Anda di halaman 1dari 10

Sub Modul:

7.1: Pengenalan Modul DTR


The Big Idea Modul 7 (DTR)
Digital Tools & Resources
Modul 7

Memacu kemenjadian murid melalui


kapasiti pedagogi untuk pembelajaran
bermakna

2
3
Modul 7
Digital Tools & Resources
Asas Pertimbangan Modul 7 (DTR)
Digital Tools & Resources
Modul 7

Rajah 1
Pembentangan YBhg. Datuk Dr. Amin Bin Senin (Timbalan Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia) di Konvensyen Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) pada
19 September 2017 di Hotel Mahkota Melaka dengan bertajuk ‘Penggerak
Pembelajaran Bermakna’. Beberapa slaid (Rajah 1) tersebut menerangkan konsep
Pembelajaran Bermakna atau Deep Learning

4
Asas Pertimbangan Modul 7 (DTR)
Digital Tools & Resources
Modul 7

Rajah 2
Pembentangan YBhg. Datuk Dr. Amin Bin Senin (Timbalan Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia) di Konvensyen Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) pada
19 September 2017 di Hotel Mahkota Melaka dengan bertajuk ‘Penggerak
Pembelajaran Bermakna’. Salah satu slaid (Rajah 2) tersebut menerangkan konsep
Pembelajaran Bermakna atau Deep Learning

5
Asas Pertimbangan Modul 7 (DTR)

Menurut Fullan et al. (2017)1, pedagogi baharu diperlukan untuk menjana pembelajaran bermakna
merangkumi ciri-ciri berikut:

1. Mereka (guru dan murid) memberi tumpuan kepada penciptaan dan penggunaan
pengetahuan baru di dalam kehidupan sebenar dan bukannya hanya menyebarkan
pengetahuan yang sudah ada.
Digital Tools & Resources

2. Mereka (guru dan murid) sengaja menjalin perkongsian pembelajaran baharu di antara
Modul 7

dan di kalangan pelajar dan guru, kerana proses pembelajaran menjadi tumpuan utama
bagi penemuan, penciptaan, dan penggunaan pengetahuan bersama.

3. Pedagogi baharu memperluaskan persekitaran pembelajaran dengan bergerak


menjangkau bilik darjah tradisional untuk menggunakan masa, ruang, dan orang di
dalam dan di luar bilik darjah sebagai pemangkin untuk membina pengetahuan baharu dan
mewujudkan budaya yang kukuh untuk pembelajaran.

4. Pedagogi baharu memanfaatkan kemudahan digital di mana-mana dan bila-bila


masa untuk mempercepat dan memperdalam pembelajaran. Penggunaan teknologi
bukan semata-mata sebagai tempelan atau end in itself.

---

1 Fullan, M., et al. (2017). Deep Learning: Engage the World


Change the World, SAGE Publications

6
1. Mengenal pasti model pembelajaran bermakna sebagai
asas keberhasilan dan kemenjadian murid.
2. Mengenal pasti elemen-elemen kapasiti pedagogi
Digital Tools & Resources

untuk pembelajaran bermakna berasaskan persekitaran


Modul 7

sekolah.
3. Menggunakan model kapasiti pedagogi untuk
pembelajaran bermakna bagi mengoptimumkan
kemudahan resos dan alatan digital.
4. Memantapkan peranan pemimpin bagi menyediakan
iklim sekolah yang menyokong pembinaan kapasiti
pedagogi untuk pembelajaran bermakna.

7
1. Mengenal pasti model pembelajaran bermakna sebagai asas
keberhasilan dan kemenjadian murid.
2. Mengenal pasti elemen-elemen kapasiti pedagogi untuk
pembelajaran bermakna berasaskan persekitaran sekolah.
Digital Tools & Resources
Modul 7

3. Menggunakan model kapasiti pedagogi untuk pembelajaran


bermakna bagi mengoptimumkan kemudahan resos dan alatan
digital.
4. Memantapkan peranan pemimpin bagi menyediakan iklim
sekolah yang menyokong pembinaan kapasiti pedagogi untuk
pembelajaran bermakna.
5. Membantu dan menggalakkan guru dan murid berkolaboratif
sebagai rakan pembelajaran dalam kalangan ibubapa dan
komuniti di dalam dan luar negara.

8
Konsep Pedagogi untuk Pembelajaran Bermakna
Digital Tools & Resources
Modul 7

Adaptasi: Michael Fullan Maria Langworthy (2014)


A Rich Seam - How New Pedagogies Find Deep Learning, ms. 3

9
Teknologi Ubiquitous untuk Pendidikan

Guru dan murid menggunakan teknologi (peranti


Digital Tools & Resources

komputer, Internet, perkhidmatan) di mana-mana


Modul 7

pada bila-bila masa diperlukan yang mana ia boleh


dicapai untuk tujuan pembelajaran. Pihak sekolah,
guru dan murid merupakan rakan aktif dalam
proses pembelajaran di mana mereka menentukan
apakah teknologi yang diperlukan, apa yang ingin
dipelajari dan bagaimana cara terbaik mencipta
pengetahuan baharu.
(Spurlin, 2017)

10

Anda mungkin juga menyukai