Anda di halaman 1dari 3

GAYA BAHASA

a) Diksi
Pemilihan dan penyusunan bahasa seperti penggunaan kata yang puitis,
penggunaan bahasa istana, bahasa klasik,dialek atau penggunaan
peribahasa. Contoh, jeritan melangsing tinggi, beta, adinda, sandwich dan
benara.

b) Personifikasi
Pemberian sifat manusia kepada benda yang tidak hidup. Contoh, kelibat
senyum matanya, ombak berlagu, bulan datang menerpa.

c) Simile
Perbandingan suatu objek menggunakan kata-kata perbandingan .Contoh,
sikapmu seperti lalang yang ditiup angin,termanggu-manggu seorang bagai
harimau dalam sangkar.

d) Metafora
Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. Satu perkataan bersifat
konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. Contoh, negeri impian, kolam-kolam
derita.

e) Hiperbola.
Pemilihan kata yang membawa pernyataan berlebih-lebihan. Contoh, seribu
tahun kembali juga, biar tulang tercampak ke kota.

f) Sinkof
Pemendekan atau penyingkatan suatu perkataan. Aku jadi ku, engkau jadi
kau. Contoh, mereka merayu kepadaku, kau hanya berangan-angan.

g) Inversi
Dikenali sebagai pembalikan kata, frasa atau rangkai kata dalam ayat.
Contoh, telah tumpah gerimis (sepatutnya “gerimis telah tumpah” ) , apa
yang kurang dikeji jangan (sepatutnya “ apa yang kurang jangan dikeji” )
h) Perlambangan
Perkataan yang digunakan untuk menerangkan suatu benda. Perlambangan
digunakan untuk membawa suatu maksud yang berlainan.Contoh, dunia
bagai lautan dalam, ayahnya merupakan tembok besar dalam hubungan
mereka.

i) Repitisi
Repitasi dibuat bagi menimbulkan kesan penegasan. Ia terdiri daripada
pengulangan kata, rangkap, ungkapan, baris dan rangkap. Jenis-jenis
repitasi ;
i) Anafora ( pengulangan awal baris ) , contoh
Yang mengejar tidak berkaki
Yang dikejar tiada ekor

ii) Epifora ( pengulangan akhir baris ), contoh


seorang laki sangat indahnya
disambut bidan dikerat pusatnya

iii) Responsi ( pengulangan di tengah baris atau ayat ), contoh


dalam batang ada daun
dalam daun ada isi

UNSUR BUNYI

a) Asonansi
Pengulangan vokal dalam satu baris, contoh
- tinggal kampung tinggal halaman
- bila bergesel berapi-api

b) Aliterasi
Pengulangan konsonan dalam satu baris, contoh
- hadapi dengan hati yang tabah

c) Rima
Persamaan bunyi pada akhir puisi seperti pantun ( abab ) dan puisi (aaaa )
- Pantun
buah cempedak di luar pagar ( a )
ambil galah tolong jolokkan ( b )
saya budak baru belajar ( a )
kalau salah tolong tunjukkan ( b )

- Syair
Kalau begitu aku berpesan ( a ) 
Riwayat kita hapuskan kesan ( a )
Supaya tidak berhati bosan ( a )
Hilang resah dan resan ( a )