakan usaha membanteras penjenayah siber
kerjasama antara ⬌ hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain di dunia
negara secara membolehkan Malaysia bekerjasama dengan berkongsi maklumat dalam
global keselamatan komputer dan membentuk unit pencegahan jenayah siber.
⬌ membawa masuk pakar-pakar komputer dari Amerika Syarikat dan
Britain ke Malaysia

2 Memperkasakan ⬌ Bahagian Jenayah Perdagangan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan


penguatkuasaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) serta Bank
undang-undang Negara perlu meningkatkan kemampuan masing-masing untuk
menangani jenayah siber.
⬌ melatih kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang
forensik komputer

5
⬌ forensik komputer digunakan dalam penyiasatan dan analisis untuk
mendapatkan bukti-bukti kukuh yang telah penjenayah siber lakukan
serta mengemukakan bukti tersebut kepada pihak berkuasa untuk
mendakwa mereka yang terlibat

3 ⬌ syarikat-syarikat yang ingin memulakan e-dagang perlu melakukan


Memperkukuhkan langkah-langkah keselamatan dahulu dengan meningkatkan keupayaan
kerjasama antara mereka dalam mengekang pencerobohan penjenayah siber.
kerajaan dengan ⬌ mereka juga hendaklah berkongsi masalah pencerobohan dan
syarikat-syarikat penggodaman dengan kerajaan
serta pengguna ⬌ pengguna internet juga boleh berkongsi pengetahuan atau memberi
komputer cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan tahap forensik komputer
kerajaan, sektor swasta, dan komputer persendirian daripada digodam
oleh penjenayah siber

4 Mengkaji ⬌ pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi tindakan atau
hukuman yang hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku jenayah siber
dikenakan ⬌ undang-undang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya oleh
bahagian penggubal undang-undang supaya masalah jenayah siber ini
dapat diatasi
⬌ hukuman yang dikenakan ke atas pesalah juga perlu dikaji semula

5 Mengadakan ⬌ pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan di alam siber supaya
pemantauan golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan.
yang berkesan ⬌ PDRM perlu meningkatkan rondaan dalam internet di bawah satu
bahagian iaitu Cyber Crime (Jenayah Siber) Bukit Aman yang telah
diwujudkan bagi membanteras jenayah siber yang banyak berlaku melalui
laman sosial yang semakin berleluaa
⬌ usaha ini dilakukan bagi menangani pelbagai jenayah di internet di
samping membendung trend ugutan berbaur ancaman dalam laman sosial
seperti Facebook (muka buku).
⬌ hal ini juga mendapat kerjasama dari Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia (SKMM) dan Cyber Security Malaysia bagi memantau
pelbagai aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai jenayah siber

6 Memberi ⬌ kerajaan juga perlu menerapkan pengetahuan mengenai jenayah siber


kesedaran melalui penerapan awal sejak di bangku sekolah lagi.
⬌ tidak lupa juga penerapan kepada ahli masyarakat melalui media massa
dan media elektronik supaya pencegahan awal dapat diambil
⬌ hal ini dapat membantu memberi maklumat kepada masyarakat mengenai
jenayah siber dan cara mengelak daripada menjadi mangsa jenayah siber
serta melahirkan masyarakat yang celik teknologi maklumat
⬌ oleh itu, dengan cara sebegini dapat membantu membendung masalah
jenayah siber daripada terus menular.

6 Kerajaan dan rakyat mempunyai tanggungjawab dalam usaha mengatasi kemelesetan ekonomi.
Bincangkan. ( 3 + 2 )
Idea Huraian

Tanggungjawab ⬄ menggunakan teknologi moden dalam menghasilkan dan meningkatkan


Kerajaan pengeluaran produk
1 Meningkatkan ⬄ mempelbagaikan sumber ekonomi dan tidak tertumpu pada satu jenis
pengeluaran komoditi.
produk komoditi ⬄ mencari pasaran eksport di negara serantau dan dunia
dan eksport ⬄ memberi insentif pelaburan kepada pemodal asing.

6
⬄ peranan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dengan mengadakan
kerjasama strategi dengan syarikat swasta tempatan dan multinasional.

2 Mengawal ⬄ mengurangkan pengambilan buruh asing yang tidak mahir


mata wang dan ⬄ menghalang rakyat menyimpan wang di luar negara melalui akta dan
aliran pertukaran dasar perundangan
wang ⬄ mengelakkan perdagangan mata wang dalam pasaran terbuka
⬄ tidak bersandarkan kepada mata wang Amerika Syarikat dan
menggantikannya dengan mata wang dinar

3 Merangka ⬄ pelan induk dasar perbelanjaan kerajaan yang kompetitif – dapat


pelan jangka meningkatkan pengaliran wang dalam negara.
pendek dan ⬄ menggalakkan rakyat berbelanja dan membeli barangan tempatan,
panjang kerajaan mengawal harga barangan, dan meningkatkan pengeluaran
barangan pengguna.
⬄ memberi insentif kpd rakyat dan mengurangkan kadar faedah pinjaman.

4 Mengurangkan ⬄ mengimport barangan luar akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan


import barangan berlaku defisit.
makanan dan ⬄ kempen menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan
barangan ⬄ menaikkan cukai barangan yang diimport dan harga akan menjadi mahal,
keperluan maka rakyat kurang membeli barang import.

Tanggungjawab ⬄ pengguna hendaklah merancang perbelanjaan harian secara bijaksana.


rakyat ⬄ membeli barangan mengikut keutamaan – yang mustahak dan diperlukan
1 Perbelanjaan sahaja.
berhemah ⬄ elakkan pembaziran semasa pembelian barangan keperluan harian.

2 Membeli ⬄ pengguna hendaklah mengutamakan dan membeli barangan tempatan


barangan ⬄ hal ini dapat mengurangkan kadar import dan pengaliran mata wang
tempatan Malaysia ke luar negara
⬄ pasaran mata wang tempatan akan berkembang dan akan membantu
mengurangkan krisis ekonomi yang melanda negara kita.

3 Tidak ⬄ rakyat tempatan hendaklah mempunyai kesedaran untuk menyimpan


menabung di luar wang mereka dalam negara sahaja.
negara ⬄ pihak bank menyediakan kadar keuntungan yang menarik dan selamat
⬄ rakyat yang mempunyai simpanan di luar negara atau mempunyai
pelaburan di luar negara hendaklah membawa balik keuntungan di
Malaysia sama ada disimpan atau dilaburkan semula dalam negara.

7 Kenaikan harga barang semakin membebankan yang rakyat. Kerajaan perlu mengambil inisiatif
untuk membendung kenaikan harga barangan. Huraikan ( 2+3 )
Idea Huraian

Punca kenaikan harga minyak meningkat secara mendadak di pasaran antarabangsa dan
harga barang memberi kesan kepada harga minyak tempatan
1 Kenaikan harga kenaikan harga minyak menyebabkan kos pengeluaran meningkat.
minyak/ petrol Kenaikan harga minyak/ petrol menyumbang kepada kenaikan kos
pengeluaran, pengangkutan serta pemasaran meningkat di semua peringkat.
peniaga memindahkan kenaikan kos kepada pembeli untuk mengekalkan
margin keuntungan

2 kenaikan harga barang juga berpunca daripada terlalubergantung kepada


Kebergantungan barangan import
kepadasumber bahan makanan seperti sayur, buah-buahan, daging terlalu bergantung dari

7
import luar
kejatuhan nilai ringgit/ Kenaikan dolar Amerikamenyebabkan harga
barang import meningkat
jika bencana alam di Negara pengeksport, akan berlaku kenaikan harga
barangan import dan pengguna terpaksa membayar lebih

3 Sikap tamak Terdapat segelintir peniaga yang mengambil kesempatandengan menaikkan


peniaga harga barangan apabila permintaanmeningkat terutamanya pada musim
perayaan
Terdapat juga peniaga yang memonopoli sesuatubarangan dengan cara
mengurangkan pengeluaran supayaharga barangan dapat ditingkatkan
Terdapat peniaga yang menyimpan stok barangan dan pengeluaran untuk
menaikkan harga barangan
Sikap tamak peniaga yang ingin mengekalkankeuntungan dengan
menaikkan harga apabila kospengeluaran meningkat

4 Pengurangan Kerajaan memberi subsidi bagi membantu rakyat


subsidi Subsidi diselaraskan bagi mengurangkan perbelanjaankerajaan dan
meningkatkan pengeluaran negara
Hal inimenyebabkan harga barang tertentu sepertiminyak meningkat
Sebagai contoh, pengurangan subsidi terhadap barang keperluan asas
seperti gula, tepung, minyak

5 Kelemahan Jumlah penguatkuasa yang kurang menyukarkan kerjapemantauan.


penguatkuasaanu Perbuatan menyorok barang dengan tujuan menaikkanharga masih berlaku.
ndang-undang Penyelewengan terhadap barang kawalan masih berlaku.

Inisiatif Kerajaan memberi bantuan kewangan bagi mengurangkan bebanan rakyat


kerajaan khususnya mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana
membendung Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) kepada isi rumah yang berpendapatan
kenaikan harga kurang daripada RM3000
barang Bantuan awal persekolahan diberi kepada murid sekolah rendah dan
1 Memberikan menengah yang kurang berkemampuan
bantuan Baucar Buku diberi kepada murid tingkatan enam dan mahasiswa di
kewangan IPTA.

2 Memperkasakan Kerajaan melalui KPDNKK membuat pemantauan secara lebih menyeluruh


penguatkuasaan Peniaga tidak dibenarkan mengenakan harga barangan melebihi daripada
undang-undang harga yang sepatutnya/harga siling
Peniaga diwajibkan meletakkan tanda harga bagi mempastikan harga
yang ditawarkan mematuhi senarai harga yang ditetapkan
Peniaga yang meletakkan harga yang melebihi daripada harga kawalan
dikenakan denda

3 Memperkenalkan Kerajaan menawarkan beberapa produk sebagai alternatif kepada pengguna


Jenama/produk1 dengan harga yang berpatutan.
Malaysiasebagai Kedai Rakyat 1Malaysia ( KRIM), Kedai Kain 1Malaysia Melaksanakan
alternatif Skim Kawalan Harga Musim Perayaan Lawatan mengejut ke premis
perniagaan dan Menu Rakyat 1Malaysia meringankan beban rakyat kerana
harga yang ditawarkan secara relatifnya lebih murah
Klinik 1Malaysia menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti
dengan bayaran berpatutan
Mengukuhkan peranan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC).

4 Memperhebatkan Tahap kesedaran dan pengetahuan pengguna dapat dipertingkatkan


pendidikan melalui program yang disediakan oleh kerajaan.
pengguna Sebagai contoh, Hari Pengguna dan Kempen Belilah Barangan Tempatan

8
Mesej kerajaan disampaikan melalui pelbagai media massa.

8 Selain daripada kemudahan untuk pembelajaran, teknologi maklumat dan komunikasi memberi
banyak faedah kepada remaja. Ulaskan ( 1+4 )
Idea Huraian

Faedah (Wajib) Teknologi ICT membolehkan golongan remaja meningkatkan pengetahuan


1 Kemudahan Remaja dapat mengakses maklumat yang berkaitan dengan menggunakan
untuk internet
pembelajaran Membolehkan pembelajaran secara maya, e learning pendidikan jarak jauh
Bahan siber menarik minat dalam pembelajaran
Menepati ciri-ciri pembelajaran alaf 21

Faedah lain Remaja boleh berkomunikasi secara maya


2 Memudahkan Bertukar-tukar informasi melalui jarak jauh da dekat
Komunikasi Berbincang tentang pelajaran/isu semasa dengan mudah
Golongan remaja dapat berhubung dengan dunia luar tanpa sempadan
Dapat mencari dan menambah kenalan
Merapatkan hubungan silaturahim
Medium untuk bersuara

3 Meningkatkan Memudakan pencarian pelbagai maklumat


maklumat Berita atau kejadian yang berlaku dalam dan luar negara dapat diketahui
./pengetahuan dengan mudah dan cepat
Meluaskan ilmu dalam pelbagai bidang
Menjadikan remaja sebagai golongan yang berdaya saing dengan pelbagai
pengetahuan dan kemahiran

4 Peluang Golongan muda dapat merebut pelbagai peluang perniagaan atas talian
perniagaan Golongan muda yang mempunyai modal yang kecil boleh memulakan
perniagaan melalui perniagaan atas talian
Meluaskan pasaran/promosi dengan membuat iklan di internet
Usahawan remaja yang berdaya saing dan berkelayakan
Sebagai contoh, tudung, t-shirt dan barangan kosmetik

5 Sumber Menonton drama atau hiburan atau permainan secara atas talian
hiburan Menghilangkan stress

6 Memudahkan Permohonan atas talian seperti permohonan upu


urusan harian Menyemak keputusan permohonan dengan kadar segera
Membuat pembayaran untuk urusan jual beli atas talian

9 Tadbir urus yang baik dapat memberi pelbagai manfaat kepada negara dan rakyat. Bincangkan.
( 2+3 )
Idea Huraian

Manfaat kepada Prosedur dan polisi yang jelas melalui tadbir urus
negara organisasi kerajaan yang baik dapat menyelesaikan permasalahan rakyat.
1 Meningkatkan Integriti melahirkan sumber manusia yang cekap dalam melaksanakan dasar-
kecekapan dasar kerajaan yang efisien
pentadbiran Urusan di kaunter perkhidmatan kerajaan menjadi sistematik.
Pematuhan kepada piagam pelanggan dan polisi melancarkan proses
pentadbiran.

2 Meningkatkan Tadbir urus yang baik dapat meningkatkan keselamatan dan kedaulatan
imej negara negara.

9
Kemakmuran dan kesejahteraan negara meningkatkan imej ngr.
Malaysia turut dijadikan negara contoh oleh negara lain dalam pentadbiran.
Kecekapan pentadbiran menunjukkan Malaysia berupaya menyelesaikan
pelbagai pemasalahan negara dengan baik.

3 Memajukan Pembangunan ekonomi berjalan lancar kerana ditadbir dgn baik.


ekonomi negara Pembangunan ekonomi yang baik membolehkan rakyat hidup dengan aman.
Perkhidmatan awam yang semakin baik memudahkan rakyat mencapai
kemajuan dalam pelbagai bidang.
Tadbir urus baik menjadi daya tarikan pelabur dari dalam dan luar negara.

Manfaat kepada Perkhidmatan kerajaan yang cekap memudahkan urusan di kaunter-kaunter


rakyat jabatan kerajaan.
1 Memudahkan Menjimatkan masa dan tidak perlu menunggu dalam tempoh yang panjang.
urusan orang Perkhidmatan dalam talian memudahkan rakyat berurusan dengan pelbagai
ramai organisasi.
UTC dan RTC memberikan pelbagai kemudahan kepada penduduk Malaysia.
Rakyat dapat melakukan pelbagai urusan selepas waktu pejabat

2 Menggalakkan Tadbir urus yang baik mengurangkan amalan rasuah dalam kalangan
budaya positif / masyarakat.
nilai yang baik Setiap rakyat mendapat peluang yg sama dlm pengagihan eko.
dalam Layanan sama rata tanpa mengira bangsa dapat mengelakkan pergaduhan
kalanganrakyat antara kaum
Tadbir urus baik yang mementingkan integriti mendidik masyarakat supaya
mengamalkan sikap yang positif.

3 Meningkatkan Dasar sosial dan penerapan budaya dan etika dalam kehidupan dapat
kesejahteraan/keh mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan hidup.
armonian rakyat Kerajaan berusaha menerapkan konsep perpaduan dalam kalangan
masyarakat pelbagai etnik seperti Konsep 1Malaysia, Rakyat didahulukan,
Pencapaian diutamakan
Hal ini meningkatkan keharmonian rakyat.
Kerajaan dapat menyediakan infrastruktur yang moden dan mencukupi hasil
daripada tadbir urus yang baik.

10 Pengagihan bantuan oleh kerajaan seperti Bantuan Rakyat 1 Malaysia, Pemberian Baucer Buku 1
Malaysia, Skim Amanah Rakyat 1 Malaysia adalah bertujuan meringan beban rakyat.Ulaskan. ( 1+ 4 )
Idea Huraian
Idea wajib :  Pengagihan bantuan telah meringan beban tanggungan rakyat.
1 Meringankan  Kenaikan harga minyak telah menyebabkan harga barang keperluan
beban meningkat secara mendadak .
tanggungan  Hal ini telah menyukarkan masyarakat terutamanya bagi golongan yang
rakyat berpendapatan rendah iaitu kurang daripada RM3000.
 Oleh itu,melalui BR1M kerajaan telah memberi sebanyak RM900 bagi
setiap isi rumah yang berpandapatan kurang daripada RM3000 bagi
meringan beban kewangan yang ditanggung akibat kenaikan harga
barangan.
Manfaat lain  Skim Amanah Rakyat Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh kerajaan
2 Mendidik mampu mendidik rakyat menabung dan menyimpan.
rakyat  Skim ini diwujudkan khas untuk golongan yang berpendapatan kurang
menabung / daripada RM3000 .
menyimpan  Melalui skim ini pelabur hanya perlu membayar sebanyak RM134
sebulan dan akan memperoleh pulangan selepas 5 tahun adalah sebanyak
RM15000.
 Akibat faedah pulangan yang tinggi pelabur akan mempunyai tabungan

10
dan secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing golongan
berpendapatan rendah .
3 Meningkatkan  Pengagihan wang tunai yang dilakukan oleh kerajaan kepada sejumlah
aliran tunai dalam besar masyarakat akan meningkatkan aliran tunai dalam pasaran.
pasaran  Peningkatan aliran tunai membantu mengaktifkan ekonomi diperingkat
mikro.
 Kegiatan ekonomi yang aktif diperingkat peruncitan dengan peningkatan
pembelian kerana aliran tunai akan membantu neningkatkan pendapatan
masyarakat.
 Sebagai contoh, penjualan hasil pertanian di pasar tani akan mendapat
permintaan yang tinggi dan ia secara tidak langsung meningkatkan
pendapatan peniaga itu sendiri.
4 Merangsang  Pengagihan wang bantuan dalam bentuk tunai akan Merangsang
penduduk luar penduduk luar bandar untuk berniaga kecil kecilan.
bandar untuk  Hal ini demikian kerana dengan wang yang diperoleh membolehkan
menjana peniaga menambah harta modal seperti mesin jahit, alat pengadun
pendapatan. tepung, pengisar,oven dan sebagainya.
 Hal ini akan menambah jumlah pengeluaran dan produktiviti meningkat
 Oleh itu, secara tidak langsung pendapatan peniaga dan pengusaha akan
meningkatkan dan ia turut merangsang ekonomi negara
5 Memudahkan  Bantuan Persekolahan 1 Malaysia dan Baucer Buku 1 Malaysia telah
proses pembelian memudahkan proses pembelian keperluan persekolahan.
keperluan  Hal ini demikian kerana peralatan persekolahan dan juga buku rujukan
pendidikan yang mahal telah menjadi beban kepada ibu bapa .
 Oleh itu, pemberian bantuan ini secara tidak langsung meringankan
beban ibu bapa untuk mendapatkan peralatan belajar dan buku terutama
musim persekolahan bermula.
 Ia juga memberi keselesaan kepada pelajar untuk belajar kerana
keperluan yang mencukupi dan lengkap.

11 Perkembangan teknologi maklumat telah mencetuskan era globalisasi yang membawa kepada
pelbagai faedah kepada ekonomi Malaysia. Namun demikian, tanpa persediaan yang mencukupi cabaran
ini membawa kesan negatif kepada ekonomi negara. ( 2+3 )
Idea Huraian
Faedah - kemajuan telekomunikasi, telesidang dan e-dagang
1 Mempergiat / - maklumat ekonomi dan disebarkan dengan cara meluas dan cepat
meningkatkan - perniagaan jual beli dalam internet dapat dilakukan
aktiviti ekonomi - pengguna mempunyai banyak pilihan
negara. - meluaskan pasaran barangan
2 Menggalakkan - melalui globalisasi membawa masuk para pelabur yg
pemindahan berteknologi tinggi
teknologi - membawa masuk teknologi moden dan kepakaran
- penggunaan teknologi baru dalam pengeluaran
- rakyat tempatan diberi latihan untuk pengendalian teknologi baru
- dapat menguasai kemahiran dan mencipta teknologi sendiri
3 - Aliran modal pelabur lebih mudah
Menggalakkan - Mempercepat pertumbuhan ekonomi
kemasukan - Pertukaran data maklumat / peluang pelaburann di internet.
pelaburan asing. - Promosi galakan pelaburan
- MATRADE, MITI.
4 Meningkatkan - Maklumat / data tentang pelaburan luar dikongsi bersama
kegiatan - syarikat multinasional negara berpeluang mengembangkan pelaburan /
syarikat aktiviti ekonomi.
multinasional - Memperluas pasaran eksport Malaysia
negara - Memperkembangkan ekonomi Malaysia

11
5 Meningkatkan - dpt ilmu /maklumat terkini drpd ngr lain/ngr maju
daya saing negara.
6 Mempergiat - Menyokong industri utama.
industri hiliran.
Kesan negatif - Syarikat multinasional mengambil alih syarikat tempatan
1 Pendominasian - Syarikat tempatan dikuasai oleh syarikat asing
ekonomi oleh - Keputusan ekonomi perlu mendapat persetujuan mereka
syarikat asing - Pengeksploitasian ekonomi oleh pelabur asing
2 Penghakisan - Berlaku persaingan barangan tempatan dengan produk luar negara
dasar - Tidak dapat bersaing dengan produk dan menjadi ancaman kepada produk
perlindungan industri tempatan
- Import barangan dari luar akan terus meningkat
- Imbangan pembayaran semakin merosot
- Menjejaskan ekonomi negara
3 Berlaku aliran - Penghijrahan buruh tempatan ke luar negara
buruh mahir - Kerugian kepada kegiatan pengeluaran dalam negara
- Melambatkan pertumbuhan ekonomi tempatan
- Penghijrahan buruh asing ke negara ini
- Persaingan peluang pekerjaan dengan buruh tempatan
- Menjejaskan keluaran negara kasar
- Pendapatan upah buruh asing dihantar balik ke negara asing

12 Kementerian Kesihatan telah mengambil inisiatif untuk menyedarkan rakyat tentang bahaya
obesiti melalui media massa. Walau bagaimanapun, masalah obesiti tetap wujud. Bincangkan. ( 2+3 )
Idea Huraian
Langkah - memberitahu masyarakat tentang bahaya obesiti serta kesannya
1 Menyebarkan - memberitahu langkah untuk mengatasi obesiti
maklumat di - menyedarkan masyarakat – mengubah cara
media massa - pemakanan – sentiasa sihat – menghindari penyakit
2 Menggalakkan - elakkan makan makanan yang tinggi kalori & berlemak – terkumpul dalam
pemakanan badan - gemuk
seimbang / - makan sayur-sayuran, buah-buahan, tenusu dan bijirin.
mengamalkan - elakkan makanan yang bergoreng dan makan makanan yang direbus atau
pemakanan bakar
seimbang. - makanan seimbang mempunyai vitamin, protein dan lemak yang seimbang
– menjaga badan sentiasa sihat
– elakkan obesiti.
3 Menggalakkan - senaman berterusan 15 minit sehari
senaman. - senaman berkala 20-30 minit 3 kali seminggu
- senaman pada hujung minggu seperti berjoging, aerobik, berenang,
bersenam – mengeluarkan peluh
- membakar lemak & kalori – mengurangkan pengumpulan lemak dalam
badan – menurangkan obesiti.
- 10,000 langkah.
- Hari Sukan Negara.
Punca obesiti - ibu bapa yang berkerjaya – tiada masa untuk memasak makanan yg sihat
1 Trend hidup - membeli makanan segera – Pizza, Mc Donald, KFC yang \
bersenang mempunyai kadar kalori dan lemak yang tinggi
lenang
2 Jadual makan - kerap makan dengan kuantiti yang banyak
tidak menentu - kerap makan malam – makanan tidak dapat dihadam - lemak terkumpul dan
tidak dibakar – gemuk
- makan tidak ikut masa – tidak ambil sarapan – perut akan berasa lapar –
akan makan dengan banyak – ikut hawa nafsu – tidak dapat
mengawal pemakanan
3 Kurang bersenam - makan makanan berlemak & berkalori – kurang bersenam – lemak tidak

12
/ beriadah dapat dibakar – lemak akan terkumpul dalam badan – obesiti
- kurang bersenam – menonton televisyen / melayari internet - badan tidak
akan berpeluh – lemak tidak dibakar
4 Genetik - gemuk – diturunkan dari genarasi ke generasi seterusnya
- ibu bapa gemuk – anak turut gemuk – menyumbang unsur sel lemak dalam
badan anak-anak
- ketika hamil – unsur sel lemak diturunkan kepada bayi dalam kandungan
5 Diet yang tidak - makan tidak mengikut piramid makanan
sihat - makan makanan yg berlemak dgn banyak – roti canai, nasi lemak, teh tarik
- kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran
- makan makanan ringan.
6 Pengambilan - pengambilan pil perancang keluarga.
ubat-ubatan - gangguan hormon.
13 Amalan pemakanan yang tidak sihat bukannya punca utama wujudnya pelbagai penyakit pada
masa kini. Sebaliknya terdapat pelbagai faktor lain yang menyebabkan manusia terdedah kepada
pelbagai penyakit. Bincangkan.( 1 + 4 )
Idea Huraian
Faktor ( Wajib )  pemakanan tidak seimbang - pengambilan makanan yg berlebihan spt
1 Amalan makanan laut - menghasikan asid urik - menyebabkan sakit gout - ambil
pemakanan tidak makanan berlemak dan berkolestrol tinggi - menyebabkan penyakit
sihat jantung dan tekanan darah tinggi - pengambilan gula berlebihan -
menyebabkan penyakit kencing manis
 bahan tambah makanan banyak digunakan dalam makanan segera dan
makanan ringan - bahan tambah spt perisa, bahan pengawet dan bahan
pewarna mengandungi bahan kimia - menyebabkan pelbagai penyakit -
pengambilan monosodium glutamat MSG yg berlebihan - menyebabkan
pening kepala, sesak nafas dan rambut gugur
Faktor lain  pesekitaran yg kotor memudahkan penyakit merebak
2 Pesekitaran yg  longkang dan parit tersumbat - pembiakan nyamuk Aedes - penyakit
tercemar demam denggi
 kawasan yg dicemari dgn sisa toksid memungkin penduduk sekitar
diserang penyakit kanser, lelah dan kecacatan otak
 kebersihan diri yg tidak terjaga - mudah dijangkit penyakit

3 Faktor genetik  seseorang yg ibu bapanya menghidap penyakit tertentu spt penyakit
kencing manis, kanser atau obesiti berisiko tinggi menghidap penyakit
berkenaan
 begitu juga dengan seseorang bayi yang ibunya berpenyakit AIDS juga
mungkin akan menghidap penyakit tersebut
4 Kurangnya  kawasan pedalaman dan kawasan luar bandar kekurangan kemudahan
kemudahan perubatan moden spt kekurangan doktor, ubat-ubatan dan peralatan
perubatan moden perubatan - penduduk di kawasan pedalaman / luar bandar lebih terdedah
kpd jangkitan penyakit
5 Gaya hidup  gaya hidup tidak sihat - suka merokok, minum arak, terlibat dalam
tidak sihat hubungan seks bebas dan penagihan dadah - menyebabkan seseorang
mudah dijangkit pelbagai penyakit
 Merokok - penyakit barah paru-paru - nikotin dlm rokok
 minum arak - barah hati
 hubungan seks bebas - penyakit AIDS dan penyakit kelamin
 penagihan dadah - penyakit AIDS
6 Kurang  kurang bersenam - lemak dlm badan tidak dibakar - menyebabkan
senaman / penyakit obesiti, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung
pergerakan fizikal

13
14 Pembangunan merupakan suatu proses yang penting untuk menghasilkan kemajuan kepada rakyat
dan negara. Namun demikian, kepesatan pembangunan tidak dapat lari daripada ketirisan nilai mulia
kemanusiaan. Jelaskan. ( 2+3 )
Idea Huraian
Kepentingan  Misalnya, jalan raya dan premis perniagaan
pembangunan  Jalan raya akan memudahkan urusan pergerakan rakyat, bank dan pejabat
Pembangunan pos pula menyediakan perkhidmatan kepada pengguna untuk membayar
biasanya diiringi pelbagai bil dan menyimpan wang serta barang berharga lain
dengan  Melalui pembinaan kemudahan dan prasarana seperti ini akan
1 penyediaan membolehkan rakyat mendapat pelbagai manfaat. Sebagai contohnya,
pelbagai melalui pembinaan prasarana ini secara tidak langsung akan
kemudahan membangunkan kawasan di sekitarnya dan semua penduduk akan
prasarana kepada bertumpu di kawasan tersebut.
rakyat.  Jadi bolehlah dikatakan yang pembangunan yang pesat mampu
memberikan faedah prasarana kepada rakyat.
2 Pembangunan  semasa pembangunan dijalankan atau selepas premis beroperasi seperti
menyediakan peluang untuk bekerja di bank atau premis perniagaan yang dibuka.
peluang pekerjaan  Peluang pekerjaan yang diperolehi rakyat melalui pembangunan secara
tidak langsung dapatmeningkatkan pendapatan rakyat sekali gus
mengurangkan masalah kemiskinan dan pengangguran.
 Rakyat juga boleh mencipta dan melakukan kerja-kerja sampingan lain.
Sebagai. contohnya pembukaan pasar malam dan petang di tempat-tempat
yang padat dengan penduduk.
 Sesungguhnya pembangunan menyediakan peluang pekerjaan kepada
penduduk.
3 Kawasan  Setelah pembangunan dijalankan kawasan setempat mengalami
setempat pertumbuhanmaka rakyat dapat memanfaatkan kemajuan yang pesat.
mengalami  Kawasan yang dahulunya tidak diusik oleh pembangunan hanyalah sebuah
pertumbuhan kawasan yang tidak mempunyai nilai ekonomi.
 Misalnya, apabila jalan raya atau lebuh raya dibina ke kawasan
peranginan, maka pelbagai sektor lain akan tumbuh dengan rancak dan
secara tidak langsung kawasan setempat mendapat limpahan kemajuan.
 Sebagai contohnya, pembinaan lapangan terbang Sibu dan jalan yang baik
membawa kepada peningkatan jumlah pelancong ke Sibu.
 Jelaslah yang pembangunan merancakan pembangunan setempat.
Ketirisan  Pembangunan fizikal yang tidak terkawal akanmengorbankan alam
pembangunan semula jadi.
1 Mengorbankan  Antara bentuk pembangunan fizikal ialah membina bangunan pencakar
alam semulajadi langit seperti Menara Berkembar Petronas, membina lapangan terbang
seperti KLIA dan membina pelbagai lebuh raya seperti Lebuhraya Pantai
Timur.
 Pembangunan yang dilaksanakan di suatu tempat yang baharu sudah
semestinya menyebabkan kerja-kerja membersihkan tanah dijalankan
 Dengan itu, berlakulah usaha menebang pokok dan mengubahsuai tanah.
Pokok yang menyumbang kepada kelangsungan lestari alam sekitar
terpaksa dikorbankan.
 Misalnya, sewaktu pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Lumpur di Sepang.
 Ringkasnya, pembangunan fizikal akan mengorbankan alam semula jadi.
2 Mengorbankan  Pembangunan menuntut kesibukan kerja dan akan mengorbankan nilai
nilai kejiranan kejiranan.
 Pembangunan akan menyebabkan setiap individu mengalami kesibukan
bekerja, stres, kekurangan masa dan seumpamanya.
 Antaranya mereka mungkin terpaksa bekerja jauh dari kediaman, keluar
awal pagi dan balik lewat malam serta bekerja sehari suntuk atau keluar

14
kawasan beberapa ketika.
 Keadaan tersebut sudah semestinya mengorbankan nilai kejiranan,
contohnya sukar bertegur sapa dan tidak dapat mengikuti banyak program
kemasyarakatan.
 Terbuktilah, yangpembangunan menuntut kesibukan kerja dan akan
mengorbankan nilai kejiranan.
3 Menimbulkan  ibu bapa sibuk mengejar kerjaya mereka - kekurangan masa untuk
masalah rumah bermesra dengan ahli keluarga
tangga  menyebabkan anak-anak terbiar - menimbulkan masalah masalah remaja
 rumah tangga tidak terurus - suami isteri sibuk dengan kerjaya masing-
masing - hubungan renggang - berlaku peceraian - khas di bandar-bandar
besar

15 Dasar melaksanakan transformasi dalam perkhidmatan awam sememangnya perlu dilakukan


oleh kerajaan selaras dengan usaha mewujudkan perkhidmatan awam yang berkualiti. Pada pandangan
anda, apakah rasional pelaksanaan Dasar Transformasi tersebut dan cadangkan langkah- langkah untuk
memperkasakan perkhidmatan kerajaan. (2+3)
Idea Huraian
Rasional  Wujud rungutan rakyat tentang mutu perkhidmatan, kepantasan
pelaksanaan perkhidmatan dan seumpamanya
transformasi  Menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan memuaskan hati
1 Menyediakan pelanggan
perkhidmatan  Menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan memuaskan hati
yang lebih pelanggan
berkualiti  Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti
manual prosedur kerja yang jelas
 Mengurangkan karenah birokrasi dan sistem menunggu yang pendek untuk
menyelesaikan urusan rakyat
2 Membentuk  Terdapat rungutan pengguna terhadap gelagat kakitangan awam yang tidak
sikap positif cekap dan tidak mesra
kakitangan awam  Transformasi perkhidmatan awam akan membentuk semula sikap
kakitangan awam terhadap bidang tugas
 Memperkasa latihan kepadakakitangan awam sama ada latihan ilmu dan
latihan ICT
 Mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan serta
menunjukkan integriti dalam perkhidmatan
 Memendekkan tempoh masa meluluskan suatu permohonan pengguna
kepada agensi kerajaan dan membuat keputusan yang adil terhadap
keputusan perniagaan seperti pembelian kontrak dan perolehan
3 Meningkatkan  Terdapat segelintir kakitangan awam yang bertindak mencemarkan imej
imej kerajaan perkhidmatan kerajaan dengan mengambil rasuah
 Transformasi kerajaan kepada sumber manusia dan teknologi serta
prosedur kerja dalam sistem perkhidmatan dan penyampaian awam akan
meningkatkan kecekapan
 Perkhidmatan yang baik akan dapat mewujudkan hubungan antara
kerajaan dengan orang ramai. Konflik komunikasi antara rakyat dengan
kerajaan boleh diatasi. Sekaligus meningkatkan imej kerajaan
 Laporan Jawatankuasa Pemantau Program Transformasi Kerajaan (GTP)
2010 di bawah Jabatan Perdana Menteri berdasarkan maklum balas rakyat
menunjukkan bahawa GTP berjaya mencapai sasaran hebat.
4 Meningkatkan  Ada dakwaan berlaku pembaziran dalam perkhidmatan awam
pendapatan negara  Transformasi perkhidmatan awam menggariskan prinsip nilai untuk wang
kepada kakitangan awam
 Semakin cekap kakitangan awam, bermakna semakin banyak produktiviti
dihasilkan. Misalnya, semakin cekap seseorang maka akan semakin

15
bertambahlah pendapatan negara
 Selain itu, dapat mengelakkan pembaziran sumber kewangan untuk
menggaji kakitangan awam yang tidak kompeten.
Langkah  Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan berterusan
memperkasakan  Suruhanjaya Perkhidmatan hanya mengambil kakitangan yang berkualiti
perkhidmatan  Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT yang terkini
awam  Program pertukaran kakitangan awam dari suatu unit ke suatu unit boleh
1 Menyediakan meningkatkan prestasi dan mengelakkan sindrom selesa
latihan atau
kompetensi
2 Membudayakan  Agar kakitangan awam berfikiran kritis dan konstruktif dalam
kreativiti dan penyelesaian urusan orang awam
inovasi dalam  Membudayakan percambahan fikiran dalam kakitangan awam dalam
kakitangan usaha memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan
 Agensi Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
( MAMPU) perlu sentiasa menyelaraskan tanggungjawab dengan semua
agensi lain yang terlibat untuk membudayakan kreativiti dan inovasi
 Agar kakitangan awam berfikiran kritis dan konstruktif dalam
penyelesaian urusan orang awam
 Membudayakan percambahan fikiran dalam kakitangan awam dalam
usaha memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan
 Agensi Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
( MAMPU) perlu sentiasa menyelaraskan tanggungjawab dengan semua
agensi lain yang terlibat untuk membudayakan kreativiti dan inovasi
3 Meningkatkan  Selaras dengam matlamat menjadikan penduduk tempatan berpendapatan
kebajikan pejawat tinggi, kebajikan kakitangan awam turut deberikan perhatian
awam  Menyemak semula tangga gaji dan kemudahan perkhidmatan kakitangan
awam agar dapat memberikan motivasi bekerja
 Contohnya jadual waktu anjal, tempoh bekerja doktor muda/pegawai
perubatan telah disusun semula dari 14 jam sehari kepada 8-9 jam sehari
agar dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti
4 Penguatkuasaan  Tindakan disiplin atau tatatertib terhadap kakitangan yang culas, lemah
undang-undang dan ingkar perlu dilaksanakan oleh suruhanjaya yang berkaitan
atau peraturan  Tindakan ini penting untuk menjadi satu kaedah pemisah bagi pegawai
/pekeliling yang berprestasi atau tidak kompetitif
perkhidmatan  Penguatkuasaan ini perlu dibuat secara teratur mengikut proses undang-
undang
5 Penggunaan  Untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan atau mewujudkan kerajaan
ICT tanpa kertas
 Menyediakan perkhidmatan dalam talian. Semua jabatan kerajaan telah
menyediakan laman portal masing-masing
 Hampir kebanyakan urusan pengguna boleh diselesaikan melalui laman
web sahaja
 Hasrat kerajaan untuk menjadi ‘kerajaan tanpa kertas’ dapat dicapai
 Rakyat akan berpuas hati dengan perkhidmatan kerajaan

16 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan wajar dimartabatkan. Selain penggunaan bahasa
kebangsaan di peringkat perundangan, pelbagai langkah boleh diambil bagi memartabatkan dan
mendaulatkannya. ( 5+0 )

Pendahuluan:
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan wajar dimartabatkan. Bahasa Melayu mempunyai
pengaruh terhadap sosiobudaya bangsa Malaysia.
Idea Huraian

16
Idea Wajib - Sebagai contoh, menetapkan supaya dokumen perjanjian jual beli rumah,
1 Penggunaan kenderaan dan lain-lain memuatkan/ menggunakan Bahasa Melayu.
BM dlm - Menetapkan penggunaan bahasa kebangsaan di mahkamah dan Parlimen.
perundangan - Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan syarat iklan dalam Bahasa Melayu
- Mengembalikan kaedah P&P (MBMMBI) bagi menggantikan PPSMI

Langkah lain - Pendidikan rasmi /syarat wajib lulus peperiksaan


2 BM dlm bidang - Pelajar sekolah, institusi pengajian tinggi menawarkan kursus pengajian
pendidikan bahasa.
- Memastikan lulus Bahasa Melayu untuk memperoleh sijil peperiksaan
awam
- Menggunakan medium Bahasa Melayu dalam pendidikan
- Pemimpin negara perlu memberikan contoh apabila membuat sidang akhbar

3 khidmat nasihat - Mewujudkan unit bahasa di pejabat pihak berkuasa tempatan bagi
pakar membantu penghasilan papan iklan
- Khidmat nasihat pakar dari dewan bahasa dan pustaka bagi
menentukan/menilai ketepatan penggunaan bahasa

4 pertandingan - Wujudkan kategori penutur jati dan penutur bukan jati


/sayembara - Pertandingan menulis skrip cerpen/drama/esei
- Menawarkan hadiah lumayan
- Pertandingan akan memantapkan dan memperkaya kosa kata, ragam, bahasa
dan laras bahasa serta nilai estetika bahasa.

5 memperkukuh - Menyediakan sarikata Bahasa Melayu dalam tayangan filem asing


Bahasa Melayu - Mengalihbahasakan program luar sepenuhnya
melalui aktiviti - Menggunakan bahasa dalam ucaptama pelbagai program ekonomi seperti
bernilai ekonomi majlis pembukaan mesyuarat menteri ekonomi ASEAN, AFTA, dan
seumpamanya.

6 penerbitan buku - Menerbitkan buku atau majalah berkaitan negara dalam bahasa melayu di
samping Bahasa Inggeris
- Menerbitkan kamus Bahasa Melayu
- Mencipta kamus elektronik Bahasa Melayu

Kesimpulan
Semua pihak perlu yakin dan bertindak supaya bahasa melayu mampu dimartabatkan sebagai bahasa
kebangsaan yang disegani.

17 Masalah kemerosotan disiplin pelajar kebelakangan ini boleh memberikan kesan negatif. Huraikan
cabaran yang dihadapi oleh sekolah untuk menguruskannya. ( 2+3 )
Idea Huraian

Kesan negatif - Banyak rancangan hiburan meracuni fikiran pelajar sekolah


1 terdedah kepada - Pelajar terdedah kepada filem-filem yang tidak memberikan pendidikan.
hiburan/ media - Terdapat filem-filem tahyul, ganas dan hiburan yang boleh menjadi ikutan
massa pelajar
- Sebagai contoh, filem Hollywood, bollywood, filem cina bahkan filem
tempatan juga banyak memaparkan kisah tersebut dan pelajar terikut-ikut.
- Melakukan aksi yang serupa disekolah

2 terdedah kepada - Generasi kini yang digelar generasi Y terdedah kepada dunia ICT
ICT secara menyeluruh
- Hamper setiap masa pelajar didedahkan dengan gajet-gajet baharu
seperti telefon mudah alih, internet, computer dan sebagainya.
- Pengaruh ICT terhadap pelajar ialah mencuri, membawa telefon ke

17
sekolah dan pelbagai lagi yang menjurus kepada berlakunya masalah
disiplin sekolah
- Kesemua masalah disiplin tersebut merupakan cabaran baharu kes
disiplin sekolah masa kini.

Cabaran - Cabaran rakan boleh menyebabkan berlakunya masalah disiplin pelajar


1 pengaruh rakan - Cabaran boleh berlaku secara tersirat seperti bersaing untuk menunjuk-nunjuk
- Rakan lain yang ingin mendapatkan perhatian mungkin melakukan perbuatan
yang tidak bertanggungjawab seperti mencuri, meragut, dan sebagainya
- Apabila menjadi kes polis, guru disiplin terpaksa menyediakan pelbagai
dokumen dan prosiding di mahkamah juvana.

2 pengaruh - Terdapat ibubapa yang gagal mengawal anak-anak dan menyerahkan


ibubapa tanggungjawab tersebut kepada pihak sekolah.
- Anak-anak yang tidak mendapat perhatian keluarga biasanya cenderung
melakukan masalah disiplin untuk membalas dendam kepada keluarga.
- Terdapat pula ibubapa yang terlalu membela anak-anak apabila anak-anak
melakukan kesalahan disiplin
- Terdapat ibubapa yang melakukan tindakan mahkamah kerana tidak dapat
menerima tindakan guru disiplin
- Ibubapa juga tidak membantu usaha mendisiplinkan anak-anak malah tidak
mencadangkan apa-apa pun
- Secara kebiasaanna mereka tidak hadir ke mesyuarat agung pibg atau program
pemuafakatan sekolah

3 tidak berminat - Terdapat pelajar sekolah yang langsung tidak menunjukkan minat belajar
terhadap pelajaran - Hal ini berlaku akibat masalah sukar membaca dan buta huruf
- Masih terdapat pelajar yang tidak memahami bahasa melayu
- Kesukaran menyebabkan pelajar tidak memahami, selalu ponteng kelas
- Pelajar melakukan masalah disiplin sebagai protes kepada ibubapa yang
sepatutnya menilai sama ada anak mereka perlu bersekolah dalam aliran
kemahiran di sekolah vokasional

4 pengaruh kerja - Banyak peluang pekerjaan ditawarkan khasnya di kawasan pecan atau Bandar
besar
- Banak restoran makanan segera, pusat membeli belah dan hotel serta pusat
pelancongan yang memerlukan pekerja.
- Pelajar-pelajar sekolah terlibat bekerja disebabkan dua factor iaitu untuk
membantu keluarga yang miskin atau untuk memenuhi keperluan diri seperti
membeli telefon, motosikal dan seumpamanya.
- Apabila sudah bekerja, banyak kes tidak bersekolah atau tertidur sewaktu
belajar boleh mencetuskan masalah disiplin.
- Sepatutnya pelajar harus menumpukan kepada pelajaran.

5 Persekitaran - Terdapat sekolah yang persekitarannya tidak kondusif seperti terlalu hamper
dengan jalanraya dan bising.
- Persekitaran yang tidak kondusif seperti bilik darjah yang kecil dan panas,
bekalan elektrik selalu terjejas dan seumpamanya telah menyebabkan pelajar
suka keluar dari kelas atau dari kawasan sekolah
- Jika persekitaran selesa seperti pengudaraan yang bersih dan suasana belajar
yang baik masalah ponteng kelas boleh dielakkan.

Kesimpulan
Kemersotan disiplin pelajar perlu diatasi secara menyeluruh agar generasi pelajar hari ini akan menjadi
pemimpin masa depan Negara. Jatuh bangun Negara tercinta ini pada masa hadapan akan diwarnakan
oleh generasi muda pada hari ini.

18
18 Integriti ialah asas kepada sebuah tadbir urus yang baik. Terdapat pelbagai faktor yang
menjejaskan integriti dan langkah-langkah perlu diambil untuk mengukuhkannya. Bincangkan.
( 2+3 )

Pengenalan
Sebuah tadbir urus yang baik mempunyai elemen integriti. Tadbir urus yang baik mampu meningkatkan
keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan melaksanakan dasar pemerintahan.
Idea Huraian
Faktor yang  Tidak cekap / sambil lewa dalam melaksanakan tugasyang diamanahkan
menjejaskan  Tidak amanah dan gagal memberikan komitmen yang sepenuhnya
integriti
1 Sikap individu
2 Kepimpinan  Pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi
yang lemah  Pemimpin yang tiada kesungguhan untuk mencapai wawasan
 Pemimpin yang lemah iltizam
3 Sistem dan  Kurang telus dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam; urusan
prosedur tender
 Kurang pemantauan dan penilaian mengenai keberkesanan sesuatu
program
4 Etika kerja  Etika dan budaya kerja tidak sihat
 Contoh; ponteng, tidak bertanggungjawab
 Menjejaskan kecekapan dan produktiviti sesebuah organisasi
5 Struktur dan  Kekurangan pemantauan dan koordinasi dari pucuk pimpinan
organisasi
Langkah
mengukuhkan  Meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
integriti  Memudahkan dan mempercepatkan urusan/kerja supaya tidak
1 Komunikasi membebankan orang ramai
berkesan
2 Pendidikan  Mengadakan kursus dan latihan kepada penjawat awam
berterusan  Memastikan pekerja memiliki komitmen, kesedaran kualiti, bersedia
menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang.
3 Kepimpinan  Melaksanakan kepimpinan melalui teladan
berteladan  Pucuk pimpinan perlu memberi isyarat yang jelas, tegas dan konsisten
tentang komitmen melaksanakan agenda integriti
 Sentiasa menggalakkan pekerja menghayati dan mempraktikkan amalan
pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi.
4 Persekitaran  Meningkatkan persekitaran budaya kerja yang kondusif
 Mengurangkan kuasa budi bicara pegawai
 Semua keputusan berdasarkan proses dan syarat yang ditetapkan
5 Kecukupan  Meningkatkan kecukupan dan kecekapan sumber
sumber  Menyediakan peralatan dan kemudahan
6 Kesediaan  Membudayakan etika dan integriti dalam aspek pelaksanaan tugas dan
untuk berubah tanggungjawab
 Penerapan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni
 Contoh ; penghayatan konsep bersih,cekapm dan amanah, penerapan nilai
islam, kod etika kerja dan piagam pelanggan
7 Perundangan  Menjalankan penguatkuasaan undang-undang dalam usaha pencegahan
rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa
 Menggunakan akta tertentu seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia 2009

19 Integrasi nasional penting untuk memupuk hubungan yang lebih erat antara penduduk
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bincangkan. ( 5+0 )

19
Pengenalan
Integrasi nasional merupakan satu proses penyatuan rakyat pelbagai kaum di pelbagai peringkat dan
wilayah. Terdapat banyak kepentingan yang diperoleh melalui integrasi nasional ini.

Idea Huraian
Kepentingan  Hubungan yang erat dan harmoni antara penduduk di ketiga-tiga wilayah
perpaduan dapat dibentuk
1 Membentuk  Penduduk saling mengenali dan berinteraksi dengan mudah
hubungan yang  Pelbagai aktiviti yang sihat dapat dilaksanakan. Cth: sukan dan hiburan
harmoni
2 Mewujudkan  Persefahaman dalam kepelbagaian budaya antara wilayah dapat
persefahaman diwujudkan.
dalam  Budaya pelbagai etnik dapat dikenali dan difahami oleh setiap penduduk
kepelbagaian pelbagai kaum di ketiga-tiga wilayah.
budaya  Cth: Budaya Orang Kadazan di Sabah @ Budaya orang Iban di Sarawak

3 Meningkatkan  Integrasi nasional berupaya meningkatkan pengetahuan dan perkongsian


perkongsian ilmu ilmu
 Kepandaian dapat dikongsikan, Cth: pembuatan pasu dan kek lapis
Sarawak
4  Integrasi nasional juga dapat meningkatkan pendapatan negara
Mempelbagaikan  Setiap wilayah dapat menyumbang kepada pembangunan negara melalui
kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi masing-masing
& pendapatan  Cth: Tanamam lada Sarawak, kelapa sawit di Semenanjung Malaysia dan
negara mutiara di Sabah dibangunkan untuk negara Malaysia.
5 Mewujudkan  Penduduk boleh menetap di mana-mana wilayah dan berkunjung pada bila-
keseimbangan bila masa
penduduk  Kawasan pedalaman dapat dibangunkan dan penduduk dapat menetap di
kawasan yang dibangunkan
6 Membentuk  Pemimpin ketiga-tiga wilayah akan bersatu untuk mentadbir negara
tadbir urus negara  Para peminpin dapat bertukar-tukar pandangan untuk membentuk tadbir
yang baik urus dengan baik
7 Menguatkan  Integrasi nasional dapat membentuk pertahanan negara yang kuat
pertahanan negara  Penduduk yang ramai dan bersatu akan dapat mempertahankan negara
/ keselamatan daripada dicerobohi oleh pihak musuh
negara

20 Harga rumah yang terlalu tinggi merupakan antara faktor individu gagal memiliki rumah.
Jelaskan. ( 1+4 )

Pengenalan
Rumah dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Menurut kajian pembelian rumah merupakan
pembelian terpenting dalam hidup seseorang.
Idea Huraian
Idea Wajib  kekurangan bahan mentah disebabkan oleh kenaikan mendadak industri
1 Harga rumah pembinaan ini.
terlalu tinggi  Persaingan dengan sektor kormesil dan industri yang lain untuk merebut
bahan binaan yang terhad.Selain itu, polisi untuk mengehadkan
kemasukan bahan binaan penting yang diimport untuk menjaga industri
tempatan telah
Faktor lain  Penawaran rumah kos rendah tidak pernah mencukupi semenjak dari
2 Bilangan rumah Rancangan Malaysiabkedua lagi.

20
kos rendah terlalu  Pembinaan rumah kos endah adalah tidak memuaskan berpunca dari
sedikit kekurangan kapasiti, proses terkawal dalam mencari tanah yang
bersesuaian dan penangguhan dalam menyediakan infrastruktur
penggenap.
 Kekurangan tanah yang sesuai dan penawaran rumah murah yang terhad
juga menyebabkan kawasan setinggan mula bertambah.
3 Rumah  Pemaju tidak menyiapkan rumah dalam masa yang ditetapkan
terbengkalai  Tiada modal
4 Rumah tidak  Rumah baru bina rosak
berkualiti  Pemaju hanya baiki secara minimum
 Pemaju menggunakan bahan yang tidak berkualiti
5 Syarat Pinjaman  Bank mengenakan syarat yang ketat bagi pinjaman perumahan
yang ketat
6 Kenaikan harga  kekurangan bahan mentah disebabkan oleh kenaikan mendadak industri
bahan binaan pembinaan ini.
 Persaingan dengan sektor kormesil dan industri yang lain untuk merebut
bahan binaan yang terhad.Selain itu, polisi untuk mengehadkan
kemasukan bahan binaan penting yang diimport untuk menjaga industri
tempatan telah menyebabkan harga bahan mentah untuk meningkat
menjadi semakin tinggi.
7 Permintaan  Jumlah penduduk yang meningkat
terhadap rumah
melebihi daripada
penawaran
8 Kekurangan  Pembangunan telah menyebabkan penumpuan demografik yang tinggi
tanah berlaku, terutamanya di kawasan yang paling membangun seperti Kuala
Lumpur.
 Masalah ini telah diburukkan lagi oleh pendudukan haram dan kawasa
setinggan di tanah setinggan di tanah awam.
 Harga tanah yang tinggi adalah masalah paling utama yang dihadapi oleh
sektor swasta dan awam dalam pembinaan atau penyediaan rumah kos
renda
9 Masalah  pembeli yang terpaksa menunggu bertahun-tahun lamanya untuk
kelewatan menduduki rumah yang telah dibeli hanya kerana rumah tersebut tidak
mendapatkan Sijil lulus sijil tersebut.
Kelayakan  pemaju enggan menyerahkan kunci kepada pembeli sehinggalah mereka
Menduduki (CF) menjelaskan bayaran wang faedah di atas kelewatan pembayaran yang
dilakukan oleh institusi kewangan kepada pemaju.
Kesimpulan
Semua pihak perlu berusaha untuk merealisasikan impian untuk melihat setiap rakyat Malaysia
mempunyai sekurang-kurangnya sebuah rumah sendiri kerana pemilikan rumah merupakan antara faktor
penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat keseluruhannya.

21 Kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam telah menimbulkan pelbagai kesan terhadap
perkhidmatan awam. Beberapa kelemahan dalaman telah dikenal pasti sebagai faktor yang boleh
menjadi sebab kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam. Bincangkan ( 2+3 )
Idea Huraian
Kesan kurang - Biro Pengaduan Awam (BPA) telan menerima beberapa aduan daripada
integriti masyarakat
1 Meminta / -Kelewatan memberi perkhidmatan
menerima rasuah -Tiada tindakan
-Kualiti perkhidmatan tidak memuaskan terutama perkhidmatan kaunter
-Memeras ugut
-Kakitangan dalaman menerima rasuah bagi memastikan kelancaran urusan.
-Menerima rasuah untuk pemebrian tender atau mempercepatkan bayaran

21
2 Etika kerja yang -Penjawat awam tidak mahu bertanggung jawab atas tindakan
buruk -Meletakkan tanggungjawab kepada orang lain.
-Sifat malas, acuh tak acuh
-Mementingkan diri sendiri
-Ingkar perintah
-tidak jujur, tidak amanah
-Mengemukakan tuntutan palsu
-cuai dalam melaksanakan tugas
-mencemarkan imej jabatan
3 Salah guna -Memberi kontrak pada ahli keluarga, kenalan.
kuasa -Memberi lesen, permit dan kontrak tanpa mengikut peraturan
-Memohon sumbangan daripada pihak luar untuk menjalankan aktiviti
Dalaman
4 Memberi -Kurang integriti memberi persepsi negatif pada pelanggan
suapan -Pelanggan memberi sogokan kepada pegawai kerajaan untuk mendapat
perkhidmatan cepat dan perkhidmatan yang berkualiti.
5 Kegagalan -Menerima rasuah
penguatkuasaan -Tidak amanah
-Membocor maklumat kerajaan
-Tidak telus
-lewat mengambil tindakan
-Tidak hadir bertugas
-Kurang pemantauan
-Penguatkuasaan gagal
Kelemahan -Pemimpin yang lemah iltizam
dalaman -Tidak memberi teladan yang baik
1 Kepimpinan -Tidak mematuhi undang-undang dan paeraturan
kurang berkesan -Arahan yang diberikan bercanggah dengan dengan prosedur dan peraturan
yang telah ditetapkan akan menjejas integriti.
2 Kelemahan -Kelemahan sisten, prosedur dan gari panduan bagi menjalankan tugas
Sistem dan -Menyebabkan ketidakcekapan, kecelaruan dan perselisihan pendapat dalam
prosedur kalangan petugas.
-Penguatkuasaan tidak berkesan dan adakalanya dilakukan secara berpilih
-Kurang pemantauan dan penilaian tentang keberkesanan sesuatu strategi atau
program
-Keupayaan sumber yang terhad (Sumber manusia atau material
-menjejaskan penguatkuasaan
-Kerangka undang-undang yang lapuk, kurang jelas dan ada yang bercanggah
dengan sesetengah undang-undang.
3 Masalah -Struktur yang tidak kemas, kurang berfokus dan lapuk.
struktur dan -akan membazirkan sumber sumber
institusi -Matlamat institusi tidak tercapai
-Berlaku pertindihan tugas dan tanggungjawab
-Mengakibatkan berlaku persaingan tidak sihat atau konflik antara
institusi dan pengabaian tanggungjawab
-Institusi yang mempunyai kepentingan dan matlmat yang bertentangan
-Bertentangan kepentingan antara institusi dan nilai yang berlawanan
menimbulkan kecelaruan dan krisi nilai. Menjejaskan integriti.
4 Sikap negatif - lemah didikan agama dan penghayatan nilai-nilai murni.
individu -lemah disiplin dan etika kerja.
-Tamak dan mementingkan diri sendiri
-hanya melihat kelemahan orang lain
-Enggan memeriksa/ mengakui kelemahan diri sendiri
-Kurang integriti.

22
22 Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) sebanyak 6% yang diumumkan baru-baru ini
telah mendatangkan banyak manfaat kepada kerajaan dan negara ,namun terdapat pelbagai masalah
disebalik pelaksanaanya.Bincangkan. ( 2+3 )

Pengenalan :
Cukai barangan dan perkhidmatan (GST)merupakan satu sistem percukaian yang digunapakai oleh
kebanyakan negara di dunia.Cukai barangan dan perkhidmatan ini dikenakan kepada pengguna apabila
mereka menggunakan barangan dan perkhidmatan.GST ini menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan
yang digunakan sebelum ini.
Idea Huraian

Manfaat GST -pelaksanaan GST ,kerajaan memperoleh hasil mencukupi bagi menjana
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membiayai lebih banyak projek
pendapatan pembangunan untuk membolehkan Malaysia mencapai status negara maju
kerajaan menjelang tahun 2020.
-GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi
perniagaan yang berdaftar.
-dapat menambah pendapatan cukai tahunan kerajaan.

2 Mengurangkan - dengan adanya GST ,cukai pendapatan individu dan korporat dikurangkan
cukai pendapatan kerana pengguna telah membayar cukai barangan dan perkhidmatan yang
individu mereka gunakan.
-pelepasan cukai diberikan antara 1 hingga 3 peratus. 

3 Barangan dan -barangan asas seperti makanan dikecuali cukai


perkhidmatan asas -perkhidmatan pengangkutan seperti bas,keretapi,LRT,tol lebuhraya,
dikecuali cukai perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecualikan cukai

4 Sistem -Sistem percukaian yang diperkenalkan ini lebih telus .


pencukaian yang - pengguna mengetahui jenis cukai yang mereka bayar serta jumlahnya.
lebih telus dan adil -Penduduk yang  berpendapatan rendah hanya membayar jumlah minimum,
memandangkan mereka menggunakan barangan dan perkhidmatan perlu
sahaja seperti makanan, pengangkutan dan pendidikan.
-Cukai dikenakan terhadap mereka yang mampu berbelanja sahaja.
Memandangkan golongan lebih berada dan kaya menggunakan lebih banyak
barangan dan perkhidmatan, maka secara automatik, merekalah yang paling
banyak dikenakan cukai di bawah GST, bukan golongan berpendapatan
rendah.
-GST mengelak cukai berganda iaitu cukai dikenakan sekali saja kepada
Pengguna
Masalah -pengeluar dan peniaga akan memindahkan cukai kepada pengguna akan
1 Membebankan membebankan golongan pendapatan sederhana dan rendah.
pengguna -peniaga ambil kesempatan menaikan harga barangan dan perkhidmatan
-kebanyakan pengeluar dan peniaga akan memohon lessen untuk mengenakan
GST
-peniaga dapat menuntut kembali GST yang dibayar
-akhirnya beban ditanggung oleh pengguna.

2 Inflasi -GST boleh menyebabkan kenaikan kadar inflasi kerana harga barangan makin
meningkat akibat kos pengeluaran yang meningkat
-harga yang lebih tinggi terpaksa dibayar olen pengguna
-pengurangan cukai pendapatan tidak dapat menampung kenaikan harga
barangan dan perkhidmatan.

3 Kuasa beli -dengan pelaksanaan GST akan mengurangkan kuasa beli pengguna
pengguna -mereka tidak mampu memiliki barangan yang mewah kerana cukai yg
menurun

23
dikenakan juga tinggi
-akan menjejas kualiti hidup mereka

4 Mudah -cukai barangan dan perkhidamatan yang dikenakan kepada pengguna ini
dimanipulasi oleh mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin mengaut keuntungan
pihak yang ingin -pihak pengeluar,pengedar dan peruncit mungkin menggunakan alas an GST
mengaut ini untuk menipu pengguna
keuntungan

Penutup:GST adalah bentuk percukaian yang menyeluruh dan lengkap dan dapat menjana pendapatan
negara pada masa yang sama tidak membebankan rakyat.pihak kerajaan perlulah mengeluarkan buku
panduan harga dan senarai barangan dan perkhidmatan yang dikenakan GST agar tidak berlaku
penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

23 Peningkatan pengguna internet merupakan antara penyebab berleluasanya kejadian jenayah


siber di negara kita. Bincangkan. ( 1+4 )

Pengenalan:
Jenayah siber berkait rapat dengan kemunculan teknologi maklumat ICT yang semakin meluas dalam
negara malah di peringkat global.Kemudahan teknologi ini telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan sehingga wujudnya kes-kes jenayah yang boleh merugikan individu dan negara.
Idea Huraian

Idea wajib -pertambahan bilangan pengguna internet melalui computer dan telefon pintar
1 Peningkatan membawa kepada pelbagai kes jenayah
Bilangan -kepakaran yang dimiliki oleh pengguna telah disalahgunakan
pengguna internet -cuba untuk menguji kepakaran mereka
-menggunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira
salah atau tidak
-salahguna kemudahan ICT untuk penipuan dan aktiviti tidak sihat.

Sebab-sebab lain -kurang pakar-pakar yang mahir dalam forensic computer sukar untuk kesan
2 Kekurangan penjenayah
pakar forensik -forinsik computer satu bidang baru
komputer -penyenayah lebih mahir dalam ICT sukar mengesan dan menangkap mereka
-kawalan keselamatan sukar dilaksanakan.
-sukar untuk membuat pendakwaan terhadap penjenayah
-menyebabkan jenayah siber semakin berleluasa

3 Penguatkuasaan -kekurangan kakitangan penguatkuasa


undang-undang -jangkamasa siasatan yang lama
yang lemah -banyak kes yang tertangguh
-Akta dan undang-undang yang sedia ada tidak dapat menangani jenayah ini
kerana perubahan teknologi ICT yang terlalu pantas.

4 Sikap individu -sikap individu yang inginkan keseronokan dan ingin mencuba sesuatu yang
yang sukar baru terutamanya golongan remaja
dikawal -mereka cuba untuk mengaplikasikan kepakaran mereka dengan cara yang
salah
-seperti penyebaran virus,pengitipan, mencuri maklumat dan pengodaman dll.
-tidak kurang juga yang melakukan jenayah siber ini bermotifkan keuntungan.

5 Kekurangan -golongan penjenayah ini tidak menyedari bahawa perbuatan mereka seperti
pendidikan dan mengodam,mencuri maklumat,menyebar virus,menghantar mesej sampah dan
kesedaran sivik pencerobohan sebagai satu jenayah
dalam kalangan -mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu salah dan menyusahkan
masyarakat orang lain.

24
-mereka hanya pentingkan keseronokan dan kepuasan diri.
-masyarakat tidak dididik dari kecil lagi akan kesalahan-kesalahan yang
berkaitan computer dan internet.

6 Sukar -sukar kenalpasti siapa penjenayah dan dari mana mereka menyerang kerana ia
mengenalpasti dilakukan di alam maya
penjenayah -mudah untuk melakukan jenayah kerana tiada siapa yang dapat mengawal
dunia siber yang luas ini.
- bila sukar dikenalpasti ,sukar dikesan dan sukar untuk dibuktikan dan
membuat pendakwaan maka akan meningkat kes-kes jenayah siber ini

Penutup
Penularan kes jenayah siber ini perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak samada masyarakat
atau pun pihak kerajaan.Kerajaan perlu mengubal undang-undang yang lebih tegas dan menjalankan
kempen-kempen yang boleh memberi kesedaran kepada orang ramai akan kesan buruk yang dibawa oleh
jenayah siber ini.

24 Kegiatan ceti haram atau along telah menimbulkan pelbagai masalah kepada peminjam. Langkah-
langkah perlu diambil utk membendung kegiatan ceti haram ini drp terus berleluasa. Bincangkan. ( 2+3 )

Pengenalan
Kumpulan peminjam dikenali sebagai “Chettiar” dalam masyarakat India, “Along” dalam masyarakat
Cina dan Melayu. Mereka menimbulkan pelbagai masalah kepada peminjam dan keluarga
Idea Huraian
Masalah - menyusahkan peminjam
1 Kadar faedah - kadar faedah antara 120% hingga 300% bergantung kepada jumlah dan
yang terlalu tinggi tempoh pembayaran balik
- menyebabkan peminjam cuma mampu membayar sebahagain faedah atau
pokok pinjaman
-peminjam menjadi penghutang sepanjang hayat
2 Pelbagai ugutan -peminjam yang gagal membayar balik pinjaman
dan ancaman -nyawa peminjam dan keluarga terancam
diterima peminjam -hidup dalam ketakutan dan sering diganggu
-sesetengah bertindak agresif sehingga sanggup mencederakan atau membunuh
3 Risiko -peminjam yang gagal membayar balik pinjaman seperti yang ditetapkan
kehilangan harta -ceti haram menceroboh masuk ke rumah peminjam
benda -merampas, merosakkan harta benda peminjam seperti perabot, kenderaan
dan sebagainya.
Langkah -prosedur yang lebih mudah dan tidak memerlukan cagaran yang banyak dan
mengatasi syarat- syarat yang ketat
1 Syarikat -mempercepat pemberian pinjaman untuk golongan terdesak
kewangan dan -sediakan pinjaman untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana
bank memperluas -golongan ini ada saluran yang selamat untuk menyelesaikan masalah
dan menyediakan
pinjaman
2 Memperkasa -tindakan tegas dikenakan kepada ceti haram yang melanggar peraturan
undang-undang pinjaman wang
-Pindaan Akta Pemberi Pinjaman Wang, 1951-
- denda maksimum dan hukuman rotan dikenakan kepada pesalah
-mengawal penerbitan iklan membabitkan pemberi pinjaman ceti haram
daripada bermaharajalela
3 Meningkatkan -Menggalakkan ahli masyarakat melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya
kesedaran dalam mengetahui tentang ceti haram
kalangan -kempen melalui media massa tentang akibat meminjam daripada ceti haram
masyarakat -Supaya ada kesedaran dan berasa takut dengan kesan-kesan yang boleh
menghuru-harakan kehidupan mereka

25
Kesimpulan
Semua pihak perlu bekerjasama menangani masalah ini supaya tidak menjerumuskan masyarakat dalam
beban hutang yang tiada kesudahan demi kesejahteraan, keselamatan masyarakat dan keamanan negara.

25 Amalan pemprosesan semula bahan-bahan buangan atau kitar semula mendatangkan pelbagai
kebaikan terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar. Bincangkan. ( 5+ 0 )

Pengenalan
Proses pengurusan sampah sarap dan bahan-bahan buangan seperti kaca, plastik, logam dan lain-lain
untuk mengelakkan kesan negatif terhadap manusia dan alam sekitar

Kebaikan - kitar semula kertas dapat mengatasi masalah penebangan pokok untuk
1 Pemeliharaan pembuatan kertas secara berterusan
alam sekitar -kesan positif terhadap sistem ekologi dan cuaca dunia
2 Penjimatan -memproses semula tin-tin aluminium bagi kilang mengetin makanan.
sumber bahan -bingkai kenderaan boleh diproses semula menjadi bahan keluli
mentah -menjimatkan penggunaan bahan semula jadi yang tidak boleh diperbaharui
3 Mengurangkan -sampah sarap tidak lagi dibuang sewenang-wenangnya di merata tempat
masalah -bahan buangan yang boleh dikitar semula dikumpulkan dan diasingkan
pencemaran alam -tiada pembakaran secara besar-besaran untuk melupuskan bahan buangan
yang menyebabkan pencemaran alam sekitar
4 Penjimatan kos -bekas-bekas boleh digunakan semula botol kaca, bekas-bekas plastik
pembuatan -menjimatkan kos pengeluaran
-mengelakkan pembaziran
5 Mewujudkan - mewujudkan kilang-kilang memproses semula bahan buangan
industri baru -kilang memproses besi
-kilang memproses semula kertas
-kilang tisu
6 Mewujudkan -pekerjaan orang perseorangan- mengumpul bahan buangan- dijual kepada
peluang pekerjaan pengumpul bahan buangan
- pengumpul hantar ke kilang pemprosesan
- kilang pemprosesan- pekerja kilang
Kesimpulan
Amalan kitar semula bahan buangan satu langkah bijak untuk memelihara sumber bahan asli dalam
jangka masa panjang

26 Peranan kerajaan yang dibentuk bukan sekadar untuk menentukan arah tadbir urus negara,
malah lebih daripada itu. Bincangkan. ( 1+4 )

Pengenalan
Rakyat mengharapkan sesuatu daripada kerajaan yang dipilih. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan
melaksanakan harapan tersebut
Idea Huraian
Idea Wajib -melaksanakan tadbir urus negara berdasarkan prinsip urus terbaik, demi
1 menentukan keamanan dan kesejahteraan warganegara
arah tadbir urus -rakyat berhak mendapat perkhidmatan terbaik dan cekap
negara
Peranan lain -kerajaan perlu menyediakan kemudahan infrastruktur, peraturan dan aturan
2 menyediakan yang penting untuk keperluan pembangunan ekonomi
kemudahan -perlu menyediakan rangka kerja ekonomi untuk membantu sistem ekonomi
ekonomi beroperasi mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan
3 memastikan -kerajaan berperanan memastikan situasi negara dalam keadaan terkawal dan
keamanan dan stabil sama ada dari segi sosial, politik dan ekonomi
ketenteraman

26
negara
4 menstabilkan -tindakan dan pantauan adalah perlu bagi memastikan persaingan antara
persaingan dalam peniaga wujud dalam konteks seimbang iaitu persaingan secara sihat dalam
perniagaan perniagaan
5 perlindungan -kerajaan berperanan menjaga kesihatan alam sekitar supaya tidak tercemar
alam sekitar -pembangunan hendaklah dilaksanakan secara lestari
Kesimpulan
Kerajaan yang mantap dan cekap akan membantu membangunkan negara. Negara yang maju
membolehkan rakyatnya hidup aman dan selesa
27 Jurang Digital merupakan masalah yang dihadapi dalam usaha memperkasakan penggunaan
teknologi maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kalangan masyarakat di negara ini. Huraikan. ( 1 + 4 )
Isi Huraian
Idea Wajib  Kawasan pedalaman masih kurang menerima capaian internet
1 Jurang Digital  Kemudahan ICT masih kurang disebabkan oleh bentuk muka bumi yang
sukar
 Penduduk di bandar lebih terdedah kepada ICT berbanding dengan
penduduk luar bandar
Masalah lain  Kadar literasi masih rendah
2 Kadar Literasi  Kadar yang rendah berpunca daripada kemampuan dan taraf hidup
Komputer penduduk luar bandar
 Golongan tua tidak terdedah dengan komputer dan menjadi golongan paling
rendah menguasai komputer
3 Kos yang tinggi  Kos yang tinggi untuk menyediakan kemudahan komputer
 Kos yang tinggi juga diperlukan untuk penyelenggaraan komputer
 Kos memberi latihan, kursus dan pendedahan kepada warga tua dan
generasi Y di luar bandar
 Keadaan ini melambatkan penguasaan rakyat terhadap penggunaan ICT
4 Penerimaan  Masyarakat lebih mengutamakan keperluan harian
Masyarakat  Masyarakat menganggap ICT banyak membawa impak negatif
 ICT dianggap menjejaskan nilai-nilai murni masyarakat
5 Pengaruh  ICT dianggap sebagai alat/ideologi baharu yang boleh merosakkan akhlak
budaya negatif  Kebanyakan rakyat tidak memanfaatkan ICT dengan betul hingga
membawa impak yang negatif
 Penggunaan ICT dikatakan menyebabkan rakyat kurang berfikir, kurang
inovasi dan kurang kreatif
 Penyalahgunaan ICT menyebabkan masyarakat terjebak dalam masalah
salah laku, penyebaran fitnah dan khabar angin

28 Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara bagi memastikan
kedaulatan negara kita terpelihara, namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat
tersebut. Ulaskan ( 2 + 3 )
Isi Huraian
Usaha  Memodenkan peralatan, senjata dan strategi pertahanan
1 Meningkatkan  Mempertingkatkan kemahiran bertempur dan keupayaan melalui kursus
keupayaan dan latihan
pasukan  Pengambilan sumber manusia yang berkualiti dan kepimpinan yang tinggi
keselamatan untuk menyertai pasukan keselamatan
2 Menubuhkan  Ditubuhkan bagi membantu angkatan tentera
pasukan  Dapat menambah kekuatan tenaga mengawasi keselamatan, mengekang
pertahanan pelapis jenayah dan mengawal sempadan negara
 Sebagai contoh polis bantuan, RELA dan askar wataniah
3 Memantapkan  Menyemai dan menanam semangat patriotik dalam kalangan rakyat
semangat  Menggalakkan penyertaan rakyat dalam kegiatan mempertahankan negara

27
patriotisme  Menyedarkan pentingnya keamanan dalam hidup rakyat
Halangan  Memperjuangkan kumpulan tertentu tanpa mengambil kira sensitiviti kaum
1 Gerakan atau kumpulan lain
ekstremis  Menyebarkan fahaman dan kepercayaan yang menyebabkan perpecahan
 Menarik orang ramai mempercayai dengan ajaran atau perjuangan mereka
2 Lambakan  Pendatang asing yang ramai menyebabkan rasa kurang selesa rakyat
pendatang asing  Sering menimbulkan kekacauan dan melakukan jenayah
 Rakyat rasa tidak selamat
 Membawa budaya mereka yang kurang sesuai di negara ini
3 Ledakan ICT  Ledakan ICT seperti Google Map, mendedahkan tahap keselamatan
 Kedudukan sesuatu kawasan yang penting mudah dikesan dan ini
memudahkan pihak tertentu membuat pengintipan
 Malah kekebalan ICT juga mudah digodam dan maklumat boleh
disalahgunakan
 Sebagai contoh laman sesawang Kementerian Pendidikan, Suruhanjaya
Pilihanraya dan Polis Diraja Malaysia telah digodam pada tahun 2011.

29 Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara
lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi
negara.Bincangkan. ( 2 + 3 )
Idea Huraian
Sebab hijrah  Mempunyai kelulusan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan
1 Peluang  Peluang pekerjaan yang luas di luar negara
pekerjaan  Pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan minat mereka
2 Gaji yang lebih  Gaji yang ditawarkan lebih tinggi di luar negara
tinggi  Kadar tukaran wang asing yang tinggi membolehkan mereka memperoleh
gaji yang jauh lebih besar
 Mereka juga mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi
3 Persekitaran  Suasana kerja yang lebih baik
kerja menarik  Sistem imbuhan atau insentif lebih menarik
 Merasakan kebajikan mereka lebih terjamin dan diambil berat
4 Inginkan  Ada pihak inginkan pengalaman baru di negara asing.
pengalaman baru  Mereka ingin menikmati suasana iklim , budaya, bahasa dan sebagainya
yang jauh berbeza daripada negara asal
 Jiwa mereka melonjak-lonjak untuk mengalami pengalaman unik yang
tidak mampu dihalang walaupun pun kos kemasukan tinggi
 Kejayaan seperti Datuk Jimmy Chooo dan Datuk Michelle Yeoh
menggalakkan penghijrahan tersebut.
Kesan  Peruntukan yang diberi dalam bajet negara telah dibelanjakan untuk
1 Kerugian dalam memajukan sektor pendidikan
pelaburan  Berjuta-juta ringgit telah disalurkan dalam memberi biasiswa kepada
pendidikan pelajar cemerlang
 Negara tidak mendapat pulangan seperti yang diharapkan
 Rugi kerana mereka tidak mahu berkhidmat di negara sendiri
2 Kerugian dalam  Negara kehilangan sumber pendapatan dari hasil pungutan cukai
cukai pendapatan pendapatan
 Golongan ini berkemungkinan menjadi pembayar cukai yang agak besar
 Sebaliknya mereka membayar cukai mereka kepada negara di mana
mereka berkhidmat
3 Kehilangan  Biasanya penghijrahan golongan ini merupakan golongan pekerja yang
guna tenaga kritikal seperti doktor dan jurutera
 Negara terpaksa menanggung kos mengimport pekerja luar bagi
menampung keperluan rakyat

28
30 Bagi melahirkan modal insan berkualiti tinggi, berkemahiran, berpengetahuan, kreatif dan
inovatif, beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan bagi merealisasikan hasrat tersebut. Bincangkan.
( 5 +0 )

Pengenalan
Pembangunan modal insan penting untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi, berkemahiran,
berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah
bagi merealisasikan hasrat tersebut.
Idea Huraian
Langkah - Kerajaan telah menubuhkan ‘Talent Corporation’ di bawah Jabatan Perdana
1 Mempergiat Menteri
usaha menarik -Tujuannya adalah untuk menambah bilangan tenaga kerja yang berbakat dan
bakat berkualiti serta menjalin kerjasama dengan jaringan bakat di seluruh dunia
2 Memperluas -Peruntukan disediakan untuk menaik taraf sekolah, asrama, kemudahan dan
akses kepada peralatan serta memertabatkan profesion guru
pendidikan -Menaik taraf prasarana sekolah
berkualiti -Pemberian ganjaran kepada sekolah yang cemerlang
-Pemberian baucer buku kepada pelajar
3 Memperkasa -Meningkatkan kadar kemasukan pelajar prasekolah
pendidikan awal -Kelas prasekolah ditambah
-Kurikulum prasekolah dimantapkan
-Melantik lepasan ijazah sebagai tenaga pengajar prasekolah
4 Memantapkan -Memantapkan penguasaan bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris \ pelajar
pendidikan -Membawa masuk guru Bahasa Inggeris dari Australia dan United Kingdom
Sekolah Rendah ke Malaysia untuk mempertingkatkan pengajaran Bahasa Inggeris
dan Menengah -Menubuhkan Sekolah Berprestasi Tinggi
-Menyediakan biasiswa kepada guru-guru yang melanjutkan pelajaran
5 Memberi -Menjadikan pendidikan teknikal dan vokasional antara pilihan utama pelajar
penekanan kepada kerana mampu menyediakan prospek kerjaya yang baik
Pendidikan -Jabatan Pembangunan Kemahiran mengeluarkan sijil-sijil yang diiktiraf bagi
Teknikal dan kemasukan dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi
Latihan
Vokasional
6 Memperkasa -Menyediakan kemudahan/menaik taraf prasarana pusat pengajian tinggi
pengajian tinggi -Menyediakan pensyarah berkualiti dengan memberi latihan di luar negara
-Peluang kenaikan pangkat kepada pensyarah
7 Mempergiat -Dana disediakan bagi mempergiat latihan kepada graduan
program latihan -Menyediakan program untuk meningkatkan kompetensi dan kebolehpasaran
dan kemahiran graduan
-Meningkatkan kemahiran graduan kejuruteraan dan pekerja teknikal selaras
dengan keperluan pasaran
8 Memperkasakan -Meningkatkan kualiti hidup dan bakat kepimpinan belia melalui penglibatan
belia dan wanita dalam aktiviti anjuran kerajaan
-Memiliki personaliti unggul
-Menghapuskan diskriminasi gender
-Meningkatkan penglibatan wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan
9 Memupuk -Melalui program seperti PLKN
masyarakat -Melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri, menghayati ideologi negara
berbudaya dan dan mengamalkan nilai-nilai murni
memiliki kekuatan -Menghargai budaya, kesenian dan warisan bangsa Malaysia
mental
10 Meningkatkan -Tenaga kerja yg lebih berilmu, berkemahiran.
produktiviti -Amalkan budaya inovatif yg dpt meningkatkan kualiti dan produktiviti
pekerja

29
31 Kelestarian permainan tradisional atau permainan rakyat perlu dikekalkan untuk generasi akan
datang. Namun begitu, permainan sebegini semakin dipinggirkan oleh masyarakat. Bincangkan (2 + 3)

Pengenalan:
Permainan tradisional seperti congkak, gasing, wau, galah panjang, batu seremban dan ting-ting bulan,
mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri. Namun begitu, ia semakin dipinggirkan.
Idea Huraian
Kepentingan -Generasi hari ini dapat memahami dan mengetahui sumber permainan
1 tradisional
Mempertahankan -Merupakan medium hiburan nenek moyang kita
seni warisan -Berbangga mempunyai nilai warisan lama
bangsa -Melambangkan identiti dan jati diri sesuatu bangsa
-Menjadikan aset budaya sesuatu bangsa
2 Mengeratkan -Mementingkan semangat berpasukan dan bertolak ansur semasa bermain
silaturrahim -Kebanyakan permainan tradisional ini (congkak, gasing, batu seremban, cari
cucu) dimainkan secara berpasangan atau berkumpulan
-Mewujudkan persefahaman seterusnya mengukuhkan ikatan persaudaraan
-Mewujudkan perpaduan dan kemesraan antara kaum.
3 Mengisi masa -Masa senggang remaja dapat diisi dengan aktiviti yang dapat mencerdaskan
lapang dengan minda dan mencergaskan anggota badan semasa bermain
aktiviti yang -Permainan ini bebas daripada elemen keganasan dan menyeronokkan
bermanfaat -Membentuk disiplin diri yang tinggi melalui peraturan, permainan yang perlu
dipatuhi
-Mengurangkan gejala sosial
4 Melahirkan -Ada sesetengah permainan tradisional ini telah diubah suai dan dimodenkan
generasi yang dari segi peralatan dan peraturannya
kreatif dan inovatif -Menghasilkan peralatan/ perkakasan yang lebih menarik dan senang dibawa
ke merata tempat
-Penampilan baru ini merangsang daya kreativiti dan inovasi dalam permainan
tradisional
5 Menjana -Menjadi tarikan pelancong
pendapatan negara -Membuka peluang pekerjaan
dan individu
6 Melambangkan - Daya tarikan - ind. pelancongan
identiti - Unik . Cth: sepak takraw-Melayu
bangsa/negara
7 Memupuk -integrasi kaum semasa pertandingan
perpaduan -semua kaum main bermain
8 Industri -pelancong tertarik dengan budaya tradisional sesuatu tempat
pelancongan -belajar - permainan tradisioanl
Punca -Generasi hari ini tidak didedahkan dengan cara bermain permainan tradisional
dipinggirkan (tidak tahu cara bermain)
1 Tiada/kurang -Tiada tujuk ajar daripada ibu bapa atau generasi yang lebih tua
pendedahan/ -Sikap generasi baru tidak ingin mencuba.
pengetahuan
2 Persaingan drp -Pelbagai permaian moden yang menarik di pasaran ( sahibba, catur, tenis,
permainan permainan video)
moden/teknologi -Permainan moden dianggap lebih mencabar, lasak dan lebih berprestij
moden -Permaian moden lebih disukai kerana dianggap sesuatu yang baru dan
sentiasa diperbaharui.
3 Tiada nilai -Permainan tradisionl tidak menguntungkan berbanding permainan moden
komersial seperti bola sepak, tenis dan golf.
-Permainan moden dapat menjana pendapatan lumayan
-Tiada penaja untuk mengetengahkan permainan ini kecuali sepak takraw.
4 Hubungan -Hal ini kerana kebanyakan permainan ini memerlukan sekumpulan orang
kemasyarakatan untuk bermain

30
yang semakin -Kekurangan ahli untuk bermain terutama di kawasan bandar
longgar -Masyarakat tidak mengenali jiran dan kini lebih suka berkurung di rumah
daripada bergaul dengan jiran tetangga.
5 Kurang tenaga -Untuk membuat wau misalnya kita perlukan kepakaran dan kemahiran baik
pakar untuk dari segi mencari bahan ataupun membuat permainan tersebut
membuat peralatan -Untuk membuat congkak dan gasing seseorang memerlukan kayu yang
permainan bermutu
-Kesilapan dalam memilih bahan atau membuat alat permainan tersebut
menyebabkan permainan seperti wau, tidak melayang di udara.
Penutup:
Permainan tradisional merupakan pusaka bangsa yang harus diketengahkan oleh Negara demi
mencorakkan Malaysia dengan pelbagai permainan rakyat. Usaha-usaha untuk mengetengahkan harus
dirancang oleh pelbagai pihak termasuk kalangan ibu bapa.

32 Sektor pertanian sememangnya memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Oleh itu,
pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi sektor
yang moden, dinamik dan kompetetif. Bincangkan ( 2+3 )
Idea Huraian
Sumbangan -Menjamin bekalan makanan yang mencukupi, selamat, berkhasiat serta
1 Membekalkan bermutu tinggi pada harga yang berpatutan.
bekalan makanan -Keperluan makanan rakyat.
-Mengurangkan kebergantungan kepada makanan import seperti beras dan
sayur-sayuran.
2 Mewujudkan -Meningkatkan kemahiran modal insan
peluang pekerjaan -Meningkatkan taraf hidup
-Mengurangkan masalah pengangguran dan kemiskinan
-Sebagai petani moden atau pekerja di sektor perladangan atau penyelidik.
3 Meningkatkan -Meningkatkan jumlah pengeluaran eksport
hasil/pendapatan -Mengurangkan import dan menambahkan pendapatan negara.
negara -Mengurangkan pengaliran keluar wang negara.
4 Membekalkan -Pembekal utama bahan mentah yang murah kepada industri berasaskan
bahan mentah sumber
kepada industri / -Bekalan dapat dibekalkan sepanjang tahun seperti sawit dan getah
Industri Hiliran -Bekalan bahan mentah pertanian yang diproses dan dijadikan bahan akhir
untuk kegunaan domestik dan eksport
5 Memajukan -Menarik pelancong datang untuk menikmati hasil pertanian sambil
industri melancong.
pelancongan -Contoh : Cameron Highland
( Agro
pelancongan )
Usaha
mentransformasi -Membentuk asas pengeluaran yang lebih luas
kan -Hasil pertanian dikomersialkan secara perladangan
1 Membangunkan -Mengoptimumkan penggunaan sumber terutamanya tanah
kegiatan pertanian -Penanaman spesis pokok hutan dengan tanaman industri
dan perhutanan
secara bersama
(perhutani)
2 Menghasilkan -Produk dan pasaran utama dikenalpasti berdasarkan permintaan, potensi
produk pertanian pasaran dan cita rasa pengguna
berasaskan -Contoh penanaman Tongkat Ali, hasil daripada susu kambing dan halia
keperluan
pengguna
3 Memajukan -Penyelidikan berkaitan peningkatan hasil dan kualiti tanaman seperti input
Penyelidikan dan pertanian
Pembangunan (R -Penggunaan bioteknologi

31
& D) -Kajian rintangan terhadap penyakit
4 Mewujudkan -Menggalakkan pertumbuhan industri berskala besar seperti perhutani, produk
sektor asli istimewa, buluh dan rotan, produk bioteknologi, florikultur dan ikan
pertumbuhan hiasan.
baharu -Agritourisme atau pelancongan tani
5 Penggunaan -Penggunaan teknologi secara intensif
teknologi dan -Kaedah tanaman/penternakan moden
kaedah pertanian -Peralatan, jentera, pembungkusan dan pemasaran
moden -Meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian
6 Memberi nilai -Pertanian sebagai satu perniagaan
komersial kepada -Menjenamakan produk pertanian seperti “Malaysia Best”
produk pertanian -Petani yang berpengetahuan dalam amalan –amalan pertanian moden.
-Berkeupayaan bersaing dengan produk luar.

33 Dasar melaksanakan tranformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan


perkhidmatan awam yang lebih berkualiti .Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan bagi
mencapai matlamat dasar ini. Bincangkan. ( 2+3 )

Pendahuluan :
Perkhidmatan awam yang lebih berkualiti dapat diwujudkan dengan melaksanakan dasar transformasi
dalam perkhidmatan awam. Terdapat banyak kepentingan daripada pelaksanaan dasar tersebut.
Idea Huraian
Kepentingan -Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan, kecekapan kepada
1 Menyediakan rakyat.
perkhidmatan -Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti prosedur
awam berkualiti kerja yang jelas.
-Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem menunggu yang
singkat.
2 Membentuk -Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang tidak cekap
sikap positif dan tidak mesra.
kakitangan awam -Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam terhadap tugas
mereka.
-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
3 Meningkatkan -Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber manusia,
imej kerajaan teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan penyampaian.
-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang ramai.
-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP berjaya
mencapai sasaran hebat.
4 Menjimatkan -Mengelakkan pembaziran.
perbelanjaan -Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan awam.
kerajaan -Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak produktiviti
dihasilkan.
Langkah -Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan berterusan.
1 Menyediakan -Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
latihan atau -Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan bagi
kompetensi mengelakkan sindrom selesa.
2 Membudayakan -Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam menyelesaikan urusan
kreativiti dan orang awam.
inovasi -Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat awam.
-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan
-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan tanggungjawab semua
agensi secara kreativiti dan inovasi.
3 Meningkatkan -Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
kebajikan -Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
penjawat awam -Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.

32
4 Penguatkuasaan -Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang culas, lemah,
undang-undang/ ingkar.
pekeliling -Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
perkhidmatan -Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang
5 Penggunaan -Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa kertas).
ICT -Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
-Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.

34 Kebelakangan ini jenayah siber atau jenayah komputer yang berlaku di negara kita semakin
membimbangkan. Justeru, pelbagai langkah tertentu perlu diambil untuk mengawalnya. Bincangkan. (
2+3 )

Pengenalan:
Jenayah siber merupakan jenayah komputer yang baharu di abad ini. Menurut Dr Amirudin Abdul
Wahab , Ketua Pegawai Eksekutif CSM (Cybercity Security Malaysia) bahawa jenayah ini melibatkan
perkakasan komputer dan internet sebagai alat komunikasi terkini yang juga merupakan segala aktiviti
jenayah fizikal yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti yang
melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada. Bezanya adalah jenayah siber atau komputer
sukar dibuktikan kerana kehilangan data atau penyalinan data berlaku secara maya.
Idea Huraian
Punca Jenayah -Kebanyakan negara tidak menganggap masalah jenayah siber sebagai
Siber masalah yang serius.
1 Kelonggaran -Oleh itu tidak semua penggodam dapat dikesan.
kuat kuasa -Sukar untuk mengenalpasti siapakah pelaku JS ini kerana kebanyakan yang
undang-undang terlibat sebagai penjenayah siber ini ialah golongan berpengetahuan atau pun
siber. profesional.
-Kurang tenaga dan kepakaran penguatkuasaan yang menyebabkan mereka
yang bersalah tidak dihadapkan ke mahkamah
-Tempoh penyiasatan yang lama
-Kes pendakwaan tertangguh
-Akta yang sedia ada belum dapat menangani jenayah Siber kerana perubahan
teknologi perkomputeran yang terlalu pantas
2 Penyalahgunaan -Kemajuan teknologi maklumat ( IT ) telah melahirkan penjenayah siber
ICT (teknologi - Penjenayah siber ini mempunyai kemahiran yang mendalam mengenai
maklumat dan internet,jadi mereka boleh menyalahgunakan kemahiran mereka untuk
komunikasi) oleh melakukan jenayah siber
mereka yang - Kes terbesar yang dilakukan penjenayah ini adalah melibatkan kes
mahir dalam ilmu penipuan,cubaan pencerobohan dan serangan kod berbahaya.
IT - Penjenayah ini turut membangunkan sistem dan menyalurkan virus jahat
dalam mana-mana komputer mahu pun telefon bimbit sehingga wujudnya
ancaman ‘ransomware’ atau perisian ugutan internet
-Berlaku peningkatan dalam kes jenayah siber terutamanya kes penyebaran
virus, mesej sampah atau penggodaman
3 Kekurangan -Malaysia masih kekurangan pakar forensik komputer termasuk pihak polis
kawalan forensik sendiri, SKMM (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia), SC
komputer (Suruhanjaya Sekuriti) dan SSM ( Suruhanjaya Syarikat Malaysia)
sedangkan penjenayah siber pula kian ramai dan mahir menggunakan
teknologi canggih
-Kurang kawalan keselamatan sehingga menyebabkan berlaku ancaman
operasi iaitu ancaman kepada individu seperti kecurian maklumat,kena
ugutan dan godam
-Kekurangan kawalan forensik juga boleh menyebabkan satu lagi ancaman
iaitu ancaman infrastruktur yang melibatkan gangguan
perkhidmatan,penipuan,cubaan menceroboh,godam atau serangan niat jahat .
Gangguan ini mungkin akan menjejaskan keseluruhan sistem apabila ada

33
gangguan atau serangan pada peranti.
-Lebih dikhuatiri peranti ini digunakan untuk mengancam sistem
infrastruktur seperti bekalan air , tenaga, pengangkutan dan perbankan
seperti yang berlaku di negara maju. Justru, di Amerika Syarikat dan United
Kingdom, ancaman siber diletakkan sebagai ancaman keselamatan kelima
4 Kurang -Masyarakat kurang kesedaran tentang keselamatan siber menjadikan
kesedaran dalam Malaysia adalah antara negara yang celik siber tetapi antara terendah
kalangan kesedaran keselamatan siber.
masyarakat -Oleh itu, masyarakat kita terdedah dengan risiko ancaman siber. Malah
/pengguna tentang kebanyakan kes kehilangan wang ringgit melalui sistem kewangan atas talian
keselamatan siber kini bermula daripada e-mail tetapi ramai tidak menyedarinya.
- Pengguna di Malaysia juga kebanyakannya masih longgar tentang
keselamatan alat peranti seperti tidak menyediakan anti virus , tidak
mengikut etika penggunaan “privasy setting’
-Hal ini menyebabkan wujud ruang kelemahan yang membenarkan pengguna
berterusan digodam, ditipu dan dipermainkan pihak ketiga
-Masyarakat sebagai pengguna mengambil jalan mudah dengan berkongsi
perkara yang viral tanpa berfikir dan membuat pertimbangan
Langkah untuk -Bahagian Jenayah Perdagangan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan SKMM,
mengawal jenayah SC , SSM serta Bank Negara perlu meningkatkan kemampuan masing-
siber: masing untuk menangani jenayah siber.
1 -Melatih kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang
Memperkasakan forensik komputer
penguatkuasaan -Forensik komputer perlu digunakan dalam penyiasatan dan analisis untuk
undang-undang mendapatkan bukti-bukti kukuh tentang apa yang dilakukan oleh penjenayah
siber serta mengemukakan bukti tersebut kepada pihak berkuasa untuk
mendakwa mereka yang terlibat
- Pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi tindakan atau hukuman
yang harus dikenakan terhadap pelaku jenayah siber
-Undang-undang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya oleh bahagian
penggubal undang undang supaya masalah jenayah siber ini dapat diatasi
2 Mengadakan -Pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan di alam siber supaya
pemantauan golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan.
/kawalan yang -PDRM perlu meningkatkan rondaan dalam internet di bawah satu bahagian
berkesan iaitu CyberCrime (Jenayah Siber) Bukit Aman yang telah diwujudkan bagi
membanteras jenayah siber yang banyak berlaku melalui laman sosial yang
semakin berleluaa
-Usaha ini dilakukan bagi menangani pelbagai jenayah di internet di
samping membendung trend ugutan berbaur ancaman dalam laman sosial
seperti Facebook (muka buku).
-Perlu wujud kerjasama antara pihak berkuasa seperti SKMM, SC ,SSM ,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri , Koperasi dan Kepenggunaan
(KPDNKK), Bank Negara dan pihak polis bagi memantau pelbagai aktiviti
yang boleh dikategorikan sebagai jenayah siber
-Pihak berkuasa yang terlibat ini perlu berusaha membuang,
membersihkan’malware’termasuk aliran dan modus operandinya dan mencari
siapa dalangnya
-Pihak berkenaan juga perlu memberi maklum balas terhadap aduan yang
diterima daripada orang ramai untuk memudahkan kerja mengesan dan
membasmi jenayah siber
3 -Sistem keselamatan laman web perlu ditingkatkan untuk mengelakkan
Mempertingkatka peniruan atau penggodaman
n sistem -Pihak Bank pula perlu menyediakan langkah yang ketat untuk membuat
keselamatan pindahan akaun melalui internet,pembelian melalui kad kredit dan sebarang
urus niaga dalam talian
-Setiap organisasi perlu memperuntukkan kos khusus untuk ancaman s siber

34
dan mendapatkan perkhidmatan pakar diiktiraf kompeten bagi mengawal
keselamatan siber mereka
-Pengguna juga perlu mempunyai sistem keselamatan sendiri, mengaktifkan
servis‘Firewall’, memasukkan Anti virus yang bertindak sebagai penghalang
virus daripada masuk ke dalam komputer, menghidupkan ‘Spam
Blocker’untuk mencegah mesej-mesej yang tidak diperlukan
-Pengguna juga perlu berhati-hati dengan laman web yang meminta
maklumat peribadi,memastikan transaksi dalam talian adalah selamat,
mengelakkan terpedaya dengan sebarang janji manis atau hadiah yang
ditawarkan dalam internet dan lain-lain.
4 Pendidikan -Kerajaan juga perlu menerapkan pengetahuan mengenai jenayah siber
melalui penerapan awal sejak di bangku sekolah lagi dalam mata pelajaran
seperti IT,Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan , Pendidikan Moral,
Pendidikan Islam
-Tidak lupa juga penerapan kepada ahli masyarakat melalui media massa dan
media elektronik supaya pencegahan awal dapat diambil
-Hal ini dapat membantu memberi maklumat kepada masyarakat mengenai
jenayah siber dan cara mengelak daripada menjadi mangsa
jenayah siber serta melahirkan masyarakat yang celik teknologi maklumat
-Oleh itu, dengan cara sebegini dapat membantu membendung masalah
jenayah siber daripada terusmenular
Kesimpulan:
Semua pihak perlu mempertingkatkan keselamatan peranti bagi mengawal masalah
jenayah siber daripada terus berleluasa

35 Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, dan squash di peringkat antarabangsa amat
membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telah diberikan semenjak di
sekolah rendah lagi. Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan
dalam kalangan pelajar sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya. (2+3)

Pengenalan:
Mutu sukan Negara masih pada tahap yang lembap. Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan
mutu sukan terutamanya di peringkat sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran
Idea Huraian
A. Usaha-usaha: - Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan yang cukup,
1 Menyediakan program latihan dapat dijalankan
Peruntukan - Alatan latihan yang canggih dapat disediakan
kewangan - Jurulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah
- Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk menjalani latihan
- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan
2 Pemberian - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/ biasiswa kepada
ganjaran pelajar yang berkelayakan
- Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangan kokurikulum
3 Kenalpasti - Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah diutamakan
bakat pelajar dari - Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah, dibimbingan dan
awal latihan khusus diberikan, misalnya menghantar mereka ke sekolah sukan
- Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara
4 Merit kepada - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untuk melanjutkan
pelajar pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
- Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukan atau pun bidang
lain lebih terbuka
- Peluang pekerjaan lebih cerah
5 Memperkasakan - Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada
sekolah - Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal
berasaskan sukan - Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar mennyertainya
6 Memperkasakan - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapat melatih pelajar

35
jurulatih dengan baik
- Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasa tentang ilmu
kejurulatihan kpd guru-guru
Cabaran - Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru
1 Kekurangan - Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkan pengetahuan
jurulatih kepegawaian dan kejurulatihan
berkelayakan - Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan
- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa
- Beban tugas guru sangat banyak
- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih
2 Prasarana/alatan - Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai
tidak mencukupi - Penggunaan peralatan secara individu agak terhad
- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/ bersesuaian
3 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan
- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja
- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan
- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata
- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan
4 Kurang galakan - Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan
daripada ibu bapa/ - Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
masyarakat - Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untuk terlibat dengan
aktiviti sukan anak-anak.
Penutup
Kerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negara

36 Globalisasi merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi dalam tadbir urus yang baik.Jelaskan
impak globalisasi dalam tadbir urus yang baik. ( 5 + 0)
Idea Huraian
Impak positif -Hubungan yang baik akan memberi impak yang baik dalam bidang-bidang
1 Politik – Hubungan utama seperti ekonomi dan sosial
semakin erat antara - sebagai contoh, hubungan yang baik antara Malaysia dengan Jepun memberi
Malaysia dengan impak kemasukan pelaburan yang tinggi daripada negara berkenaan
Negara lain
2 Sosial- Mudah -Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya jaluran internet
bertukar maklumat -Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada dalam
yang berguna negeri mahupun luar negara
-Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia selaras dengan era
globalisasi.
-Rakyat Malaysia juga terdedah dengan pelbagai maklumat berguna serta dapat
berinteraksi dengan penduduk seluruh dunia di samping bertukar-tukar
pendapat
3 Ekonomi- -Perdagangan bebas dapat diwujudkan dan menggalakkan peluasan pasaran,
Meningkatkan pindahan teknologi serta berlaku persaingan yang sihat
pelaburan dan -Aliran tenaga buruh mahir dan separa mahir boleh menjadi pemangkin kepada
perdagangan kemajuan Negara
-Syarikat multinasional Malaysia juga boleh meningkatkan pelaburan mereka
ke seluruh dunia seperti PETRONAS, Syarikat Telekom dan sebagainya
4 Teknologi- -Pemindahan teknologi dapat membantu mempercepat kemajuan Malaysia
pemindahan dalam pelbagai bidang
teknologi -Teknologi baru seperti teknologi pengautomasian, teknologi nano, satelit akan
mendominasi kehidupan manusia pada masa akan datang
Impak Negatif -Berlakunya pengintipan untuk mendapatkan maklumat oleh negara-negara
1 Politik- maju terhadap musuh mereka
Keselamatan Negara -Malah penggodaman boleh berlaku dalam system pertahanan negara untuk
kurang terjamin mencari kelemahan dan kekuatan sesebuah negara
-Campur tangan puak-puak yang berkepentingan dalam memiliki sesebuah

36
kerajaan dengan cara memberi bantuan senjata atau latihan ketenteraan
2 Sosial- penyebaran -gejala social seperti bersekududukan, pengamalan seks bebas dari budaya barat
budaya yang negatif akan melahirkan remaja yang rosak akhlak
-Peminggiran Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana memberi
keutamaan kepada bahasa inggeris khususnya dalam pendidikan
-budaya hedonism dan hiburan yang menonjolkan budaya barat akan memberi
kesan kepada budaya tempatan seperti lagu-lagu lucah, pakaian yang mencolok
mata dan lain-lain
3 Ekonomi – -Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan iaitu berdasarkan
Ancaman kepada perdagangan terbuka, produk tempatan terpaksa bersaing dengan produk luar.
produk tempatan -penguasaan syarikat multinasional menyebabkan syarikat-syarikat kecil
terpaksa ditutup kerana tidak mampu bersaing
-malah ini juga akan menjadi ancaman terhadap industry kecil dan sederhana
serta perkhidmatan tempatan
-kesukaran untuk mengawal modal asing mengakibatkan penghakisan
kedaulatan ekonomi negara
4 Teknologi – -Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti teknologi
penyalahgunaan senjata nuclear atau kebocoran tenaga nuklear
teknologi -teknologi pembuatan senjata-senjata moden telah banyak memusnahkan
kehidupan manusia
-pengintipan yang dilakukan oleh negara maju melalui satelit boleh menggugat
keselamatan negara

37 Selain serangan wabak penyakit, wujud pelbagai cabaran dalam usaha memajukan sektor
pelancongan. Oleh sebab itu, pelbagai langkah terus dilakukan bagi memesatkan lagi kemajuan sektor
ini. Bincangkan. (1 + 2 + 2)
Idea Huraian
Idea Wajib -Serangan wabak penyakit seperti H5N1, SARS, dan H1N1 antara wabak yang
1 Serangan wabak disebarkan melalui peredaran udara atau pernafasan
penyakit -penularan wabak ini menyebabkan pelancong takut untuk berada di kawasan
yang menjadi tumpuan ramai seperti di lapangan terbang
-Risiko jangkitan penyakit berjangkit amat tinggi apabila berada di tempat
berkenaan
-Hal ini sudah tentu mengurangkan aliran masuk pelancong ke negara-negara
yang berisiko wabak terbabit
Cabaran lain -Demostrasi jalanan memberi imej buruk kepada negara sehingga
2 Demonstrasi mendatangkan kebimbangan dari segi keselamatan dan keselesaan apabila
jalanan rakyat asing berada dalam negara Malaysia.
-Media luar pula memberikan gambaran buruk sehingga menimbulkan
kebimbangan pelancong
-Malah kelancaran trafik di kawasan ibu kota juga turut terjejas menimbulkan
keadaan kurang selesa kepada pelancong luar mahupun dalam.
Situasi ini menjadi cabaran kepada kemajuan pelancongan negara
3 Kemelesetan -kemelesetan ekonomi sesebuah negara seperti Amerika Syarikat telah
ekonomi dunia mempengaruhi kehadiran pelancong dari negara berkenaan.
-Kuasa beli negara yang menghadapi kemelesetan ekonomi akan menyebabkan
masyarakat negara berkenaan lebih selesa berada di negara sendiri
-Hal ini menjadi cabaran besar kepada negara untuk meningkatkan kehadiran
pelancong khususnya pelancong dari luar negara
4 Keadaan cuaca -Masalah cuaca seperti jerebu yang melanda sesebuah negara akan menjejaskan
aliran trafik udara.
-Kualiti udara yang tidak sihat mewujudkan persepsi negatif dalam kalangan
pelancong.
-Hujan yang tiada henti juga membawa risiko kepada pelancong khususnya
pelancong ke pulau-pulau. Hal ini sudah semestinya mengugat kebimbangan
keselamatan .

37
-sebagai contoh ketika banjir besar pada tahun 2016 mengakibatkan pelancong
di hutan negara terkandas.
5 Keadaan politik -Demonstrasi jalanan yang berlaku di Thailand telah mengganggu perjalanan
negara jiran pelancong termasuk pelacong yang ingin ke Malaysia.
- Serangan bom di hotel Indonesia turut menyekat kehadiran pelancong luar
yang pergi secara pakej ke beberapa buah negara ASEAN termasuk Malaysia
- Keadaan politik juga dikaitkan dengan isu keganasan yang menyebabkan
kerajaan esebuah negara memberi amaran kepada penduduknya agar tidak
melawati Negara-negara yang berisiko serta negara persekitaranny
-Hal ini menimbulkan tempias kepada Malaysia.
Langkah Kerajaan -Pemberian visa selepas ketibaan pelancong dapat memudahkan proses
1 melonggarkan kemasukan pelancong. Hal ini akan meningkatkan kehadiran pelancong ke
syarat kemasukan Malaysia
-Pas lawatan social ditawarkan kepada pelancong bagi tempoh lawatan yang
singkat juga akan menarik kemasukan pelancong luar.
-Proses yang cepat dan mudah dapat menarik pelancong untuk masuk ke
Malaysia
2 Mengadakan -Festival makanan dan jualan produk Malaysia di luar negara menjadi agenda
pelbagai festival dalam kalendar pelancongan negara
-Festival Kuala Lumpur yang menonjolkan unsur kebudayaan pelbagai kaum
dianjurkan menerusi kolaborasi Kementerian Pelancongan dengan Kebudayaan
-Festival-festival lain seperti Rumah Terbuka, Muzik Alam yang termaktub
dalam calendar pelancongan menawarkan pakej yang boleh menjadi tarikan
pelancong luar ke Malaysia
3 Mempelbagaikan -Pelancongan berasaskan kesihatan, sukan boleh meningkatkan keupayaan
konsep pelancongan negara menawarkan lebih banyak pakej kepada pelancong
-Pelancongan berasaskan alam semula jadi meningkatkan usaha negara
memelihara dan mengekalkan warisan alam
-Pakej melacong sambil menguruskan perniagaan menempatkan negara sebagai
destinasi pelancongan yang istimewa
4 Mewujudkan -Kewujudannya membolehkan kerajaan lebih fokus terhadap cara dan
Kementerian yang kemudahan yang perlu diadakan untuk menarik kehadiran dan meningkatkan
khusus – keselesaan pelancong
Kementerian -bertanggungjawab mencadangkan dan melaksanakan pelbagai kemudahan
Pelancongan untuk meningkatkan kehadiran pelancong
-Sebagai contoh kemudahan informasi dengan mewujudkan kiosk informasi
serta polis pelancongan.
-Usaha memajukan insdustri pelancongan negara dapat diselaraskan dan
rintangan yang wujud dapat diminimumkan.

38 Pada masa kini, ramai golongan remaja kurang menghayati erti kemerdekaan. Hal ini mesti diatasi
supaya generasi hari ini sedar akan peranan mereka. Ulaskan ( 2 + 3)
Idea Huraian
Faktor - Golongan remaja tidak mengetahui, tidak memahami dan tidak menghayati
1 Pengetahuan latar belakang sejarah
sejarah terbatas - Tidak berminat tentang mata pelajaran sejarah
- pengetahuan tentang sejarah amat lemah
- sengaja tidak mahu mempelajari dan menghayati sejarah
2 Hidup dalam - Remaja hidup dalam Negara yang sudah mewah
zaman kemewahan - Hanya memikirkan cara mendapat dan mengekalkan kemewahan
- Tidak pernah hidup zaman kesusahan atau peperangan, catuan makanan
- Lahir ketika semua kemudahan telah mencukupi
3 Tidak menghargai - Remaja sengaja tidak mahu menghargai sumbangan pemimpin yang terdahulu
jasa pejuang yang sanggup menggadai nyawa untuk erti kemerdekaan
- Tidak pernah memikirkan sumbangan pasukan pertahanan yang menjaga
kedaulatan negara

38
- Tidak pernah menghargai susah payah tokoh kemerdekaan seperti Kanang
Anak Langkau, Datuk Bahaman dan lain-lain
4 Terpengaruh -Remaja di Institusi pengajian tinggi terpengaruh dengan aliran politik luar
pemikiran politik luar -terikut-ikut dengan konsep demokrasi yang tidak sesuai dengan budaya atau
iklim politik negara
-Suka bertindak keterlaluan untuk mencapai demokrasi
-Suka bermain dan mengungkit isu-isu sensitif
5 Kurangnya -Sanggup melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan imej negara
pendidikan agama -terlalu terikut-ikut dengan hiburan dan keseronokan semata-mata
dan moral -memburukkan negara mengikut laman sesawang tertentu
Langkah -Pihak kerajaan melalui Jabatan Perpaduan Negara, Persatuan Sejarah
1 Meningkatkan Malaysia,
penghayatan erti Muzium boleh mengadakan pemeran
kemerdekaan -Pameran disertai dengan pertandingan dan hadiah supaya penyertaan besar
-Badan penyiaran seperti TV3, RTM perlu menyiarkan dokumentari dan lagu-
lagu berkaitan kemerdekaan
2 Pendidikan melalui -Ibu bapa perlu memberi contoh teladan yang baik
teladan -Ibu bapa perlu beri ilmu pengetahuan tentang sejarah kemerdekaan
-sebagai contoh; menggalakkan pengibaran jalur gemilang pada hari-hari
tertentu seperti Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia dan Hari Pahlawan
-Ibu bapa membawa anak-anak bersama-sama ke Sambutan Hari Kemerdekaan
3 Pendidikan formal Pengajaran dan pembelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib
di sekolah dan pusat -pelaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah dalam mata pelajaran Sejarah boleh
pendidikan membantu ke arah penghayatan erti kemerdekaan
-Peringkat tingkatan enam dan university,didedahkan dengan pembelajaran
kenegaraan Malaysia
-Pelajar-pelajar di sekolah boleh mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan
menerusi aktiviti kokurikulum
4 memperkasa -merupakan langkah terakhir untuk mendisiplinkan remaja
penguatkuasaan - Remaja yang bertindak mengancam keselamatan perlu dikenakan tindakan
undang-undang undang-undang
-Tujuan mengekang golongan tertentu yang memperalatkan golongan remaja
yang memnuhi agenda tertentu
-Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Akta Hasutan boleh digunakan

39 Transformasi dalam perkhidmatan awam penting dalam membentuk tadbir urus baik dan langkah
tertentu perlu dilaksanakan dalam menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti di negara ini.
Bincangkan.(2+3)

Pendahuluan
Transformasi dalam perkhidmatan awam bukan sahaja dapat mewujudkan perkhidmatan yang lebih
berkualiti tetapi turut mewujudkan kepentingan lain.
Idea Huraian
Kepentingan  Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan, kecekapan
transformasi dalam kepada rakyat.
perkhidmatan  Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti
awam prosedur kerja yang jelas.
1 Menyediakan  Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem menunggu
perkhidmatan awam yang singkat.
berkualiti  Mengutamakan pelanggan/memudahkan pengurusan
 Telus dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil
 Penggunaan teknologi komunikasi
2 Membentuk sikap  Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang tidak cekap
positif kakitangan dan tidak mesra.
awam  Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam terhadap

39
tugas mereka.
 Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
 Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
 Mempunyai disiplin diri yang unggul/telus dan bertanggung jawab
 Tahap moraliti yang tinggi/pemikiran kritis dan kreatif terutama dalam
menyelesaikan masalah yang wujud dalam organisasi
3 Meningkatkan imej  Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber manusia,
kerajaan teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan penyampaian.
 Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang ramai.
 Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP berjaya
mencapai sasaran hebat.
 Tingkat keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan awam sangat tinggi
4 Menjimatkan  Mengelakkan pembaziran/ketirisan
perbelanjaan kerajaan  Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan awam.
 Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak produktiviti
dihasilkan.
 Penggunaan sumber secara optimum
 Perbelanjaan berhemat
 Menyediakan perancangan awal/bajet bagi setiap program yang akan
dilaksanakan
5 Memperkasa daya  Sekiranya tiada tindakan segera untuk meningkatkan kompetensi dan
Saing negara produktiviti pekerja, negara akan kehilangan daya saingannya.
/memajukan  Oleh iu, kapasiti inovasi melalui pembangunan bakat dan kepakaran perlu
ekonomi negara dipertingkatkan
Langkah-langkah  Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan berterusan.
1 Menyediakan  Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
latihan atau  Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan bagi
kompetensi mengelakkan sindrom selesa.
 Kaedah latihan dipelbagaikan
 Latihan berbentuk’e-pembelajaran’dibangunkan
 Menjalankan pelbagai kursus seperti kursus dalam perkhidmatan
2 Membudayakan  Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam menyelesaikan urusan
kreativiti dan inovasi orang awam.
 Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat awam.
 Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan
(MAMPU) berperanan menyelaraskan tanggungjawab semua agensi secara
kreativiti dan inovasi.
3 Motivasi kerja  Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
 Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
 Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.
 Ganjaran kepada penjawat awam yang produktif
 Peluang kenaikan pangkat berdasarkan kompetensi
 Suasana kerja bercirikan pejabat korporat
4 Perundangan dan  Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang culas, lemah,
penguatkuasaan ingkar.
undang-undang/  Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
pekeliling  Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang
perkhidmatan  Penyalahgunaan ,penyelewengan dan disiplin pekerja dikawal melalui
peraturan
 Agensi-agensi penguatkuasa memantapkan aktiviti siasatan dan
pendakwaan
 Badan perundangan membuat semakan terhadap kesesuaian undang-
undang mengikut peredaran masa

40
5 Penggunaan ICT  Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa kertas).
 Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
 Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.
6 Pendedahan luar  Lawatan penandaarasan ke organisasi-organisasi yang mempuyai sistem
kerja yang mantap
 Program sandaran di sektor swasta
 Perkongsian amalan-amalan terbaik melalui media sosial
7 Pemantauan  Prestasi pegawai dipantau sepanjang perkhidmatan melalui pelbagai
berterusan kaedah petunjuk prestasi
 Perancangan kewangan ditumpukan kepada hasil pulangan melalui
pendekatan ‘value for money’,’return on investment’

40 Perbelanjaan menggunakan kad debit semakin melonjak sejak kebelakangan ini. Banyak kelebihan
menggunakan kad debit dalam perbelanjaan seharian mereka, namun terdapat juga kelemahannya.
Ulaskan. (2+3)

Pendahuluan
Kad debit yang digunakan pada masa kini memberi kesenangan kepada pengguna untuk melakukan apa-apa
transaksi. Namun, disebalik kebaikan, terdapat kelemahan dalam penggunaan kad debit tersebut.
Idea Huraian
Kelebihan  Dengan membawa sekeping kad plastik sahaja
1 Pembayaran tanpa  Lebih ringan
wang tunai / alternatif  Lebih selamat/risiko hilang wang kurang
ganti tunai
2 Urusan jual beli  Lebih mudah dan selamat
lebih mudah/lebih  Mengurangkan risiko kes-kes jenayah
selamat
3 Pemilik tidak  Tanpa hutang, pengguna memiliki jumlah tertentu dalam kad debit
berhutang  Terhad dengan jumlah wang yang ada
4 Dapat mengawal  Pemilik hanya boleh berbelanja setakat jumlah yang tercatat di dalam kad
perbelanjaan  Boleh melihat baki yang ada
/mendidik sikap  Tidak boros
berjimat cermat
Kelemahan  Syarat kelayakan memiliki minimum tidak dilindungi
1 Tiada perlindungan  Membeli secara tunai tetapi guna kad
 Kurang selamat
2 Transaksi online  Jika scammer memperoleh maklumat kad debit, wang boleh dikeluarkan
dengan mudah
 Risiko kehilangan wang
 Kurang selamat pembayaran
3 Had bayaran  Nilai pembelian yang sedikit, tidak boleh menggunakan kad debit
minimum  Terpaksa berbelanja lebih daripada sepatutnya
 Pembaziran berlaku

41 Pembuangan sampah sarap ke tempat-tempat tertentu memberi impak kepada kehidupan. Tindakan
perlu diambil bagi mengatasi masalah timbunan sampah sarap yang masih berlaku. Jelaskan. (2+3)

Pendahuluan
Timbunan sampah sarap memberi impak kepada alam sekitar dan tidakan perlu diambil supaya
tidak menjadi masalah kepada kita.
Idea Huraian
Impak/Kesan  Tempat pembuangan sampah akan mengalami transformasi antara benda
1 Ekosistem terjejas hidup dengan bukan hidup
 Habitat akan musnah,kelangsungan hidup hampir pupus

41
 Ekologi berubah
2 Pencemaran alam  Timbunan sampah mengeluarkan bau yang busuk, pencemaran bau
sekitar  Apabila hujan, air akan membawa sisa sampah ke sungai menyebabkan
pencemaran air
3 Kesihatan terjejas  Pembuangan sampah merata akan menyebabkan pembiakan nyamuk,tikus
 Lalat sampah akan hinggap pada makanan dan menyebabkan cirit-birit,
sakit perut dan keracunan
Tindakan  Barangan yang perlu dibuang berkurangan
1 Kitar semula  Barangan yang boleh diguna pakai, kitar semula
2 Kempen cintai  Gotong royong membersih kawasan
alam sekitar  Guna alat incinerator di tempat perlupusan sampah
 Media massa bertanggungjawab menyiarkan kempen
 Kerajaan melancarkan kempen
3 Pendidikan tentang  Pendidikan formal di sekolah, mendidik cinta kepada kebersihan kawasan,
alam sekitar kesan buruk alam sekitar yang tidak bersih
 Melawat kawasan yang indah dan bersih
 Tayangan video tentang alam sekitar bersih
Kesimpulannya,kerjasama semua pihak diperlukan untuk mewujudkan alam sekitar yang sihat
dan bersih.

42 Rekod Jabatan Insolvensi Malaysia sepanjang tahun 2012 sehingga September 2016 menunjukkan
23 peratus kes kebankrapan yang dicatatkan membabitkan golongan Generasi Y. Gaya hidup mewah
merupakan salah satu faktor golongan muda kini diistiharkan bankrap. Bincangkan. (1 + 4)

Pendahuluan
Golongan Generasi Y hari ini adalah golongan yang paling banyak diistiharkan sebagai muflis. Gaya
hidup mewah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka diistiharkan bankrap. Disamping
itu ada bebrapa faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku.
Idea Huraian
Idea wajib Ramai daripada golongan muda ini bersikap materialistik dan suka hidup
1 Gaya hidup mewah mewah
Suka berbelanja mewah- suka memliki barangan mewah seperti memakai
pakaian yang berjenama dan telefon pintar yang canggih - suka makan di
tempat-tempa mewah seperti hotel dan restoran popular - suka melancong
terutamanya ke luar negara secara berkumpulan
Suka berbelanja mewah melebihi kemampuan atau pendapatan
Faktor lain Amalan berhutang sudah menjadi budaya hidup sesetengan golongan muda
2 Sikap suka Sanggup berhutang keliling pinggang demi bermewah-mewah - sanggup
berhutang berhutang untuk membeli barangan mewah
Tidak mampu bayar hutang lalu diistiharkan muflis
3 Pengurusan wang Terdedah kepada budaya berbelanja melebihi pendapatan
yang lemah Tidak bijak dalam merancang dan menguruskan perbelanjaan mereka
Tidak menyimpan wang untuk kegunaan pada masa kecemasan
Berbelanja tanpa kawalan - tidak dapat membezakan barang keperluan dengan
barang kehendak
4 Penggunaan kad Kad kredit mudah diperolehi oleh golongan muda walaupun berpendapatan
kredit yang tidak rendah
terkawal Penggunaan kad kredit menjadi budaya hidup mereka
Suka menggunakan kad kredit untuk berbelanja berbanding dengan wang tunai
Akhirnya mereka terjebak dengan penggunaan kad kredit untuk berbelanja
secara berbelebihan
Pihak bank mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi terhadap pengguna
kad kredit
5 Pendapatan yang Ramai golongan muda berpendapatan rendah - baru keluar bekerja atau tidak
rendah berpelajaran tinggi

42
Gaji mereka tidak cukup untuk menampung perbelanjaan keluarga
Terpaksa meminjam wang untuk berbelanja

43 Kerajaan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mewujudkan tadbir urus baik.
Keadaan tersebut perlu ditangani secara bijak bagi memastikan sistem penyampaian khidmat awam
sentiasa cekap dan berintegriti. Bincangkan (2 + 3)

Pendahuluan
Sistem penyampaian khidmat awam yang cekap dan berintegriti adalah amat penting untuk pembangunan
negara demi kesejahteraan hidup rakyat. Namun demikian kerajaan menghadapi pelbagai cabaran
dalam usahanya untuk mewujudkan tadbir urus baik. Justeru itu, cabaran-cabaran terebut perlu ditangani
dengan baik bagi memastikan sistem penyampaian khidmat awam sentiasa cekap dan berintegriti.
Idea Huraian
Cabaran Tadbir Kesukaran untuk menerapkan budaya dan nilai murni dlm sektor awam
Urus Wujud kelompok yg tegar mengamalkan nilai-nilai negatif yg bercanggah dgn
1 Memantapkan etika dan akauntabiliti, golongan cops-out dan parasit dlm tadbir urus
integriti Tiada semangat setiakawan dan tdk gemar kerja berpasukan, suka menonjolkan
diri sendiri dan mengambil kesempatan serta mengampu
Kurang motivasi dan rendah nilai moral
Dilaksanakan secara menyeluruh dlm aspek pengurusan dan tanggungjawab
perkhidmatan awam
Penerangan dan penghayatan serta amalan murni diperkukuhkan
2 Mewujudkan Polarisasi kaum menjejaskan matlamat tadbir urus mencapai perpaduan
pembangunan Wujud sentimen dlm semua aspek kehidupan khasnya dlm bidang ekonomi
seimbang Terdapat kaum yg menguasai sosioekonomi dan kaum-kaum lain ketinggalan
Amalan pendidikan tdk formal kurang berkesan memupuk perpaduan
Golongan tua tdk membina semangat toleransi
3 Meningkatkan Penggunaan teknologi dlm perkhidmatan
keupayaan sistem Meningkatkan kemahiran kakitangan awam
penyampaian Meningkatkan kepuasan pelanggan / pengguna
perkhidmatan
kerajaan
Usaha Membudayakan etika dan integriti seterusnya mengamalkannya
meningkatkan Budaya kerja akan lebih berkualiti
tadbir urus Persekitaran budyaa kerja berkualiti juga perlu ada penilaian kompetensi dan
1 Mewujudkan penguatkuasaan untuk mengurangkan amalan negatif dlm pengurusan tadbir
persekitaran budaya urus
kerja positif
2 Melaksanakan Merupakan faktor penentu kpd kejayaan sesebuah tadbir urus baik
dasar Kepimpinan Mempunyai iltizam yg kukuh, dapat memberi inspirasi kpd kakitangan dlm
Melalui Teladan tadbir urus, dapat menanam sikap dan sifat kepimpinan unggul, kesederhanaan,
dan blh dicontohi
Mempunyai akhlak mulia, memiliki etika kerja yg blh mengubah sikap dan
budaya kerja, mesra kakitangan dan masyarakat
Dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti organisasi dan mempunyai
wawasan memajukan organisiasi
3 Memastikan Perlu ada sumber tenaga yg terlatih yg ada kemahiran tinggi dan cekap
kecukupan dan mengendalikan kerja, pengurusan kerja yg bersistem
kecekapan sumber Kecekapan pengurusan akan mengurangkan risiko ketirisan dlm organisasi
Mempunyai sumber kewangan yg kukuh
Memiliki logostik dan teknologi moden yg mencukupi
4 Membina prinsip Amalan prinsip korporat yg dpt menjiwai syarikat swasta dan memberi
tadbir urus korporat bimbingan tingkahlaku dan amalan dlm kalangan kakitangan swasta dan awam
Menggubal garis panduan integriti korporat atau kod etika korporat
Amalan ini dpt meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawabannya
5 Memantapkan Memastikan peruntukan undang-undang sesuai dgn keperluan semasa / terkini

43
penguatkuasaan Amalan penguatkuasaan yg konsisten dan menyeluruh
undang-undang Memantapkan peranan Biro Pengaduan Awam
Orang ramai dpt membuat aduan berkaitan dgn penyalahgunaan kuasa,
penyelewengan dan amalan kerja negatif spt amalan rasuah dgn lebih cepat dan
mudah

44 Perniagaan atas talian adalah satu trend perniagaan maya yang amat digemari oleh golongan muda
dewasa ini, Namun demikian, sambutan dan penerimaan terhadap trend ini masih rendah di negara kita
berbanding di negara-negara maju. Bincangkan. (2+3)

Pendahuluan
E-niaga merupakan konsep dan platform perniagaan maya yang menjadi kegemaran dan kegilaan generasi
baharu. Pembangunan e-niaga telah membuka ruang yang lebih luas untuk menjana pendapatan usahawan
dan seterusnya merancakkan ekonomi negara. Namun, urusniaga bentuk ini masih kurang mendapat
sambutan.
Idea Huraian
Faktor mendapat Barangan dan perkhidmatan dijual kepada pelanggan secara langsung.
sambutan Tidak perlu menyewa tapak kedai
1 Menjimatkan kos Kaedah peniagaan terus kepada pelanggan dapat menjimatkan kos pemasaran.
peniaga dan pembeli Menjamin harga yang lebih rendah.
Contohnya syarikat penerbangan Air Asia telah menggunakan kaedah e-niaga
sebagai medium untuk menawarkan perkhidmatan penerbangan bagi
mengurangkan kos.
2 Kaedah transaksi Urusan perbankan dan transaksi boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di
tanpa sempadan mana-mana juga.
Tidak terikat dengan urusan pejabat atau terpaksa beratur panjang di kaunter
bayaran.
Boleh dikunjungi pada bila-bila masa.
Contohnya perkhidmatan Maybank2U.com , Cimb Click.
3 Saiz pasaran yg Barangan dipasarkan ke seluruh dunia tanpa sebarang masalah.
lebih luas Saiz pasaran yang lebih luas menjanjikan pelanggan yang lebih ramai/pulangan
yang lumayan.
Pasaran terbuka kepada pelanggan tanpa sempadan negara.
4 Pilihan Pelanggan dapat mengakses serta-merta barangan dan perkhidmatan yang
barangan/perkhidmat diperlukan.
an yg pelbagai dan Mereka menjadi pengguna yang lebih peka.
terkini Maklumat dan senarai harga terkini disediakan dalam talian.
Maklumat produk sentiasa dikemaskini bagi membantu pembeli membuat
perbandingan
Faktor kurang Pengguna internet hanya tertumpu di kawasan bandar.
sambutan Pengguna internet di kawasan luar bandar lebih rendah.
1 Jumlah pengguna Jumlah penggunaan yang terhad akan mengganggu perkembangan e-niaga.
internet terhad/jurang
digital
2 Usia Pengguna Majoriti pengguna internet adalah golongan muda dan remaja yang berumur
antara 15 hingga 24 tahun.
Kebanyakan mereka masih menuntut dan tidak mempunyai pendapatan.
Mereka menggunakan internet untuk tujuan hiburan, berkomunikasi dan
mencari maklumat.
Keadaan ini gagal mewujudkan kumpulan pengguna yang berkualiti untuk
pasaran e-niaga di Malaysia.
3 Keselamatan Kad kredit merupakan kaedah pembayaran yang popular dan pengguna
transaksi bimbang terhadap keselamatan transaksi.
Pelanggan masih kurang yakin untuk memberi maldumat kad kredit.
Kebimbangan wujud terhadap kemungkinan maldumat peribadi dan nombor
akaun kad kredit disalah guna.

44
E-niaga bukan menjadi pilihan utama.
Kesimpulan
E-niaga merupakan satu kaedah perniagaan yang kian berkembang. Konsep ini boleh dimajukan jika
kita memiliki prasarana komunikasi dan pengetahuan konsep atas talian yang sempurna.

45 Aktiviti sukan dapat menyuburkan semangat perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.
Selain itu, pelbagai manfaat lain turut diperoleh daripada aktiviti sukan. Bincangkan. ( 1+4 )
Idea Huraian
Idea Wajib -berinteraksi dengan kaum lain
1 menyuburkan -berpeluang memahami budaya kaum lain
semangat perpaduan -mengutamakan semangat kerja sepasukan
rakyat -menyemarakkan semangat patriotik dengan memberi sokongan kepada atlet
negara
yang bertanding di peringkat antarabangsa tanpa mengira kaum
Manfaat aktiviti - mencergaskan badan
sukan yang lain -meningkatkan kecerdasan mental
2 Meningkatkan -mengeluarkan toksik dalam tubuh badan melalui peluh
tahap kesihatan - meningkatkan sistem imunisasi badan
rakyat
3 Meningkatkan - menganjurkan sukan peringkat antarabangsa dapat menarik kedatangan
ekonomi / pendapatan peminat \ sukan dan pelancong asing
negara -pertumbuhan sektor yang berkaitan sukan/ pelancongan
-mewujudkan peluang pekerjaan
4 Meningkatkan - membina kemudahan sukan yang moden
prasarana sukan - litar lumba, stadium, kolam renang dan gelanggang
5 Meningkatkan imej - Kemenangan atlet negara mengharumkan nama negara
negara -Nama negara dikenali warga asing
-kemampuan negara menganjurkan sukan dii peringkat antarabangsa
meningkatkan imej negara di mata dunia

46 Dalam usaha meningkatkan sistem perkhidmatan awam kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan
laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan kebaikan perkhidmatan
tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi pelanggan semasa menggunakan perkhidmatan tersebut.
( 2+3 )
Idea Huraian
Kebaikan -boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja
perkhidmatan dalam
talian
1 Memudahkan
orang ramai
berurusan
dengan jabatan
kerajaan
2 Mempercepatkan - Penyampaian perkhidmatan awam lebih cekap
urusan pelanggan -kurang karenah birokasi
-kurang kesilapan dalam prosedur kerja
-menjimatkan masa menunggu di kaunter
-tidak perlu ambil cuti untuk berurusan
3 Menjimatkan kos - Menjimatkan kos pengangkutan ke agensi kerajaan.
-jimat kos minyak dan bayaran parking
Masalah -gangguan elektrik/ server
1 Gangguan -talian sibuk/ gangguan perkhidmatan
Perkhidmatan -sistem tergendala/ musnah jika berlaku penggodaman
2 pelanggan tidak -kurang kemahiran ICT
tahu cara -tidak celik komputer

45
menggunakan -terutamanya golongan tua/ golongan berpendidikan rendah
perkhidmatan dalam
talian
3 tiada kemudahan - tidak mampu membeli komputer
akses perkhidmatan -yuran langganan internet mahal
dalam talian -di kawasan luar bandar belum ada kemudahan akses internet

47 Kawasan hutan tanah tinggi banyak kepentingannya. Penerokaannya boleh mendatangkan impak
kepada hidupan dan alam sekitar. Huraikan penyataan ini. ( 2+3 )
Idea Huraian
Kepentingan - tempat pelbagai spesis hidupan mendapat sumber bekalan makanan dan
1 Habitat flora dan membiak
fauna -mengekalkan bio-diversiti
2 Sumber bekalan air - hutan tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan air hujan
bersih - akar pokok di tanah tinggi mencengkam tanah dan memerangkap air hujan
-air yang mengalir dari tanah tinggi bebas daripada pencemaran kegiatan
manusia dan sesuai untuk kegunaan harian manusia
3 Kawasan tadahan - kawasan hutan tanah tinggi sesuai untuk membina empangan yang boleh
air untuk menjana diguna bagi menjana tenaga hidro-eletrik
tenaga - sesuai untuk kegunaan domestik dan perindustrian
Hidro-elektrik -contoh: Empangan Kenyir
4 Sumber perubatan -herba, akar kayu daun, kulit dan minyak kayu dalam hutan tanah tinggi sesuai
dijadikan ubat tradisional untuk merawat penyakit
-contoh: petai, misai kucing tongkat ali
5 Keseimbangan -Hutan tanah tinggi sebagai peparu bumi menyerap karbon dioksida dan
ekosistem mengeluarkan oksigen melalui proses fotosintesis
-mengekalkan keseimbangan suhu, gas oksigen dan karbon dioksida
Impak -Penebangan hutan tanah tinggi menyebabkan struktur tanah longgar
1 Hakisan Tanah - apabila hujan lebat, larian air mengubah keadaan fizikal kawasan persekitaran
dan menyebabkan hakisan tanah
2 Tanah runtuh -Kemusnahan hutan tanah tingggi , tiada akar pokok yang mencengkam tanah
di lereng bukit yang curam dan menyebabkan tanah runtuh
-Contoh kawasan Tanah Tinggi Cameron dan Genting
3 Kemusnahan -hidupan liar dalam hutan tanah tinggi terancam dan akan pupus
habitat fauna dan -gangguan ekosistem dan rantaian makanan flora dan fauna
flora
4 Pencemaran sungai -kawasan takungan air di hutan tanah tinggi akan musnah dan kering
dan kawasan tadahan -Sungai tercemar oleh sisa-sisa buangan pembalakan
Air - hidupan akuatik mati
5 Perubahan iklim/ -penggondolan tanah dan pembakaran terbuka dalam aktiviti penerokaan hutan
pemanasan global tanah tinggi meningkatkan suhu di muka bumi
-cahaya matahari terus pancar ke bumi tanpa teduhan pokok-pokok di tanah
tinggi menyebabkan fenomena pemanasan global

48 Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juvana juga menimbulkan pelbagai
kesan lain. Oleh itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu untuk menanganinya. Bincangkan. ( 1+2+2 )

Pendahuluan:
Kejadian jenayah juvana yang melibatkan kanak-kanak semakin meningkat dan amat membimbangkan
pelbagai pihak. Oleh itu, masalah ini perlu ditangani dengan segera.
Idea Huraian
Idea Wajib - merosakkan kehidupan mereka
1 Menjejaskan masa - tercicir dalam pelajaran
depan kanak-kanak - sukar diterima dalam masyarakat
Kesan lain - sentiasa dalam keadaan bimbang
2 Keamanan - keselamatan terancam

46
tergugat -terlibat dengan jenayah berat seperti pecah rumah, merompak
3 Tanggungan - kos operasi dan pengurusan
kerajaan meningkat - kos membaikpulih kerosakan
- penambahan pusat pemulihan akhlak
4 Kualiti modal - kurang modal insan berkualiti
insan rendah - tiada sumbangan kepada negara
- generasi baru lemah jati diri
Langkah - memberi perhatian dan kasih sayang
menangani oleh - memantau perkembangan anak-anak
pelbagai pihak - mewujudkan suasana kekeluargaan yang akrab.
1 Ibu bapa - teladan baik dalam keluarga
2 Masyarakat - memberi nasihat dan teguran.
- melapor kepada pihak berwajib.
- menerima kembali juvana kepangkuan masyarakat.
3 Kerajaan - mengambil langkah pencegahan melalui pendidikan.
- meningkatkan penguatkuasaan undang-undang.
- menganjurkan pelbagai program berfaedah kepada juvana.
4 Media massa - meningkatkan kesedaran semua pihak dengan menyebarkan pelbagai
maklumat.
- melaporkan isu-isu berkaitan juvana.
- mencadangkan pelbagai pendekatan untuk penyelesaian isu tersebut.
5 Kaunselor - Kaunselor di pelbagai peringkat membantu meningkatkan kesedaran Juvana.
- Contoh, kaunselor sekolah, kaunselor Pusat pemulihan, kaunselor agama.
- Mendekati juvana untuk menarik mereka ke arah kebaikan
Kesimpulannya
Semua pihak perlu berganding bahu membantu menangani masalah ini kerana juvana merupakan aset negara
pada masa depan.

49 Perkembangan teknologi maklumat merupakan pemangkin kepada tadbir urus yg cekap. Jelaskan.(5 +
0)
Idea Huraian
1 Perkhidmatan - Wujud perkhidmatan atas talian untuk kemudahan pentadbiran
yang berkualiti - Pelbagai urusan dipermudahkan dengan menggunakan talian internet
- Aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi membina rangkaian sistem
penyampaian perkhidmatan awam
- Standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti manual kerja yang jelas
meningkatkan mutu perkhidmatan
- Meningkatkan kecekapan operasi agensi kerajaan di semua peringkat.
2 Meningkatkan - Kemudahan perkhidmatan atas talian memudahkan orang ramai berurusan
imej tadbir urus / dengan pihak kerajaan
kerajaan - Kecekapan tadbir urus baik memberi keyakinan yang tinggi kepada pelanggan
- Perkhidmatan dan hasil kerja setaraf dengan swasta
- Membina imej baik dan melahirkan budaya kerja cemerlang, negara yg dan
berkualiti
- Mengurangkan masalah rasuah dan karenah birokrasi
- mewujudkan hubungan baik antara krjn dgn org ramai. Konflik komunikasi
antara rakyat dapat diatasi sekaligus meningkatkan imej krjn
3 Meningkatkan - Aplikasi perkhidmatan atas talian memudahkan urusan pembayaran orang
pendapatan sektor ramai dengan menggunakan internet
awam - Meningkatkan jumlah pembayaran berbanding urusan di kaunter
- Pembaziran sumber kewangan boleh dikurangkan daripada mengupah
kakitangan awam yang tidak kompeten
4 Meningkatkan - Aplikasi teknologi pengkomputeran perlu dikendalikan dengan cekap
kemahiran sumber - Meningkatkan kemahiran dan kecekapan kakitangan awam
tenaga sektor awam - Membangunkan keupayaan sistem oleh pakar dan mampu mencipta aplikasi
baru yang boleh diakses lebih cepat dan mudah

47
- Melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam sistem penyampaian
maklumat
- Mengurangkan risiko kesilapan dengan kemahiran ICT terutama berkaitan
pengiraan data
5 Meningkatkan - Penggunaan perkhidmatan atas talian memudahkan orang ramai berurusan
keyakinan rakyat dengan kerajaan dengan lebih mudah dan cepat
- Kecekapan penjawat awam meningkatkan kepercayaan orang ramai kepada
sistem penyampaian perkhidmatan awam
- Kurangnya aduan / rungutan kerana berkeyakinan kepada pengurusan yang
baik
- Respon baik orang ramai meningkatkan keyakinan berterusan terhadap tadbir
urus baik negara
6 Menyelaras dasar - Membina portal dan perisian dapat membangun, menyelaras dan
perkhidmatan awam menyeragamkan serta melaksanakan semua dasar secara bersepadu
- Keseragaman ini membentuk visi misi setiap organisasi sektor awam
mengikut keperluan masing-masing
- Dasar, program, kempen dan buletin kerajaan dapat disebarkan dengan lebih
meluas dan berkesan
- Rakyat mendapat info dasar dan pembangunan negara melalui portal dan
laman sesawang sektor awam – boleh diakses bila-bila masa
- Mempercepatkan sistem penerangan dan penyampaian kerajaan

50 Sikap terlalu memilih pekerjaan merupakan antara faktor berlakunya pengangguran dalam kalangan
siswazah di negara ini. Ulaskan. ( 1+4 )

Pengenalan
Isu siswazah menganggur merupakan salah satu isu nasional yang perlu diberi perhatian yang
sewajarnya.Terdapat beberapa faktor wujudnya masalah ini.
Idea Huraian
Idea Wajib  Memilih pekerjaan mengikut kelulusan
1 Sikap terlalu  Tidak bersedia untuk bekerja di luar bidang untuk menimba pengalaman
memilih pekerjaan  Wujud sikap’ lebih baik menganggur selagi tidak jumpa kerja yang sesuai’
Faktor lain  Pencapaian akademik baik tetapi lemah dalam kemahiran insaniah yang
2 Tidak menguasai diperlukan.
kemahiran insaniah  Tidak menunjukkan keyakinan diri semasa temuduga atau kurang daya
(soft skills) ketrampilan
3 Kerelevanan  Tidak menepati dengan keperluan pasaran kerja semasa
kursus dengan  Persaingan hebat dalam kalangan graduan untuk mencari pekerjaan
permintaan dalam  Terdapat lambakan penawaran bidang-bidang tertentu dalam masa-masa
pasaran kerja tertentu
4 Masalah ekonomi  Banyak syarikat yang ditutup atau membuang pekerjanya- hilang sumber
pendapatan
 tidak mengambil pekerja baru – menutup peluang pencari kerja baru
5 Majikan  siswazah baru sukar diambil bekerja
mengutamakan  majikan tidak mahu menanggung kos untuk latihan pekerja baru
pengalaman kerja
6 Tidak menguasai  Tidak dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan baik.
Bahasa kedua  Pengusaan lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan terutama
sektor swasta.
 Persaingan dengan siswazah universiti swasta yang lebih baik tahap
penguasaan Bahasa Inggeris
Penutup
Siswazah adalah agen pembangunan negara. Siswazah perlu kreatif untuk mencari dan mencari pekerjaan
agar ilmu dan kemahiran mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

48
51 Fenomena miskin bandar merupakan satu masalah baru yang berlaku di negara ini. Justeru, fenomena
ini memerlukan perhatian daripada pihak berwajib untuk menanganinya. Huraikan. ( 2+3 )

Pengenalan
Fenomena miskin bandar merupakan satu masalah yang berlaku di bandar-bandar kesan daripada proses
perbandaran.
idea Huraian
Faktor  Perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar secara beramai-ramai.
1 Penghijrahan  Persaingan peluang pekerjaan
2 Tahap pendidikan  Kurang pendidikan, sukar mendapat pekerjaan.
rendah  Pendapatan rendah, tidak cukup menampung kehidupan harian.
3 Saiz isi rumah  Bilangan ahli keluarga ramai, pendapatan tidak cukup menampung
yang besar perbelanjaan harian.
4 Krisis ekonomi  Krisis ekonomi melanda negara, ada syarikat yang membuang pekerja,
peluang pekerjaan terhad.
 Hilang pendapatan
 Harga barang keperluan mahal
5 Kekurangan  Penduduk terlalu ramai, persaingan mendapat keperluan asas yang baik
kemudahan asas  Kehidupan tidak selesa
Langkah  Membina rumah kos rendah
1 Kerajaan  Rumah rakyat
menyediakan  Meningkatkan penyediaan pelbagai kemudahan asas
keperluan asas
2 Penempatan  Memindahkan penduduk setinggan ke kawasan perumahan baru
semula penduduk  membangunkan kawasan setinggan
setinggan
3 Memajukan  pembangunan ‘in situ’ kawasan luar bandar
kawasan pinggir  mengurangkan penghijrahan ke kawasan bandar
bandar atau kawasan
luar bandar
4 Menyediakan lebih  menggalakkan menceburi bidang keusahawanan
banyak peluang
pekerjaan
Penutup
Golongan miskin bandar perlu dibantu agar rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa.

52 Peningkatan kes penyakit berjangkit menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat pada hari
ini. Usaha perlu dilakukan untuk mengawal penularannya. Bincangkan ( 2+3 )

Pengenalan
Peningkatan kes-kes penyakit berjangkit dewasa ini menggusarkan masyarakat. Pelbagai usaha perlu diambil
untuk mengananinya.
Idea Huraian
Faktor kegusaran  Bilangan kematian bertambah.
1 Melibatkan kes  Penyakit yang dahulunya terkawal telah mula merebak dalam masyarakat
kematian/  Kes Tibi, HFMD
peningkatan kes
kematian
2 Kemunculan  Kebanjiran PATI atau globalisasi menyebabkan penularan penyakit baru
penyakit baru seperti H1N1, MERS Cov dsbgnya.
3 Penyakit mudah  Bilangan kes bertambah dengan cepat (HFMD)
merebak
4 Kos rawatan tinggi  Terdapat penyakit yang memerlukan rawatan berkala dalam tempoh masa

49
tertentu
 Menanggung kos rawatan
Usaha mengawal  Mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin
1 Pemerkasaan  Mewajibkan majikan yang mengambil PATI sebagai pekerja mendapatkan
penguatkuasaan vaksinasi
undang-undang  Denda dan kompaun kepada yang tidak menjaga kebersihan premis masing-
masing
2 Pendidikan  Kempen dan kesedaran kepada masyarakat
kesedaran kepada  Penekanan kepada aspek kebersihan diri dan persekitaran
masyarakat
3 Mendapatkan  Semua bayi mestilah mendapatkan vaksinasi penyakit-penyakit berjangkit
vaksinasi atau
rawatan awal apabila
ada gejala.
4 Pengambilan ubat-  Pesakit Tibi perlu mengambil ubat selama 6 bulan di bawah pengawasan
ubatan dan rawatan doktor
secara berkala  Patuh arahan perlu dikuarantin.
5 Penjagaan kawasan  Penghapusan kawasan vector penyakit, memastikan persekitaran bersih dan
persekitaran selamat
 Kementerian kesihatan melakukan “fogging” di kawasan-kawasan berisiko
dan ada kes.

53 Semakin moden kehidupan di negara kita maka semakin banyaklah penyakit yang muncul. Bincangkan
faktor yang mengancam tahap kesihatan dalam kalangan penduduk di negara ini. ( 5+0 )

Pendahuluan
Dalam menempuh era modenisasi, rakyat di negara ini semakin hari semakin terdedah dengan penyakit-
penyakit yang baharu. Penyakit-penyakit tersebut telah mengancam tahap kesihatan penduduk di negara ini.
Idea Huraian
Faktor • Penduduk amalkan pemakanan mengikut arus pemodenan
1 Amalan • Lebih gemar mengambil makanan segera untuk menjimatkan masa dan wang
pemakanan • Mengandungi kolestrol dan kalori yang tinggi
• Berlaku peningkatan berat badan dan masalah obesiti
• Berlaku serangan sakit jantung
2 Kurang aktiviti • Aktiviti riadah kurang diberi perhatian akibat kesibukan kerja
riadah • Senaman diabaikan
• Pembakaran kalori dalam badan menjadi kurang
• Berat badan tidak menurun
• Mendatangkan penyakit darah tinggi dan kencing manis
3 Pencemaran alam • Berlaku banyak pencemaran udara
• Berlaku pembebasan gas beracun daripada kenderaan bermotor seperti
karbon monoksida
• Meresap ke dalam tubuh badan melalui pernafasan
• Menyebabkan penyakit kanser, batuk berpanjangan
• Berlaku peningkatan kadar kematian
4 Tekanan hidup • Arus pemodenan menyebabkan penduduk mengejar pendapatan yang tinggi
untuk peningkatan kualiti hidup
• Berlaku tekanan sehingga menghidapi penyakit kritikal dan sakit jantung
5 Penularan virus • Virus mudah tersebar di tempat orang ramai dan terbuka serta menjangkiti
orang yang lemah antibodi
• Membahayakan kesihatan dan boleh mengakibatkan kematian
• Membuat lawatan ke negara yang memang terdedah dengan virus berbahaya
• Bergaul dengan masyarakat di tempat yang terbuka
6 Faktor  Anak mewarisi genetik ibu bapa
genetik/keturunan  Obesiti, Diabetis

50
7 Amalan gaya hidup  Merokok, seks rambang, kurang bersenaman
tidak sihat  Menjejaskan metabolismen
8 Faktor  Kesan sampingan pengambilan ubat2 yg mengandungi bahan kimia yg
pengambilan ubat- merosakan organ manusia spt buah pinggang
ubatan
Kesimpulannya
Masyarakat perlu mengambil langkah-langkah bijak untuk menjaga kesihatan mereka. Selain itu, masyarakat
perlu mempunyai pengetahuan tentang faktor yang dapat mengancam kesihatan manusia.

54 Menurut Laporan Daya Saing Global 2016-2017, Malaysia kekal berada dalam kalangan 20 peratus
negara teratas paling berdaya saing. Hal ini membawa pelbagai kepentingan kepada negara. Namun,
kerajaan juga perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mengekalkannya. Jelaskan. ( 2+3)

Pendahuluan
Kedudukan daya saing Malaysia sangat penting dalam meningkatkan kecekapan tadbir urus negara dan
memajukan ekonomi negara. Kerajaan sentiasa mengambil inisiatif bagi memperkasa daya saing negara,
namun pelbagai cabaran perlu dihadapi kerajaan.
Idea Huraian
Kepentingan  Daya saing negara semaikin meningkat dapat membuka mata pelabur dan
1 Meningkatkan menarik pelabur asing ke Malaysia.
pelaburan  Pelabur tempatan turut bertambah dengan peningkatan daya saing
2 Menambahkan  Peningkatan daya saing dalam ekonomi dapat memajukan ekonomi dan
peluang pekerjaan menambahkan peluang pekerjaan
kepada rakyat  Usaha kerajaan untuk meningkatkan daya saing negara dapat mencetuskan
peluang perniagaan yang lebih proaktif dan kompetitif
3 Memajukan  Daya saing yang tinggi menambahkan keupayaan syarikat untuk berkembang
ekonomi negara maju
 Syarikat dapat berdaya saing di peringkat global bagi memajukan dan
meningkatkan pendapatan negara
4 Meningkatkan  Pelbagai syarikat dan organisasi meningkatkan inovasi produk dan
inovasi negara perkhidmatan supaya dapat memenuhi tuntutan pelbagai pelanggan dan
persaingan dengan pengeluar lain
 Daya saing yang tinggi menuntut pelbagai organisasi mencipta inovasi yang
canggih bagi menghadapi cabaran persaingan
5 Meningkatkan  Peningkatan daya saing menunjukkan Malaysia berupaya mengurus ekonomi
kecekapan kerajaan dan kewangan
 Kerajaan juga sentiasa berusaha meningkatkan kecekapan untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan yang menjejaskan daya saing negara
Cabaran untuk
mengekalkan daya  Kejatuhan harga komoditi dan kejatuhan nilai mata wang menggugat daya
saing saing ekonomi Malaysia
1 Ketidaktentuan  Penyusutan dalam imbangan antara sektor awam dan swasta menurunkan daya
ekonomi saing
2 Tahap teknologi  Teknologi yang rendah atau terhad mengehadkan pengeluaran
masih rendah  Kesannya produktiviti pengeluaran rendah dan menurunkan daya saing
ekonomi
3 Sistem  Masih wujud karenah birokrasi yang melambatkan penyampaian perkhidmatan
penyampaian lemah awam
 Masalah lambat diatasi sehingga menjejaskan daya saing rakyat dan negara
4 Ketidakstabilan  Mogok dan rusuhan menjejaskan aktiviti ekonomi dan menjejaskan
politik pengeluaran
 Sesetengah aktiviti ekonomi akan terjejas jika kerajaan menumpukan kepada
penyelesaian ketidakstabilan polotik yang berlaku.
Penutup:
Pelbagai transformasi perlu dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan daya saing supaya Malaysia terus

51
berdaya saing di arena global. Oleh itu, kerajaan harus menggandakan usaha dengan membuat pembaharuan
dari segi politik, ekonomi dan sosial bagi mengukuhkan daya saing negara.

55 Dalam membangunkan negara, Perusahaan Kecil dan Sederhana ( PKS ) mempunyai sumbangannya
sendiri.Walau bagaimanapun terdapat masalah yang dihadapi oleh PKS di negara ini. Bincangkan ( 2+3 )

Pendahuluan:
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), merupakan industri penggenap kepada industri-indusri besar.
Namun, dalam hal ini, PKS ini tidak terlepas daripada menghadapi masalah dalam memajukan perusahaan
ini.
Idea Huraian
Sumbangan  Mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat
1 Menambahkan  Dapat mengurangkan masalah pengangguran yang berlaku dalam kalangan
peluang pekerjan graduan universiti
2 Meningkatkan  Penambahan keluaran barangan negara
pendapatan negara  Pendapatan negara dapat ditingkatkan dan ekonomi negara dalam keadaan
stabil
3 Mengurangkan  Banyak barangan yang dikeluarkan akan menyebabkan lebih banyak
pasaran monopoli persaingan
4 Penggenap kepada  PKS membuat kaca dan tayar sbg pengenap kepada industri automobil ngr
industri besar
5 Pemindahan  Pengusaha PKS mendapat teknologi dari luar/ngr maju bagi tujuan
teknologi meningkatkan produktiviti
Masalah  Tidak dapat menikmati ekonomi bidangan kerana menyebabkan kos
1 Kekurangan modal pengeluaran lebih tinggi
2 Kekurangan  Teknologi yang digunakan dalam industri ini tidak semaju industri berat
teknologi  Kualiti dan kuantiti produk menurun
3 Kurang  Kekurangan pengetahuan yang mendalam tentang pengurusan , pasaran,
pengetahuan dan membuat perakaunan dan kecekapan menggunakan modal.
pengalaman  Hal ini kerana, industri ini terdiri daripada orang kampung dan ahli keluarga
mereka sendiri.
4 Menghadapi  Kekurangan tenaga kerja.
persaingan kerja  PKS di desa hadapi masalah tidak cukup tenaga kerja akibat penghijrhaan
penduduk (golongan muda) dr luar bandar ke bandar
5 Menghadapi  Terpaksa bersaing dgn pengusaha yg mempunyai modal besar/
persaingan pasaran  Bersaing dgn pengeluar dr ngr asing yg mengeluar produk yg sama
 Sbg cth pengusaha batik Msia perlu bersaing dgn. ngr Indonesia dan Thailand.
Penutup
Kesimpulannya, kerajaan perlu memainkan peranan utama dalam meningkatkan kemajuan industri kecil dan
sederhana ini. Usaha yang berterusan daripada kerajaan mampu menjadikan industri ini selari dengan
pembangunan negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju.

56 Tanggungjawab mengekalkan kedaulatan negara Malaysia bukan hanya perlu digalas pada bahu
pasukan keselamatan negara sahaja, bahkan turut melibatkan semua lapisan rakyat negara ini. Jelaskan.
( 1+4)
Idea Huraian
Idea Wajib  Dilengkapi dengan sokongan logistik, sumber tenaga manusia terlatih dan
1 Pasukan teknologi pertahanan canggih
keselamatan  Sentiasa bersedia menghadapi ancaman dari dalam dan luar negara
negara  Mempunyai semangat juang yang tinggi , berani
 Sanggup berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan
negara
Tanggungjawab  Melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan dan mentadbir negara dengan
lapisan masyarakat baik

52
2 Barisan pemimpin  Mewujudkan kestabilan politik dalam negara
negara  Mengenakan tindakan tegas terhadap pihak yang menggugat keamanan dan
kedaulatan negara .
 Memperkukuh sistem pertahanan dan keselamatan negara
3 Penjawat awam /  Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi semasa agar
kaki tangan kerajaan dapat mengangkat kedudukan negara sebaris dengan negara maju
 Memiliki semangat cinta akan negara yang menebal dan tidak membocorkan
rahsia sulit negara kepada musuh negara
 Mengamalkan sikap integriti dan akauntabiliti yang tinggi
 Mengutamakan tadbir urus yang baik
4 Pihak swasta  Mendahulukan kepentingan dan keselamatan negara berbanding agenda lain
 Membantu menjayakan usaha-usaha kerajaan dalam bidang keselamatan,
ekonomi dan sosial
 Menentang sebarang ketidakadilan yang berlaku
 Bekerjasama mengadakan kempen kesedaran dan program cinta akan negara
5 Ibu bapa/ institusi  Menjadi contoh terbaik kepada anak-anak agar sentiasa memelihara
keluarga kedaulatan negara
 Menanam rasa cinta akan negara kepada anak-anak sejak kecil
 Sama-sama menghayati maksud kemerdekaan yang sebenar dan
menerapkan semangat kemerdekaan dalam jiwa setiap ahli keluarga
6 Generasi muda  Mempunyai jati diri yang kukuh dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan seharian
 Bersama-sama mencurahkan bakti, taat setia dan menjaga nama baik negara
 Menghayati sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu
7 Pertubuhan Bukan  Membantu kerajaan menyebarkan dasar-dasar dan program untuk
Kerajaan (NGO) mengekalkan kedaulatan negara kepada anggota masyarakat
 Menganjurkan kempen dan program yang mampu memantapkan perpaduan
kaum di negara ini
 Menanamkan rasa cinta akan negara kepada seluruh rakyat negara ini

57 Penyalahgunaan dadah yang kian berleluasa boleh mendatangkan kesan yang amat membimbangkan.
Namun, terdapat banyak kekangan dalam mengawal gejala ini. Bincangkan. ( 2+3 )

Pendahuluan :
Penyalahgunaan dadah yang kian berleluasa boleh mendatangkan kesan yang amat membimbangkan seluruh
masayarkat di Malaysia . Namun, terdapat banyak kekangan dalam mengawal gejala ini daripada terus
berleluasa.
Idea Huraian
Kesan yang -Penagih hilang selera makan
membimbangkan -Daya tahan penyakit yang berkurangan, lebih mudah diserang penyakit, kancing
1 Menjejaskan gigi, Hepatitis, Tibi, HIV/Aids
kesihatan seseorang / -Kekuatan fizikal terjejas
Kesihatan individu -Sistem saraf lumpuh ,akan membawa maut
terjejas -Hilang pertimbangan / kewarasan
-Cenderung bertindak ganas dan hilang disiplin diri
2 Menimbulkan -Mengancam ketenteraman awam dengan kejadian jenayah seperti rompakan dan
masalah sosial / pembunuhan.
Meningkatkan gejala -Perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat
sosial penglibatan remaja dan belia dengan dadah.
-Persengketaan dan perselisihan antara masyarakat berlaku akibat penglibatan
anggota masyarakat dengan dadah.
-Penyakit AIDS merebak melalui perkongsian jarum suntikan / pelacuran
3 Menjejaskan -Produktiviti kerja penagih merosot
ekonomi negara / -Kehilangan pekerja yang produktif
Ekonomi negara -Kerugian menyebabkan pembangunan negara terjejas

53
terjejas -Kerajaan terpaksa menanggung kos pembinaan pusat pemulihan
-Kos rawatan pengurusan pusat
4 Menjejaskan imej -Dianggap sebagai pusat transit dadah
negara / Imej negara -Tidak selamat untuk dilawati
terjejas atau buruk -Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
-Mencacatkan pemandangan, terdapat golongan penagih yang bergelandangan
5 Menjejaskan nama -Membebankan keluarga penagih kerana menghabiskan masa, tenaga dan wang
baik keluarga / Nama yang banyak untuk merawatnya.
baik keluarga terjejas - Keluarga penagih menjadi tidak aman
atau buruk -Anak-anak terbiar terjejas
-Rumah tangga menjadi porak peranda.
-Berlaku perceraian dan keganasan rumah tangga dalam kalangan anggota
keluarga.
Kekangan untuk -Malaysia tempat transit dadah sebelum ke tempat lain
mengawal -Pihak berkuasa kurang logistik dan tenaga dalam melakukan serbuan berterusan
penyalahgunaan -Amalan rasuah dalam kalangan pegawai penguatkuasa
dadah
1 Kelemahan
penguatkuasaan
undang-undang
2 Kelemahan -Tidak mengambil peduli tentang mudarat dadah
individu sendiri -Jalan pintas mengatasi tekanan / masalah
-Tiada usaha / inisiatf memperbaiki diri
-Kurang pengetahuan / mudah tertipu
3 Sikap tidak peduli -Individualistik dan materialistik
masyarakat/ sokongan -Tidak melaporkan kegiatan penagihan dadah
masyarakat yang -Kurangnya nilai kemasyarakatan / semangat kejiranan
rendah
4 Mudah mendapat -Kedudukan Malaysia berhampiran dengan kawasan pengeluaran dadah “Segi
bekalan dadah Tiga Dadah”
-Kawasan perairan Malaysia yang panjang dan sukar dikawal
-Banyak laluan tikus di kawasan sempadan Malaysia-Thailand
5 Keupayaan sindiket -Rangkaian sindiket dadah antarabangsa menjadikan Malaysia antara transit
dadah / Kemampuan dalam proses penghantaran dan pemindahan dadah.
sindiket dadah -Penangkapan warga negara asing spt Iran dan juga pelbagai negara
membuktikan wujudnya aktiviti ini. Begitu juga dengan tumpasnya keldai
dadah rakyat negara ini di luar negara
-Aktiviti membawa masuk dadah dalam kuantiti yang besar ini, jika gagal
ditangani akan meningkatkan jumlah pengedaran dadah dalam negara ini.
-Menjadi halangan kepada negara dalam usaha memerangi najis dadah.
6 Taktik pengedar -Pelbagai taktik digunakan oleh pengedar dadah dan taktik yang sering berubah
dadah yang sentiasa ubah menjadi halangan kepada pihak keselamatan untuk membanteras kegiatan.
berubah -Sebagai contoh, taktik menyeludup dadah dengan menelan dadah yang
diseludup dilakukan oleh warga asing dari pelbagai negara yang memasuki
negara ini.
-Pengedar dadah turut menggunakan taktik memproses dadah dalam negeri
sebelum diedarkan dalam pelbagai bentuk dan cara
Kesimpulannya
Kegiatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan rakyat di Malaysia, memberi kesan yang buruk kepada
individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, peranan daripada semua pihak iaitu ahli keluarga, masyarakat dan
kerajaan dapat mengatasi kegiatan ini yang tidak berguna ini.

58 Tadbir urus baik membawa pelbagai kepentingan kepada pembangunan negara . Jelaskan . (5+0)

Pengenalan

54
Sesebuah kerajaan akan menjadi lebih sistematik dan efisyen sekiranya tadbir urus baik . Justeru itu ,
Kerajaan Malaysia harus memastikan tadbir urus negara dilaksanakan dengan baik .
Idea Huraian
Kepentingan tadbir Tadbir urus baik membolehkan agensi-agensi kerajaan menyediakan program
urus baik :- pembangunan ekonomi kepada rakyat Malaysia pelbagai etnik . Kerajaan juga
1 Memajukan boleh menyediakan infrastruktur ekonomi yang lengkap dan moden bagi
ekonomi negara memajukan ekonomi pelbagai sektor . Contohnya , tadbir urus yang baik akan
dapat menarik lebih ramai pelabur dalam dan luar negara untuk memajukan lagi
. ekonomi negara
2 Meningkatkan Tadbir urus baik dapat meningkatkan penyampain perkhidmatan yang baik
kecekapan kepada pelanggan atau stakeholder . Kepuasan pelanggan akan meningkatkan
pentadbiran awam motivasi kakitangan awam untuk meningkatkan kecekapan mereka . Sebagai
contoh , tadbir urus yang baik dalam Jabatan Imigresen membolehkan
pelanggannya mendapat passport mereka dalam beberapa jam sahaja .
3 Meningkatkan imej Tadbir urus baik akan dapat pujian daripada orang awam , pelabur asing dan juga
negara pelawat ke negara kita . Keyakinan dan kepuasan pelanggan terhadap kecekapan
pentadbiran agensi-agensi awam dapat meningkatkan nama negara . Contohnya ,
pegawai imigresen dan kastam yang mesra pelanggan akan mendapat pujian
daripada pelawat ke negara kita
4 Meningkatkan Penyediaan kemudahan infrastruktur yang moden dan cukup juga merupakan
kesejahteraan rakyat hasil pentadbiran yang baik . Pengangkutan awam , bekalan elektrik dan air dan
juga perkhidmatan kesihatan yang baik dan sempurna akan mensejahterakan
kehidupan rakyat . Contohnya , penyediaan klinik kesihatan kerajaan yang cukup
dan sempurna dapat menjaga kesihatan rakyat kita
5 Melahirkan modal Tadbir urus baik juga dapat melahirkan lebih ramai modal inan yang
insan yang berkualiti berpengetahuan , berkemahiran dan bermoral . Bermula dengan pendidikan awal
kanak-kanak , pentadbiran yang baik akan dapat membentuk pelajar universiti
yang baik dan berkaliber
6 Memperkasa daya Sekiranya tiada tindakan segera untuk meningkatkan kompetensi dan
saing negara produktiviti pekerja , negara akan kehilangan daya saingannya.
Oleh itu, kapasiti inovasi melalui pembangunan bakat dan kepakaran perlu
dipertingkatkan untuk membolehkan negara berdaya saing pada peringkat global
7 Mengurangkan kos Tadbir urus baik dapat menggalakkan perbelanjaan yang berhemah dalam
perbelanjaan agensi-agensi kerajaan . Perbelanjaan yang terancang dari segi kepentingan dan
keperluan akan dapat mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan . Sebagai
contoh , perbelanjaan yang berteraskan konsep “ value for money ” dan
memuaskan dapat membuktikan tadbir urus baik.
8 Memenuhi Sesuatu penyampaian perkhidmatan atau produk yang dapat memuaskan hati
ekspektasi pelanggan pelanggan menunjukkan tadbir urus baik. Kepentingan pelanggan yang
diutamakan akan meningkatkan usaha untuk kakitangan kerajaan menyampaikan
perkhidmatan yang lebih baik .
Kesimpulan
Tadbir urus baik perlu dilaksanakan secara berkesan bukan hanya untuk membangunkan negara tetapi turut
membawa kemajuan ke arah Wawasan 2020 . Malaysia akan menjadi negara maju yang dapat bersaing
dengan negara-negara maju yang lain .

59 Kepelbagaian sosiabudaya sememangnya berlaku di Malaysia dan kepelbagaian ini mendatangkan


kebaikan tertentu . Walau pun terdapatnya kepelbagaian ini , pelbagai langkah untuk mewujudkan
perpaduan dalam kalangan rakyat hendaklah diteruskan . Bincangkan . ( 2+3 )

Pengenalan
Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik turut melahirkan sosiobudaya yang pelabagai
. Kepelbagaian ini tidak harus menjadi penghalang untuk membentuk perpaduan negara .
Kebaikan  Masyarakat saling mengenali budaya etnik yang berlainan
1 Meningkatkan  Saling menghargai dan menghormati kepelbagaian sosiobudaya
integrasi  Mengeratkan silaturahim

55
2 Meningkatkan  Kepelbagaian sosiobudaya dapat dijadikan produk pelancongan
ekonomi negara  Pelancong asing akan teruja untuk melihat kepelbagaian sosiobudaya yang
unik dan menarik
 Budaya makan yang berlaina membolehkan pelancong menikmati juadah
Melayu , Cina , India dan juga Iban .
3 Meningkatkan  Setiap etnik mempunyai keistimewaan tertentu , baik dari segi kraftangan ,
pembangunan makanan atau pun bidang ekonomi
kemajuan negara  Keistimewaan , kemahiran atau kekayaan ini boleh digunakan untuk
membangunkan negara .
 Sebagai contoh , etnik Melayu yang mahir dalam membuat kraftangan boleh
dijadikan produk pelancongan untuk menjana pendapatan mereka dan turut
membangunkan ekonomi negara .
4 Meningkatkan imej  Keupayaan rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu walaupun terdapatnya
negara kepelbagaian sosiobudaya banyak mendapat pujian negara lain .
 Pemimpin negara lain menjadikan Malaysia sebagai contoh negara yang
pelbagai sosiobudaya tetapi rakyatnya tetap dapat hidup dalam keadaan yang
harmoni dan bersatu
5 Mempertahankan  Walaupun rakyat Malaysia hidup dengan kepelbagaian sosiobudaya tetapi
kedaulatan negara berupaya hidup secara aman dan harmoni membuktikan perpaduan negara
yang kukuh .
 Perpaduan yang erat antara kaum dapat mempertahan kedaulatan negara kita
 Tiadanya konflik perkauman , walaupun pelbagai memperkukuhkan
kedaulatan negara .
Langkah-langkah  Mengenakan tindakan undang-undang ke atas mereka yang menimbulkan
1 Memperkasakan isu-isu sensitif perkauman , agama atau pun budaya merupakan langkah
penguatkuasaan untuk mewujudkan perpaduan rakyat
undang-undang  Memperkasakan akta tertentu seperti Akta Hasutan dan Akta Mesin Cetak
boleh mengelakkan konflik perkauman
 Pemantaun secara ketat harus dilakukan ke atas laman social facebook ,
what’s app dan we chat harus mendapat perhatian pihak berkuasa
2 Memperbanyakkan  Bertujuan merapatkan pelbagai kaum
aktiviti yang  Aktiviti kejiranan, program intergrasi antara wilayah seperti lawatan sambil
melibatkan pelbagai belajar dan aktiviti kemasyarakatan akan dapat memperkukuhkan perasaan
kaum kekitaan
3 Meningkatkan  Meningkatkan kesedaran akan kepentingan keharmonian dan perpaduan
kesedaran pelbagai kaum dapat memperkasakan lagi perpaduan kaum
kaum  Melalui pendidikan dan juga kempen , kesedaran memperkasakan perpaduan
kaum dapat dibentuk
 Sebagai contoh , nyanyian lagu “ Setia ” Bersama oleh Kaum Melayu . Cina ,
India . Iban dan juga Kandazan di pelbagai media social dapat meningkatkan
kesedaran pelbagai kaum akan kepentingan perpaduan rakyat
4 Meningkatkan  Dasar-dasar kerajaan yang dapat menyatukan rakyat harus ditingkatkan oleh
pelaksanaan dasar- kerajaan
dasar kerajaan yang  Tidak kira dasar kerajaan yang berlandaskan ekonomi , sosial atau politik
dapat harus dilaksanakan secara efisyen bagi menyatukan rakyat
memperkasakan  Sebagai contoh , Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang dapat menerap budaya
perpaduan rakyat pelbagai kaum sebagai budaya bangsa Malaysia akan dapat memperkasakan
lagi perpaduan rakyat .
5 Memperkasakan  Memperkasakan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa komunikasi
Bahasa Malaysia / antara pelbagai kaum akan dapat meningkatkan perpaduan dalam kalangan
Bahasa Kebangsaan rakyat kita
 Bahasa Malaysia yang digunakan sebagai bahasa perantaraan akan dapat
membentuk persefahaman dan perhubungan yang lebih baik antara kaum
yang mempunyai bahasa ibunda masing-masing

56
60 Kerajaan mendedahkan bahawa menjelang tahun 2020 , bilangan rakyat Malaysia yang menghadapi
masalah penyakit kronik semakin meningkat . Justeru itu , usaha yang sesuai perlu dilaksanakan untuk
mengawal penyakit ini . ( 2+3 )

Pengenalan
Penyakit kronik merupakan penyakit yang berbahaya dan boleh membawa maut . Sakit jantung , darah tinggi
, penyakit kanser dan diabetis adalah antara pentakit kronik yang semakin meningkat di negara kita .
Punca penyakit  Amalan pengambilan makanan tidak sihat merupakan anatara punca utama
kronik meningkat masalah penyakit kronik
1 Masalah  Makanan yang mempunyai garam berlebihan boleh menyebabkan penyakit
pemakanan / darah tinggi
Pemakanan tidak  Makanan yang mempunyai gula berlebihan pula menyebabkan penaykit
sihat diabetis
 Sebagai contoh , banyak makanan segera yang terdapat dalam pasaran
seperti Mee Maggie , Mc Donald dan juga Kentucky yang bahan perasa dan
pengawet seperti MSG yang tinggi boleh menyebab pelbagai penyakit kronik
2 Genetik  Anak yang mempunyai ibubapa yang berpenyakit kronik seperti darah tinggi
dan kanser juga mempunyai potensi untuk mengidapnya
 Mereka akan mengalami masalah yang sama apabila tiba pada peringkat
umur tertentu
 Penyakit yang disebabkan oleh genetik sukar untuk dielakkan tetapi hanya
boleh dilewatkan dengan kaedah rawatan tertentu
3 Tatacara perubatan Boleh berlaku kepada pesakit disebabkan salah cara prosedur
yang salah  Pesakit sendiri silap memaklumkan maklumat kepada pegawai perubatan
 Sebagai contoh , pemindahan darah yang salah boleh menyebabkan kanser
4 Kurang bersenam  Kurang bersenam menyebabkan tokik dalam badan tidak dikeluarkan melalui
perpeluhan
 Lemak yang berkumpul dalam badan pula menyebabkan saluran darah
tersumbat sehingga boleh menyebabkan masalah jantung dan kolesterol
 Tidak bersenam juga menyebabkan gula darah tidak dapat dikawal dan
mempercepatkan penyakit kencing manis
5 Gaya hidup tidak  Merokok menyebabkan stres dan masalah jantung
sihat  Minuman keras menyebabkan kanser hati
 Mengamalkan pemakanan tidak sihat yang berlemak dan berkolestrol tinggi
menyebabkan serangan sakit jantung
Usaha mengawal  Usaha mendidik rakyat kita untuk mengawal pemakanan mereka akan dapat
penyakit kronik mengurangkan risiko mengidap penyakit kronik
1 Meningkatkan  Melalui Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan juga Kementerian
pendidikan Kesihatan , rakyat kita boleh dididik mengenai makanan yang sihat dan juga
pemakanan tidak sihat
 Sebagai contoh , piramid makanan harus menjadi topikyang perlu didik
kepada pelajar dan juga golongan dewasa di negara kita
2 Memperbanyakkan  Bersenam sekurang-kurangnya 15 minit setiap hari juga dapat mengawal
aktiviti senaman / masalah penyakit kronik
rekreaksi  Aktiviti sanaman akan dapat menguatkan sistem pertahanan badan dan
mengurangkan toksik dalam badan
3 Mendapatkan Mendapatakan rawatan atau pemeriksaan kesihatan berskala dapat mencegah
rawatan perubatan penyakit kronik
yang berskala / Mengambil kadar kandungan glukosa darah dan memeriksa tekanan darah dapat
bereterusan membantu seseorang akan risiko mendapat penyakit kronik
Sebagai contoh , seseorang yang mempunyai kadar 10 mol kandungan glukosa
darah selepas makan hanya perlu mendapatkan rawatan mengambil ubat-
ubatan bagi mengurangkan risiko mendapat penyakit kronik

57
4 Meningkatkan  Pesakit penyakit kronik perlu menjaga kesihatan mereka .
penjagaan kesihatan  Menjaga kesihatan dari segi kebersihan diri , pemakanan dan juga bersenam
 Sebagai contoh , pesakit diebetis perlu menjaga kaki meeka daripada
kecederaan dan sentiasa bersihkan anggota badan terutamanya bahagian kaki
Kesimpulan
Penyakit kronik perlu dielakkkan oleh setiap individu supaya kehidupan mereka adalah lebih sempurna .
Rakyat yang sihat akan turut memakmur dan mensejahterakan negara

61 Tanggungjawab mewujudkan perkhidmatan awam yang berintegriti bukan hanya perlu digalas oleh
ketua jabatan sesebuah organisasi, bahkan membabitkan pelbagai pihak lain. Bincangkan. ( 1+4 )

Pendahuluan
Kecemerlangan perkhidmatan awam bukan sekadar diukur dengan tercapainya sasaran kerja, tetapi juga
melibatkan aspek perkhidmatan yang bersih dan berintegriti. Oleh itu, tanggungjawab mewujudkan
perkhidmatan awam yang berintegriti memerlukan penglibatan pelbagai pihak.
Idea Huraian
Idea Wajib  Pemimpin organisasi perkhidmatan awam perlu menjadi contoh terbaik
1 Tanggungjawab kepada semua kakitangan dalam pengamalan prinsip integriti
Ketua jabatan  Membudayakan amalan integriti dan anti rasuah dalam kalangan anggota
organisasi perkhidmatannya
perkhidmatan awam  Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku integriti dan memastikan
tindakan susulan sewajarnya diambil
 Melaporkan perbuatan tidak berintegriti kepada agensi penguatkuasaan yang
bertanggungjawab
Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, menjaga kerahsiaan organisasi
pelbagai pihak lain dan bersifat telus semasa menjalankan tugas
2 Anggota  Berani mempersoalkan atau melaporkan perkara yang menyalahi undang-
perkhidmatan awam/ undang
Kakitangan awam/  Berusaha mencegah dan mnegelak perbuatan menyalahi prinsip integriti
kerajaan  Sekiranya berlaku konflik kepentingan, keutamaan diberikan kepada
Pegawai awam / kepentingan awam berbanding kepentingan peribadi
kerajaan

3 Stake holders  Memberi sokongan padu dan kerjasama terhadap terhadap organisasi untuk
(pihak memantapkan pengamalan integriti
berkepentingan)  Menyediakan ruang perkongsian pengalaman, pengetahuan dan amalan
terbaik untuk mengukuhkan integriti dalam organisasi
 Meningkatkan inisiatif sedia ada organisasi bagi mengatasi perbuatan yang
melanggar integriti
4 Kerajaan  Menggubal/membentuk/mewujudkan pelbagai dasar, polisi dan program
secara berterusan bagi memastikan anggota perkhidmatan awam
mengamalkan dan menghayati nilai murni semasa bertugas
 Bersikap tegas dalam mengenakan hukuman terhadap anggota perkhidmatan
awam yang terlibat dalam perbuatan tidak berintegriti
 Mewujudkan Bahagian Integriti dan Tadbir Urus, Jabatan Perdana Menteri
untuk meningkatkan integriti dan tadbir urus baik
5 Agensi  Agensi penguatkuasa menjalankan tugas dengan telus dan amanah tanpa
Penguatkuasa memilih bulu
 Menjauhi perbuatan menerima suapan untuk melepaskan pihak yang
bersalah
 Menyelesaikan kes penyelewengan kuasa dan rasuah dengan segera
 Mengadakan pemantauan dari semasa ke semasa untuk menangani perbuatan
salah laku
6 Masyarakat  Mempunyai kesedaran tentang bahaya jenayah rasuah dan kesannya
terhadap negara

58
 Membantu usaha kerajaan untuk membanteras perbuatan menyalahi prinsip
integriti
 Berani tampil untuk memberi maklumat dan membuat aduan kepada pihak
berwajib tentang anggota perkhidmatan awam yang terlibat dalam salah laku
integriti
7 Swasta  Memainkan peranan bagi mewujudkan persekitaran yang bersih daripada
aktiviti rasuah dan penyelewengan.
 Menyokong usaha organisasi awam untuk meningkatkan integriti
 Melibatkan diri dalam program pendidikan pencegahan rasuah dan
meningkatkan tahap integriti
Penutup
Perkhidmatan awam adalah dituntut supaya mengutamakan integriti dalam setiap tindakan yang dilakukan.
Melalui pengamalan integriti, konflik kepentingan dalam sektor awam dapat diatasi, kuasa diagihkan secara
berkesan dan pelbagai manfaat dapat dinikmati bersama.

62 Sikap manusia bukanlah satu-satunya punca yang menyebabkan jenayah siber semakin sukar untuk
dibanteras. Usaha yang tertentu perlu dilaksanakan untuk mengatasi jenayah ini. Bincangkan. (1+ 2+2 )

Pendahuluan
Jenayah siber semakin berleluasa pada masa sekarang sehingga sukar untuk dibanteras. Usaha tertentu perlu
dilaksanakan untuk menagani jenayah ini.
Idea Huraian
Idea wajib  Berkelakuan negatif dan mencuba-cuba ilmu komputer yang dipelajari
1 Sikap manusia  Menipu untuk mendapatkan keuntungan secara mudah khususnya bagi
peniaga atas talian
 Mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan perkara yang tular
 Kurang kesedaran sivik tentang kesalahan yang mereka lakukan
Punca lain  Identiti terlindung dan boleh dipalsukan
2 Penjenayah sukar  Kaedah menyamar membolehkan seseorang bertindak diluar jangkaan
dikenal pasti  Bukti susah untuk dikumpul bagi sebarang tuduhan dan pendakwaan
3 Pertambahan  Pertambahan penggunaan internet di Malaysia yang melebihi hampir 8 juta
penggunaan internet orang dalam tempoh tersebut menyebabkan pertambahan kepada kes jenayah
siber yang berlaku
 Bilangan pengguna internet semakin meningkat
 Kebolehcapaian internet yang semakin tinggi
4 Kekurangan  Malaysia masih kekurangan pakar forensik komputer termasuk pihak polis
kawalan forensik sendiri sedangkan penjenayah siber pula kian ramai dan mahir menggunakan
komputer teknologi canggih
5 Kepentingan  Jaminan tiada penapisan internet (Bill Of Guarantees) oleh Malaysia bagi
ekonomi membuka pintu pelabur luar melabur dalam bidang teknologi.
 Pengguna bebas mengakses internet yang membolehkan penjenayah
terdorong melakukan jenayah siber
 Pengguna yang tidak bertanggungjawab bertindak mengambil kesempatan
6 Kelonggaran kuat  Kekurangan tenaga dan kepakaran penguatkuasa menyebabkan pesalah tidak
kuasa undang-undang dapat dihadapkan ke mahkamah
 Tempoh siasatan yang lama, kes pendakwaan tertangguh
 Akta yang sedia ada tidak dapat menangani jenayah siber kerana teknologi
pengkomputeran yang terlalu pantas
Usaha membanteras  Pihak berkuasa membuat pemantauan di alam siber agar golongan tidak
1 Pemantauan yang bertanggungjawab dapat dikesan
berkesan  Kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), Cyber
Security Malaysia dan Cyber Crime Bukit Aman.
 Usaha dapat membendung trend ugutan berbaur ancaman
2 Memperkasakan  Melatih kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang

59
penguatkuasaan forensik komputer
 Forensik komputer digunakan dalam penyiasatan dan analisis mendapatkan
bukti kukuh yang dilaksanakan penjenayah
 Bukti yang diperoleh pihak berkuasa dapat digunakan untuk mendakwa
mereka yang terlibat
3 Mengadakan  Hubungan diplomatik yang baik membolehkan perkongsian maklumat dan
kerjasama antara keselamatan
negara  Kerjasama dengan negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain
 Perkongsian kepakaran bidang siber dan komputer
 Membentuk unit pencegahan jenayah siber
4 Memberikan  Menerapkan pengetahuan tentang jenayah siber melalui penerapan awal
kesedaran / Kempen sejak dibangku sekolah
kesedaran  Penerapan melalui media massa dan media elektronik
 Memberi maklumat cara-cara mengelak menjadi mangsa jenayah siber
 Memberi pendidikan
Kesimpulan
Gejala ini perlu dibanteras kerana penyebaran maklumat tidak tepat akan menimbulkan kesan negatif
kepada kestabilan serantau dan global.

63 Meskipun banyak usaha telah dibuat untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini, namun terdapat
pelbagai cabaran perlu dihadapi. Jelaskan. ( 2+3 )

Pendahuluan
Perpaduan merupakan tunjang pembangunan negara. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memantapkan
semangat perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini.
Idea Huraian
Usaha Mewujudkan  Sekolah dan institusi pendidikan berperanan melahirkan masyarakat
Perpaduan: bersatu-padu
1 Pendidikan  Menggunakan kurikulum yang sama
 Menerapkan unsur perpaduan dalam pendidikan moral dan sivik
 Sukatan pelajaran yang menyemai semangat patriotisme
 Persamaan dalam sistem pendidikan Negara dapat mempercepatkan lagi
perpaduan.
 Konsep sekolah satu aliran di sekolah rendah dilihat sebagai reformasi
pendidikan dalam menjayakan perpaduan
2 Dasar-dasar  Perlaksanaan dasar kerajaan yang menggalakkan perpaduan
Kerajaan  Perpaduan akan menjadi kenyataan sekiranya prinsip Rukun Negara
menjadi pegangan hidup
 Melalui dasar pendidikan, semua sekolah di Malaysia menggunakan
sukatan pelajaran yang sama, kurikulum yang sama, peperiksaan yang
seragam dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam
sistem pendidikan
3 Sukan  Penglibatan dalam sukan menjalin perpaduan antara kaum.
 Dapat memupuk nilai-nilai positif
 Semangat bekerjasama dan bertoleransi tanpa mengira kaum
4 Toleransi budaya  Negara yang mempunyai masyarakat majmuk, perlu ditekankan sikap
dan agama penerimaan dalam kalangan rakyat iaitu seseuatu kaum menerima kaunikan
budaya dan agama kaum yang lain
 Memberi ruang kepada semua kaum untuk mengamalkan budaya dan
agama masing-masing tanpa gangguan atau campurtangan pihak lain
contoh perayaan Thaipusam
 Sebarang masalah yang wujud diselesaikan secara bijak dan toleransi agar
perpaduan terpelihara

60
5 Keadilan politik,  Pemimpin yang memerintah hendaklah mewakili semua kaum dan bukan
ekonomi dan sosial tertumpu hanya satu kaum sahaja.Contoh gabungan Barisan Nasional yang
merangkumi UMNO (Melayu dan bumiputera), MCA (Cina) dan MIC
(India)
 Pengagihan kekayaan sama rata dan adil
 Menghapuskan pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi
 Pemupukan budaya antara kaum
6 Kempen  Untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan perpaduan
perpaduan/kesedaran  Media massa menyiarkan rancangan yang menekankan kepentingan
perpaduan
7 Aktiviti  Setiap anggota msyarakat digalakkan menyertai program anjuran pelbagai
kemasyarakatan / pihak
komuniti  Anggota masyarakat dapat saling berinteraksi dengan peserta pelbagai
kaum
 Saling menghormati dan memahami erti perpaduan
Cabaran  Sekolah jenis kebangsaan menggunakan bahasa ibunda masing-masing dan
1 Kewujudan kebanyakan sekolah jenis ini menempatkan pelajar-pelajar yang terdiri dari
sekolah jenis kaum yang sama dalam satu sekolah
kebangsaan  Sistem pendidikan persekolahan yang berasingan mengikut kaum menjurus
(Vernakular) kea rah semangat perkauman menebal

2 Sikap perkauman  Kecenderungan masyarakat Malaysia menduduki sesuatu kawasan


yang menebal berdasarkan kaum.
 Contoh di Kuala Lumpur Pudu-kawasan Cina, Brickfields – India dan
Kampung Baru - Melayu
 Masyarakat sesuatu kaum tidak terdedah dengan adat-adat dan cara hidup
etnik lain.
 Perbezaan kebudayaan yang meliputi agama, kepercayaan, adat resam dan
cara hidup menghalang kepada perpaduan
 Sikap setiap kaum yang terlalu mempertahankan budaya mereka kerana
mereka tidak dapat menerima amalan dan kepercayaan kaum yang berbeza
dengan cara hidup mereka
3 Provokasi dari  Setiap kaum didapati lebih menggemari rancangan atau program televisyen
media massa dan radio yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing
 Permintaan akhbar juga mengikut komposisi penduduk
 Terdapat akhbar yang memainkan isu perkauman
 Hal ini akan menyinggung perasaan orang yang berbeza kaum.
4 Politik berasaskan  Parti politik di Malaysia kebanyakan dianggotai oleh satu kaum sahaja
kaum  Setiap parti bebas menyuarakan pendapat, isi hati dan pelbagai tuntutan
berteraskan kepentingan kaum masing-masing.
 Semangat perpaduan dan integrasi diketepikan menyebabkan semangat
perkauman semakin kuat
 Dikeruhkan lagi dengan kumpulan-kumpulan yang ekstrem
memperjuangkan tuntutan dan kepentingan kaum mereka tanpa
menghiraukan sensitiviti kaum yang lain.
 Hal ini akan menggalakkan kaum lain juga menuntut demi perlindungan
kaum mereka sehingga mencetuskan perbalahan kaum
Kesimpulan
Perpaduan penting untuk memajukan negara setaraf dengan negara maju yang lain.

64 Dasar melaksanakan tranformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan perkhidmatan
awam yang lebih berkualiti .Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan bagi mencapai matlamatdasar
ini. Bincangkan. ( 2+3 )

Pendahuluan

61
Perkhidmatan awam yang lebih berkualiti dapat diwujudkan dengan melaksanakan dasar transformasi dalam
perkhidmatan awam. Terdapat banyak kepentingan daripada pelaksanaan dasar tersebut.
Idea Huraian
Kepentingan -Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan, kecekapan
1 Menyediakan kepada rakyat.
perkhidmatan awam -Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti
berkualiti prosedur kerja yang jelas.
-Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem menunggu
yang singkat.
2 Membentuk sikap -Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang tidak
positif kakitangan cekap dan tidak mesra.
awam -Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam terhadap
tugas mereka.
-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
3 Meningkatkan imej -Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber manusia,
kerajaan teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan penyampaian.
-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang ramai.
-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP berjaya
mencapai sasaran hebat.
4 Menjimatkan -Mengelakkan pembaziran.
perbelanjaan kerajaan -Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan awam.
-Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak
produktiviti dihasilkan.
Langkah-langkah -Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan berterusan.
1 Menyediakan -Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
latihan atau -Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan bagi
kompetensi mengelakkan sindrom selesa.
2 Membudayakan -Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam menyelesaikan
kreativiti dan inovasi urusan orang awam.
-Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat awam.
-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan
-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan tanggungjawab
semua agensi secara kreativiti dan inovasi.
3 Meningkatkan -Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
kebajikan penjawat -Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
awam -Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.
4 Penguatkuasaan -Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang culas, lemah,
undang-undang/ ingkar.
pekeliling -Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
perkhidmatan -Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang
5 Penggunaan ICT -Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa kertas).
-Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
-Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.

65 Menjelang tahun 2020, negara kita memerlukan 15.6 billion meter padu air untuk kegunaan domestik
setiap tahun.Bincangkan langkah-langkah yang boleh dijalankan untuk menjamin bekalan air negara
mencukupi. ( 5+0 )
Idea Huraian
Langkah -bina empangan/takungan air
1 Wujudkan kawasan -wujudkan kawasan simpanan tetap
tadahan hujan
2 Memelihara -jaga sumber air sungai/tasik daripada tercemar
sumber air sedia ada -elak kawasan tadahan daripada dimusnahkan
-wartakan kawasan tadahan air
3 Kawal projek -JAS perlu lihat kesan alam sekitar akibat projek

62
pembangunan dengan -projek mesra alam yang diluluskan
ketat -langakah memulihkan alam yang tercemar
4 Pupuk kesedaran -jadi pengguna air yang cekap
orang ramai tentang -kempen jimat air
kepentingan sumber
air
5 Penguatkuasaan -cegah kecurian air
undang-undang -cegah pencemaran sumber air
6 Cari sumber air -air bawah tanah
lain/ altenatif -penakungan air hujan
-penyulingan air laut

66 Perdagangan tanpa sempadan banyak memberi faedah kepada rakyat dan negara. Namun begitu
pengusaha tempatan harus bersedia menghadapi cabaran yang kompetetif ini. Jelaskan ( 2+3 )

Pendahuluan
Firma dan pengusaha Malaysia perlu bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran globalisasi terutama
dalam urus niaga secara elektronik Pelbagai persediaan perlu dilaksanakan bagi memantapkan ekonomi
negara
Idea Huraian
Faedah * Urus niaga dan perkhidmatan e-dagang boleh diakses dengan mudah setiap
1 Memudahkan dan masa dan di mana sahaja sama ada di pejabat, rumah, atau di mana-mana saja
mempercepatkan urus *Segala pesanan dan pembayaran boleh dilakukan melalui internet atau
niaga talian elektronik
2 Memudahkan * Memberi peluang kepada syarikat-syarikat untuk menghantar mesej-mesej
pengeluar dan pemasaran dan maklumat produk kepada pengguna multinasional di seluruh
pengguna dunia melalui internet
mendapatkan * Ketepatan maklumat membolehkan pengeluar dan pengguna membuat
maklumat keputusan dengan betul dan akan membawa keuntungan kepada syarikat dan
negara
* Orang ramai berpeluang mengikuti keadaan dan perkembangan ekonomi d
unia dan pasaran saham dalam dan luar negeri dengan cepat dan mudah
* Dapat menjimatkan kos
3 Pasaran yang lebih * E-dagang telah memberi peluang kepada peniaga-peniaga Malaysia
luas memasarkan barangan mereka di dalam dan di luar negeri dengan lebih luas
lagi
*E-dagang telah menggalakkan perdagangan antara sesebuah negara dengan
sebuah negara lain
4 Menjimatkan kos * tidak perlu premis yang khusus
pengurusan * kos buruh , promosi dan logistik
5 Peluang perniagaan *Semua lapisan masyarakat berpeluang melibatkan diri dalam perniagaan
lebih luas kepada *Meningkatkan pendapatan sampingan rakyat
rakyat.
Cabaran * Pengurusan mestilah terlatih dan berdaya tahan
1 Pengurusan dan * Pengurusan kewangan yang cekap dan tidak berlaku pembaziran
pemasaran yang * Pengurusan teknologi canggih seperti peralatan telekomunikasi dan internet
sistematik * E-dagang digerakkan untuk pasaran dunia dengan menyediakan laman web
* Promosi yang agresif dijalankan
2 Meningkatkan * Teknologi canggih digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti
kualiti barang dan barangan yang dihasilkan
perkhidmatan * Pengusaha perlu peka dengan perubahan dan penggunaan teknologi terkini
* Mutu barang tempatan ditingkatkan setanding dengan barangan import
* Pusat latihan untuk melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang bagi
menghasilkan barangan yang bermutu tinggi
*Barangan yang berkualiti mampu menembusi dan bersaing di pasaran dunia
3 Penerokaan * Para usahawan perlu berani melabur di luar negara terutamanya negara

63
peluang pasaran dan membangun yang mampu nenyediakan tenaga buruh yang banyak dan murah
pelaburan di luar * Memastikan bekalan bahan mentah yang banyak dan murah
negara * Pihak kerajaan meneroka pasaran baharu terhadap barangan keluaran
negara
* Kerajaan membawa rombongan perdagangan melawat ke luar negara untuk
meninjau peluang dan potensi pasaran barangan Malaysia
* Para usahawan juga harus agresif dalam memasarkan barangan mereka
4 Bantuan kewangan * Para usahawan dibantu dari segi kewangan untuk meningkatkan kecekapan
syarikatnya
* Modal yang besar mampu menggerakkan syarikat dengan pembelian
teknologi terkini
* Modal yang besar juga menyebabkan usahawan mampu menjalankan
penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan produk yang pelbagai
dan bermutu tinggi
5 Pembangunan * Meningkatkan keupayaan sistem maklumat dan data serta barang dan
rangkaian perkhidmatan
telekomunikasi * Sistem transaksi yang moden dan memudahkan urusniaga, cepat, dan cekap
* Sistem kewangan dan pengurusan elektronik – sebagai contoh e-dagang, e-
kewangan, dan e-perolehan yang cekap dan berintegriti
Kesimpulan
Para pengusaha perlu bersedia menghadapi era globalisasi dengan mencari idea baharu yang inovatif bagi
bersaing pada peringkat global

67 Kegiatan pemerdagangan manusia semakin meningkat di Malaysia. Hal ini sedikit sebanyak telah
menjejaskan kedaulatan Malaysia. Bincangkan. ( 2+3 )
Idea Huraian
Faktor semakin *Sindiket pemerdagangan orang mengambil kesempatan ini dengan
meningkat membekalkan buruh untuk mengaut keuntungan
1 Permintaan yang *Sindiket-sindiket ini menyamar sebagai agensi pekerjaan untuk membantu
tinggi buruh asing
*Mangsa akan dipaksa bekerja dengan upah yang tidak setimpal
2 Pendapatan yang *Sikap materialistik menjadikan pihak sindiket hilang peri kemanusiaan
lumayan/keuntungan *Mengeksplotasi orang yang memerlukan pekerjaan dengan memberikan
kerja-kerja yang hina
*Pulangan yang lumayan menjadikan gelap mata
3 Rangkaian sindiket *Menjalankan aktiviti mereka dengan mudah kerana tidak dapat dikesan oleh
domestik dan pihak berkuasa
antarabangsa *Pihak-pihak tertentu untuk menguruskan pelbagai dokumen tentang mangsa
*Mengaburi mata pihak berkuasa
4 Penguatkuasaan *Hukuman yang sedia ada tidak memadai buat pesalah yang sanggup
undang-undang yang menjalankan urusan jual beli manusia.
longgar *Dalang sindeket berani untuk menjalankan kegiatan jenayah pemerdagangan
*Kurang pemantauan oleh pihak berkuasa/kekurangan anggota penguatkuasa
*Kurang koordinasi Antara agensi penguatkuasa
*Kawalan sempadan yang lemah
Cara menjejaskan *Malaysia dalam senarai negara yang tidak serius dalam menangani masalah
1 Mencemarkan imej ini
negara *Negara dianggap lemah dalam mentadbir dan menguatkuasa undang-undang
*Negara dianggap sarang jenayah
*Menjejaskan hubungan dengan negara jiran
*Mengambarkan ketidakcekapan agensi kerajaan dalam menjalankan tugas
2 Mengancam *Mengancam keselamatan penduduk terutamanya wanita dan kanak-kanak
keselamatan dan yang diculik dan diseludup sebagai pelacur dan buruh paksaan
keamanan negara *Aktiviti jenayah lain seperti perdagangan organ dan penyalahgunaan dadah
*Terpaksa melibatkan anggota keselamatan yang ramai dan ramai kepakaran
untuk membenteras masalah

64
3 Peningkatan *Penyeludupan manusia seperti buruh paksaan meningkatkan gejala sosial
masalah sosial *masalah jenayah, penyalahgunaan dadah dan penderaan fizikal, penjualan
organ
* kegiatan pelacuran berleluasa
4 Penularan penyakit *Penularan penyakit berjangkit
*Tidak melalui pemeriksaan kesihatan
*Melalui udara-Hepatitis B,Tibi
*Wanita yang diseludup sebagai pekerja seks-meningkatkan lagi penularan
penyakit berjangkit seperti AIDS, herpes,sifilis dan HIV,

68 Sistem dan prosedur merupakan antara faktor yang menjejaskan integriti sesebuah organisasi.
Bincangkan. ( 1+4 )
Idea Huraian
Idea Wajib *Kurang ketelusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam seperti
1 Faktor sistem dan urusan tender
prosedur *Kelemahan sistem, prosedur dan garis panduan dalam melaksanakan tugas
*Penguatkuasaan secara terpilih dan tidak berkesan
*Kurangnya pemantauan dan penilaian
Faktor lain * Individu yang lemah didikan agama, akhlak dan moral serta penghayatan
2 Faktor individu nilai-nilai murni
*Individu yang tidak berdisiplin, memiliki sikap tidak peduli dan hanya
melihat kelemahan orang lain.
*Tekanan hidup boleh menyebabkan individu lemah terjerumus kepada
perkara tidak berintegriti seperti rasuah
*Pegawai yang tidak kompeten menyebabkan pengurusan menjadi lembap.
3 Faktor kepimpinan *Kepimpinan yang lemah iltizamnya , tidak mempunyai azam untuk
melakukan perubahan ke arah kebaikan
*Tiada wawasan
*Pemimpin tidak menunjukkan teladan yang baik
*Tidak mematuhi undang-undang, prosedur dan peraturan yang ditetapkan
4 Faktor struktur dan *Struktur oganisasi tidak diubah dan diperkemaskini dari semasa ke semasa
institusi *Struktur sesebuah organisasi yang tidak kemas, terfokus serta mempunyai
matlamat yang jelas dan munasabah
*Kurang koordinasi akan menyebabkan pembaziran dan tugas yang
dilaksanakan tidak sempurna
*Gagal mencapai matlamat
5 Faktor budaya *Aspek sejarah dan tradisi, nilai agama, kelompok bangsa, persekitaran serta
proses sosialisasi
*Budaya negative akan mewujudkan kepincangan dalam organisasi dan
masyarakat.
*Ikut melakukan perkara yang salah tanpa menilai baik buruknya.

69 Untuk menangani cabaran globalisasi dan persaingan yang sengit dalam pasaran, setiap pengurus
perlu memiliki kecekapan. Bincangkan. ( 5+0 )
Idea Huraian
Jenis kecekapan *Pengurus mesti mempunyai pengetahuan dan maklumat tentang perubahan-
1 Mempunyai perubahan yang berlaku di dunia.
Kesedaran tentang *Pengurus juga mesti berupaya untuk memahami permasalahan dan situasi di
perubahan sejagat. peringka golabl. *Mempunyai pemikiran yang positif dan boleh menerima
“Global awareness” perubahan.
*Oleh kerana itu pengurus perlu mempunyai keupayaan untuk bersaing serta
mempunyai visi atau hala tuju yang hendak dicapai.
2 Mempunyai visi *Untuk membentuk strategi-strategi persaingan yang baik dan betul
masa depan yang *Pengurus mestilah mempunyai satu bentuk corak pemikiran yang positif
jelas supaya pendekatan yang diambil adalah tepat.
*Keputusan yang perlu dibuat adalah selaras dengan perkembangan sejagat

65
3 Mempunyai *Dengan kemahiran ini, kita dapat memastikan organisasi dan negara
kemahiran dalam mendapat faedah daripadanya.
perundangan di *Sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran dalam perundingan sudah tentu
peringkat pihak lain akan mengambil kesempatan serta mendapat lebih faedah daripada
antarabangsa apa yang kita perolehi.
“international
negotiation skills”
4 Mempunyai *Ini adalah kerana syarikat-syarikat yang bertaraf dunia mengambil
pengetahuan serta pendekatan pemasaran yang agresif seperti pengiklanan, melobi, kaedah
kefahaman yang pemasaran terus, jaminan selepas penjualan (warranties) dan sebagainya.
mendalam mengenai *Oleh itu pengurus mestilah mempunyai keupayaan untuk terus mencari
kaedah yang pasaran-pasaran baru serta berupaya menarik para pelabur baru.
diamalkan dalam
pasaran yang
berbentuk global
“International
Marketing”
5 Mempunyai *Globalisasi dalam perdagangan antarabangsa memerlukan pengurus
kemahiran berinteraksi dengan banyak pihak dari pelbagai latarbelakang budaya.
berkomunikasi *Oleh itu, pengurus mestilah mampu memahami pelbagai budaya yang
berlainan.
*Dengan itu kemahiran dalam bahasa-bahasa asing memberi kelebihan kepada
pengurus.
*Syarikat-syarikat terkemuka di Amerika Syarikat sebagai contoh,
menetapkan dasar bahawa pegawai-pegawai yang akan berkhidmat di luar
negara mesti mengikut kursus- kursus khas bagi membiasakan mereka
dengan latarbelakang dan keadaan politik, sosial dan budaya negara
berkenaan.
6 Mempunyai *Inovatif; serta mampu mengerakkan semula sistem pengurusan agar tidak
pemikiran kreatif dan beku, jumud atau penuh dengan karenah birokrasi
inovatif *Falsafah pengurusan yang baharu harus ditekankan bagi mencapai
kecemerlangan kepengurusan supaya berdaya saing.

70 Ancaman jenayah indeks pada masa ini mampu menggugat pertahanan negara. Usaha yang
komprehensif amat diperlukan untuk menangani masalah ini. Bincangkan penyataan di atas. ( 2+3 )

Pengenalan
Jenayah indeks merupakan jenayah kekerasan yang mampu menggugatkan pertahanan negara. Jenayah ini
harus ditangani dengan segera.
Idea Huraian
Cara menggugat  Jenayah pembunuhan / kes bunuh akan menyebabkan sumber tenaga kerja
1 akan menjejaskan dalam bidang keselamatan, ketenteraan atau kepolisan akan berkurangan
potensi sumber  Jenayah ini juga telah melenyapkan nilai hormat pd orang dan penyayang dlm
tenaga manusia dalam kalangan anggota masyarakat.
sektor pertahanan
2 akan merosakkan  Jenayah rogol yang digalakkan oleh limpah siaran porno dan pergaulan bebas
nilai diri, disiplin dan golongan muda akan menjejaskan disiplin dan nilai kehormatan diri golongan
maruah untuk belia
mempertahankan  Golongan belia sering dianggap sebagai pemuda harapan bangsa.
bangsa dan negara  Jati diri dan sahsiah golongan muda yang hanyut dalam jenayah ini akan
lenyap dan pertahanan negara akan lumpuh
3 akan merugikan  Jenayah curi / rompak / pecah rumah yang dilakukan untuk merosakkan /
dan merosakkan harta mengambil hak orang lain / hak awam dan boleh merugikan negara.
negara  Simpanan atau harta milik orang perseorangan dan milik negara boleh
digunakan untuk pembangunan diri dan pertahanan negara terjejas.

66
4 akan menjejaskan  Semua pelaku jenayah akan melakukan kejahatan tanpa memikirkan
keselamatan dan keselamatan dan kesan buruk yang terjadi
perundangan negara  Mereka tidak mempedulikan peraturan dan sanggup melanggar undang-undang
negara.
 Peningkatan golongan ini akan menyebabkan undang-undang negara tidak
dihormati
5 akan melumpuhkan  Golongan yang melakukan jenayah ini hanya mementing diri sendiri dan tidak
perkembangan dasar- berminat untuk membangunkan masyarakat serta negara.
dasar negara  Golongan ini mungkin juga terdiri daripada mereka yang cetek ilmu atau pun
golongan intelektual yang menyalahgunakan ilmu. Golongan ini juga tidak
mengambil berat pd perkembangan dalam dan luar negara
Usaha  Undang-undang perlu dikuatkuasakan dengan mengadakan pemantauan /
1 Memerkasakan rondaan yang lebih kerap
penguatkuasaan  Jumlah tenaga kerja perlu ditingkatkan dan diberi latihan
Undang-undang  Hukuman penjara, sebat dan denda yang lebih berat dikenakan
2 Aplikasi sains  Penggunaan alat cangggih seperti kamera ‘CCTV’, alat pengera keselamatan,
dan teknologi canggih komputer dan alat pengesan melalui satelit dilaksanakan.
 Alat-alat moden ini akan membantu pihak berkuasa membanteras jenayah
3 memperbanyakkan  Kempen pencegahan jenayah perlu dilaksanakan untuk memberi kesedaran
Kempen pencegahan kepada masyarakat tentang keburukan jenayah
jenayah  Kempen ini boleh disampaikan melalui pelbagai saluran media dan teknologi
maklumat
4 Mempereratkan  Anggota masyarakat perlu melaporkan sebarang kegiatan jenayah kepada
Kerjasama pihak berkuasa
masyarakat / agensi  Agensi kerajaan atau swasta perlu bekerjasama untuk mengesan dan
tertentu membantu pihak berkuasa. Cth: RELA
5 Tranformasi dasar  Mengurangkan jenayah merupakan satu daripada enam bidang utama dalam
negara melalui Bidang keberhasilan Utama Negara (NKRA) Kementerian Dalam Negeri
NKRA  Kerajaan menambah anggota, memberi latihan, & tambah kelengkapan agar
kepada anggota keselamatan dan pihak berkuasa menjadi lebih cekap
6 Peranan institusi  Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memantau anak-anak
keluarga daripada terjebak dalam gejala jenayah indeks
 Ibu bapa perlu memberi contoh yang baik
7 Peranan institusi  Memberi ilmu pendidikan kepada pelajar agar menjauhi jenayah
pendidikan  Mendidik anak-anak muda agar menjadi rakyat yang berguna & berilmu
Kesimpulan
Jenayah indeks perlu ditangani dengan segera agar unsur anasir jahat dapat dihindari. Negara akan terus
maju jika jenayah dapat di atasi

71 Tenaga muda yang berpotensi perlu untuk membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Namun
begitu, pelbagai rintangan dihadapi dalam usaha membangunkan golongan ini. Bincangkan. ( 2+3 )

Pendahuluan
Golongan muda merupakan pewaris untuk menerajui negara pada masa hadapan.Oleh itu mereka mestilah
diberi peluang untuk memajukan negara agar proses peralihan kuasa dapat dilakukan dengan baik.
Idea Huraian
Keperluan utk Untuk melahirkan masyarakat berilmu dan mahir dalam pelbagai bidang / disiplin
bidang ilmu.
1 Pendidikan dan
latihan
2 Tenaga kerja Tenaga muda diperlukan sebagai bekalan tenaga kerja dalam pelbagai bidang
dalam sektor ekonomi yang kompetitif.
ekonomi
3 Pentadbiran Tenaga muda diperlu sebagai pelapis untuk menjadi pentadbir negara pada masa

67
hadapan.
4 Sukan dan Perkembangan sukan dan permainan negara adalah bergantung kepada
permainan pembangunan sukan dan permainan dalam kalangan golongan muda.
5 Pertahanan negara Negara perlu kepada tenaga muda untuk memenuhi pelbagai aspek pertahanan
negara sama ada darat, laut atau udara.
6 Penyelidikan dan Negara memerlukan penyelidik yang muda untuk meneruskan agenda
Pembangunan pembangunan negara
Rintangan Penglibatan generasi muda dengan penagihan dadah yang merosakkan masa depan
1 Penyalahgunaan mereka
dadah
2 Budaya negatif Berhibur dan lumba motorsikal haram yang merugikan dan membahayakan
3 Sikap negatif Tidak suka mengambil peluang untuk mendapat pendidikan dan kemahiran. Tidak
suka bekerja tetapi suka berhibur.
4 Layanan Masyarakat sering memisahkan diri dengan golongan muda menyebabkan
masyarakat golongan muda berada dalam dunianya tersendiri dan terpisah dengan golongan
yang lebih dewasa.
5 Kelemahan dalam Kerajaan terpaksa membuat perancangan yang teliti bagi membangunkan generasi
perancangan muda supaya mereka tidak mensia-siakan usia muda mereka.

72 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Bincangkan kepentingan Bahasa Melayu dari segi
sosiobudaya dan langkah memartabatkannya. ( 2+3 )

Pendahuluan
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan wajar dimartabatkan. Bahasa Melayu mempunyai
pengaruh terhadap sosiobudaya masyarakat Malaysia.
Kepentingan -imej / lambang sebuah negara berdaulat.
sosiobudaya -dikenali oleh masyarakat antarabangsa.
1 Membentuk jati -lambang wujudnya sebuah negara yang warisan asal berbangsa melayu.
diri bangsa Malaysia -masyarakat luar mempelajari seni warisan Melayu.

2 Mewujudkan -melahirkan perpaduan kaum dan wilayah melalui Bahasa.


perpaduan melalui -memudahkan komunikasi berkesan.
bahasa -bahasa Melayu menjadi Bahasa pengantar di sekolah dan IPTA.
-semua pelajar mempelajari kebanyakan mata pelajaran dalam Bahasa Melayu
3 Berkemampuan - sistem Bahasa yang mantap dan dinamik dapat dibentuk.
memperkasakan -mengelakkan pelbagai bentuk Bahasa seperti Bahasa slanga dan Bahasa pasar atau
Bahasa Melayu bahasa rojak.
-kepentingan pelajaran-bahasa bertambah mantap/menjadi bertambah dinamik
4 Bahasa - univerisiti luar juga menawarkan kursus Bahasa/kajian Bahasa.
kebangsaan menjadi -menarik pelajar asing mempelajari bahasa kebangsaan.
asset nilai pendidikan -Bahasa Melayu dikenali diperingkat dunia.
-setiap tahun kita meganjurkan pertandinga pidato Bahasa Melayu peringkat
antarabangsa.
Langkah - sebagai contoh , menetapkan supaya dokumen perjanjian jual beli rumah,
1 Meningkatkan kenderaan dan lain-lain menggunakan Bahasa Melayu.
Penguatkuasaan -menetapkan penggunaan bahasa kebangsaan di mahkamah dan parlimen.
undang-undang. -pihak berkuasa tempatan mengeluarkan syarat iklan dalam Bahasa Melayu.
2 Peningkatkan - pendidikan syarat lulus peperiksaan.
Pendidikan Bahasa - Menggunakan medium Bahasa Melayu dalam pendidikan.
Melayu -memastikan lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan awam
3 Membaiki -wujudkan Unit Bahasa di pejabat pihak berkuasa tempatan bagi membantu
Meningkatkan penghasilan papan iklan.
khidmat nasihat -khidmat nasihat pakar dari Dewan Bahasa dan Pustaka
pakar.
4 Memperkukuh -menyediakan sari kata Bahasa Melayu dalam tayangan filem asing.
Bahasa Melayu - mengalih Bahasa program luar sepenuhnya.

68
melalui aktiviti -menggunakan Bahasa Melayu dalam pelbagai program ekonomi seperti Majlis
bernilai ekonomi Pembukaan Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN
5 Menambah -menerbitkan buku atau majalah berkaitan negara dalam Bahasa Melayu di
Penerbitan Buku samping Bahasa inggeris.
Menerbitkan kamus Bahasa Melayu.
Mencipta kamus elektronik Bahasa Melayu.
Kesimpulan
Semua pihak perlu yakin dan bertindak supaya Bahasa Melayu mampu dimartabatkan sebagai Bahasa
kebangsaan yang disegani.

73 Penyediaan gunatenaga yang terlatih dan berpotensi amat penting untuk membangunkan negara
dalam menghadapi cabaran era globalisasi. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk penyediaan
gunatenaga yang terlatih dan berpotensi. Ulaskan penyataan di atas. ( 2+3 )
Idea Huraian
Kepentingan - mampu bersaing dalam pelbagai bidang.
1 Meningkatkan daya - gunatenaga Malaysia diiktiraf di peringkat global.
saing negara di
peringkat global dan
serantau.
2 Meningkatkan -menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti yang berdaya saing di
produktiviti negara peringkat global.
-meningkatkan pendapatan negara
3 Penyediaan -menyediakan bekalan tenaga yang mencukupi bagi industri teknologi tinggi.
bekalan tenaga pakar/ -tidak perlu bergantung kepada gunatenaga yang dimport.
berkemahiran tinggi -berupaya berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif untuk memasuki pasaran buruh
yang mencukupi yang semakin canggih yang berorientasikan teknologi.
Usaha -peluaskan akses kepada pendidikan berkualiti
1 Memperkasakan -penyediaan bekalan guna tenaga yang berkualiti, berkemahiran tinggi dan
sistem pendidikan berketrampilan serta memenuhi pemintaan pasaran.
negara -perbanyakkan pilihan pendidikan yang berasaskan pemintaan pasaran
-meningkatkan nilai intelek
2 Mempergiatkan - tambah baik kompentensi gunatenaga yang sedia ada
program latihan dan -agar memiliki kemahiran dan pengetahuan yang terkini.
kemahiran kepada
gunatenaga yang
sedia ada.
3 Mempergiatkan -menambah bilangan tenaga kerja yang berbakat dan berkualiti
usaha mencari bakat - melalui ‘Talent Coporation’
4 Tingkatkan -meningkatkan capaian internet dan penggunaan teknologi maklumat dan
pembangunan komunikasi
teknologi maklumat -memudahkan capaian program-program E-pembelajaran/ maklumat dan
dan komunikasi perkongsian pintar.
(infostruktur)

74 Kemajuan ekonomi negara amat bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh kerajaan dan
rakyat. Bincangkan ( 2+3 )

Pengenalan
Sebagai sebuah negara sedang membangun, peranan kerajaan amat penting dalam memacu pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan daya saing negara. Rakyat juga perlu memberi sokongan padu bagi memastikan
kejayaan yang dirancang oleh pihak kerajaan.
Idea Huraian
Peranan kerajaan
1 Mempelbagaikan  Meningkatkan pengeluaran dengan teknik baru
kegiatan ekonomi  Mempelbagaikan pengeluaran

69
2 Mencari pasaran  Memperluaskan rakan dagang dan memantapkan rakan dagang sedia ada
baru
3 Menstruktur  Menyemak semula dasar perbelanjaan kerajaan
semula corak  Meningkatkan pengaliran wang dalam negara
perbelanjaan  Menggalakkan rakya berbelanja dan membeli barangan tempata
4 Mengurangkan  Menaikkan cukai import
Import  Mengadakan kempen yang menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan.
5 Memantapkan  Membuat pelbagai program pembaharuan dan pemodenan
sistem penyampaian  Melaksanakan usaha secara berterusan dengan menyeragamkan pelaksanaan
perkhidmatan awam sistem dan proseur, pembudayaan kualit idan pembangunan organisasi ,
kutuhan pengurusan pembangunan teknologi komunikasi maklumat (ICT) serta
perkongsian pintar antara sektor awam dan swasta
 Usaha meningkatkan tahap kecekapan
6 Mengawal mata  Menggurangkan pengambilan buruh asing
wang dan aliran
pertukaran asing
Peranan rakyat  Merancang perbelanjaan seharian secara bijaksana
1 Mengamalkan  Mengelak pembaziran
perbelanjaan
berhemah
2 Membeli barangan  Lebih murah daripada barangan import
tempatan  Aliran tunai dalam pasaran tempatan akan meningkat
 Industri dalam negara akan berkembang
3 Melabur  Menggalakaan rakyat membeli saham dan bon syarikat tempatan dan kerajaan
Kesimpulan
Kerajaan dan rakyat perl bekerjasama untuk meningkatkan ekonomi negara.

75 Antara faktor berlakunya kemiskinan bandar termasuklah keengganan individu merebut peluang ekonomi
yang disediakan oleh kerajaan. Bincangkan faktor-faktor berlakunya masalah kemiskinan bandar dan
usaha-usaha untuk menangani masalah tersebut. ( 2+3 )

Pendahuluan
Masalah kemiskinan bukan sahaja dihadapi oleh rakyat yang tinggal jauh di pedalaman, tetapi juga mereka
yang tinggal di bandar-bandar besar kerana tidak mampu untuk menyara diri dan keluarga.
Idea Huraian
Faktor - Kos hidup di bandar semakin meningkat.
1 Peningkatan kos - Keperluan asas memerlukan perbelanjaan yang tinggi.
hidup. -Sukar mendapatkan rumah atau tempat tinggal kerana sewa rumah tinggi/ mahal.
-Terpaksa bersesak di kawasan setinggan.
-Kemudahan dan infrastruktur terhad.
2 Taraf pendidikan - Golongan penghijrah dari luar bandar berbekalkan kelulusan dan kemahiran yang
yang rendah. minimum.
-Gagal memperoleh pekerjaan yang menjanjikan pendapatan lumayan.
-Gaji yang rendah.
3 Persaingan untuk - Gagal bersaing mendapatkan pekerjaan atau peluang perniagaan.
memperoleh - Bersaing dengan pekerja asing yang sanggup menerima upah yang lebih rendah
pekerjaan. dan rajin.
Langkah mengatasi - Melibatkan penyertaan penduduk miskin yang tinggal di bandar dalam pelbagai
1 Program program pembangunan ekonomi kerajaan seperti Program Pembasmian
pembangunan Kemiskinan Bandar.
ekonomi. -Golongan miskin tegar yang tinggal di bandar dibantu dari segi pemilikan rumah,
latihan kemahiran, keusahawanan dan bantuan sara diri.
2 Meningkatkan - Meningkatkan latihan dan kemahiran dalam bidang yang bersesuaian.
latihan dan kemahiran -Golongan miskin diberikan latihan kemahiran dan kerjaya serta program
kecemerlangan pendidikan.
-Pihak kerajaan menawarkan program latihan kemahiran serta keusahawanan

70
kepada wanita menerusi Jabatan Pembangunan Wanita dan Amanah Ikhtiar
Malaysia.
Kesimpulan
Langkah-langkah yang sewajarnya haruslah dilaksanakan bagi mengurangkan jumlah golongan miskin tegar
di bandar-bandar sekali gus meningkatkan ekonomi negara.

76 Isu pemerdagangan manusia antara isu yang berkaitan dengan kedaulatan sesebuah negara. Bincangkan
masalah yang akan dihadapi oleh negara ekoran isi pemerdagangan manusia. ( 5+0 )

Pengenalan
Pemerdagangan manusia sering kali dikaitkan dengan jenayah perhambaan moden yang merentasi sempadan
berikutan permintaan terhadap tenaga buruh dan perkhidmatan seksual yang akhirnya membawa kepada
keruntuhan maruah dan kedaulatan negara.
Masalah kpd negara - Gambaran buruk/ negative kepada kelemahan sistem pentadbiran dan
1 Menjejaskan imej penguatkuasaan undang-undang.
negara. - Negara dianggap sebagai pusat transit dan lubuk kegiatan jenayah.
-Mencatat kedudukan senarai negara berprestasi buruk dalam mengekang isu
berkaitan kegiatan pemerdaganganmanusia.
- Imej negara tercalar dan buruk di mata dunia antarabangsa.
2 Mengancam - Keselamatan golongan kanak-kanak dan wanita tidak terjamin.
keselamatan rakyat - Mereka berisiko untuk diperalat bagi tujuan pelacuran, rumah urut dan sebarang
dan negara aktiviti hiburan haram.
-Golongan sindiket sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai matlamat
mereka. Keamanan negara tergugat. Dokumen imigresen mudah dipalsukan.
3 Peningkatan - Masalah sosial semakin merebak dalam kalangan masyarakat seperti pelacuran
masalah sosial dan sukar dibendung.
- Meningkatkan masalah penyakit berjangkit seperti penyakit kelamin dan
hepatitis yang sukar dikawal dan terus merebak.
4 Hubungan - Menjejaskan hubungan diplomatik negara dan negara luar
diplomatik terjejas - Aktiviti pemerdagangan manusia melanggar hak asasi sesebuah negara.
- Mencalarkan imej negara.
5 Kos pengurusan -Pihak keselamatan tentera, polis dan Jabatan Imigresen perlu bekerja keras
kerajaan meningkat untuk membanteras kegiatan pemerdagangan manusia.
-Menggaji lebih ramai penguatkuasa untuk membuat pemeriksaan dan tangkapan.
Kos penahanan dan penghantaran pulang warga asing yang ditangkap ditanggung
oleh pihak kerajaan.
Kesimpulan
Kegiatan pemerdagangan manusia ini perlu dibendung habis-habisan kerana impaknya bukan sahaja
menyebabkan negara kita menanggung kerugian malah mampu meruntuhkan kedaulatan negara.

77 Penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan penjawat awam amat penting dalam memastikan
penyampaian khidmat awam yang baik dan berkualiti. Bincangkan. ( 5+0 )

Pendahuluan
Kelancaran operasi dan penerapan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan awam adalah amat penting dalam
memastikan perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada masyarakat.
Kepentingan - Kecekapan dan keberkesanan akan menguntungkan organisasi, meningkatkan
1 Meningkatkan imej dan member faedah kepada rakyat.
kompetensi dan - Semua penjawat awam perlu meningkatkan kecekapan dalam pelbagai aspek
produktiviti kemahiran seperti kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),
penjawat awam. kemahiran merancang dan bijak bertindak.
2 Membelanjakan - Nilai kesederhanaan adalah nilai sejagat yang perlu dipaparkan kepada
wang awam mengikut masyarakat.
keperluan yang - Para pegawai utama perlu bersederhana dalam perbelanjaan dengan mengelak
dirancang tanpa amalan boros.

71
pembaziran. - Perbelanjaan berhemah yang dituntut ialah membelanjakan wang negara
mengikut keperluan yang dirancang demi meningkatkan kecekapan.
3 Meningkatkan - Ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan
keyakinan pelanggan. perlu ada dalam diri setiap penjawat awam.
-Ketelusan boleh dilihat melalui proses kerja yang jelas dan mudah difahami.
-Sifat telus ini akan meningkatkan keyakinan orang awam dan masyarakat
terhadap penjawat awam dan menggambarkan suatu tadbir urus yang baik.
4 Mempunyai sikap - Sifat akauntabiliti perlu ada pada seseorang pentadbir.
Akautabiliti dalam - Setiap penjawat awam perlu bertanggungjawab secara individu dan secara
diri. pasukan kepada pelanggannya.
-Jika terdapat sebarang masalah atau rungutan daripada pelanggan, penjawat
awam mestilah membantu menyelesaikan semua urusan.
-Sifat akauntabiliti akan meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan dan
meningkatkan keyakinan pelanggan.
5 Berintegriti dalam - Ketelusan dalam perkhidmatan.
menjalankan tugas. - Seseorang pegawai terutamanya yang berkedudukan dan boleh membuat
keputusan sendiri perlu bersifat telus terhadap pelanggan dan organisasi mereka.
- Seseorang pegawai perlu meletakkan kepentingan organisasi dan
menggambarkan imej yang baik terhadap sesebuah agensi.
- Dari segi kos, amalan integriti boleh mengurangkan kos awam.
Kesimpulan
Nilai- nilai ini perlulah dimiliki dan diterapkan dalam diri penjawat awam. Hal ini bukan sahaja
mencerminkan imej kerajaan, malah setiap tugasan yang diberi mampu dilakukan dengan baik dan terancang
jika nilai-nilai yang baik diamalkan semasa menjalankan tugas.

78 Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, dan squash di peringkat antarabangsa amat
membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telah diberikan semenjak di
sekolah rendah lagi.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan dalam kalangan pelajar
sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya ( 2+3 )

Pengenalan
Mutu sukan negara masih pada tahap yang lembap. Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan
mutu sukan terutamanya di peringkat sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran
Idea Utama Huraian
Usaha-usaha: - Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan yang
1 Menyediakan Peruntukan cukup, program latihan dapat dijalankan
kewangan - Alatan latihan yang canggih dapat disediakan
- Jurulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah
- Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk
menjalani latihan
- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan
2 Pemberian ganjaran - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/ biasiswa
kepada pelajar yang berkelayakan
- Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangan kokurikulum
3 Kenalpasti bakat pelajar - Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah
dari awal diutamakan
- Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah, dibimbingan
dan latihan khusus diberikan, misalnya menghantar mereka ke
sekolah sukan
- Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara
4 Merit kepada pelajar - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
- Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukan atau
pun bidang lain lebih terbuka
- Peluang pekerjaan lebih cerah

72
5 Perkasakan sekolah - Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada
berasaskan sukan - Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal
- Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar
mennyertainya
6 Perkasakan jurulatih - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapat
melatih pelajar dengan baik
- Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasa
tentang ilmu kejurulatihan kpd guru-guru
Cabaran - Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru
1 Ketiadaan jurulatih - Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkan
berkelayakan pengetahuan kepegawaian dan kejurulatihan
- Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan
- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa
- Beban tugas guru sangat banyak
- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih
2 Prasarana/alatan tidak - Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai
mencukupi - Penggunaan peralatan secara individu agak terhad
- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/ bersesuaian
3 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan
- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja
- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan
- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata
- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan
4 Kurang galakan daripada - Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan
ibu bapa/ masyarakat - Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
- Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untuk terlibat
dengan aktiviti sukan anak-anak.
Penutup
Kerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negara

79 Kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam telah menimbulkan pelbagai kesan terhadap
perkhidmatan awam. Beberapa kelemahan dalaman telah dikenal pasti sebagai faktor yang boleh
menjadi sebab kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam. Bincangkan ( 2+3 )
Idea Huraian
Kesan kurang - Biro Pengaduan Awam (BPA) telan menerima beberapa aduan daripada
integriti masyarakat
1 Meminta / -Kelewatan memberi perkhidmatan
menerima rasuah -Tiada tindakan
-Kualiti perkhidmatan tidak memuaskan terutama perkhidmatan kaunter
-Memeras ugut
-Kakitangan dalaman menerima rasuah bagi memastikan kelancaran urusan.
-Menerima rasuah untuk pemebrian tender atau mempercepatkan bayaran
2 Etika kerja yang -Penjawat awam tidak mahu bertanggung jawab atas tindakan
buruk -Meletakkan tanggungjawab kepada orang lain.
-Sifat malas, acuh tak acuh
-Mementingkan diri sendiri
-Ingkar perintah
-tidak jujur, tidak amanah
-Mengemukakan tuntutan palsu
-cuai dalam melaksanakan tugas
-mencemarkan imej jabatan
3 Salah guna kuasa -Memberi kontrak pada ahli keluarga, kenalan.
-Memberi lesen, permit dan kontrak tanpa mengikut peraturan
-Memohon sumbangan daripada pihak luar untuk menjalankan aktiviti dalaman
4 Memberi suapan -Kurang integriti memberi persepsi negatif pada pelanggan
-Pelanggan memberi sogokan kepada pegawai kerajaan untuk mendapat

73
perkhidmatan cepat dan perkhidmatan yang berkualiti.
5 Kegagalan -Menerima rasuah
penguatkuasaan -Tidak amanah
-Membocor maklumat kerajaan
-Tidak telus
-lewat mengambil tindakan
-Tidak hadir bertugas
-Kurang pemantauan
-Penguatkuasaan gagal
Kelemahan dalaman -Pemimpin yang lemah iltizam
1 Kepimpinan -Tidak memberi teladan yang baik
kurang berkesan -Tidak mematuhi undang-undang dan paeraturan
-Arahan yang diberikan bercanggah dengan dengan prosedur dan peraturan yang
telah ditetapkan akan menjejas integriti.
2 Kelemahan Sistem -Kelemahan sisten, prosedur dan gari panduan bagi menjalankan tugas
dan prosedur -Menyebabkan ketidakcekapan, kecelaruan dan perselisihan pendapat dalam
kalangan petugas.
-Penguatkuasaan tidak berkesan dan adakalanya dilakukan secara berpilih
-Kurang pemantauan dan penilaian tentang keberkesanan sesuatu strategi atau
program
-Keupayaan sumber yang terhad (Sumber manusia atau material
-menjejaskan penguatkuasaan
-Kerangka undang-undang yang lapuk, kurang jelas dan ada yang bercanggah
dengan sesetengah undang-undang.
3 Masalah struktur -Struktur yang tidak kemas, kurang berfokus dan lapuk.
dan institusi -akan membazirkan sumber sumber
-Matlamat institusi tidak tercapai
-Berlaku pertindihan tugas dan tanggungjawab
-Mengakibatkan berlaku persaingan tidak sihat atau konflik antara institusi dan
pengabaian tanggungjawab
-Institusi yang mempunyai kepentingan dan matlmat yang bertentangan
-Bertentangan kepentingan antara institusi dan nilai yang berlawanan
menimbulkan kecelaruan dan krisi nilai. Menjejaskan integriti
4 Sikap negatif Lemah didikan agama dan penghayatan nilai-nilai murni.
individu -lemah disiplin dan etika kerja.
-Tamak dan mementingkan diri sendiri
-hanya melihat kelemahan orang lain
-Enggan memeriksa/ mengakui kelemahan diri sendiri
-Kurang integriti.

80 Peningkatan suhu bumi terjadi akibat aktiviti manusia dan faktor semula jadi. Fenomena ini telah
mengundang impak kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan. ( 1+2+2 )
Idea Huraian
Punca - Penggunaan bahan api petrol dan gas dalam operasi industri,
1 Perindustrian - Aktiviti ini membebaskan gas-gas pencemar seperti nitrogen, oksida, sulfur,
karbon monoksida, plumbum dan hidrokarbon
- Gas-gas pencemar ini terbebas di atmosfera dan akan memerangkap haba
menyebabkan peningkatan suhu
2 Aktiviti pertanian - aktiviti pertanian menyebabkan berlaku penyahutanan
- penggunaan racun seranggga dan baja kimia secara berlebihan
- pertanian tanpa tanaman tutup bumi, keseimbangan suhu terjejas
3 Pembalakan - Pokok berfungsi menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen melalui
/Penerokaan Hutan proses respirasi
- Penebangan hutan tidak terkawal dan secara haram (pergondolan)
- Ketiadaan pokok menyebabkan lebihan karbon dioksida di atmosfera yang

74
akan memerangkap haba lalu mengakibatkan perubahan cuaca
4 Pembakaran - Pembakaran sisa pertanian dan sampah sarap menyebabkan pelesapan ke udara
terbuka - menjadi jerebu, gas tercemar berlegar di ruang atmosfera
- Cahaya matahari tidak dapat dipantulkan ke angkasa, terperangkap di atmofera
bumi, suhu menjadi panas
5 Pertambahan - Peningkatan pembakaran bahan bakar fosil, semakin banyak pembebasan gas
bilangan kenderaan tercemar (karbon dioksida, dll)
- Suhu semakin panas
6 Bencana alam - Letusan gunung berapi, kemarau - pembakaran hutan semulajadi
- gempa bumi
Kesan/Impak - Kemarau panjang menyebabkan suhu meningkat dan mengakibatkan
1 Menjejaskan kekurangan air dalam badan terutama orang tua dan kanak-kanak.
kesihatan - Kemarau yang melampau juga mengakibatkan pembebasan partikel terampai
seperti debu, habuk dan asap yan g masuk ke dalam paru-paru.
- Manusia akan terdedah kepada penyakit radang paru-paru, asma, sakit mata
dan penyakit kulit
2 Kepupusan - Proses pergolakan air Lautan Pasifik meningkatkan suhu air permukaan kira-
Hidupan kira 5 darjah celcius dan air dasar lautan yang lebih sejuk tidak dapat naik ke
Akuatik permukaan
- Akibatnya populasi plankton berkurangan dan menjejaskan pembiakan hidupan
laut kerana mengalami kekurangan makanan
3 Krisis bekalan air - Kekurangan hujan akan mempengaruhi kapasiti storan air bawah tanah
bersih - Akibatnya sistem akuifer tidak dapat membekalkan air kepada sungai-sungai
dan seterusnya loji-loji air tidak dapat berfungsi dengan optima
4 Menjejaskan sektor - Kemarau berpanjangan menyebabkan tanah menjadi gersang
pertanian - Tanaman tidak dapat membesar
- Tanaman / haiwan mati
- Pengeluaran berkurangan
- Krisis makanan

75

Anda mungkin juga menyukai