SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG KELEDANG 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR

KANDUNGAN FAIL A (PENGURUSAN) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KANDUNGAN Panduan Pengurusan Sekolah Panduan Pengurusan Panitia Senarai AJK Senarai Guru Yang Mengajar & Kelas Perancangan Aktiviti/Tahunan/Takwim Panggilan Mesyuarat Peruntukan Kewangan Perkembangan Staf Surat Pekeliling Surat Mesyuarat (Keluar) Minit Mesyuarat (Kurikulum & Panitia) CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG KELEDANG 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR

KANDUNGAN FAIL B (PENGAJARAN & PEMBELAJARAN) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KANDUNGAN Sukatan Pelajaran Contoh Rancangan Pelajaran (Tahunan - Harian) Jadual Waktu Jadual Pencerapan Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar Borang Pencerapan Rekod Semakan Buku Kerja Murid CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG KELEDANG 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR

KANDUNGAN FAIL C (DATA, ANALISIS, JPU) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KANDUNGAN Analisis Peperiksaan Senarai Nama Murid Data Status Celik Huruf Jadual Penentu Ujian Lain-Lain Data Yang Berkaitan CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG KELEDANG 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR

KANDUNGAN FAIL D (BANK SOALAN) NO. KANDUNGAN 1 Soalan-Soalan Sekolah 2 Soalan-Soalan Luar (Bersama Kelompok Zon, PPD, JPN, dan Lain-Lain) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CATATAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful