Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN LATIHAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

(PERSATUAN PENGAKAP)

Unit Beruniform : Pengakap


Kelas : Tahap 2
Hari : Rabu
Masa : 2.30pm – 3.30pm (1 jam)
Tarikh :
Kehadiran Murid :
Pengetahuan sedia : Murid-murid tahun 5 dan 6 pernah mendapat pendedahan berkenaan
persetiaan dan undang-undang pengakap
Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Melafazkan Persetiaan, Undang-undang Pengakap dan juga
Rukun Negara dengan lancar.
2. 50% daripada murid-murid dapat menyatakan maksud
persetiaan, undang-undang dan Rukun Negara.
3. 40 % murid dapat melafazkan sekurang-kurangnya persetiaan
dan Rukun Negara dengan tepat dan lancar.
Nilai : Bersungguh-sungguh dan Kerjasama

Alatan dan ABM : Buku Log

Langkah / masa Aktiviti Butiran mengajar Catatan


Permulaan Murid diperdengarkan - Murid dibahagiakan  Speaker, labtop
dengan audio mengikut
2.30pm- 2.40pm
Persetiaan Tahun 4, 5 dan 6
(10 minit) Pengakap, Undang- - Murid diperdengarkan
undang Pengakap dengan
dan Prinsip Rukun Audio berkaitan Persetiaan
Negara Pengakap,Undang-undang
Pengakap dan Prinsip
Rukun
Negara.
Langkah pertama Persetiaan Pengakap - Guru memberi penerangan  Kertas Majung
berkenaan dengan
2.40 pm-2.50pm
Persetiaan
( 10 minit ) Pengakap dan cara
melafazkanya
dengan betul.
- Murid dibahagikan dengan
3
kumpulan mengikut tahun
4, 5 dan
6.
- Murid-murid tahun 4
diminta
menyalin persetian
pengakap
manaka murid tahun 5 dan
6
dibimbing untuk
melafazkan
persetiaan pengakap
dengan
betul.
Langkah kedua Undang-undang Guru memberi penerangan  Undang-
berkenaan dengan Undang- undang
2.50pm - 3.00pm Pengakap
undang Pengakap dan cara pengakap(salin
(10 minit) melafazkanya dengan betul. an)
Murid dibahagikan dengan 3
kumpulan mengikut tahun 4,
5 dan 6.
Murid-murid tahun 4 diminta
menampal salinan Undang-
undang pengakap manaka
murid tahun 5 dan 5
dibimbing untuk melafazkan
Undang-undang pengakap
dengan betul.

Langkah ketiga Prinsip Rukun - Guru menerangkan  Salinan


konsep Rukun Prinsip Rukun
3.00pm - 3.10pm Negara
Negara dan maksudnya. Negara
(10 minit) - Murid-Murid diuji untuk
melafazkan Prinsip Rukun
Negara
secara individu.
Langkah Melafazkan Prinsip - Ketua murid mengetuai lafaz -
keempat Rukun Negara, Prinsip Rukun Negara, Persetiaan
3.10pm - 3.20pm Persetiaan Pengakap Pengakap dan Undang-undang
dan Undang-undang Pengakap
(10 minit)
Pengakap secara
beramai-ramai
Penutup Sesi Soal jawab - Murid disoaljawab berkenaan -
Prinsip Rukun Negara, Persetiaan
3.20pm - 3.30pm
Pengakap dan Undang-undang
(10 minit) Pengakap secara individu.

Refleksi:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai