Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

UNIT 1 : Kbat-Mengaplikasi
1 Alat muzik MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.1.Bernyanyi dengan pic yang
Improvisasi MUZIKAL betul. Nilai-Kerja sama

1.1 Menyanyikan lagu EMK-Kreativiti/Inovasi


Skor Ensembel 1.1.7 Mengamalkan nilai murni
daripada pelbagai semasa aktiviti bernyanyi.
BBM – BT m/s 2 - 5
LAGU: BUAH repertoir.
Audio 01
TEMPATAN

UNIT 1 : Kbat-Mengaplikasi
2 Alat muzik MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.1.Bernyanyi dengan pic yang
Improvisasi MUZIKAL betul. Nilai-Kerja sama

1.1 Menyanyikan lagu EMK-Kreativiti/Inovasi


Nyanyian – Pic 1.1.7 Mengamalkan nilai murni
daripada pelbagai semasa aktiviti bernyanyi.
BBM – BT m/s 6 – 7
LAGU: BUAH repertoir.
Audio 02 – 06, 07 - 09
TEMPATAN

UNIT 1 : Kbat-Mengaplikasi
3 Alat muzik MODUL 1 : PENGALAMAN 1.2.1 Memainkan corak irama
Improvisasi MUZIKAL berdasarkan skor Nilai-Kerjasama
- meter 2 3 4
1.2 Memainkan alat perkusi EMK-Kreativiti/Inovasi
Corak Irama 4 4 4
BBM – BT m/s 8-9
LAGU: BUAH 1.2.2 Memainkan alat perkusi
Audio 10 - 15
TEMPATAN dalam
pelbagai tempo .

Page 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4 UNIT 1 : 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan Kbat-Mengaplikasi


Alat muzik Improvisasi muzik yang didengar.
MODUL 1 : PENGALAMAN
- bentuk muzik Nilai-Kesyukuran
MUZIKAL
Muzik dengan - harmoni
Pergerakan - tekstur EMK-Kreativiti dan Inovasi
- Bentuk ABA 1.3 Bergerak mengikut
muzik.
1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa BBM - Audio 16 - 17
aktiviti bergerak mengikut muzik. BT m/s 10 - 11
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
5 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G,
UNIT 1 : A, B, C’ dan D’ dengan ton yang baik. Kbat-Mengaplikasi
Alat muzik Improvisasi - memainkan not
MODUL 1 : PENGALAMAN - penjarian not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan
Rekoder- Melodi Nilai-Berdisiplin
MUZIKAL D’
Kaunter
1.4 Memainkan rekoder 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan EMK-Kreativiti dan Inovasi
LAGU: BUAH TEMPATAN secara ensembel skor.
- memainkan frasa lagu BBM - Audio 18 - 22
- memainkan melodi kaunter BT m/s 12 - 13
- memainkan melodi
6 4.1.1 Menulis simbol dan istilah.
MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK - slur Kbat-Menganalisis
UNIT 1 : - tie
Alat muzik Improvisasi - common time
4.1 Membaca dan menulis notasi Nilai-Berdisiplin
muzik - fermata
Apakah Simbol Muzik
Itu? EMK- Kreativiti dan Inovasi
1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B,
MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL
C’ dan D’ dengan ton yang baik.
BBM - Audio 23 – 26, 27
LAGU : CERITAKU - penjarian not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan
1.4 Memainkan rekoder secara BT m/s 14-15
D’
ensembel

Page 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
7 UNIT 1 :
Alat muzik Kbat-Menganalisis
4.1.2 Menama dan menulis not C
MODUL 4 :
Improvisasi tengah, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
MEMBACA DAN MENULIS Nilai- Berdisiplin
pada baluk.
NOTASI MUZIK
Not C Tengah dan Not
D EMK-Kreativiti dan Inovasi
- Semibrif
4.1 Membaca dan
- Minim
menulis notasi muzik BBM - BT m/s 16 – 17
- Krocet
RODA MUZIK – UTAMA,
- Kuaver
KECIL
8 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 2 MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. Nilai-Keberanian
PETA BUNYI
Skor Ensembel 1.1 Menyanyikan lagu 1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa EMK-Kreativiti dan Inovasi
daripada pelbagai repertoir. aktiviti bernyanyi.
LAGU: Hilang Duka BBM - BT m/s 20-23
Hidup Ceria Audio 28

9 UNIT 2
Kbat-Mengaplikasi
PETA BUNYI MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan
Nilai-Keberanian
MUZIKAL suara.
Skor Ensembel
EMK-Kreativiti dan Inovasi
1.1 Menyanyikan lagu 1.1.7 Mengamalkan nilai murni
LAGU: Hilang Duka daripada pelbagai semasa aktiviti bernyanyi.
BBM - BT m/s 24-25
Hidup Ceria repertoir.
Audio 29 - 33

Page 3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


10 UNIT 2 MODUL 4 : 4.1.4 Menulis meter. Kbat-Mengaplikasi
MEMBACA DAN MENULIS - menulis angka atas dan angka
PETA BUNYI NOTASI MUZIK bawah bagi meter Nilai- Berdisiplin
2 3 4
Meter 4.1 Membaca dan 4 4 4 EMK- Kreativiti dan Inovasi
menulis notasi muzik
BBM - Audio 34 – 37, BT m/s 26
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
11 UNIT 2 1.2.1 Memainkan corak irama Kbat-Mengaplikasi
MODUL 1 : PENGALAMAN berdasarkan skor
PETA BUNYI MUZIKAL - meter 2 3 4 Nilai- Kerjasama
4 4 4
Alat Perkusi- Corak 1.2 Memainkan alat EMK- Kreativiti dan Inovasi
Irama perkusi
BBM - Audio 44, BT m/s 27-29
12 2.1.1 Menghasilkan pelbagai Kbat- Mencipta
UNIT 2 MODUL 2 : PENGHASILAN kesan
MUZIK bunyi untuk mengiringi Nilai- Keberanian
PETA BUNYI persembahan.
2.1 Menghasilkan idea EMK- Kreativiti dan Inovasi
Roda perkusi muzikal kreatif.
BBM - Audio 45, BT m/s 30 -
31
BBM Roda perkusi – perkusi
mulut

Page 4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
13 UNIT 2
Kbat-Mengaplikasi
PETA BUNYI MODUL 1 : PENGALAMAN
1.4.1 Memainkan not C, D, E, Nilai- Berdikari
MUZIKAL
F, G, A, B, C’ dan D’ dengan
RECODER – Not C dan ton yang baik. EMK- Kreativiti dan Inovasi
1.4 Memainkan rekoder
D secara ensembel BBM - Audio 46 – 49 , 50 - 51
BT m/s 32 – 33
LAGU: JARIKU MENARI
14 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 2
4.0 MODUL APRESIASI Nilai- Kerajinan, Keberanian
PETA BUNYI MUZIK 4.1.3 Menulis nilai not dan
tanda EMK- Keusahawanan
Nilai Not dan tanda 4.1 Penghayatan Karya rehat. BBM - Buku teks ms 34-35
Rehat Muzik BBM PERMAINAN KENALI SAYA
dan
PERMAINAN DAM NOTASI
15
1.2.1 Memainkan corak irama Kbat-Menganalisis
MODUL 1 : PENGALAMAN
UNIT 3: berdasarkan skor
MUZIKAL Nilai- Berdikari
ALAT MUZIK DUNIA - meter 2 3 4
4 4 4 EMK- Keusahawanan
1.2 Memainkan alat
Skor ensembel
perkusi
1.2.2 Memainkan alat perkusi BBM - Audio 52, BT m/s 38 – 41
LAGU: KAWAN BARU dalam pelbagai tempo . Audio 53 – 58, BT m/s 42 - 43

Page 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
16 UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan Kbat- Mencipta
ALAT MUZIK MUZIKAL muzik yang didengar.
DUNIA Nilai- Keberanian
- bentuk muzik
1.3 Bergerak mengikut
- harmoni EMK- Kreativiti dan
Skor ensembel muzik. Inovasi
- tekstur
BERGERAK 1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa BBM - Audio 59,
MENGIKUT TEKSTUR aktiviti bergerak mengikut muzik.
BT m/s 44 - 45
LAGU
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
17 UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B,
Kbat- Mengaplikasi
ALAT MUZIK MUZIKAL C’ dan D’ dengan ton yang baik.
DUNIA Nilai- Hemah tinggi
1.4 Memainkan rekoder 1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo.
Recoder - secara ensembel EMK- Keusahawanan
Pelbagai Tempo
BBM - Audio 60-65,
Not C, D, E, F, G, BT m/s 46-47
A , B, C’, D’
18 UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.4.2 Memainkan rekoder Kbat- Mengaplikasi
ALAT MUZIK MUZIKAL berdasarkan skor.
DUNIA - memainkan frasa lagu Nilai- Kerjasama
1.4 Memainkan rekoder - memainkan melodi kaunter
- memainkan melodi EMK- Kreativiti dan
Recoder - Frasa secara ensembel Inovasi

BBM - Audio 66-68,


BT m/s 48

Page 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

19 UNIT 3: Kbat-Mengaplikasi
ALAT MUZIK DUNIA MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL Nilai- Kerjasama
Nyanyian – Dua 1.1.2 Bernyanyi lagu dua
1.1 Menyanyikan lagu lapisan EMK- Kreativiti dan
Suara
suara. Inovasi
daripada pelbagai
LAGU: HILANG repertoir.
BBM - Audio 69 – 73,
DUKA HIDUP CERIA BT m/s 49 - 51
20 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.3 Bernyanyi solfa do, re,
ALAT MUZIK DUNIA MUZIKAL Nilai- Hemah Tinggi
mi , fa , so, la, ti, do’.

1.1 Menyanyikan lagu EMK- Kreativiti dan


Nyanyian – Solfa ti - menyanyikan solfa dalam Inovasi
dan do’ daripada pelbagai pelbagai
repertoir. corak irama BBM - Audio 74 – 78,
LAGU:Fotosintesis
BT m/s 52-53
21 MODUL 3 : APRESIASI MUZIK 3.1.1 Memberi pendapat Kbat-Mengaplikasi
UNIT 3: tentang muzik yang didengar
ALAT MUZIK DUNIA 3.1 Menghayati muzik daripada atau ditonton menggunakan Nilai- Hemah Tinggi
pelbagai repertoir. terminologi muzik secara
EMK- Kreativiti dan
Menghayati Muzik – Contoh: berpandu.
Inovasi
Nobat dan Gamelan - Muzik Popular Ciri muzik:
- Muzik Tradisional Malaysia - Alat Muzik
BBM - Audio 74 – 78,
- Muzik Klasik Barat (contoh: alat bertali, alat
BT m/s 54-55
- Muzik Asia muzik

Page 7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
tiupan, alat perkusi)
- Cara Persembahan

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

22 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 4:
RENTAK DAN IRAMA MODUL 1 : PENGALAMAN Nilai-Hemah tinggi
MUZIKAL 1.4.3 Memainkan rekoder
Skor Ensembel dalam EMK-Kreativiti dan
1.4 Memainkan rekoder pelbagai tempo. Inovasi
LAGU: BURUNG KAKAK secara ensembel
TUA BBM - Audio 81-85,
BT m/s 58 – 60
23 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA MODUL 1 : PENGALAMAN
Nilai-Hormat
MUZIKAL
Nyanyian 1.1.4 Mengaplikasi crescendo
dan EMK-Keusahawanan
1.1 Menyanyikan lagu daripada
decrescendo dalam nyanyian.
LAGU: BURUNG KAKAK pelbagai repertoir
BBM - Audio 86,
TUA BT m/s 61
24 UNIT 4: MODUL 1 : PENGALAMAN Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA MUZIKAL 1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor. Nilai- Kerajinan
Rekoder – kaedah 1.4 Memainkan rekoder - memainkan frasa lagu
undur secara ensembel - memainkan melodi kaunter EMK-Keusahawanan
- memainkan melodi.
Page 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
LAGU: BURUNG KAKAK BBM - Audio 87-91,
TUA BT m/s 62-63

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
25 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA
MODUL 1 : PENGALAMAN 1.4.2 Memainkan rekoder
Nilai-Bekerjasama
Rekoder –Melodi MUZIKAL berdasarkan skor.
Kaunter 1 dan 2 - memainkan frasa lagu
EMK-Keusahawanan
1.4 Memainkan rekoder - memainkan melodi
secara ensembel kaunter
LAGU: BURUNG BBM - Audio 87 – 92, 95
- memainkan melodi.
KAKAK TUA BT m/s 64-65
26 UNIT 4: Kbat-Menilai
RENTAK DAN IRAMA
2.1.2 Mencipta corak irama
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Nilai-Kebebasan
Rekoder – kaedah mudah.
undur 2.1 Menghasilkan idea EMK-Kretiviti dan Inovasi
Meter 2 3 4
muzikal kreatif
4 4 4
LAGU: BURUNG BBM - CARTA NOTASI
KAKAK TUA BT m/s 66-67

Page 9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
27 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA 2.1.3 Mencipta dan
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK menyanyikan melodi mudah Nilai-Keberanian
Rekoder – kaedah - mengajuk melodi
undur 2.1 Menghasilkan idea - mengimprovisasi EMK- Keusahawanan
muzikal kreatif ‘jawapan’ kepada ‘soalan’
LAGU: BURUNG melodi yang diberikan. BBM - Audio 96 - 98,
KAKAK TUA BT m/s 68 - 69

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
28 UNIT 5 : 1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. Kbat-Mengaplikasi
MODUL 1 : PENGALAMAN - lembut (p)
MUZIKAL - sederhana lembut (mp )
MEDIA MUZIK Nilai-Berdisiplin
- kuat (f)
1.1 Menyanyikan lagu - sederhana kuat (mf)
Skor Ensembel EMK-Kreativiti dan Inovasi
daripada pelbagai
repertoir.
Lagu: Semarak 1.1.7 Mengamalkan nilai murni BBM - Audio 100 - 102,
Cinta semasa aktiviti bernyanyi. BT m/s 72-76
29 Kbat- Mencipta
UNIT 5 :
MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. Nilai- Berdisiplin
MEDIA MUZIK
Meter 2 3 4
2.1 Menghasilkan idea 4 4 4 EMK- Keusahawanan
Cipta Corak Irama
muzikal kreatif
BBM - Audio 103 - 104,
BT m/s 77

Page 10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
30 1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan
UNIT 5 : dinamik berdasarkan skor. Kbat-Mengaplikasi
MODUL 1 : PENGALAMAN - lembut (p)
MEDIA MUZIK MUZIKAL - sederhana lembut (mp) Nilai-Kerjasama
- kuat (f)
Skor Ensembel 1.2 Memainkan alat - sederhana EMK-Keusahawanan
perkusi
Lagu: Semarak 1.2.4 Mengamalkan nilai murni BBM - Audio 105 - 106,
Cinta semasa aktiviti memainkan alat BT m/s 78 - 81
perkusi.

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
31 UNIT 5 : 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan
skor. Kbat-Mencipta
- memainkan frasa lagu
MEDIA MUZIK MODUL 1 : PENGALAMAN - memainkan melodi kaunter
MUZIKAL Nilai-Rasional
- memainkan melodi
Rekoder – Melodi
Kaunter dan 1.4 Memainkan rekoder 1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam EMK-Kreativiti dan
32 permainan rekoder Inovasi
Dinamik secara ensembel.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp ) BBM - Audio 107-110,
Lagu: Semarak BT m/s 82-83
- kuat (f)
Cinta - sederhana kuat (mf)
33 UNIT 6: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi yang Kbat-Menganalisis
MUZIKAL betul.
KOMPOSER MALAYSIA - staccato Nilai-Kerajinan
1.1 Menyanyikan lagu - legato
Nyanyian daripada pelbagai repertoir EMK-Keusahawanan

Page 11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

LAGU: MASA ITU BBM - Audio 114-117,


EMAS BT m/s 86-87
34 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan Kbat-Mengaplikasi
UNIT 6:
muzik yang didengar.
MODUL 1 : PENGALAMAN Nilai-Kesederhanaan
KOMPOSER MALAYSIA - bentuk muzik
MUZIKAL
- harmoni
Nyanyian - tekstur EMK- Kreativiti dan
1.3 Bergerak Inovasi
Cadangan Aktiviti:
mengikut muzik.
LAGU: MASA ITU - bergerak berdasarkan situasi, BBM - Audio 118-119,
EMAS tema BT m/s 88-89

STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK /
MINGGU STANDARD OBJEKTIF CATATAN
BIDANG
PEMBELAJARAN
Kbat-Mengaplikasi
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
UNIT 6:
MODUL 1 : PENGALAMAN muzik yang didengar. Nilai-Kesederhanaan
KOMPOSER MALAYSIA
MUZIKAL - bentuk muzik
35 - harmoni EMK- Kreativiti dan
Nyanyian
1.3 Bergerak - tekstur Inovasi
mengikut muzik. Cadangan Aktiviti:
LAGU: MASA ITU EMAS
- bergerak berdasarkan situasi,tema BBM - Audio 118-119,
BT m/s 88-89
36 UNIT 6: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.4.2 Memainkan rekoder Kbat-Menganalisis
KOMPOSER MALAYSIA MUZIKAL berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu Nilai-Kebersihan
37 Bermain Rekoder – 1.3 Bergerak - memainkan melodi kaunter
Melodi Kaunter mengikut muzik. - memainkan melodi EMK- Keusahawanan

LAGU: MASA ITU EMAS 1.4.5 Mengamalkan nilai murni


Page 12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
BBM - Audio 120-123,
semasa aktiviti memainkan rekoder.
BT m/s 90-91
MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Kbat-Menganalisis
3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik
3.1 Menghayati muzik yang didengar atau ditonton Nilai- Semangat
UNIT 6:
daripada pelbagai menggunakan terminologi muzik secara bermasyarakat
KOMPOSER MALAYSIA
repertoir. berpandu.
38
Contoh: Ciri muzik: EMK- Kreativiti dan
Menghayati muzik -
- Muzik Popular - Alat Muzik (contoh: alat bertali, Inovasi
Koir
- Muzik Tradisional Malaysia alat muzik tiupan, alat perkusi)
- Muzik Klasik Barat - Cara Persembahan BBM - Audio 124-128,
- Muzik Asia BT m/s 92-93
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
39 MODUL 3 : APRESIASI MUZIK
3.1.1 Memberi pendapat tentang Kbat-Mengaplikasi
muzik yang didengar atau ditonton
3.1 Menghayati muzik daripada
UNIT 6: menggunakan terminologi muzik Nilai- kerjasama
pelbagai repertoir.
KOMPOSER MALAYSIA secara berpandu.
Contoh:
Ciri muzik: EMK- TMK
- Muzik Popular
Lagu Rakyat - Alat Muzik (contoh: alat bertali,
- Muzik Tradisional Malaysia
alat muzik tiupan, alat perkusi) BBM - Audio 129-131,
- Muzik Klasik Barat
- Cara Persembahan BT m/s 94-95
- Muzik Asia
MODUL 2 : PENGHASILAN 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan Kbat- Mencipta
UNIT 6: MUZIK melodi mudah.
KOMPOSER MALAYSIA - mengajuk melodi Nilai-Berdisiplin
2.1 Menghasilkan idea - mengimprovisasi
“jawapan” kepada “soalan” melodi EMK- Kreativiti dan Inovasi
Mencipta Melodi - muzikal kreatif

Page 13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
Improvisasi yang diberikan. BBM - Audio 132,
BT m/s 96-97
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

Page 14