Anda di halaman 1dari 33

Karya Misa Melayu merupakan karangan Raja Chulan iaitu seorang

pujangga istana di Perak ketika pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain.


Baginda merupakan salah seorang kerabat diraja Perak yang diberi
gelaran Raja Kecil Besar dan ditabal menjadi Raja Bendahara Perak dan
Raja Muda Perak pada 1773. Beliau telah mangkat pada tahun 1787
sebelum sempat menjadi Sultan. Penulisan Misa Melayu karya Raja
Chulan ini memuatkan penceritaan berkenaan raja-raja Melayu yang
memerintah negeri Perak antara tahun 1700-1780-an. Hal ini membawa
makna yang sebahagian daripada kisah-kisah yang terkandung dalam
Misa Melayu yang dicatatkan oleh Raja Chulan dalam karyanya adalah
merupakan kisah yang berlaku pada zaman kehidupannya sendiri.

Oleh hal yang demikian, tidak hairanlah susunan penceritaan dalam teks
sejarah ini dilihat agak teratur menurut kronologinya. Keunikan Misa
Melayu ialah dari segi bentuk penulisan Raja Chulan iaitu yang berbentuk
prosa dan puisi dan ditulis dalam tulisan Jawi sebelum dirumikan oleh R.O
Winstedt pada awal abad ke-20. Antara kandungan penceritaan yang
terdapat dalam Misa Melayu tulisan Raja Chulan termasuklah :

 Kesultanan negeri Perak berasal dari keturunan yang agung. Raja


Iskandar Zulkarnain Jurai keturunannya hingga kepada Raja
Nursyirwan Adil dan anak cucu Raja Chulan (Raja Chola yang
memerintah hingga ke selatan Tanah Melayu).
 Pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah di Perak, orang
Belanda telah mendirikan gudang atau loji perniagaan bijih timah di
Pengkalan Halban, berdekatan dengan Pulau Indera Sakti setelah
mendapat kebenaran Sultan Muzaffar Syah.
 Penceritaan mengenai kisah Sultan Iskandar Zulkarnain bersama
Raja Chulan dan lain-lain menyusur pantai negeri Perak.
 Kisah Raja Iskandar menuba ikan di Sungai Budiman, berhampiran
dengan pulau Besar dan Pulau Juar di Kampung Gajah. Sungai
Budiman bercantum dengan Sungai Kinta dan Sungai Perak di Hulu
Sungai Budiman yang terletaknya kawasan bijih timah yang penting
seperti Sungai Galah, Tanjung Tualang, Batu Gajah, Kampar dan
lain-lain.
 Penceritaan mengenai istiadat melenggang perut permaisuri Raja
Iskandar.
 Kisah Sultan Muhammad (waris yang muda) menyelesaikan masalah
perebutan kuasa dengan Sultan Muzaffar Syah (waris yang tua).
 Episod Sultan Muzaffar Syah yang ingin bermenantukan Raja Muda.
Sultan Muzaffar meminta Raja Chulan menyatakan hasrat kepada
Raja Muda. Akhirnya, puteri Sultan Muzaffar Syah yang bernama
Raja Budak Rasul dikahwinkan dengan Raja Muda.
 Kisah Sultan Muhammad Syah (1744-1750) mengorbankan
kedudukannya sendiri selaku Sultan Perak, agar Perak dicantum
semula di bawah pemerintahan seorang sultan sahaja iaitu
kekandanya Sultan Muzaffar Syah.
Di samping itu, antara kisah yang telah diceritakan Raja Chulan dalam
Misa Melayu termasuklah:
 Latar Sosial Masyarakat di Perak.
Terdapat pelbagai bangsa dan suku kaum selain orang Melayu yang
tinggal di sepanjang Sungai Perak termasuklah Rawa, Minangkabau, India
dan Cina terutamanya di Pulau Idera Sakti dan Mukim Bandar,
termasuklah di Pulau Juar, Kampung Cina, Kampung Air Mati, Bandar
Baru, Teluk Memali hinggalah ke Bandar Tua dan Pasir Salak serta
Kampung Gajah.
      Adat istiadat yang diamalkan.
Antara adat istiadat yang diamalkan di Perak pada masa tersebut
termasuklah adat bertindik, berinai, lenggang perut, istiadat perlantikan dan
pertabalan Raja, istiadat perarakan keberangkatan raja, istiadat
menjunjung duli, istiadat berkabung, istiadat menurun tambak dan batu
nisan serta istiadat membayar kaul (tunai hajat).
i)      Adat istiadat perkahwinan Diraja Perak
Dalam Misa Melayu ini turut diceritakan mengenai kisah perkahwinan Raja
Muda Perak, Raja Iskandar dengan Raja Budak Rasul, puteri kepada
Sultan Muzaffar Syah iaitu Sultan Perak. Melalui istiadat perkahwinan
diraja ini, Raja Alauddin dan Raja Chulan telah diminta merisik dan
meminang Raja Budak Rasul dengan membawa emas sekati. Ketika
upacara pernikahan pula, Raja Iskandar membawa 100 tahil emas, 10
pasang hamba (orang Jawa) dan 1000 keping timah. Akad
nikah dimulakan dengan khutbah nikah, bersanding dan upacara bersiram.

ii)      Adat istiadat Pertabalan Sultan di Perak 


Ketika kemangkatan Sultan Muzaffar Syah III, upacara pertabalan Sultan
Baru telah dibuat di mana Raja Muda Perak, Raja Iskandar Syah telah
diberi pakai segala alat kebesaran kerajaan. Baginda telah ditabal menjadi
Sultan Perak dengan memakai gelar Paduka Seri Sultan Zulkarnain
Khalifatur Rahman Johan Berdaulat Zillulahi Fil Alam. Baginda juga
ditabalkan sebelum jenazah almarhum Sultan sebelumnya dikebumikan.
Dalam setiap adat pertabalan ataupun adat menjunjung duli di
Istana Perak, upacara ini akan disertai dengan paluan gendang nobat
Ibrahim Khalil atau disebu ‘bermahalil’.

iii)      Adat melenggang perut di Istana Perak


Ketika permaisuri kepada Sultan Iskandar Syah sarat mengandung tujuh
bulan, satu temasya melenggang perut telah diadakan di Balai Panca
Persada selama 40 hari 40 malam. Seluruh rakyat Perak termasuk
masyarakat Cina, India dan Belanda datang mempersembahkan hadiah
kepada Sultan. Selain itu terdapat juga persembahan Manora dari Kedah
pimpinan Kanda Seri Indera dan Nahkoda Jumaat turut dipersembahkan
dalam istiadat melenggang perut ini.
iv)      Adat membayar kaul
Pada suatu ketika, Sultan Iskandar telah jatuh gering di Pulau Indera Sakti.
Pelbagai
usaha telah dilakukan termasuklah bertilik berjaga0jaga, menurun jin, titik
dan
pendikiran. Akhirnya Raja Muda dan rakyat telah bernazar agar baginda
sembuh.
Sultan Iskandar telah dimandikan dan diarak dari Rantau Panjang ke Pulau
Indera
Sakti dengan perahu.

           Ekonomi di Perak :
Dalam Misa Melayu ini, Raja Chulan turut memperincikan mengenai hasil
ekonomi yang terdapat di Perak pada masa tersebut terutamanya yang
datang daripada aktiviti perekonomian di Sungai Perak. Antaranya, pihak
Belanda telah dibenarkan untuk membina gudang bijih timah di Pengkalan
Halban yang terletak berhampiran Pulau Indera Sakti, di muara Sungai
Kinta dan Sungai Perak. Di dalam hutan negeri Perak juga terdapat banyak
gajah sehingga terdapat sebuah kampung yang digelar Kampung Gajah.
Walau bagaimanapun, hanya baginda Sultan Perak sahaja yang dibenar
untuk berniaga gajah di negeri Perak. Manakala di Pulau Indera Sakti pula,
para peniaga Cina telah membuka tokoh-tokoh mereka dan sebahagian
daripadanya menjual emas. Selain Belanda, pedagang China, Cina, Jawa
dan Siam turut melakukan perdangan dengan Perak. Antaranya
termasuklah perdangan pakaian, garam, temabaku, gambir, pinggan
mangkuk tembikar Cina dan alatan senjata seperti parang dan keris,
benang emas, rempah dan candu.

             Perihal masjid Pulau Indera Sakti :


Semasa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain, Raja Chulan
telah menceritakan dalam Misa Melayu mengenai titah baginda Sultan agar
sebuah masjid dibina di Pulau Indera Sakti yang belum mempunyai masjid
bagi menyambut kedatangan perayaan Hari Raya Aidiladha.
2.0      CIRI-CIRI KARYA AGUNG MELAYU
Sesebuah karya kesusasteraan diangkat sebagai karya agung
berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada karya berkenaan. Namun, tidak
ada ukuran yang sejagat berkaitan ciri-ciri ini. Hal ini demikian kerana
setiap karya sastera lahir daripada tradisi, budaya dan tamadun yang
berbeza-beza. Penelitian ciri-ciri karya agung Misa Melayu dibuat
berdasarkan aspek-aspek yang berikut:
(i)                 Pemikiran dalam karya Misa Melayu
(ii)               Falsafah dalam karya Misa Melayu
(iii)             Nilai budaya dan pandangan hidup dalam karya Misa Melayu
(iv)             Estetika dan kepengarangan dalam karya Misa Melayu
(v)               Nilai ilmu dalam karya Misa Melayu

2.1 Pemikiran dalam karya Misa Melayu

Misa Melayu merupakan satu catatan kontemporari yang pengkisahannya


adalah berkaitan hasil kajian, penglihatan dan penilaian yang dibuat oleh
Raja Chulan.  Kisah benar dan rasional tentang penunjukkan tahap-tahap
pemikiran dan cara hidup di zaman feudal telah diceritakan dalam teks
Misa Melayu. Struktur sosial, ekonomi dan politiknya adalah berbentuk rigid
dan bertingkat-tingkat. Susunan ini telah disokong dan diperkuatkan lagi
oleh nilai-nilai dan budaya feudal. Sistem naungan (patronage) juga
menjadi salah satu ciri kehidupan massa Melayu yang berkekalan.
Pengkisahan yang terdapat dalam Misa Melayu juga adalah berpandukan
kepada kisah manusia istana dan interaksinya dengan golongan massa
dan orang luar. Misa Melayu mampu meletakkan dirinya sebagai sejarah
yang kukuh kerana daripadanya kita dapat menggambarkan tentang sistem
dan struktur politik, ekonomi, sosial masyarakat feudal pada abad ke-18 di
Perak.
Sistem politik dan sistem ekonomi yang telah ditunjukkan dalam Misa
Melayu adalah hasil daripada struktur dan sistem sosialnya. Raja
merupakan simbol bagi perpaduan dan menguasai kawasan istana dan
sekitarnya atau lebih dikenali sebagai ‘negara kota’. Manakala pembesar
negeri pula berkuasa di kawasan yang lain. Ikatan antara pembesar dan
sultan adalah berasaskan kesetiaan. Pembesar mempunyai pengikutnya
yang sendiri iaitu yang tergolong dalam kalangan rakyat tempatan. Rakyat
biasa pula dikerah tenaga dan harta benda untuk pembesar dan sultan.
2.1.1    Struktur Politik
Surbakti (1999) telah mendefinisikan politik sebagai interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut F. Isjwara
(1995) pula, politik merupakan salah satu perjuangan untuk memperoleh
kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.
Dari segi bahasa yang mudah untuk difahami menurut sebahagian
ilmuwan, politik bermaksud melaksanakan sesuatu dengan memastikan
kebaikan pada perkara itu. Manakala dari sudut kemasyarakatan pula
bermaksud mengurus secara bijaksana dan pandangan dengan analisis
yang tajam terhadap kesan bagi sesuatu tindakan. Politik juga membawa
makna sekumpulan hal ehwal urusan yang berkaitan dengan pentadbiran
negara. Di samping itu, politik dapat diertikan sebagai satu kegiatan
ummah yang menyokong dan mendukung usaha melaksanakan syariat
untuk merealisasikan Islam yang syumul dapat dipraktikkan melalui sebuah
institusi yang menjadi tonggak utamanya (Umat dan Negara dalam Syariat
Islam karangan Dr. Abdul Zaidan).
Pemikiran politik yang terdapat dalam Misa Melayu mewakili
penggabungan antara dua konsep iaitu:
i)                    Sultan adalah pemerintah teokratik yang memiliki kuasa
mutlak.
ii)                  Tanggungjawab raja berunding dan berpakat dengan menteri-
menterinya.
Penggabungan antara dua konsep ini menunjukkan bahawa struktur politik
Perak pada abad tersebut memperlihatkan keunikannya yang tersendiri.
Raja pula tidak memerintah secara mutlak. Raja perlu mendapatkan
nasihat daripada pembesar demi kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat
menerusi petikan ini :
“Dalam wasiatnya, Sultan Muzaffar Syah (1752)…yang beta harap
sekarang, baiklah anak kita Raja Mudalah akan ganti kita. Maka hendaklah
bicara orang besar-besar dan segala hulubalang pegawai pada
memerintahkan takhta kerajaan anak kita dan selenggarakan hukuman
negeri ini dan membela segala rakyat di dalam negeri Perak…dan
hendaklah muafakat sama-sama kepada barang bicara dengan sekalian
orang besar-besar hulubalang dan pada anak raja-raja dan yang
memegang agama kita…”
Buku sejarah tentang Perak ada menceritakan tentang Perak yang
mempunyai sistem perwarisan takhta dan penggantian raja dalam satu
struktur yang tersusun. Susunan sistem perwarisan takhta dan
penggantian raja dapat dilihat seperti di bawah:

            Raja Muda


            Raja Bendahara
            Raja Di Hilir
            Raja Di Baruh
            Raja Kecil Besar
            Raja Kecil Tengah
           Raja Kecil Muda
           Raja Kecil Bongsu
Struktur ini sebenarnya bukanlah suatu prosedur yang ketat dan perlu
dipatuhi. Sebagai contoh, pada tahun 1773 Raja Kecil Bongsu iaitu Raja
Ahmaddin telah dilantik menjadi sultan pada ketika itu. Hal ini membuktikan
bahawa bukan semua waris takhta itu perlu menaiki takhta mengikut giliran
atau tangga waris takhta itu. Dalam teks Misa Melayu juga ada disebut
mengenai bagaimana Sultan Zulkarnain menyusun jentera
pemerintahannya dengan melantik kerabat diraja yang akrab dengannya
untuk menyandang gelaran dan jawatan kerajaan. Contohnya, adindanya
Raja Kimas yang bergelar Raja Kecil Muda sebagai Raja Muda, Raja
Alauddin, adinda Sultan yang bergelar Raja Kecil Tengah diangkat menjadi
Raja Bendahara. Raja Di Hilir pula disandang oleh Raja Inu yang juga
merupakan adindan  Sultan, Raja Muhammad (saudara dua pupu sultan
dikurniakan gelaran Raja Di Baruh, Raja Chulan kekal sebagai Raja Kecil
Besar, Raja Ibrahim putera Raja Kimas (Raja Muda) memegang jawatan
dan gelaran Raja Kecil Bongsu Muda (Raja Kecil Muda).
2.1.2    Sistem Ekonomi
Ilmu ekonomi merupakan ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus untuk
memperlajari sarana-sarana kekayaan sesuatu bangsa dengan
memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari
kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya (Adam
Smith). Sistem ekonomi ini merujuk kepada satu set sosial yang berkaitan
dengan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan barangan dan
perkhidmatan dalam sesebuah masyarakat. Sistem ekonomi terdiri dari
manusia dan institusi, termasuklah hubungan mereka dengan sumber
produktif seperti harta yang dimiliki. Sistem ekonomi ini akan dapat
menyelesaikan masalah ekonomi melalui cara yang sostematik untuk
pembahagian sumber yang terhad.
Kehadiran sistem ekonomi dalam Misa Melayu telah membuktikan bahawa
sistem ekonomi yang bersifat feudal menetapkan raja dan pembesar
memonopoli kegiatan tersebut, manakala rakyat pula sekadar bekerja dan
menjalankan suruhan pembesar semata-mata. Oleh hal yang demikian,
rakyat yang menginginkan kehidupan yang senang, mereja haruslah
pandai dalam mengampu orang-orang besar serta raja mereka. Hal ini
dapat dibuktikan melalui teks di bawah:
“…baginda menitahkan Tambi Kecil pergi ke benua keeling (India). Adapun
akan Sultan Iskandar itu, terlalu banyak baginda menaruh gajah. Maka
itulah baginda menitahkan Tambi Kecil pergi akan mengambil barang
siapa mahu membawa kapalnya masuk berniaga ke dalam negeri Perak
ini, kerana baginda hendak berjual getah,”.
(Misa Melayu, hlm.78)
Sultan Iskandar telah menjual bijih timah kepada Belanda di Tanjung Putus
semasa keberangkatan menjelajah negeri Perak dan semasa ingin
bermain ke laut. Hal ini dapat dibuktikan menerusi pantun yang terdapat
dalam Misa Melayu yang berbunyi:
Timah dibawa duli baginda,
Beberapa ratus baharanya ada,
Diurap rial kepada Holanda,
Supaya suka di dalam dada.
Hubungan ekonomi dengan orang Belanda telah menjadi kukuh kerana
monopoli eksport bijih timah. Bijih dijual kepada Belanda 30 rial satu
barang dengan dua rial cukai dibayar oleh sultan. Dalam Misa Melayu juga
ada menyebut tentang urusan perdagangan dengan Belanda pada abad
ke-18. Pada permulaannya, pusat pengumpulan bijih timah orang Belanda
di Perak ialah Tanjung Putus, kemudian mereka telah memohon kepada
sultan untuk mendirikan kota dan bangunan di Pangkalan Halban di Kuala
Perak. Melalui urus niaga dagangan kapal, semua kapal dagangan dari
luar negeri Perak perlu mendapatkan kebenaran sultan. Dalam sistem
ekonomi feudal ini, sultan dan pembesar negeri Perak telah menyebabkan
ramai pedagang berniaga di negeri itu. Bijih timah dan gajah telah menjadi
sumber ekonomi negeri. Selain Belanda, pedagang luar yang ramai ialah
dari India, manakala pedagang dari kepulauan Melayu pula ialah dari
kawasan Sumatera dan Makasar.
2.2       Falsafah dalam karya Misa Melayu
Falsafah bermaksud cinta kepada ilmu dan kebenaran. Secara umumnya,
falsafah mempunyai ciri-ciri seperti pemikiran yang tinggi dan bertujuan
untuk mendapatkan kebenaran. Tegasnya, ‘berfalsafah’ adalah mencari
kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran, tentang segala seusatu yang
dimasalahkan dengan berfikir secara radikal, sistematik dan sejagat.
 
Mekanisme falsafah secara mudahnya dapat dimaksukan sebagai
memikirkan sesuatu dengan sangat mendalam. Dengan itu falsafah ialah
membincangkan sesuatu secara terperinci untuk mendapatkan sesuatu
yang benar dalam sesuatu perkara. Terdapat beberapa cabang falsafah
yang terdapat dalam Misa Melayu. Antaranya adalah falsafah alam,
falsafah Islam, falsafah politik, falsafah Melayu dan falsafah bahasa.
2.2.1 Falsafah Alam
Falsafah alam sekitar adalah ilmu yang menumpukan kepada alam dan
manusia dituntut agar menggunakan kebijaksanaan mereka semasa
bertindak ke atas alam. Manusia perlu menghormati alam ini kerana
mereka adalah pengguna sumber alam terbesar. Falsafah alam juga
merupakan salah satu cabang ilmu falsafah etika. Etika alam sekitar
merupakan kajian yang menekankan hubungan, nilai dan status moral
manusia terhadap persekitaran mereka termasuklah benda bernyawa dan
benda tidak bernyawa. Etika ini juga merujuk kepada kepentingan alam
sekitar di samping mengambil kira suasana penempatan manusia sebagai
pengguna terbesar terhadap sumber alam. Kesimpulannya, falsafah alam
menurut Hamka mempunyai ikatan kental dengan falsafah ketuhanan yang
mampu menjadi falsafah kehidupan bagi umat manusia.
Pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah di Perak, orang Belanda
telah mendirikan gudang atau loji perniagaan bijih timah di Pengkalan
Halban setelah mendapat kebanaran Sultan Muzaffar Syah. Andaya
menyatakan pada 22 oktober 1746, Arry Veerbrugge dihantar ke Perak
untuk berunding mengenai perniagaan bijih timah dan membina loji di
Pengkalan Halban , berhampiran dengan muara Sungai Kinta - Sungai
Perak, dekat dengan Pulau Indera Sakti.
Dalam pernyataan di atas, jelas terdapat unsur alam yang diselitkan dalam
Misa iaitu muara sungai. Muara sungai merupakan tempat yang amat
strategik menjalankan aktiviti perniagaan pada zaman dahulu. Aktiviti jual
beli berlaku di persisiran pantai ataupun di muara-muara sungai. Tempat
seperti ini strategik kerana menjadi laluan persinggahan pedagang asing
dan juga amat sesuai untuk membina loji seperti yang dijelaskan dalam
petikan.
Selain itu, unsur alam yang dapat dikenalpasti ialah semasa Raja Iskandar
menuba ikan di Sungai Budiman , berhampiran dengan Pulau Besar dan
Pulau Juar di Kampung Gajah. Sungai Budiman bercantum dengan Sungai
Kinta dan Sungai Perak. Peristiwa ini jelas menunjukkan manusia dan
sungai yang menjadi unsur alam.
2.2.2 Falsafah Islam
Perkataan Islam membawa erti penyerahan dan pengabdian. Sebagai
‘deen’, Islam merupakan penyerahan dan pengabdian sepenuhnya kepada
Allah S.W.T  Perkataan Islam juga boleh diertikan sebagai ketenangan.
Ketenangan yang sejati kepada manusia mengikut Islam akan mengarah
kepada kecemerlangan melalui pengabdian sepenuhnya kepada Allah
S.W.T Falsafah Islam menerangkan pertalian antara manusia dengan
penciptanya, antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan
persekitarannya. Kesemua ini berpandukan kepada sumber al-Quran dan
wahyu. Al-Quran merupakan panduan dan pegangan yang ulung bagi umat
Islam.
Dalam Misa Melayu, terdapat upacara yang mengamalkan rukun dan
mengikut ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam majlis pertabalan
raja. Contohnya kita dapat lihat semasa Sultan Muzaffar Syah III mangkat ,
Raja Iskandar diberi memakai segala alat kebesaran kerajaan. Raja
Iskandar ditabal menjadi menjadi Sultan Perak dengan gelaran Paduka
Seri Sultan Zukarnain Khalifatur Rahman Johan Berdaulat Zillullahi Fil
Alam. Sultan Mahmud Syah ditabalkan sebelum jenazah Sultan Iskandar
dikebumikan. Sultan Alauddin Mansur Syah Iskandar Muda ditablkabn
berikutan kemangkatan kekandanya Sultan Mahmud Syah. Setiap
pertabalan dan adat menjunjung duli disertai dengan
gendang nobat Ibrahim Khalil atau disebut 'bermahalil'.
2.2.3 Falsafah Politik
Falsafah politik di Perak mmeperlihatkan keunikannnya. Raja tidak
memerintah secara mutlak. Raja hendaklah mendapatkan nasihat
pembesar negeri demi kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat menerusi
nukilan daripada teks, dalam wasiatnya Sultan Muzaffar Syah (1752)...
“Yang beta harap sekarang, baiklah anak kita Raja Mudahlah akan ganti
kita. Maka hendaklah bicara orang-orang besar dan segala hulubalang
pegawai pada memerintahkan takhta kerajaan anakanda selenggarakan
hukuman negeri ini dan membela segala rakyat di dalam negeri
Perak...dan hendaklah muafakat sama-sama kepada barang bicara
dengan sekalian orang-orang besar hulubalang dan pada anak raja-raja
dan yang memegang agama kita...”

Dalam teks tentang sejarah Perak ini, hampir secara keseluruhannya


bersetuju memperakukan bahawa Perak mempunyai sistem perwarisan
takhta dan penggantian raja dalam satu struktur yang tersusun. Susunan
sistem perwarisan takhta dan penggantian raja dapat dilihat seperti di
bawah:

            Raja Muda


            Raja Bendahara
            Raja Di Hilir
            Raja Di Baruh
            Raja Kecil Besar
            Raja Kecil Tengah
            Raja Kecil Muda
            Raja Kecil Bongsu
Struktur ini sebenarnya bukanlah suatu prosedur yang ketat dan perlu
dipatuhi. Sebagai contoh, pada tahun 1773 Raja Kecil Bongsu iaitu Raja
Ahmaddin telah dilantik menjadi sultan pada ketika itu. Hal ini membuktikan
bahawa bukan semua waris takhta itu perlu menaiki takhta mengikut giliran
atau tangga waris takhta itu. Dalam teks Misa Melayu juga ada disebut
mengenai bagaimana Sultan Zulkarnain menyusun jentera
pemerintahannya dengan melantik kerabat diraja yang akrab dengannya
untuk menyandang gelaran dan jawatan kerajaan. Contohnya, adindanya
Raja Kimas yang bergelar Raja Kecil Muda sebagai Raja Muda, Raja
Alauddin, adinda Sultan yang bergelar Raja Kecil Tengah diangkat menjadi
Raja Bendahara. Raja Di Hilir pula disandang oleh Raja Inu yang juga
merupakan adindan  Sultan, Raja Muhammad (saudara dua pupu sultan
dikurniakan gelaran Raja Di Baruh, Raja Chulan kekal sebagai Raja Kecil
Besar, Raja Ibrahim putera Raja Kimas (Raja Muda) memegang jawatan
dan gelaran Raja Kecil Bongsu Muda (Raja Kecil Muda).
2.2.4 Falsafah Melayu
Terdapat pelbagai bangsa dan suku kaum selain orang Melayu yang
tinggal di sepanjang Sungai Perak termasuklah Rawa, Minangkabau, India
dan Cina terutamanya di Pulau Idera Sakti dan Mukim Bandar,
termasuklah di Pulau Juar, Kampung Cina, Kampung Air Mati, Bandar
Baru, Teluk Memali hinggalah ke Bandar Tua dan Pasir Salak serta
Kampung Gajah.
Misa Melayu dapat merakamkan beberapa sistem sosial dan adat istiadat
tradisi yang menjadi asas protokol negeri Perak seperti:
i) Adat meminang dan berkahwin
ii) Adat bertindik dan berinai
iii) Istiadat perarakan raja berangkat
iv) Istiadat pertabalan dan perlantikan
v) Istiadat menjunjung duli
vi) Istiadat melanggang perut
vii) Istiadat kemangkatan dan berkabung serta menurunkan tambak serta
batu nisan
viii)Istiadat membayar kaul (membayar niat)
Untuk melihat kebesaran satu-satu adat istiadat dijalankan umpamanya
kerja melakukan menindik ke atas Taja Budak Rasul. Peristiwa yang biasa
bagi rakyat ini hanya memerlukan waktu yang amat singkat, bagi istiadat
raja, ianya mengambil masa yang panjang, tidak kurang dari tujuh malam.
Pertamanya Sultan memberikan perintah kepada orang-orang besarnya.
Orang-orang besar diberikan jawatan tertentu dan arahan keluar ke serata
pelosok negeri untuk berlengkap. Terdapat banyak lagi aktiviti yang
dijalankan sepanjang upacara selama tujuh hari tersebut seperti aktiviti
menyabung ayam, perarakan anak raja dan sebagainya.
2.2.5 Falsafah Ekonomi
Kehadiran sistem ekonomi dalam Misa Melayu telah membuktikan bahawa
sistem ekonomi yang bersifat feudal menetapkan raja dan pembesar
memonopoli kegiatan tersebut, manakala rakyat pula sekadar bekerja dan
menjalankan suruhan pembesar semata-mata. Oleh hal yang demikian,
rakyat yang menginginkan kehidupan yang senang, mereja haruslah
pandai dalam mengampu orang-orang besar serta raja mereka. Hal ini
dapat dibuktikan melalui teks di bawah:
“…baginda menitahkan Tambi Kecil pergi ke benua keeling (India). Adapun
akan Sultan Iskandar itu, terlalu banyak baginda menaruh gajah. Maka
itulah baginda menitahkan Tambi Kecil pergi akan mengambil barang
siapa mahu membawa kapalnya masuk berniaga ke dalam negeri Perak
ini, kerana baginda hendak berjual getah,”.
Misa Melayu menyebut tentang urusan perdagangan dengan Belanda
pada abad ke-18 dan falsafahnya yang ada di belakangnya. Pada
mulanya, pusat pengumpulan bijih timah orang Belanda di Perak ialah
Tanjung Putus, kemudian mereka memohon kepada Sultan untuk
mendirikan kota dan bangunan di Pangkalan Halban bersdekatan Kuala
Perak. Semua kapal dagangan dari luar negeri Perak perlu mendapatkan
kebenaran sultan dalam urus niaga dagangan kapal itu.
Dalam sistem ekonomi feudal, sultan dan pembesar negeri adalah orang-
orang yang memonopoli eksport dan import. Namun, dengan kemakmuran
yang ada dalam negeri Perak, menyebabkan ramai orang dagang yang
berniaga di negeri tersebut.
2.3       Nilai budaya dan pandangan hidup dalam karya Misa Melayu
2.3.1    Nilai  Budaya
Budaya  ditakrifkan  sebagai  kemajuan  fikiran, akal budi  atau  cara 
berfikir,  berkelakuan  dan  sebagainya.  Selain  itu,  budaya  juga  merujuk 
kepada  suatu  cara  hidup  yang  diamalkan  oleh  kumpulan  tertentu  dan 
meliputi  sistem  sosial,  agama,  adat  resam  dan  nilai.   Perkara ini dapat
dilihat melalui etimologi perkataan “budaya” yang bermaksud ” budi
dengan  daya “; yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi
akal dan  nilai, manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang
meliputi usaha dan hasilan. Maka pada kesimpulannya, budaya boleh
difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam
pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Konsep budaya
merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan
antara suatu masyarakat dengan suatu masyarakat yang lain.
            Dalam  kajian  karya  Misa  Melayu  yang  pengarangnya 
mengetengahkan beberapa  nilai-nilai  budaya  negeri  Perak  yang 
sehingga  kini  menjadi  amalan  golongan  masyarakat  pada  masa  itu. 
Bukan  itu  sahaja,   karya   ini  juga  menjelaskan  beberapa  nilai  budaya 
yang  diamalkan  oleh  golongan  diraja  pada  zaman  tersebut seperti 
adat  meminang  dan  berkahwin,  adat  bertindik  dan  berinai,  istiadat 
perarakan  raja  berangkat,  istiadat  menjunjung  duli  dan  juga  istiadat 
kemangkatan  dan  berkabung  serta  menurunkan  tambak  serta  batu 
nisan.

a)      Adat  Meminang  dan  Perkahwinan


Adat  perkahwinan  Melayu  merupakan  adat  resam  yang  menjadi 
tunjang  bermulanya  kehidupan  sesebuah  keluarga.  Sesuatu  upacara 
dalam  peringkat  perkahwinan  itu  akan  dilaksanakan  secara  meriah 
dan  penuh  adat  istiadat.  Majlis  perkahwinan  yang  dijalankan  akan 
mendapat  perhatian  serta  dijadikan  salah  satu  peristiwa  yang  penting 
dalam  masyarakat.  Oleh  hal  demikian,  majlis  meminang dan
perkahwinan  mempunyai  adat  dan persiapan  yang  teliti  perlu 
dirancang  untuk  memastikan  majlis  tersebut  berjalan  dengan  lancar 
dan  meriah.  Berdasarkan  karya  Misa  Melayu  menunjukkan  adat-adat 
yang  dijalankan  oleh  golongan  diraja  iaitu  adat  meminang  dan 
berkahwin  dengan  majlis  yang  meriah  sekali. Perkahwinan  tersebut 
merupakan  perkahwinan  antara  Raja Muda  Iskandar  dengan  puteri 
Sultan  Muzaffar Syah, iaitu  Raja  Budak  Rasul. Hal ini membuktikan 
bahawa  adat  meminang  dan perkahwinan  yang  dijalankan  pada hari
ini  sudah  bermula  pada  zaman  dahulu  lagi.  Walaupun  dalam  Misa 
Melayu  lebih  menonjolkan  perkahwinan  yang  berlaku  dalam  kalangan 
kerabat  diraja  namun  demikian ianya menjadi  ikutan  golongan 
marhaen. Teks  di bawah  menjelaskan  penyatuan  antara  Raja  Muda 
Iskandar  dengan  Raja  Budak  Rasul.
             “Sepeninggalan ayahandanya, Raja Muda (Raja Muda Iskandar)
semakin hari semakin             besar pengaruhnya dan sangat disayangi
oleh rakyat. Dan Sultan Muzaffar Syah pula             bercita-cita hendak
menyatukan puterinya, Raja Budak Rasul dengan Raja Muda . Cita-    cita
ini dipersetujui oleh Raja Muda. Selepas diadakan istiadat meminang yang
sangat meriah kemudian diikuti pula dengan istiadat bertindik puteri yang
baharu bertunang itu,       maka pada akhir tahun yang ketiga
pertunangan itu, disatukanlah puteri Raja Budak           Rasul dengan
Raja Muda .”
(Misa  Melayu)   

b)     Adat  bertindik dan berinai


Sejak zaman feudal lagi, masyarakat kita telah menjalankan adat bertindik
dan berinai serta diwarisi sehingga  sekarang. Adat ini disesuaikan
mengikut syariat Islam dan tidak menyerupai agama lain sebagaimana
masyarakat kita menitikberatkan agama berbanding adat. Adat  bertindik 
yang  dijalankan  ke atas  Raja Budak Rasul. Sebaliknya  adat berinai
pula,  lazimnya  dilakukan sebelum  majlis perkahwinan berlangsung dan
majlis berinai hanya dilakukan oleh pihak sebelah perempuan. Adat ini
berlangsung pada waktu malam dan dua hari sebelum akad nikah.
Perbezaan antara golongan kebanyakan dengan golongan raja, iaitu
golongan raja majlis akan diraikan dengan meriah sekali.

Hal ini dapat dibuktikan melalui pada siang hari sebelum majlis berinai. 
Inai tersebut  akan diarak masuk  ke dalam istana  dengan  cara  inai
tersebut  dibubuh  di  atas  kepala  seekor kera Hanuman yang diletakkan
di atas perarakan  lalu  diarak. Dengan ini jelas menunjukkan bahawa
pengaruh agama Hindu begitu kuat pada waktu pemerintahan diraja
Perak.  Keesokan  harinya  pula, adat  bertindik  pula  dilakukan.  Anak 
raja akan  diarak  sebanyak  tujuh  kali  keliling  kota  di atas  gajah 
kenaikannya lengkap  dengan  alat  pawainya  dan  payung  yang 
keemasan  dan  tunggul panji-panji  dan  alam  bernaga. Kemudiannya,
anak  raja tersebut  akan  dimandikaan  dengan  air  yang  diarak  juga.
Setelah itu, upacara  bertindik  dijalankan.  Hal ini dinyatakan  seperti  teks 
di  bawah:
“Selepas diadakan istiadat meminang yang sangat meriah, kemudian
diikuti pula   dengan istiadat bertindik puteri yang baharu bertunang itu,
maka pada akhir tahun yang ketiga pertunangan itu disatukanlah Puteri
Raja Budak Rasul dengan Raja Muda.“   
  
c)      Istiadat  perarakan  Raja  berangkat
Istiadat  perarakan  raja  berangkat  memberikan maksud  bahawa 
seorang  raja  ingin  berlayar  ataupun  ingin  ke  Negara  luar  atau  pun 
mempunyai  urusan  di negeri  lain  menyebabkan  istiadat  berarak  raja 
berangkat  akan  diadakan.  Hal  ini  bertujuan  ingin  menunjukkan 
bahawa  taraf  seseorang  raja  sebagai  pemerintah  yang  perlu 
diberikan  penghormatan  dan  taat  setia  kepadanya.  Dalam  Misa 
Melayu  dibuktikan  apabila  Raja Muda  berangkat  semua  kapal  pun 
ditunda  dan  semua  kelasi atau  anak  kapal  akan  mengiringi 
keberangkatan  baginda  ke  dalam  kapal  tersebut. Setibanya  raja 
berada  di  dalam  kapal, nakhoda kapal  akan  memasang  bedil  bagi 
menyambut  kedatangan baginda. Seterusnya, apabila baginda ingin turun 
dari  kapal ,  meriam juga  akan  dipasangkan sekali  lagi. Teks  di  bawah 
menunjukkan istiadat  tersebut:
            “ Adapun Laksamana dan Syahbandar , setelah sampai kepada
kapal itu, bersama-sama dengan Raja Mutabar Khan  lalu naiklah ke atas
kapal. Maka sangat dimuliakan oleh nakhoda  kapal itu akan Laksamana
dan Syahbandar. Setelah itu, dilayarkanlah kapal itu   masuk ke Kuala
Perak sampai ke dalam sungai. Maka keesokan harinya maka
menghadaplah nakhoda itu kepada Raja Muda oleh Orang Kaya
Laksamana dengan Syahbandar serta ia membawa persembahan mana
kadarnya. Setelah nakhoda itu menghadap tuanku Raja Muda maka Raja
Muda pun berangkatlah kembali. Maka kapal itu pun ditunda oleh segala
kelasi mengiringkan kenaikan baginda itu. Setelah sampai ke Kuala Bidor
maka kapal itu pun berlabuhlah di pelabuhan kapal dahulu-dahulu. Setelah
kapal itu berlabuh maka Raja Muda pun berangkatlah ke dalam kapal itu
bermain-main diiringkan adinda baginda dan segala hulubalang pegawai.
Maka oleh nakhoda itu pun dipasanglah segala bedil di dalam kapal itu
akan menyambut baginda itu. Maka disambutnyalah dengan beberapa
dengan beberapa takluk khidmatnya akan Raja Muda. Setelah sudah
Raja Muda pun berangkatlah turun dari kapal itu. Maka oleh nakhoda itu
pun dipasangnya pula meriam alamat baginda turun dari kapalnya. Setelah
itu maka baginda pun berangkatlah naik ke Pulau Indera Sakti.
  (Misa  Melayu)

 d)     Istiadat kemangkatan

Kemangkatan merupakan istilah yang digunakan untuk golongan diraja 


sebaliknya golongan kebanyakan menggunakan istilah meninggal dunia.
Sememangnya  kematian tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan 
manusia bahkan  setiap  manusia  pasti  merasainya tidak kira pangkat,
umur  atau  harta.  Dalam  Misa  Melayu  turut  memperlihatkan peristiwa 
kematian  turut  berlaku  dalam  watak-watak dalam  teks  tersebut.
Istiadat  kemangkatan  dijalankan  apabila  berlaku  seseorang  raja  atau 
kerabat  diraja  mangkat. Istiadat  kemangkatan  juga  terdapat  juga 
dalam  Misa Melayu,  iaitu  apabila  mangkatnya  Sultan  Muhammad 
Syah. Teks di bawah  menunjukkan istiadat  tersebut:
  “... Maka kepada suatu hari, baginda itu  pun geringlah terlalu sangat.
Maka baginda pun kembalilah ke rahmatullah Taala. Setelah sudah
baginda itu hilang, diperintahkan             oleh anakanda baginda semua
rakyat hadir berhimpun di Pulau Tiga. Setelah itu diperbuatlah dengan
seperti adat istiadat raja-raja yang besar-besar mangkat. Maka        sudah
ditabalkan lalu diarak dengan seperti adatnya lalu ke makam baginda dan
beberapa sedekah akan segala alim ulama dan fakir miskin di sepanjang
jalan itu itu emas dan perak dihamburkan dengan selengkap alatnya dan
beberapa pula sedekah akan orang yang sembahyang terlalu banyaknya .
setelah sudah dikuburkan adinda baginda itu maka Sultan Muzaffar Syah
pun kembalilah dengan percintaan baginda serta memberi takziah akan
adinda baginda itu :tujuh hari baginda berhenti tiada nobat.”
(Misa  Melayu) 

e)      Istiadat menjunjung duli


Istiadat ini dilakukan untuk memperlihatkan  ketaatan setia  kepada raja. 
Pengarang Misa Melayu  menjelaskan  istiadat  ini  melalui  peristiwa 
menjunjung  duli  yang  dilakukan  oleh  Raja Muda  dan  anak-anak  raja. 
Adat  ini  dilakukan  mengikut  taraf  masing-masing  yang  bermula 
dengan  raja-raja  kemudian  anak-anak  raja  diikuti  golongan 
bangsawan  dan  pembesar-pembesar  pada  zaman  pemerintahan 
tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  teks  di  bawah:
            “….Setelah itu, maka turunlah seorang bentara dipersilakan Raja
Muda. Maka naiklah             Raja Muda menjunjung Duli Yang Maha
Mulia. Kemudian segala raja-raja dan anak-            anak raja pun diseru
oleh kepala bentara dari atas balai dipanggil naik. Maka naiklah            
berganti-ganti menjunjung duli baginda. Kemudian maka orang besar-
besar pula menyembah dan segala bentara hulubalang pula berganti-ganti
menjunjung duli baginda. Setelah sudah sekaliannya habis menjunjung duli
baginda maka semuanya pun duduklah beratur di balai. ”
(Misa  Melayu)

2.3.2    Pandangan  Hidup


Pandangan hidup  adalah  pendapat  atau  pertimbangan  yang  dijadikan 
pegangan, pedoman, arahan  dan petunjuk  di dunia. Pandangan hidup
terbahagi kepada  tiga  seperti  berikut:
i) Pandangan hidup yang berasal  dari  agama
ii) Pandangan  hidup yang  seperti  ideologi, iaitu  disesuaikan  dengan 
kebudayaan dan  norma yang   terdapat  pada  negara.
iii) Pandangan  berdasarkan  pendapat.
Pandangan hidup yang terdapat dalam  karya Misa Melayu mengisahkan
tentang perwarisan raja  yang memerintah  negeri Perak.  Pada  zaman 
tersebut, zaman  pemerintahan  Sultan  Muzaffar  Syah, Paduka  Seri 
Sultan  Iskandar  Zulkarnain, Sultan  Mahmud  Syah  dan  Paduka  Sultan 
Alaudin  Syah.  Kepimpinan  Sultan  Muzaffar  Syah  yang  adil, saksama 
dan  tidak  menzalimi  rakyat  menyebabkan  negara pada  zaman 
pemerintahannya  maju  dan  terhindar  daripada  berlakunya  peperangan.

a)      Raja memiliki akidah  yang teguh  dan  mematuhi  ajaran  agama


Dalam  karya  Misa Melayu, Sultan Muzaffar  Syah  berpegang teguh 
kepada  ajaran  agama  dan  mempunyai pegangan Islam yang sangat
kuat. Sebagai buktinya, baginda tetap menjalankan ajaran Allah  dengan
memberi  sedekah  emas  dan  perak  kepada golongan miskin  walaupun 
baginda  gering. Selain itu,  baginda  juga  tidak  lupa  untuk  beribadat 
kepada  Allah  walaupun  tubuh badannya  ditimpa  sakit  kuat.  Bukti  teks 
tersebut  seperti  berikut :
            “… hatta maka antara sebulan lama selangnya, maka baginda
pun telah datanglah sudah takdir Allah Taala; maka baginda pun geringlah
terlalu berat sangat….”

            “… maka beberapa pula sedekah kepada segala fakir miskin


daripada emas dan perak dan kain – kain beribu – beribu dikurniakan
baginda hendak pohonkan rahmat ke hadrat         Khalikal – abad, di
dalam pada itu pun tiada juga betah gering baginda …”
“… setelah itu, maka gering baginda itu pun makin bertambah beratnya
pula. Maka berhimpunlah segala anak raja – raja dan orang besar – besar
dan hulubalang rakyat sekaliannya …”

            ‘… maka kepada suatu hari, baginda pun tahulah ia akan dirinya
telah datang kehendak Allah Taala kepadanya kepadanya tambahan
baginda itu raja alim ulama, tambahan pula sangat kuat amal ibadatnya.

(halaman 22)

b)     Rakyat  yang  mentaati  golongan  pemerintah

Keseluruhan teks  ini  menceritakan  tentang  golongan  rakyat  yang 


sangat  patuh  akan  arahan  Sultan  dari  segi  aktiviti  perdagangan,
majlis  dan  sebaginya. Rakyat  melibatkan diri  dalam  setiap  istiadat 
yang  diraikan  oleh  raja  seperti  istiadat  meminang,  perkahwinan dan
melenggang perut.  Rakyat  bersama-sama  mengawal  kawasan  istana 
semasa  istiadat  tersebut  dijalankan.  Bukan  itu  sahaja,  rakyat  turut 
menyertai  persembahan  seperti  bermain  alat  muzik,  tembakan 
meriam  bagi  memeriahkan  istiadat  tersebut.

2.4       Estetika dan kepengarangan dalam karya Misa Melayu


2.4.1    Nilai Estetika
(a) Konsep
Estetika berhubung dengan aspek keindahan, iaitu yang terdapat pada
struktur, pengolahan dan teknik penulisan. Penggunaan seni bahasa dalam
karya Misa Melayu menunjukkan unsur kreativiti dan  keindahan. Dalam
seni sastera, keindahan mempunyai perkaitan rapat dengan struktur karya,
olahan yang memberi kesan kepada pengalaman, pemikiran, imaginasi,
perasaan dan wawasan. Selain itu, estetik juga merujuk kepada aspek
kekuatan sesuatu karya.
(b) Retorik Pemerian
Terdapat beberapa retorik yang digunakan bagi menjadikan sesuatu
kepengarangan itu meninggalkan kesan terhadap pembacanya dalam
sesebuah penulisan. Retorik merupakan teknik pemakaian bahasa secara
berkesan dalam penulisan. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi khalayak
yang berada di persekitaran. Retorik yang digunakan oleh pengarang
dalam Misa Melayu ialah retorik pemerian. Retorik pemerian bermaksud
penjelasan dan huraian tentang sesuatu idea bagi menyampaikan fakta
dan maklumat lengkap kepada para pembaca atau pendengar. Contohnya:
Hatta, maka baginda pun hendak pindah membuat negeri di Pasir Pulai.
Telah sudah istana baginda diperbuat oleh Raja Muda dan Raja
Bendahara serta dengan segala orang besar-besar hulubalang pegawai
rakyat sekaliannya, lengkap dengan kota paritnya, maka baginda pun
berpindahlah ke Pasir Pulai berbuat negerilah di sana itu...
(Misa Melayu, hlm.134)
(c) Retorik Penerangan
Selain itu, pengarang turut menggunakan retorik penerangan. Retorik
penerangan berfungsi untuk memberi penerangan dengan lebih terperinci
daripada satu langkah kepada satu langkah yang lain. Hal ini adalah
bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lebih tersusun. Retorik ini
dapat dilihat ketika proses peminangan dan perkahwinan anak Raja
Selangor dengan anak Raja Kedah. Contohnya:
Hatta maka beberapa lamanya raja Selangor pun hendak mengerjakan
mengahwinkan puteranya dengan anak raja Kedah. Maka raja Selangor
pun menyuruh ke Perak memanggil segala raja-raja Perak. Maka
dititahkan Sultan Mahmud Syah..
(Misa Melayu, hlm.133)
(d) Gaya Bahasa
Seterusnya, terdapat beberapa gaya bahasa yang jelas dapat dilihat dari
segi penilaian nilai estetika iaitu dari sudut gaya bahasa. Hal ini adalah
bertujuan untuk menjadikan kisah yang diceritakan menarik dan dapat
mewujudkan imaginasi pembaca terhadap kisah yang diceritakan oleh
pengarang. Gaya bahasa yang terdapat dalam karya ini juga tidak terhad
dalam perenggan sahaja malah turut diselitkan dalam syair dan pantun
yang terdapat dalam karya ini.
Gaya Bahasa Pertentangan
Gaya bahasa pertentangan atau dikenali sebagai majaz pertentangan
merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan
iaitu dari segi makna sama ada secara simbolik, tersurat atau tersirat
dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Karya Misa
Melayu mempunyai gaya bahasa pertentangan yang menampilkan gaya
bahasa hiperbola. Hiperbola merupakan penggunaan istilah yang
membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan
memperhebat (Corbett dan Connors, 1999:158). Penggunaan gaya bahasa
hiperbola ini juga bertujuan untuk menggerakkan cerita tentang kehebatan,
kesaktian dan kekuasaan raja yang tidak dapat ditandingi oleh rakyat
biasa. Selain itu, hiperbola juga bertujuan menggambarkan suasana atau
kejadian yang sangat hebat pada masa dahulu. Contohnya:
“...Maka gendang negara serunai nafiri ceracap pun dipalu oranglah
dengan segala bunyi-bunyian pula berbunyilah, terlalu adzmat bunyinya,
tiada sangka bunyi lagi, seperti kiamatlah lakunta Pulau Indera Sakti.”
Petikan di atas jelas menunjukkan penggunaan gaya bahasa hiperbola
yang menerangkan keadaan atau suasana ketika berlangsungnya upacara
dan adat perkahwinan raja pada masa tersebut. Kemeriahan dan keriuhan
serta bunyi gendang dan nafiri digambarkan seolah-olah kegamatan yang
akan berlaku pada hari kiamat.

Unsur-unsur lain
Dalam karya Misa Melayu, terdapat beberapa perkataan yang jelas
menunjukkan penggunaan pengaruh Islam, Bahasa Melayu lama dan
unsur perkataan asing yang telah dimelayukan. Contohnya:
Perkataan Maksud
surat ciri surat pelantikan
baur alat kebesaran
kurang nazarnya kurang pertimbangannya
milawati menara kawalan
berpontoh bergelang besar
toleh tenggala jam 9.00 – 10.00 pagi
balai lepu balai tengah
karallah menara kawalan
berhati salah nilai tidak baik
gedung gelap penjara
tiada sangka tiada terhingga
menaruh riyal menyimpan atau menggunakan
duit riyal

Selain itu, pengarang dalam karya Misa Melayu juga menggunakan dialek
Perak. Antara dialek Perak yang terdapat dalam karya Misa Melayu ialah:
Dialek Maksud
Mike kamu
Celung kandang
merosok menyembunyikan

2.4.2    Kepengarangan
(a) Konsep
Kepengarangan merupakan mekanisme dan kaedah pengarang berkarya
sehingga membentuk kekuatan dan jati diri seseorang pengarang itu.
Kaedah penulisan yang terkandung dalam Misa Melayu adalah lebih
kurang sama dengan Sulalatus Salatin. Pengarang Misa Melayu iaitu Raja
Chulan telah menghasilkan karya tersebut dengan rasa rendah hati setelah
beliau menerima titah sultan pada zaman itu. Raja Chulan telah
menjalankan penyelidikan dan rujukan bagi menghasilkan karya yang
terbaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan meneliti penggunaan klausa dalam
karyanya. Contohnya, klausa ‘tersebutlah kisah’. Klausa ini digunakan
kerana Raja Chulan menghasilkan Misa Melayu ini berdasarkan cerita
benar dan hal ini memerlukan pengalaman serta pengamatan terhadap
peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman tersebut.
(b) Kekuatan Kepengarangan
Nilai kepengarangan yang terdapat dalam Misa Melayu juga amat tinggi.
Misa Melayu telah menggunakan tarikh yang tepat walaupun penggunaan
tarikh bagi menyatakan peristiwa adalah tidak banyak seperti karya-karya
lain. Misa Melayu juga mengandungi ciri pensejarahan Islam dalam
penulisannya. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan lafaz
‘Bismillah’pada awal penulisannya. Selain itu, Misa Melayu turut
menggunakan kata-kata lain yang menggambarkan unsur Islam.
Contohnya, perkataan ‘dengan izinAllah’. Contoh lain yang paling nyata
pengaruh Islam adalah ketika kemangkatan Sultan Muzaffar Syah seperti
berikut:
“...Ampun tuanku, insya-Allah Taala barang dipanjangkan Allah kiranya
hadrat Duli Yang Maha Mulia di dalam dunia ini...”
“...setelah sudah baginda berwasiat demikian, maka datanglah peredaran
dunia ini. Inna lillahi wainnailaihirajiun.”
Penggunaan kata-kata yang berunsurkan Islam ini mungkin disebabkan
oleh pengetahuan pengarangnya hasil daripada pembacaan terhadap
karya pensejarahan Melayu-Islam atau hasil daripada pendidikan Islam
yang diterima oleh beliau.
Karya ini juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Misa Melayu tidak
mengandungi unsur-unsur mitos atau dongeng. Hal ini adalah kerana karya
ini merupakan karya penting negeri Perak. Karya yang mengandungi
sejarah negeri Perak ini tetap menggunakan pantun dan syair sebagai
penyeri karya. Karya ini juga mempunyai peristiwa yang benar-benar
berlaku dan dapat memberi gambaran kepada pembaca mengenai struktur
politik kerajaan, undang-undang, kegiatan ekonomi dan perkara lain-lain
berkaitan pemerintahan Perak pada zaman tersebut. Misa Melayu juga
mencatatkan tentang salasilah keluarga dan jurai keturunan kerajaan
Perak, susunan pembesar, kerajaan negeri, struktur masyarakat, adat-
istiadat dan bentuk kesenian yang wujud pada zaman tersebut. Dalam
penulisan beliau, Raja Chulan telah menyatakan pimpinan Raja pada masa
tersebut yang banyak mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri
bagi menjaga kepentingan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan bahawa raja
tidaklah berkuasa mutlak tetapi masih mementingkan individu di
sekelilingnya. Buktinya:
“...yang beta harap sekarang, baiklah anak kita Raja Mudalah akan ganti
kita. Maka hendaklah bicara orang-orang besar dan segala hulubalang
pegawai pada memerintahkan takhta kerajaan anakanda selenggarakan
hukuman negeri ini dan membela segala rakyat di dalam negeri Perak...”
            Selain itu, penggunaan syair dalam karya Misa Melayu bukan untuk
tujuan hiburan semata-mata. Hal ini kerana syair itu mengandungi pelbagai
keterangan peristiwa sejarah tentang kerajaan Perak pada zaman tersebut.
Kesahihan peristiwa dalam karya ini dapat dibuktikan dengan merujuk
kepada beberapa sumber lain seperti sejarah Belanda. Persamaan ini
dapat mengukuhkan lagi ketepatan maklumat dalam karya Misa Melayu.
Hal ini jelas menunjukkan kesedaran dan pengetahuan mendalam
pengarang dalam sejarah ini.
(c) Motif Pengarang
Karya Misa Melayu ini ditulis kerana pengarang ingin menurut titah sultan
pada zaman tersebut. Hal ini jelas dapat dilihat dalam Misa Melayu dengan
serangkap syair yang ditulis oleh Raja Chulan. Pengarangnya dengan rela
hati telah menerima arahan untuk menghasilkan karya ini. Hal ini adalah
kerana beliau ingin menyebarkan ilmu tentang kegemilangan sesebuah
zaman pemerintahan seseorang raja kepada generasi muda. Hal ini dapat
dibuktikan dengan satu frasa dalam karya ini iaitu ‘supaya bolehlah akan
zaman kita disebut orang kelak’. Contoh syair yang terdapat dalam Misa
Melayu ialah:
Tuanku titahkan patik mengarang,
Diperbuat juga sebarang-barang,
Sajaknya janggal manisnya kurang,
Haram tak sedap didengar orang.
2.5       Nilai ilmu dalam karya Misa Melayu
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), perkataan nilai merujuk
kepada darjat, kualiti, mutu dan taraf. Manakala dalam bidang sains sosial,
nilai boleh ditakrifkan dalam tiga konteks iaitu sebagai sifat bagi
menyatakan kepentingan atau manfaat sesuatu objek, menyatakan kadar
harga atau markah sesuatu objek berbentuk kuantiti dan sebagai ukuran
atau piawai kepada sesuatu kelakuan manusia.
Selain itu, nilai mempunyai hubung kait dengan falsafah nilai yang
membolehkan manusia membezakan antara yang baik atau buruk dan
betul atau salah. Ilmu berfungsi untuk menambahkan ilmu pengetahuan
dan mengembangkan lagi perkara yang mengandungi kemusykilan. Oleh
itu, antara nilai ilmu yang dikenal pasti dalam Misa Melayu adalah seperti
ilmu pentadbiran, ilmu firasat, ilmu sejarah dan ilmu ekonomi.
2.5.1    Ilmu pentadbiran
Pentadbiran bermaksud perbuatan melaksanakan urusan, mengelola atau
menjalankan sesuatu pejabat, kerajaan dan lain-lain. Selain itu,
pentadbiran juga merupakan perlakuan untuk mengurus dan bertindak
sebagai ejen dalam hal ehwal fungsi pentadbiran atau fungsi kerajaan.
Sebagai contoh, dalam karya Misa Melayu telah diwujudkan sistem beraja
yang mengikut susunan yang telah diatur dengan baik, susunan tersebut
ialah:
i.          Raja Muda
ii.        Raja Bendahara
iii.      Raja Di Hilir
iv.      Raja Di Baruh
v.        Raja Kecil Besar
vi.      Raja Kecil Tengah
vii.    Raja Kecil Muda
viii.  Raja Kecil Bongsu

Misa Melayu telah menunjukkan bahawa sistem perwarisan takhta dan


penggantian Raja Perak ialah dalam satu struktur yang tersusun. Nama
raja-raja Perak yang terdapat dalam Misa Melayu ialah Sultan Mudzafar
Shah III, Sultan Iskandar Dzulkarnain Shah, Sultan Mahmud Shah dan
Sultan Alauddin Mansur Shah.
Kesemua sistem ini adalah bercorak pemerintah yang berpusat di
Barhaman Indera yang kini lebih dikenali sebagai Bota, Pulau Tiga, Pulau
Indera Sakti, Pulau Pulai dan Pulau Besar Indera Mulia. Perkara ini
menunjukkan bahawa kawasan persekitaran tersebut adalah kawasan
kediaman raja-raja dan pembesar Melayu di negeri Perak sebelum pusat
pemerintahan berpindah ke Kuala Kangsar. Sehingga kini masih terdapat
makam raja-raja Perak di Bota, Pulau Tiga, Kampung Gajah, Pulau Juar,
Pulau Pulai dan Bandar Baharu.
Kesultanan Perak mempunyai wilayah kekuasaanya yang tersendiri dan
sering disebut secara umum dalam Misa Melayu sebagai ‘segenap teluk
rantau dan anak-anak sungai’ atau ‘segala anak sungai segala teluk rantau
jajahan negeri’. Mengikut sistem kesultanan Perak, seorang Raja Muda
adalah bakal sultan, orang yang akan menaiki takhta apabila terdapat
sultan yang mangkat. Selaku bakal sultan, Raja Muda perlu
mempersiapkan diri dengan segala ilmu yang penting ketika itu agar dapat
meneruskan tugas seorang pemerintahan dengan baik apabila tiba
masanya kelak.
Antara persediaan seorang Raja Muda yang utama termasuklah memiliki
perwatakan dan keperibadian yang mulia agar dikasihi oleh rakyat, tahu
adat istiaat negeri, mendalami ilmu agama, pandau bertutur kata dan
memiliki kemahiran dalam ilmu persenjataan. Mengikut pandangan Raja
Chulan, segala sifat yang istimewa ini telah dimiliki oleh Raja Iskandar.
2.5.2    Ilmu firasat
Menurut Kamus Dewan (2010), firasat ialah pengetahuan mengenai tanda-
tanda pada muka, badan dan lain-lain untuk mengetahui kelakuan atau
nasib orang. Ilmu firasat adalah berkaitan dengan tilikan dan ramalan ahli
nujum. Selain itu, orang yang mempunyai ilmu firasat dapat merasa,
melihat dan mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan berlaku.
Melalui ilmu firasat juga, seseorang itu dapat mengetahui kelebihan dan
kelemahan orang lain berdasarkan nama. Ilmu firasat yang terdapat dalam
karya Misa Melayu dapat dikenal pasti menerusi perbualan Sultan Iskandar
dengan pawangnya berkenaan keinginannya untuk mencari ikan di sungai. 
Maka titah baginda, “Hai Sang Paya Indera dan Sang Paya Diraja di mana
sungai-sungai yang baik Beta hendak menuba?” Maka sembah pawang
kedua itu, “Tuanku, ampun. Kepada pemandangan patik sekalian, sungai
yang baik dan ikannya banyak Sungai Budimanlah yang patut Tuanku
berangkat bermain-main membawa adinda baginda sekalian.
Melalui teks di atas, jelas membuktikan bahawa pawang berkenaan
mempunyai ilmu firasat iaitu dengan hanya melihat kawasan keadaan
sungai tersebut, mereka sudah mengetahui keadaan serta ikan-ikan yang
berasa dalam sungai tersebut.
5.5.3    Ilmu sejarah
Karya Misa Melayu sudah jelas adalah sebuah karya yang menceritakan
tentang sejarah Perak dari awal hingga zaman pemerintahan Sultan
Alauddin Mansur Syah. Walau bagaimanapun, tumpuan lebih diberikan
kepada zaman pemerintahn Sultan Mudzafar Shah dan Sultan Iskandar
Dzulkarnain. Manakala sultan-sultan Perak yang lain sama ada pada
peringkat awal atau selepas mereka hanya disebut secara ringkas sahaja.
Kisah bermula dari Al-Marhum Jalilullah yang mempunyai beberapa orang
putera. Selepas baginda, takhta kerajaan diganti oleh Marhum Besar,
Sultan Mahmud yang dikatakan memerintah selama 120 tahun. Baginda
diganti oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang memerintah selama 20
tahun. Selepas kemangkatan baginda, negeri Perak telah terbahagi
kepada dua wilayah politik iaitu Kuala Kangsar yang diperintah oleh Raja
Inu, bergelar Sultan Mudzafar Shah dan Pulau Tiga yang diperintah oleh
Raja Bisnu yang digelar Sultan Sultan Muhamad Shah.
Hasil usaha dan kebijaksanaan Raja Iskandar, putera pertama Sultan
Muhamad Shah maka Perak telah berjaya disatukan semula. Raja
Iskandar telah banyak berjasa dalam bidang politik kepada pemerintahan
Sultan Mudzafar Shah. Sebagai contoh, penentangan ke atas serangan
dan campur tangan Sultan Berkabat iaitu seorang raja Minangkabau
bersama-sama dua orang putera Raja Bugis iaitu Daeng Matkah dan
Daeng Menchelek.
Pada zaman pemerintahan Sultan Mudzafar Shah juga telah berlaku satu
cubaan pemberontakan yang diketuai oleh Raja Alam bersama-sama
orang Bugis tempatan. Raja Alam tidak berpuas hati  dengan keputusan
Raja Iskandar yang enggan membenarkan beliau mengikuti Sultan
Mudzafar untuk berpindah ke Kuala Kangsar. Raja Alam mencari bantuan
kuasa Belanda dan akhirnya Raja Alam telah ditangkap dan dibuang ke
Melaka.
Selepas kemangkatan Sultan Muhamad, ayahanda Raja Iskandar, maka
Sultan Mudzafar telah mengahwinkan puterinya, Raja Budak Rasul dengan
Raja Iskandar iaitu Raja Muda. Selepas kemangkatan Sultan Mudzafar,
Raja Muda Iskandar ditabalkan menjadi Sultan, bergelar Sultan Iskandar
Dzulkarnain Shah Khalifat Ur-Rahman. Kisah zaman pemerintahanya
dibuat dengan terperinci berbanding dengan zaman sultan-sultan yang
sebelum dan selepas baginda.
Sultan Iskandar memerintah ibu negeri Perak dipindahkan dari Brahman
Indera ke Pulau Chempaka Sari. Walau bagaimanapun, rancangan
tersebut gagal kerana timbulnya persengketaan kecil antara Perak dengan
orang-orang Belanda. Persengketaan ini berlaku angkara seorang juru
bahasa bernama Pir Muhamad. Pulau Chempaka Sari kemudiannya
dikenali sebagai Pulau Indera Sakti dan bandarnya dikenali sebagai
Bandar Makmur.
Selain itu, terdapat juga usaha gigih pembinaan masjid di Pulau Indera
Sakti pada Hari Raya Haji. Melalui karya Misa Melayu terdapat juga kisah
baginda mendirikan sebuah mahligai tujuh tingkat yang dikatakan belum
pernah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Mahligai itu digambarkan
sebagai sebuah mahligai yang terlalu istimewa seni binanya dan dianggap
akan menjadi ingatan kepada keturunan baginda pada masa akan datang.
Sultan Iskandar memerintah selama 14 tahun. Baginda telah digantikan
oleh Sultan Mahmud Shah. Antara peristiwa yang berlaku pada zaman
pemerintahan Sultan Mahmud Shah ialah Raja Selangor datang mengadap
dan diberi gelaran Sultan Salehuddin serta berkahwin dengan sepupu
Sultan Mahmud Shah. Selepas lapan tahun memerintah, baginda diganti
oleh adindanya Sultan Alauddin.
2.5.4    Ilmu ekonomi
Pada zaman pemerintahan Sultan Mudzafar Shah, negeri Perak
menjalinkan hubungan diplomatik dengan Belanda. Melalui hubungan
tersebut, Belanda telah berjaya memonopoli pasaran bijih timah yang
dibawa keluar melalui Sungai Perak. Mereka membeli bijih timah dengan
harga $ 30.000 sebahara dan Sultan akan menerima cukai sebanyak
$2.00 bagi setiap bahara.
Bagi menjaga kepentingannya, pihak Belanda telah mendirikan sebuah
benteng perniagaannya di Pengkalan Halban, Tanjong Putus. Perjanjian
antara Belanda dan Perak telah diadakan khususnya dalam bidang
perniagaan bijih timah. Oleh itu, perniagaan bijih timah telah membawa
kepada kemakmuran kepada Perak pada ketika itu. Tambahan pula,
masyarakat pada ketika itu menggunakan sistem ekonomi feudal. Melalui
sistem ekonomi feudal, Sultan dan pembesar negeri adalah orang-orang
yang memonopoli eksport dan import. Manakala, rakyat biasa sekadar
pekerja dan menjalankan suruhan pembesar. Pedagang luar juga datang
berdagang ke Perak, buktinya dapat dilihat menerusi petikan teks di
bawah:
“Adapun pada masa itu Holanda dan orang Cina dan orang Keling pun
semuanya datang persembahkan segala permainannya berbagai-bagai
rupanya dan lakunya.”
Pada bahagian yang lain, terdapat juga kisah kedatangan utusan
perdagangan Belanda dari Betawi yang diketuai oleh R.E.F Lybroke.
Kedatangannya bertujuan untuk membeli bijih timah namu mereka inginkan
bijih timah tersebut dihantar ke lojinya di Tanjong Putus untuk ditimbang di
situ. Sultan Iskandar tidak bersetuju sebaliknya baginda mahu supaya bijih
timah itu ditimbang di Tanjung Bidor.
Berikutan itu, pihak Belanda cuba menggertak dengan menembak ke arah
Shah Bandar dan Menteri, kononnya kerana mereka enggan menerima
pelawaan kapitan Belanda untuk naik ke kapal mereka. Kejadian itu telah
menimbulkan kemurkaan Sultan Iskandar namun pihak Belanda
kemudiannya memberi alasan bahawa mereka sebenarnya tidak
mempunyai niat untuk menembak Shah Bandar dan Menteri sebaliknya
hanya ingin menembak monyet. Mereka seterusnya memohon keampunan
daripada Sultan dan hubungan kedua-dua pihak mula menjadi tenang
semula.
2.5.5    Ilmu pendukunan
Hatta dalam antara itu, pada suatu hari tiba-tiba baginda itu pun geringlah
terlalu sangat. Selang tiga hari baginda itu gering tiada juga afiatnya, maka
oleh segala yang mengiring baginda itu dipangil oranglah akan mengubati
baginda gering itu, dipanggil tabib namanya Nakhoda Wan Saja hamba
yang diharap juga ke bawah duli baginda maka ialah bertilik berjaga-jaga
serta menurunkan segala jinnya. Maka diperbuatlah khemah di pasir itu: di
situlah ia menurunkan jinnya dan berbagai pula lakunya akan mengubati
baginda itu. Hatta tiada juga afiatnya gering baginda itu.
(Halaman 60)
Pada suatu hari, Sultan Iskandar tiba-tiba jatuh sakit tenat. Setelah
beberapa hari, sakit baginda tidak sembuh juga. Ketika itu, dipercayai
bahawa hanya ada seorang tabib sahaja yang boleh menyembuhkan
penyakit baginda. Tabib tersebut ialah Nakhoda Wan Saja. Nakhoda Wan
Saja telah menggunakan segala kaedah beliau untuk menyembuhkan
baginda termasuklah bertilik dan menurunkan segala jin beliau. Akan tetapi
Sultan Iskandar tidak juga sembuh daripada penyakitnya.
2.5.6    Ilmu perubatan
Perubatan tradisional masih lagi diperlukan oleh masyarakat hari ini. Hal ini
demikian kerana perubatan tradisional merupakan warisan amalan hidup
tradisional dan masih lagi mengekang nilai hidup sebahagian besar
masyarakat khususnya orang Melayu di kawasan pedalaman. Sejak sekian
lama, orang Melayu amat terpengaruh kepada kepercayaan animisme dan
saki baki. Kepercayaan ini masih wujud walaupun terdapat perubahan dan
pemodenan dalam bidang perubatan.
  
Hatta maka antara sebulan lama selangnya, maka baginda pun telah
datanglah sudah takdir Allah Taala: maka baginda pun geringlah terlalu
sangat beratnya. Maka beberapa tabib mengubati baginda itu serta
berbuat ubatnya, maka tiada juga baginda afiat daripada gering itu, makin
bertambah-tambah juga geringnya baginda itu. Maka beberapa pula
bersedekah pada segala fakir miskin daripada emas dan perak dan kain
beribu-ribu dikurniakan baginda hendak pohonkan rahmat ke hadarat
Khalikal-adab, di dalam pada itu pun tiada yang betah gering baginda tiada
ketahuan bicaranya dan igauan lakunya. Maka ada suatu orang
perempuan di dalam istana itu disuruh baginda bunuh: dibuang oranglah
perempuan itu kerana ia perempuan gila.
(Halaman 22)
Setelah sebulan baginda mengadakan majlis perkahwinan Raja Ibrahim
dan Raja Emas Erang, baginda telah jatuh sakit dan dalam keadaan tenat.
Walaupun baginda telah diubati oleh beberapa tabib dan diberikan ubat-
ubat untuk menyembuhkan penyakit baginda akan tetapi baginda juga
tidak sembuh malah penyakit baginda semakin teruk. Pelbagai jenis ubat
dan kaedah digunakan untuk menyembuhkan baginda termasuklah
memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kesemuanya tidak menunjukkan
sebarang petanda yang baginda akan sembuh.

3.0      KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, karya agung ialah karya yang mampu


meninggalkan impak menerusi kesan seni, budaya, nilai, pandangan hidup
dan pemikiran yang luar biasa dalam sesebuah tamadun atau tradisi
sesuatu bangsa. Karya-karya yang dihasilkan diangkat menjadi warisan
bangsa dalam erti kata lain karya tersebut sebagai wakil pemikiran dan
pengalaman bersama bangsa itu sepanjang zaman sebagaimana yang
diterjemahkan dalam bentuk kepercayaan, falsafah hidup, konsep ilmu,
adat, bahasa, seni dan budaya yang membentuk identiti ketamadunan
bangsa itu.
            Salah satu ciri penting yang menjadikan karya tersebut agung
apabila wujudnya ketamadunan ilmu yang dilakarkan oleh sesebuah karya
itu. Hal ini demikian, kecerdikkan pengarang sastera tradisional Melayu
yang mencetuskan idea menerusi keterbukaan mindanya untuk
memasukkan ilmu baru serta pengalaman sendiri pengarang tersebut
untuk dikongsikan bersama-sama dengan para pembaca. Tujuan
pengarang untuk menilai dan memperkukuhkan lagi tradisi bangsanya.
       Oleh hal demikian, karya agung melambangkan keunggulan daya cipta
bangsa itu untuk membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri. Karya
agung dapat membuatkan kita mengenali dan mengetahui sejarah dan
kehebatan-kehebatan tamadun dan bangsa lain. Hasil kepengarangan ini
dipelajari, dijadikan panduan, dikekalkan atau dicerna oleh keturunan yang
seterusnya sehingga menjadikannya sebuah tradisi dan warisan bangsa
hingga ke zaman ini.