Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA BEMBAN

AIR BEMBAN, 81020 KULAI, JOHOR.

PELAN TINDAKAN
PENGAKAP
TAHUN 2021
MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk


Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera
OBJEKTIF SEKOLAH

Melahirkan insan yang berilmu, berdisiplin dan berwawasan

serta berupaya memberi sumbangan positif

terhadap masyarakat, bangsa dan negara


SJK(C) BEMBAN
JAWATANKUASA PENGAKAP 2021

Penasihat : CHAI CHON HIYONG


Timbalan Penasihat : : CHAN YEEN KEONG
Pengerusi : MARINA MAULAD MARSAL
Setiausaha : LOO CHOOI SIM
AJK : LIM JIA YING
CHONG YEOK CHEN
ANALISIS SWOT

KELEMAHAN ( WEAKNESS )
KEKUATAN (STRENGTH )

S1. Pasukan pengurusan sekolah yang kuat dan berupaya. W1. Masa untuk menjalankan aktiviti adalah terhad pada masa KK.

S2. Sumber kewangan yang mencukupi. W2. Segelintir murid ada yang tidak berminat untuk berkawad.

S3. Kawasan sekolah yang selesa.

S4. Pertunjukan dari VCD yang mudah didapati.

S5. Pengaruh dari program TV.


PELUANG (OPPORTUNITIES )
ANCAMAN ( THREATS )

O1. Terdapat banyak peluang untuk mengenali kemahiran tentang T1. Sikap ibu bapa dan murid yang lebih mementingkan akademik
pengakap. sahaja.

O2. Penyokongan yang kuat dari pihak pengurusan sekolah. T2. Murid-murid tidak mementingkan kemahiran pengakap.

O3. Peningkatan minat tentang ikatan pengakap.

O4. Mewujudkan sikap berdikari dan berdisiplin kepada murid-murid.


ISU, STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN(TARGET)

Sasaran
Isu Matlamat Objektif KPI Inisiatif/Strategi
Strategik Strategik
TOV 2021
% %
Murid-murid Pencapaian 1. Murid Pencapaian 70 80 MURID:
tidak prestasi menghasilkan
Peringkat Daerah
menyedari sekurang- Menjalankan balutan kecemasan.
kokurikulum
kepentingan kurangnya 3
yang tinggi
kemahiran jenis balutan
oleh semua
Pengakap. kecemasan. GURU:
murid
Peningkatan paratus Menilai kehasilan murid.
2.Penyertaan mendapat
dalam kemenangan
pertandingan sekurang-kurangnya
tempat ketiga dalam KEPIMPINAN:
balutan
kecemasan pertandingan MSSD Menyediakan sumber kewangan dan nasihat
pengakap MSSD protokol perlaksanaan program.

PELAN TAKTIKAL

Isu Strategik Murid-murid tidak menyedari kepentingan Kemahiran Pengakap.


Matlamat Strategik Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid menjelang tahun 2021.
Kelemahan Murid belum menguasai kemahiran asas pengakap
Objektif Menghasilkan sekurang-kurangnya 3 jenis balutan kecemasan.
Strategik Mempelbagaikan lagi teknik dan aktiviti Pengakap sekolah dalam sesi pembelajaran.

BIL PROGRAM/ T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTPUT KPI PELAN


PROJEK HARI/ SUMBER KONTIGENSI
KEKERAPAN RM
1 Pertandingan Semua guru Ogos RM 200.00 / Peningkatan peratus Pencapaian Bahan disediakan.

Balutan penasihat. Koko murid yang hadir Peringkat Daerah


Kecemasan aktiviti Pengakap

Pengakap

2 Pertandingan Semua guru Oktober RM 200.00 / Peningkatan paratus Pencapaian Bahan disediakan.

masakan tanpa api penasihat. Koko mendapat Peringkat Daerah

kemenangan

sekurang-kurangnya

tempat ketiga dalam

pertandingan MSSD

PELAN OPERASI

1. NAMA PROGRAM Pertandingan Balutan Kecemasan Pengakap


2. MATLAMAT Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3. OBJEKTIF Murid menghasilkan sekurang-kurangnya 3 jenis balutan kecemasan


4. TEMPOH Mulai bulan Ogos
5SASARAN Semua Ahli Pengakap
6. KOS RM100
7. STRATEGI PELAKSANAAN / PROSES KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ STATUS/PELAN


HARI/KEKERAPAN KONTIGENSI
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD Jan PK KOKU
- Bentang kertas kerja Guru Penasihat
- Lantikan J/Kuasa Penyelaras Program
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Jan Semua guru dan murid
3 Mempromosikan program Penyelaras Program Jan Pengerusi dan JK PIBG
- surat pemberitahuan Semua ibu bapa
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
4 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Jan Tiada

5 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Ogos. Jawatankuasa dan


murid

6 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras Program Ogos. Murid


Mortem

PELAN OPERASI

1. NAMA PROGRAM Pertandingan masakan tanpa api


2. MATLAMAT Meningkatkan kemahiran hidup murid
3. OBJEKTIF Memupuk sikap rajin dikalangan diri murid
4. TEMPOH Bulan Oktober
5.SASARAN Semua Murid
6. KOS RM200
7. STRATEGI PELAKSANAAN / PROSES KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ STATUS/PELAN


HARI/KEKERAPAN KONTIGENSI
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD Jan PK KOKU
- Bentang kertas kerja Guru Penasihat
- Lantikan J/Kuasa Penyelaras Program
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Jan Semua guru dan murid
3 Mempromosikan program Penyelaras Program Jan Pengerusi dan JK PIBG
- surat pemberitahuan Semua ibu bapa
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
4 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Jan Tiada

5 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Ogos. Jawatankuasa dan


murid

6 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras Program Ogos. Murid


Mortem

Anda mungkin juga menyukai