PENGENALAN 1.3 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ 3.6 Fasa Program Pembangunan Guru Baharu 1.1 Orientasi 4.5 Hasil Pembelajaran 1.1 Objektif 4.1.2 Tanggungjawab 3.5. 13 13 13 14 15 16 17 17 4.7 Mekanisme Pengurusan Program Pembangunan Guru Baharu GURU BAHARU 2.1.2 Definisi Program Pembangunan Guru Baharu 1.4 Kandungan Orientasi 4.5.4 Objektif Program Pembangunan Guru Baharu 1.6.1 Definisi Guru Baharu 2.KANDUNGAN Halaman KANDUNGAN SENARAI JADUAL DAN RAJAH ii iv Halaman 1.1 Definisi Pementoran 4.1 Tugas 3.6.1 Tugas 3.1. 19 19 20 20 21 24 24 25 ii . 12 12 3.1 Peranan Bahagian Pendidikan Guru 3.2.1.2 Objektif 1 2 2 5 5 6 11 2.5 Guru Mentor 3.2 Tempoh Orientasi 4.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi 4.2.2 Dasar Guru Baharu PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.2 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri 3.2 Pementoran 4.6 Guru Baharu 3.2 Tanggungjawab PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU 4.4 Peranan Pentadbir Sekolah 3.3 Rasional 1.1 Pendahuluan 1.

9 4.2.3.2.2.7 4.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor 4.3 Kaedah Pentaksiran 4.5.4. 6.2 Kaedah Pemantauan 4.6 4.1 Objektif 4.5 Pemantauan 4.2.4.4.11 Jenis-Jenis Pementoran Proses Pementoran Kemahiran Mentor Rasional Keperluan Mentor Pemilihan Mentor 4.3.10 4.1 Objektif 4. 7.3.3.5.2.5 4.1 Objektif 4.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor Tempoh Pementoran Kaedah Pelaksanaan Pementoran Kandungan Pementoran Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran 26 27 27 30 30 31 31 31 31 32 35 42 42 42 42 43 44 45 45 45 46 48 49 49 49 50 51 52 4.8 4. PENUTUP RUJUKAN LAMPIRAN A Format Laporan Program Orientasi Guru Baharu B Format Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian Tindakan C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Folio Guru Baharu D Format Laporan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah E Panduan Penilaian Oleh Pentadbir Terhadap Pelaksanaan PPGB F Cadangan Pengisian Maklumat dan Dokumen dalam Folio Guru Baharu G Contoh Surat Lantikan Guru Mentor oleh Pihak Pentadbir H Borang Pemantauan Mentor 53 54 58 59 60 62 63 64 iii .2 Tempoh Pentaksiran 4.4 Pentaksiran 4.4 4.4 Pelaporan 4.7.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan Diri 4.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan Diri 4.5 Kaedah Pentaksiran Program Pengurusan Pembangunan Diri 4.4.2.3 4.4.2.2.2.5.3 Pelaporan 5.2.3.2.3 Program Pengurusan Pembangunan Diri 4.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan Diri 4.

1 Jadual 4. Jadual Jadual 1.2 Jadual 4.3 Fasa Program Pembangunan Guru Baharu Carta Alir Program Pembangunan Guru Baharu Cadangan Pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu Halaman 7 9 10 iv .4 Jadual 4.3 Jadual 4.SENARAI JADUAL DAN RAJAH No.2 Rajah 1.6 Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Baharu Jenis-Jenis Pementoran Cadangan Aktiviti Pementoran Guru Baharu Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Cadangan Aktiviti Perekayasaan Guru Baharu Aspek Penilaian Halaman 11 21 26 32 36 43 45 No.5 Jadual 4.1 Rajah 1. Rajah Rajah 1.1 Mekanisme Pengurusan Program Pembangunan Guru Baharu Jadual 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful