Anda di halaman 1dari 1
YAYASAN AMALIAH CIBADAK Jl. Cipetir KM. 6 Sukasirna Telp. (0266) 6540773 - 6540854 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Kode Pos 43351 KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMALIAH CIBADAK KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI Nomor : 044/YAMACI/Kep/2020 TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP / GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YAYASAN AMALIAH CIBADAK ‘Menimbang Bahwa untuk kelancaran KBM dan peningkatan mutu pendidikan di SMK Peribangunan Cibadak, dipandang perlu mengangkat guru tetap/guru tidak tetap dan tenaga kependidikan di lingkungan y Bahwa saudara namanya tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu memberikan pengajaran dan pendidikan di SMK Pembangunan Cibadak. ‘Mengingat + Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Amaliah Cibadak Keputusan musyawarah pengurus Yayasan tanggal 2 Januari 2020. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Mongenghat/menganghat kembali/memindabken/memberhontiken kepada : Nama RIAN RAMA PUTRA, S.Kom. Tempat, Tal Lahir : Sukabumi, 27 Oktober 1992 Sa Dalam Tugas/Jabatan Guru /- Status GTY/GF/-2/ satmingkal : SMK Pembangunan Cibadak Terhitung mulai 2Januari 2020 Kepadanya diberi beban kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku di ‘SMK Pembangunan Cibadak. Kepadanya diberikan Mengajar Mata Pelajaran Produktif TK. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Keempat : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kedua Ketiga Ditetapkan di: Cibadak Pada tanggal__: 2 Januari 2020 tua Yayasan, ‘Tembusan Kepada ; 1. Yth. Komite SMK Pembangunan Cibadak 2. Arsip