Anda di halaman 1dari 10

BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

1.1. Mengenal pasti masalah: (i) Inventif , (ii) Bukan inventif

1
Masalah
Masalah yang.................................................................................................. apabila ..................

.............................................................................................................................. dilakukan.

Alatan tidak
berfungsi dengan baik

Contoh langkah penyelesaian bukan inventif Alatan dapat


digunakan semula
Masalah
Masalah yang................................................................................................... apabila.............................

.................................................................................................................................................... dilakukan.

. Masalah Penambahbaikan

Sebelum penambahbaikan Kesan sampingan selepas


penambahbaikan

1 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

1.1. Menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif


dan inventif
2
Masalah
Penyelesaian masalah bukan inventif dapat diterangkan melalui carta alir

1.
MULA

1
2.

3.
3

4 4.

5
5 5.

TAMAT

Masalah
3 Penyelesaian
Umum

4
2

1
Meringkaskan
Masalah

2 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

FASA 1

Dapat dikesan dengan ........................................................


..................................................................................................

FASA 2

Menggunakan konsep ........................................................


................................................................................................

Penerangan FASA
Penyelesaian
Masalah Inventif

FASA 3

Menggunakan kaedah :

1.

2.

FASA 3

Membuat pilihan sama ada mengguna pilihan...............


................................................................................................

................................................................................................

3 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

1.2. Membuat hubungkait antaraSistem


Melukis ProdukFungsi
dengan Objek dari segi
fungsi.
1
2

Tujuan Analisis Fungsi………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Isi petak produk, fungsi dan objek dengan produk yang berlainan

PRODUK FUNGSI OBJEK


( Sistem) ( Tindakan) ( penerima kesan)

Lukiskan Model Fungsi di bawah.

4 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

Tulis garisan interaksi dengan maksudnya.

1.2. Membina Model Fungsi dengan Menggunakan Garisan Interaksi

A. Masalah Fungsi Dan Punca Masalah

Untuk menyelesaian masalah Inventif, masalah dapat dikenalpasti dengan ........................


.................................................................................................................................................................

Langkah Cari Punca Masalah 1.

2. 5 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

MASALAH : Meja Bergoyang dan tidak stabil

Mengenalpasti Punca Masalah

B. Analisis Berantai Punca Dan Kesan

Tujuan analisis ini adalah untuk ......................................................................................................


.................................................................................................................................................................

6 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

1.3. Mengenalpasti dan menganalisis Percanggahan Fizikal

1 Jenis dan contoh halangan

Analisis kesan dan akibat

Kesimpulan ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Percanggahan Fizikal

ialah ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

1.3. Mencadangkan Pemilihan Prinsip Inventif

Contoh Percanggahan fizikal

Percangahan FIZIKAL
melibatkan dua kaedah :

Prinsip inventif bagi kaedah PEMISAHAN RUANG

8 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

Prinsip inventif bagi kaedah PEMISAHAN MASA

9 Jnd
BAB 1 Penyelesaian Masalah Secara Inventif TINGKATAN 2

10 Jnd