Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (PdPR)


2021

1. MINGGU / HARI / TARIKH 1 / Khamis/ 21 Januari 2021


2. KELAS / MATA PELAJARAN 6 UTHM / BAHASA MELAYU
Tema – Perpaduan
3.TEMA/TAJUK
Unit 10 – Detik Perpaduan (Buku Teks MS 75)
1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan
4. SK/SP
yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
4. OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Menceritakan maklumat Detik Perpaduan yang dibaca semula
1. Murid menaakul dan membaca bahan bergambar dalam buku teks.
2. Murid menonton video yang dikongsi oleh guru. (sisipan SP Tahun 4, 1.3.2-pekara
ditonton).
5. AKTIVITI PDP
3. Murid menceritakan bahan yang dibaca dan ditonton.
4. Murid lain memberi bintang tahap penceritaan dalam ruang chat. (Google Meet).
(PBD)
6. BAHAN BANTU MENGAJAR Buku teks (digital), powerpoint, Google Meet
Murid menceritakan pekara yang dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
7. PENILAIAN / PENTAKSIRAN PDP
sesuai

10/33 orang murid telah menceritakan bahan yang ditonton semula secara terus melalui
8. REFLEKSI Google Meet.
23/33 orang murid telah menghantar rakaman melalui telegram

Anda mungkin juga menyukai