Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4


Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tahun 2 Cempaka
Bilangan Murid 20 Orang
Tarikh/Hari 13/10/2016 - Khamis
Masa 8.45 am – 9.15 am
Tema Saya dan Keluarga
Tajuk (seperti di dalam buku teks)
Pengetahuan sedia ada Murid-murid mengetahui tanggungjawab mereka bersama keluarga
Standard kandungan 3.0 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
3.3 Menghuraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga
Standard pembelajaran
3.4 Menzahirkan perasaan apabila melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga.
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
Objektif pembelajaran 1. Menghuraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga
2. Menzahirkan perasaan apabila melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga.
1. Mencantumkan perkataan yang menyatakan kepentingan melaksanakan tanggung jawab terhadap kelauarga
Kriteria Kejayaan
2. Memberi respon yang tepat berkaitan cara bersikap tanggungjawab terhadap keluarga
Kemahiran Berfikir Menyenarai, Menyatakan kepentingan, Menganalisis
TMK: Video – Youtube
Elemen merentas kurikulum
Elemen Keusahawan: Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif
Penerapan nilai Bekerjasama, Kepimpinan
Sumber/Bahan bantu mengajar Gambar, komputer riba, LCD, buku teks,
Kaedah Berkumpulan, Individu, Kelas
Teknik Penerangan Soal jawab

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN CATATAN


MASA PENGAJARAN
Contoh soalan:
Set Induksi 1. Apakah yang kamu dapat  Murid menonton tayangan video/gambar Kemahiran utama :
(5 minit) lihat/tonton dalam situasi bergotong-royong, yang ditunjukkan Pemerhatian
Fasa Persediaan gambar/video ini? oleh guru. Analisis
2. Apakah sifat-sifat yang  Murid mengenalpasti nilai yang terkandung
ada dalam gambar/video dalam video/gambar tersebut . BBM: Gambar situasi
aktiviti bergotong-royong bergotong- royong
itu tadi ?
 Guru menyoal dan mengaitkan isi
Adakah kamu mengamalkan nilai pelajaran/ nilai yang akan dipelajari.
tersebut dalam aktiviti harian 3.
anda ?

Langkah 1 Gambar membersihkan  Murid memerhatikan gambar yang terdapat Kemahiran utama :
( 15 minit ) balairaya yang diberi dan menceritakan apa yang Penjanaan idea
Fasa Imaginasi diperhatikan Sintesis idea
 Guru menerangkan nilai kerjasama dan
mengaitkan dengan jiran. BBM:
 Murid berkongsi pengalaman mereka yang Kad gambar
berkaitan dengan nilai kerjasama.

Contoh Situasi:
Langkah 2 1. Bergotong-royong  Guru mengagihkan murid kepada 4 Kemahiran utama :
(10 minit) kumpulan. Penambahbaikan
Fasa  Guru memberikan kad arahan kepada
Perkembangan setiap kumpulan. BBM:
- kad manila - marker
 Setiap kumpulan perlu melakonkan aktiviti
yang diarahkan berdasarkan kad arahan.
Nilai Murni:
 Murid melakonkan situasi berkenaan dan - bekerjasama
menunjukkan cara-cara menyuarakan - keberanian
pandangan yang membina terhadap jiran
berdasarkan situasi diberikan.
Contoh Aktiviti: Kemahiran utama :
Langkah 3  Aplikasi carta alir dengan  Guru memberi penerangan dan arahan Menilai
(15 minit) menyenaraikan cara-cara berkaitan aktiviti ( peta titi) mengikut
Fasa menyuarakan pandangan kumpulan. BBM:
Perkembangan berdasarkan gambar .  Guru memberikan satu gambar situasi - Kad gambar
‘bergotong-royong’ kepada murid. - Kad manila
 Murid membuat satu Peta Titi mengenai - Pen Marker
aktiviti yang boleh dilakukan dalam - Pen warna
bergotong-royong dan mengaitkan dengan Nilai:
perasaan yang dirasa. Bertanggungjawab
 Murid membuat penilaian terhadap hasil
kerja rakan bersama guru EMK:
- Kreatif
Contoh :
Langkah 4  Guru memberi arahan kepada murid. Kemahiran utama :
(10 minit) 1. Anda menegur jiran yang  Guru memberi satu peristiwa yang berkaitan Pelaksanaan
Fasa Tindakan membakar sampah dengan jiran.
dihalaman rumah. BBM:
 Sekiranya peristiwa tersebut menunjukkan
(horrey / menangis) - Lembaran
sikap keberanian, maka murid akan bersorak
2. Adik anda bergaduh kerja
“horrey” dan sekiranya tidak, murid akan
dengan anak jiran. Anda buat aksi menangis.
tidak mempedulikan
mereka. (horrey /
menangis)
3. Anda meminta jiran anda
untuk memperlahankan
bunyi radio pada waktu
malam. (horrey /
menangis)
Kognitif :
Penutup  Guru memberikan lembaran kerja kepada
(5 minit) Semangat bergotong – royong murid.
Fasa Tindakan  Murid menjawab lembaran yang diedarkan.
Sosial :  Guru menilai hasil kerja murid.

Nilai kerjasama Kemahiran utama :


Amalan berterusan

BBM :
Contoh Lembaran:

Anda mungkin juga menyukai