Anda di halaman 1dari 4

RPH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6

PDPR 2021
TAJUK 4.0 Penghasilan Projek

MASA / 60 minit / 6B

STANDARD 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan


KANDUNGAN logam, bahan logam dan elektromekanikal.

STANDARD 4.3.4 Mengenal pasti sistem asas elektromekanikal iaitu:


PEMBELAJARAN i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat; dan
iii. motor, gegancu dan rantai.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


PEMBELAJARAN menyatakan sistem asas elektromekanikal iaitu:
i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat; dan
iii. motor, gegancu dan rantai.

RINGKASAN Mengenalpasti tiga sistem asas elektromekanikal

KEMAHIRAN 1. Memilih sistem asas elektromekanikal.


2. Membanding beza sistem asas elektromekanikal.

Set Induksi
Guru mempamerkan beberapa contoh gambar projek
elektromekanikal. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai
projek elektromekanikal yang dipamerkan. YOUTUBE/BT MS 8-9
Contoh soalan:
a) Di manakah kedudukan sistem elektromekanikal pada kenderaan
tersebut?
Langkah 1
Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran sedia ada bagi projek
lektromekanikal.
AKTIVITI Langkah 2
PENGAJARAN DAN 1. Murid membentuk beberapa kumpulan.
PEMBELAJARAN Setiap kumpulan berbincang untuk mengenal pasti projek yang
hendak dibina.
2. Murid membuat lakaran secara berkumpulan dengan bimbingan
guru. (KBAT)
Langkah 3
Murid membuat pemilihan lakaran terbaik sebagai projek
elektromekanikal yang hendak dibuat.
Penutup
Guru membuat rumusan terhadap topik pengajaran hari ini.

1. Keusahawanan:
EK1 - Boleh mencipta sesuatu
- Berorientasikan masa depan (berimaginasi)
ELEMEN MERENTAS 2. Kreativiti dan inovatif - Berfikiran kreatif dan kritis
KURIKULUM - Boleh mereka cipta
3.TMK - Pencarian maklumat menerusi internet
4. Nilai murni - Bekerjasama, berdisiplin dan kebersihan

1. BUKU TEKS / LEMBARAN


BAHAN BANTU 2. Pengajaran berbantu komputer (PBK) - gambar-gambar
MENGAJAR sistem asas elektromekanikal
(Contoh kit model elektromekanikal berkaitan)
Nama : Tarikh : Tahun : ___________

LEMBARAN KERJA

A. Kenal Pasti Bahan Pembinaan Projek Dan Fungsinya.

Bil. Nama Komponen Komponen Fungsi

5
Nama : Tarikh : Tahun : ___________

LEMBARAN KERJA

Namakan Sistem Asas Elektromekanikal Yang Digunakan Pada Gambar Di


Bawah.

Anda mungkin juga menyukai