Anda di halaman 1dari 1

“Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan

menanyakan tentang (4 perkara:) (Pertama,) tentang umurnya dihabiskan untuk apa. (Kedua,)
tentang ilmunya diamalkan atau tidak. (Ketiga,) Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan
ke mana dia habiskan. (Keempat,) tentang tubuhnya, capek / lelahnya untuk apa.” (HR Tirmidzi
dan Tirmidzi berkara hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lainnya
dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad bin Nashiruddin Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits
Ash-Shahihah.)

“Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, “Ya
Rabbku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku beramal shalih terhadap yang
telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan
yang diucapkan saja. Dan dihadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka
dibangkitkan.” (Qs Al Mukminun: 99-100)